Gør klar til de arbejdende seniorer

LEDELSE Den aldrende arbejdsstyrke betyder, at ledere vil skulle håndtere en voksende gruppe af aktive seniorer, og det stiller nye krav. Den klassiske aldersbaserede formular for afslutning af arbejdslivet kan ikke længere bruges, skriver Jesper Brask Fischer.

Af Jesper Brask Fischer
Programchef, PFA

På samfundsplan er vi alle bekendt med den demografiske udvikling og den stigende pensionsalder. Vi ved, at raske og sunde ældre mennesker i de kommende årtier vil udgøre en væsentlig og voksende del af arbejdsstyrken.

Men mange har endnu ikke omsat tendensen på samfundsniveau til den specifikke betydning, det har for den enkelte virksomhed. Og endnu mere detaljeret: for den enkelte leder.

Den aldrende arbejdsstyrke betyder, at ledere står over for at skulle håndtere en voksende gruppe af aktive seniorer, som dels gerne vil blive på arbejdsmarkedet, dels har vanskeligt ved at navigere i den nye virkelighed. Og problemet er, at de faste aldersgrænser, der tidligere ”tog beslutningen” for både leder og medarbejder, ikke længere eksisterer.  

Ser man på de store virksomheder med over 1000 ansatte, som har deres pensionsordning i PFA, så vil andelen af +55-årige stige fra at udgøre 23 procent i dag til 31 procent om fire år. Det er til at tage og føle på. Og det kommer til at mærkes i det enkelte team, og hos den enkelte leder.  Udfordringen er bare, at mange personaleledere ikke er klædt godt nok på til at håndtere situationen.

Den klassiske seniorpolitik er slet ikke tilstrækkelig. Hverken til at håndtere udfordringerne eller at høste de gevinster, der hører med. Der er brug for en samlet strategi og en udvidelse af værktøjskassen.

For personalelederen rummer udviklingen i hvert fald tre udfordringer.

Specialisterne kan pludselig trække stikket

En større andel af dine medarbejdere er, eller vil meget snart være, seniorer. Der er ikke længere en fast pensionsalder i Danmark, og seniorerne har i dag – qua deres pensionsordninger – ganske gode muligheder for at gå på pension, når det passer dem. 

Her er jobbet altså kommet i konkurrence med en alternativ tilværelse udenfor arbejdsmarkedet. Det er nemt at overse i hverdagen, men mister man en senior, så mister man også erfaring, stabilitet og i mange tilfælde også faglige kompetencer, som ikke er lige til at erstatte. 

Det gælder for eksempel indenfor it-området, hvor mange systemer i dag kun holdes oppe af dem, som var med til at bygge det. De unge kigger mere fremad mod de nye horisonter. Men det er indenfor alle former for specialistfunktioner, at det har betydning.

Jeg har mødt flere ledere, som har fået svedperler på panden og klamme håndflader, når snakken er faldet på, hvad man stiller op, hvis de ældre specialister pludselig og uden dialog beslutter at trække i pensionist-håndtaget. Konsekvensen er derfor, at successionsplanlægning er rykket længere op på listen over lederens vigtige opgaver. 

Værktøjskassen mangler ofte senior-løsninger

Undersøgelser viser faktisk, at mange seniorer er helt vilde med at arbejde. Men ikke nødvendigvis som de hele tiden har gjort det. Mange ønsker en gradvis overgang til pension – altså øget fleksibilitet.

Mange har også behov for at blive afklaret med, og have en plan for, hvordan de sidste år på arbejdsmarkedet skal forløbe. Og begge dele er mange af de eksisterende seniorpolitikker ikke gode nok til at håndtere. For få arbejdspladser har egentlige modeller og ordninger at tilbyde.

Tabuer og fordomme hæmmer planlægningen

Mange ledere er tilbageholdende med at lægge præcise senkarriere-planer sammen med deres seniormedarbejdere. Det er stadig vanskeligt for mange – både ledere og medarbejdere – at adressere pensionen. Så det bliver løbende udskudt.

