FTF: Offentligt ansatte styres med for hård hånd

Mange ansatte i velfærdens frontlinje oplever så mange mål og krav, at det begrænser dem i at løse deres opgaver. Det viser ny undersøgelse blandt flere end 1.800 offentligt ansatte. Nu vil FTF have regeringen til at rydde op i de mange mål og opfordrer til at inddrage medarbejderne i processen.

En sygeplejerske satte sig en dag for at tælle, hvor mange gange der blev klikket med den digitale mus for at registrere data om bare en enkelt patient. Hun nåede op på 254 klik på 6 timer på en fuldstændig stabil patient.

”Og det skal ganges med mindst faktor 10 ved komplekse patienter på en intensiv afdeling. Det er fuldstændig uhørt,” lød hendes konklusion.

Eksemplet er hentet fra en ny stor undersøgelse fra hovedorganisationen FTF med 450.000 medlemmer i ryggen, primært fra den offentlige sektor. Undersøgelsen er baseret på svar fra 1.850 offentligt ansatte på FTF-områderne, og den viser, at sygeplejersken ikke står alene med sin dom.

Hver dag har sygeplejersker, pædagoger, lærere og andre ansatte i den offentlige sektor travlt med at måle, registrere og klikke løs om alt lige fra blodprøver og køleskabstemperaturer til LEAN-processer og kompetencehjul. Men antallet af mål og regler er blevet for voldsomt, og det går ud over velfærden til borgerne, konkluderer undersøgelsen.

Således oplever over halvdelen af medarbejderne – 55 pct. – at der i høj grad er opstillet mål for deres arbejde. Blandt medarbejdere med en meget høj grad af proces- og aktivitetsmål oplever hele 46 pct., at målene begrænser dem i at løse deres arbejdsopgaver. Se figur 1.

Formanden for FTF, Bente Sorgenfrey, opfordrer derfor regeringen til at luge godt og grundigt ud i de mange mål, når den om kort tid tager hul på første del af sin store sammenhængsreform, der tegner til at blive den største reform af den offentlige sektor i over 10 år.

”Der er ingen tvivl om, at det har taget overhånd. Nogle mål er endda modstridende. Vi ser gerne få og præcise mål, og at der bliver handlefrihed inden for den enkelte arbejdsplads til at indfri dem. Det er også vigtigt, at medarbejderne er med til at udvikle og udvælge målene,” siger Bente Sorgenfrey.

Hun foreslår konkret, at procesregler og detaljer, som ikke kan begrundes i retssikkerhedsmæssige hensyn, helt skal fjernes, så velfærdopgaverne kan løses mere effektivt til gavn for borgerne. Der skal ryddes kraftigt op i de mange krav om dokumentation, og mængden af resultatmål og koncepter skal begrænses til et minimum. Forslagene er en del af en lang ønskeseddel, som FTF har forfattet forud for de kommende forhandlinger om en sammenhængsreform.

Inddragelse giver bedre resultater

Den nye undersøgelse er den første af sin art og afdækker bl.a. omfanget af opstillede mål, deres påvirkning og medarbejdernes inddragelse. Den viser også, at det er mindst lige så vigtigt, at målene giver mening for den enkelte medarbejder, der skal føle sig inddraget i udformningen, og hvordan målene opnås.

Sådan er det ikke i dag. Langt de fleste af de offentligt ansatte oplever ikke, at målene giver mening. Kun hver femte – 20 pct. – kan i høj grad se meningen med at bruge de forskellige styringsredskaber som f.eks. måling og dokumentation af arbejdet. Omvendt erklærer hele 68 pct. sig enige i påstanden om, at styringsredskaberne på deres arbejdsområde er udtryk for, at politikerne mangler tillid til, at de kan udføre deres arbejde.

Det kan hænge sammen med, at mange ansatte slet ikke er involveret i udformningen af målene for deres arbejde og derfor ikke føler det store medansvar. Over 7 ud af 10 ansatte – 71 pct. – har slet ikke eller kun i lille grad været inddraget i at udvikle eller udvælge de styringsredskaber, der bruges på vedkommendes arbejdsområde. Næsten halvdelen af dem – 45 pct. – oplyser, at de slet ikke har været inddraget.