6 gode råd

Men hvad kan lederen så tage og gribe i? Det har vi kigget nærmere på i PFA, og vi har også gået skridtet videre i form af udvikling af en række værktøjer. Nogle highlights herfra:

  1. Kend din demografi. Mange virksomheder kender ikke deres reelle alderssammensætning og slet ikke, hvordan den vil udvikle sig over de kommende år. Hvor mange medarbejdere er i deres senkarriere, og hvor mange kan man helt konkret forvente går på pension indenfor det næste år?
  2. Livsfaser og behov over alder. Folk udvikler sig forskelligt, og alder siger ikke længere særlig meget. Alt er blevet mere individualiseret, og det giver bedre mening at arbejde med forskellige livsfaser. Hver fase har sine behov: ung og single, familie med småbørn, seniorer i senkarriere etc.
  3. Fra politikker til strategier. Mange steder opererer man med ”politikker” indenfor HR. Og politikker handler ofte om rettigheder: for eksempel at når man er så og så gammel, får man så mange ekstra fridage. Men politikkerne er ikke nødvendigvis omsat til strategi. Det er ikke en plan. Så derfor ender der ofte med at være et tomrum for lederen at udfylde. Seniormedarbejderne kan ikke nøjes med at høre om det, de har ret til (og mange er faktisk modstandere af aldersbetingede rettigheder). De vil hellere høre: Hvad er din plan med mig?
  4. Tænk gammeldags. Det er nok en banal konstatering, men et eller andet sted er der noget om det: Vi kommer alle meget let til at hylde det unge og det nye. Vi sætter lighedstegn mellem markante udviklingstræk og ungdommelig arbejdskraft. Det interessante er, at parallelt med, at forretningen udfordres af nye tendenser som sociale medier, nye teknologier og globalisering – som øger kravene til vores omstillingsevne – så stiger behovet for erfaring og faglig dybde. Det kan faktisk være en fordel at have prøvet noget lignende førhen, og måske giver de mange års erfaring også noget selvtillid, så man ikke blæses omkuld. Den dynamiske duo kan lige så godt være det unge talent og den erfarne seniormedarbejder.
  5. Træn dialogen. Jeg har efterhånden talt med en del ledere og ikke mindst repræsentanter fra lønmodtager- og arbejdsgiverorganisationer om udfordringerne på det aldrende arbejdsmarked. Én af de udfordringer, der går igen i forhold til at håndtere medarbejdere i senkarrieren, er, hvordan man lige får taget den rette dialog. Der er ikke mange, der til MUS lige smider spørgsmålet hen over bordet: Og hvornår har du så tænkt dig at gå pension? Der skal lidt ekstra forberedelse til. I min optik også noget guidance og fælles strategi. 
  6. Understøt den enkeltes afklaring. Overgangen fra arbejdsliv til pension er med sikkerhed noget, medarbejderne ikke har prøvet før, og for mange er det en markant ændring af hverdagen. Ofte er fag, arbejde og arbejdsplads en dyb og integreret del af identiteten og et af de bærende formål i tilværelsen. Beslutningen om at gøre en ende på arbejdslivet er svær at gøre om (men ikke umulig). Ledere skal være klar over, at mange medarbejdere står relativt alene med den beslutning. Derfor mener jeg, at arbejdspladsen – udover at have en stor interesse i det – også har en forpligtelse til at hjælpe medarbejderen med at afklare disse store spørgsmål. Også selvom det kan føles som noget privat og personligt.

Ovenstående er nogle generelle bud. Det er oplagt, som med al anden HR, at de strategier, virksomheden har for den sidste fase i arbejdslivet, nødvendigvis må tilpasses den lokale kultur og det ambitionsniveau, man har.

De arbejdspladser, som lykkes med den opgave, står helt sikkert bedre i forhold til at levere bundlinje og resultater, men så sandelig også i forhold til at være en attraktiv arbejdsplads og kunne tiltrække og fastholde den bedste arbejdskraft.

 

Jesper Brask Fischer er programchef i PFA. Indlægget er alene udtryk for skribentens egne holdninger. 

Forrige artikel Algoritmer i socialarbejdet kan hurtigt umyndiggøre borgerne Algoritmer i socialarbejdet kan hurtigt umyndiggøre borgerne Næste artikel 2021 kan blive vendepunktet 2021 kan blive vendepunktet
En lukket valgfest: Hvorfor stemmer de ikke?

En lukket valgfest: Hvorfor stemmer de ikke?

POLITIK OG VELFÆRD Danskerne har noget nær verdensrekord i demokratisk deltagelse. Men fire grupper holder sig alt for ofte væk fra stemmeboksen: unge, indvandrere og efterkommere, kortuddannede og personer uden for arbejdsmarkedet. Her kommer deres egne forklaringer på hvorfor. De kan måske rumme nøglen til en løsning. 

Fest, fællesskab og nålestikskampagner skal få flere ind i valglokalet

Fest, fællesskab og nålestikskampagner skal få flere ind i valglokalet

POLITIK OG VELFÆRD Der er mangel på viden om, hvad der virker, når regioner og kommuner forsøger at gøre en indsats for at få alle med til de lokale valg. Tænketanken Mandag Morgen har samlet en stribe gode ideer og konkrete tiltag, der har vist sig at virke. De fleste tiltag er både enkle og billige.

Et anlæg i den saudiarabiske ørken skal katapultere grøn brint

Et anlæg i den saudiarabiske ørken skal katapultere grøn brint

GRØN OMSTILLING Der er et evindeligt dilemma: Hvis man skal producere grøn brint i stor skala, kræver det, at der er et marked og en bekostelig infrastruktur. I Neom, en fremtidig megaby i Saudi-Arabien, tror investorer, at de kan levere både hønen og ægget med et projekt, der minder meget om de danske power-to-x-planer. 

Direktør for patienternes gode liv

Direktør for patienternes gode liv

POLITIK OG VELFÆRD Godt 36.000 medarbejdere i Region H har på 11 sygehuse sat lighedstegn mellemsundhed og behandling. Det har reduceret dødeligheden efter kræft og hjertesygdomme. Nu skal de også hjælpe patienterne tilat leve gode liv - nogle endda med kroniske sygdomme. Den kulturændring skal regionens nye direktør stå i spidsen for.

Nu skal teknikken designes modulært

Nu skal teknikken designes modulært

DIGITAL OMSTILLING B&O har netop lanceret en ny mobil højttaler, der er designet til at holde mange år – selvom den teknologiske udvikling løber hastigt videre. Apparatet er modulært opbygget, så delene let kan repareres eller udskiftes i takt med, at nye digitale formater og software stiller andre krav til elektronikken.

Kinas 300 millioner børn er et kæmpe marked for danske virksomheder

Kinas 300 millioner børn er et kæmpe marked for danske virksomheder

I Kina er det gode børneliv kommet på dagsordenen. Det giver forretningsmuligheder for en bred vifte af danske virksomheder – fra legetøjsproducenter over arkitekter til spiludviklere. Danske forskere kan være med til at åbne dørene, da der trækkes på en solid tradition for at undersøge tingene i børnehøjde, skriver det danske innovationscenter i Shanghai.

Dit klima-mindset afgør din virksomheds fremtid

Dit klima-mindset afgør din virksomheds fremtid

LEDELSE Corona har naturligt nok farvet lederes syn på verden det sidste år. Men hvis man vil fremtidssikre virksomheden, må klimaet nu udgøre en fremtrædende del af lederens mindset, skriver Anna Fenger Schefte og Anders Nolting Magelund.

Bæredygtig virksomhedsdrift er for alle

Bæredygtig virksomhedsdrift er for alle

LEDELSE Virksomheder skal vænne sig til at udarbejde samfundsregnskaber, hvor virksomheden nøje vurderer og redegør for, hvordan den bidrager positivt, og hvordan den belaster samfundet. Det bliver et krav fra myndigheder, investorer, långivere, partnere og kunder, skriver Steen Hildebrandt.

Sådan kan den digitale udvikling støtte den grønne omstilling

Sådan kan den digitale udvikling støtte den grønne omstilling

DIGITAL OMSTILLING Siger man ”grøn og digital omstilling”, så har man dækket de to måske væsentligste dagsordener de kommende ti år. Digitaliseringen og en bæredygtig økonomi kan støtte hinanden – men det er ikke sikkert, at de gør det. Vi ser på, hvad der skal til for at få de to udviklinger til at trække i samme retning.