”Det virker ret voldsomt og helt uforståeligt. Det er et stort spild af ressourcer. De fagprofessionelles viden er jo helt afgørende for, at der bliver sat mål, som er mulige at gennemføre og matcher borgernes behov,” siger Bente Sorgenfrey.

FTF-undersøgelsen dokumenterer ellers, at når først de ansatte føler sig inddraget, synes der også at være langt større forståelse og opbakning fra de ansatte. Blandt de medarbejdere, der i høj grad har været inddraget i at udvikle og implementere styringsredskaberne, kan to ud af tre – 65 pct. – i høj grad se meningen med dem. Ser man på de ansatte, som kun i mindre grad eller slet ikke føler sig inddraget, er det stik modsatte tilfældet. Her er det kun 12 pct., der kan se den dybere mening med dem.

”De ansatte vil gerne være med til at præge, hvor deres kommune eller region er på vej hen. Vi kan se, at de steder, hvor man har inddraget medarbejdere, der går det bedre med at implementere målene og også med de resultater, man opnår efterfølgende,” siger Sorgenfrey.

LÆS OGSÅ: FTF-formandens ønske til politikerne: Inddrag medarbejderne meget mere

Forrige artikel Klimaprofessor: Vi har kniven for struben Klimaprofessor: Vi har kniven for struben Næste artikel Oliegiganternes æra er afløst af datakongernes verdensdominans Oliegiganternes æra er afløst af datakongernes verdensdominans

Ronkedorernes efterår

Ronkedorernes efterår

KOMMENTAR: Det er ikke kun i Venstre, at hanelefanterne gungrer på vej ud ad døren. Lykketoft og Sass beskylder hinanden for at være ”fejlcastede” – men mener samtidig begge to at have trukket Mette Frederiksen i den helt rigtige retning: den ene mod Radikale og den anden mod DF.

EU sætter global standard for grønne investeringer

EU sætter global standard for grønne investeringer

FN’s generalsekretær kan åbne klimatopmødet i New York med visheden om, at investorer med 86.000 milliarder dollar mellem hænderne er klar til at investere i grøn omstilling. Nu kommer EU med det centrale regelsæt, der afgør, om en investering er grøn eller brun.

Danmarks vigtigste ægteskab

Danmarks vigtigste ægteskab

Den alliance, der blev indgået på DI's topmøde mellem regeringen og erhvervslivet, kan gøre konferencen til en af de hidtil mest skelsættende og konstruktive begivenheder i klimakampen, vurderer Erik Rasmussen. Men den skaber også meget høje forventninger.

Nyt Job: Sass bliver lobbyist for kapitalfonde

Nyt Job: Sass bliver lobbyist for kapitalfonde

Det er lidt af et scoop for kapitalfondenes brancheforening, at de nu kan lade sig repræsentere af en tidligere erhvervsminister med et kæmpe politisk netværk og tætte bånd til den siddende regering.

Kan du holde dit lederskab under 1,5 grader?

Kan du holde dit lederskab under 1,5 grader?

KOMMENTAR: Der er brug for at opfinde en helt ny model for virksomhedsledelse, hvis verdens mål for klimaet skal efterleves. Erik Rasmussen håber, at dansk erhvervsliv vil gå foran i det udviklingsarbejde, og skitserer her seks af de spørgsmål, ledelser kan starte med at stille sig selv, hvis de vil i gang med at omstille deres egen virksomhed eller organisation.

Ø-mærket gør det sværere at være klimavenlig

Ø-mærket gør det sværere at være klimavenlig

Det danske økologimærke er blevet synonymt med varer, som er gode for os og vores klode. Men økologiske produkter er ikke nødvendigvis bæredygtige i bred forstand – eller det mest klimavenlige valg. Ø-mærkets popularitet er ligefrem blevet en hæmsko for nogle af dem, der går nye veje for at skabe fremtidens klimavenlige fødevareproduktion.