Grøn + Digital = Danmarks store chance

Grøn + Digital = Danmarks store chance

DIGITAL OMSTILLING Grøn teknologi og digitale offentlige tjenester er begge danske styrkeområder. Men der er brug for koordinering og samarbejde på tværs af det offentlige og det private, hvis Danmark skal udnytte mulighederne for at bruge digital teknologi til at nå klimamålene. KMD’s direktør, Eva Berneke, opfordrer regeringen til at bringe parterne sammen. 

Den traditionelle fagbevægelse organiserer nu kun halvdelen af lønmodtagerne

Den traditionelle fagbevægelse organiserer nu kun halvdelen af lønmodtagerne

POLITIK OG VELFÆRD Fundamentet under den berømmede danske model på arbejdsmarkedet slår dybe revner. Medlemsflugten fra fagbevægelsen er langt større og mere dramatisk end hidtil antaget, viser ny opsigtsvækkende forskning. Fagbevægelsens topfolk ser dybt alvorligt på udviklingen og arbejdsmarkedsforsker opfordrer til politisk handling.

Lizette Risgaard: ”Den udvikling skal bare vendes”

Lizette Risgaard: ”Den udvikling skal bare vendes”

POLITIK OG VELFÆRD De klassiske fagforbund forhandler overenskomster på stribe men organiserer en stadig mindre del af de danske lønmodtagere. Formanden for Fagbevægelsens Hovedorganisation, Lizette Risgaard, vil finde nye måder at organisere lønmodtagerne på for at vende udviklingen.

Analyse af pandemiparathed skød helt forbi målet

Analyse af pandemiparathed skød helt forbi målet

POLITIK OG VELFÆRD Den kendte økonom Branko Milanovic har sammenlignet landenes vurderede pandemiparathed i rapporten ‘Global Health Security Index’ fra 2019 med de faktiske corona-dødstal. GHS-indekset var ikke bare ude af stand til at forudsige udfaldet – tendensen har nærmest været det modsatte af det forventede.

10 trends for sociale investeringer i 2021

10 trends for sociale investeringer i 2021

KOMMENTAR Det er svært at spå, især om en fremtid præget af coronakrisens uforudsigelige dønninger. Den Sociale Kapitalfond vover alligevel pelsen og giver her 10 uvidenskabelige men dog kvalificerede bud på trends, der vil kendetegne markedet for sociale impact-investeringer i 2021.

Anders Dybdal anbefaler

Anders Dybdal anbefaler

KULTURANBEFALING CEO i konsulentbureauet Operate, Anders Dybdal, dykker ned i systemisk tænkning og holder sig opdateret med Altingets nyhedspodcast, Altinget Ajour.

Støtten til systemet vakler

Støtten til systemet vakler

VINTERLÆSNING: Støtten til systemet vakler.

Mistroen og frustrationerne bobler frem fra neden.

Vi ser det i form af romerlys og sortklædte demonstranter i danske byer. Eller som et stormløb på Kongressen i Washington. Og som en endeløs strøm af vrede på sociale medier.

Vi har samlet artikler fra Mandag Morgens arkiv, der ser nærmere på den udfordring, vores demokrati står overfor.

Bliver økonomien ramt af senfølger?

Bliver økonomien ramt af senfølger?

VINTERLÆSNING: Økonomien får lige nu en ordentlig rusketur af coronakrisen.

Vil den være alvorligt forslået, når pandemien gradvist slipper sit tag i vores samfund?

Vi har samlet en række af Mandag Morgens artikler fra det seneste halvår, der ser på, hvilken vej de økonomiske tendenser peger.

Vær en ny leder efter krisen

Vær en ny leder efter krisen

VINTERLÆSNING: På mange arbejdspladser har coronakrisen på rekordtid knust vaner og principper, der ellers virkede som støbt i beton.

Meget er nyt, og vi famler os frem. Vi er i færd med at genskrive manualen.

I den forstand er coronakrisen også en invitation til fornyelse af ledelsesgerningen.

Det er ikke en nem proces. Her finder du fire ledelsesindlæg med hjælp og inspiration til opgaven.