Derfor opgav politikerne klimamærket

Derfor opgav politikerne klimamærket

Den forrige regering forsøgte i foråret at indføre et klimamærke til fødevarer, men det viste sig at være for kompliceret. Nu vil fødevareminister Mogens Jensen forsøge at gøre forbrugerne mere klimabevidste gennem folkeoplysning og informationskampagner.

Klimahensyn genåbner debatten om GMO

Klimahensyn genåbner debatten om GMO

Etisk Råd kalder det i en rapport ”etisk problematisk” at afvise GMO som et af værktøjerne til at dyrke tilstrækkeligt med fødevarer uden at ødelægge klimaet. Selv Økologisk Landsforening afviser ikke fuldstændigt mulighederne for at tillade sorter med bedre egenskaber via genteknologi.

Kina savner soft power

Kina savner soft power

Beijing er ivrig for at øve kulturel indflydelse, men kun et frit samfund i åben samtale med sig selv kan skabe global efterspørgsel.

Et Europa i form til den digitale tidsalder

Et Europa i form til den digitale tidsalder

KOMMENTAR: Bag Vestagers nye job ligger en meget stærk ambition i den nye Kommission om at rykke hurtigere og mere effektivt på den digitale dagsorden. Man fristes til at sige: Endelig. Må alle gode ønsker følge Vestager på gigantmissionen.

EU satser på grøn omstilling – med gas

EU satser på grøn omstilling – med gas

Grøn omstilling står centralt i den nye EU-Kommission af klimamæssige, økonomiske og industripolitiske grunde. Samtidig sikrer valget af hollænderen Frans Timmermans som klima- og energichef, at EU-toppen fortsat støtter import af russisk naturgas.

Et godt råd til danske startups: Go east

Et godt råd til danske startups: Go east

I det klassiske iværksættereventyr tager den lille startup til Silicon Valley og finder investorer og et kæmpe marked i USA. Men eventyrlystne iværksættere bør kigge mod Asien, som bugner af muligheder. Danske startups er generelt ikke særlig internationalt orienterede – og Asien er stort set ikke på landkortet.

E-sport er blevet en milliardindustri i Tyskland

E-sport er blevet en milliardindustri i Tyskland

I weekenden fandt en af verdens største computerspilsturneringer sted i Berlin, og endnu en gang blev det klart, at e-sport er meget mere end bare underholdning. Industrien er en sovende kæmpe med et stort uforløst samfundsmæssigt og industrielt potentiale.  

Politikere fastholder fossile brændsler på varmeværker

Politikere fastholder fossile brændsler på varmeværker

Politikerne bag sidste års energiaftale skubber bæredygtig dansk biomasse til side for at bane vejen for klimavenlige varmepumper. Resultatet er bare, at værkerne fastholdes i at fyre fossile brændsler af, når vinterkulden tager fat, og varmepumperne ikke længere slår til.

Biomassen tages op til politisk revision

Biomassen tages op til politisk revision

Biomasse har været under kritik i den seneste tid, og politikerne tager nu træpiller, flis og halm op til revision. Hvordan skal biomassen bruges i fremtidens varmeforsyning? Og er det fornuftigt at basere de små, decentrale værker på naturgas frem for bæredygtig dansk biomasse? Vi har spurgt politikerne bag energiaftalen fra 2018 om deres holdning til biomasse. 

Velfærd afgør Venstres regeringsdrømme

Velfærd afgør Venstres regeringsdrømme

Socialdemokratiets og Venstres vælgere trækker de to partier fra hinanden på nogle af de mest centrale temaer i dansk politik: lighed, skat og velfærd. Forskellene har være forbløffende stabile i 40 år. Det viser Mandag Morgens omfattende undersøgelse af vælgernes holdninger. Det forsøgte Løkke at løse med sit velfærdsløfte og SV-regering. Ny V-formand står nu med et alvorligt dilemma mellem hensynet til velfærdsvælgerne og ønsket om en klar borgerlig profil.

Sådan kan Venstre trække vælgere over midten

Sådan kan Venstre trække vælgere over midten

Statsminister Mette Frederiksen sidder tungt på ejerskabet til valgets to vigtigste temaer – velfærd og klima. Det bliver svært at rykke ved for Venstres nye formand. Men ikke umuligt. Venstre har også sine styrker, viser valgundersøgelse.

Løkke grundlægger sit exit i 2015

Løkke grundlægger sit exit i 2015

En af de mest oversete politiske historier er Venstres fejllæsning af valgresultatet i 2015, mener valgforsker. Selv om vælgerne havde givet reformpartierne en ordentlig lussing, fortsatte Løkke med at gå reform-amok. Det var en af årsagerne til, at han tabte regeringsmagten, lyder dommen.

Set, læst og hørt: Stine Bosse

Set, læst og hørt: Stine Bosse

I denne uges ’Set, læst og hørt’ anbefaler forretningskvinden Stine Bosse filmen om, hvordan Cambridge Analytica var med til at hacke Trump til sejr. Og så skal vi en tur tilbage til 1970’erne med bandet 10CC.   

Politiske regneregler binder fjernvarmeværker til naturgas

Politiske regneregler binder fjernvarmeværker til naturgas

Det fossile brændsel naturgas vinder indpas på de små varmeværker, mens regneregler, der blev vedtaget i forbindelse med energiaftalen sidste år, dømmer bæredygtig, dansk biomasse ude. Reglerne er et forsøg på at fremme varmepumper og dermed en grøn omstilling af værkerne, men varmepumperne rækker ikke til hele vinteren.

Dansk biomasse skal bruges i de små byer

Dansk biomasse skal bruges i de små byer

De decentrale værker kan i højere grad end de store, centrale kraftvarmeværker aftage den danske skovflis. Derfor er det en god idé at lade de små værker benytte sig af den bæredygtige biomasse, der er tilgængelig inden for landets grænser, vurderer flere eksperter.

Klimaministeren skynder sig langsomt

Klimaministeren skynder sig langsomt

Klimaminister Dan Jørgensen (S) giver sig god tid til at bygge en bred alliance bag regeringens mål om 70 procents CO2-reduktion i 2030. Efter ministerens udtalelser i Mandag Morgen om nye regler for biomasse kæmper brancheforeningerne Dansk Energi og Dansk Fjernvarme for fortsat politisk accept af afbrænding af træ på kraftværkerne.

Løkkes fatale selvbedrag

Løkkes fatale selvbedrag

Det uhørt dramatiske opgør i Venstre tjener som skrækeksempel på, hvad der kan ske, hvis en leder ikke har en exitstrategi.

Kina vil have verdens smarteste byer

Kina vil have verdens smarteste byer

KOMMENTAR: Kina er i fuld gang med at samle alle tænkelige data fra sensorer, kameraer og mobiltelefoner i byrummet sammen og skabe smart cities. Det sker i et tæt samarbejde mellem myndighederne og de store tech-virksomheder.

Tech-analysen: Vi skal leve af det usædvanlige og ualmindelige

Tech-analysen: Vi skal leve af det usædvanlige og ualmindelige

TECHTENDENSER: I fremtidens økonomi skifter fokus fra det masseproducerede og standardiserede til det usædvanlige og personligt tilpassede. Når det forudsigelige kan automatiseres, bliver det det udsøgte og specielle, som driver økonomien.

Brainstormen stilner af

Brainstormen stilner af

Forestillingen om, at man kan finde de gode idéer ved at smide så mange på bordet som muligt, holder ikke længere. Idéerne skal ud af mødelokalet. 

Udvikler du mennesket bag talentet?

Udvikler du mennesket bag talentet?

Talenter, der accelererer hurtigt karrieremæssigt, har også brug for at accelerere det at modnes som menneske. Kan du som leder sætte strøm til læren om livet, så kan du få talenter, der modnes hurtigere end andre. Din opgave er ikke bare at uddanne, men at danne talentet.