Dystopisk Big Mother eller fagre nye verden?

Dystopisk Big Mother eller fagre nye verden?

VINTERLÆSNING: Algoritmer er ved at indtage den offentlige forvaltning.

På Mandag Morgen har vi gennem længere tid undersøgt, hvad der sker, når big data og kunstig intelligens kan blive hverdag i socialarbejdet, ved domstolene og fastsættelsen af vores ejendomsskat.

Det kan betyde bedre service til den enkelte og bedre udnyttelse af offentligt ansattes tid.

Men det kan også resultere i et koldt og kafkask system, hvor algoritmens uperfekte data vinder over det menneskelige skøn.

Så hvordan sikrer man, at den nye teknologi bruges til borgerne – og ikke blot til systemets – fordel?

De fattigste betaler prisen for to årtiers skattelettelser

De fattigste betaler prisen for to årtiers skattelettelser

POLITIK OG VELFÆRD Danmark er blevet et mindre omfordelende land, viser nye tal fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Uligheden er voksende, men der er lange udsigter til en ny politisk kurs. Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard maner til tålmodighed. 

2021 kan blive vendepunktet

2021 kan blive vendepunktet

POLITIK OG VELFÆRD Vi har alt for længe stået handlingslammede overfor globale kriser, som vi ved, kræver handling. Klimakrise. Mistillid til demokratiet. Global ulighed. Erfaringerne med at tackle pandemien har skabt et unikt momentum. Måske er 2021 det vindue for forandring, vi har ventet på.

Fagre grønne og digitale fremtidsteknologier

Fagre grønne og digitale fremtidsteknologier

DIGITAL OMSTILLING Blockchain, virtual reality og DNA-baseret hukommelse er blandt de stadig noget eksotiske teknologier, som vil brede sig i de kommende år, og som udmærker sig ved at være langt bedre redskaber til at gøre økonomien mere effektiv og mindre ressourcekrævende. 

ICDK: Den digitaliserede familielæge er mere tilgængelig

ICDK: Den digitaliserede familielæge er mere tilgængelig

DIGITAL OMSTILLING Med en stigende mangel på praktiserende læger kan nye teknologiske løsninger være med til at afhjælpe situationen i Danmark. Der er meget inspiration at hente i Silicon Valley, hvor konsultation via nettet, og selvbetjeningsløsninger til måling af helbredet, er blevet en del af hverdagen for mange. Det skriver Innovation Centre Denmark i Silicon Valley.

Gør klar til de arbejdende seniorer

Gør klar til de arbejdende seniorer

LEDELSE Den aldrende arbejdsstyrke betyder, at ledere vil skulle håndtere en voksende gruppe af aktive seniorer, og det stiller nye krav. Den klassiske aldersbaserede formular for afslutning af arbejdslivet kan ikke længere bruges, skriver Jesper Brask Fischer.

”Hvis du ikke er pissevred, er det fordi du ikke følger med”

”Hvis du ikke er pissevred, er det fordi du ikke følger med”

ØKONOMI Coronakrisen har forværret vilkårene for økonomisk pressede folk, der havde nok at slås med i forvejen. Højlydt utilfredshed og massedemonstrationer mod systemet er brudt ud og eskaleret i årets første uger. For at stoppe vredens vækstvilkår er politikerne nødt til at bevæge sig mentalt ud af 1980’erne og vende sig mod en ny økonomisk virkelighed, mener den britisk-amerikanske økonomiprofessor Mark Blyth.

Julie Arnfred Bojesen anbefaler

Julie Arnfred Bojesen anbefaler

KULTURANBEFALING Fra historiepodcast om mongolernes hærgen i Østeuropa til fantastiske fortællinger fra det enorme russiske grænseland. Ung frontperson bag nyt ukrainsk-dansk ungdomshus giver et indblik i hendes kulturelle forberedelser til jobbet.

Krisestyring for 31 milliarder:  Historisk mange trepartsaftaler under corona

Krisestyring for 31 milliarder: Historisk mange trepartsaftaler under corona

POLITIK OG VELFÆRD Det seneste år har budt på hele 15 trepartsaftaler, som har kostet milliarder af kroner og har reddet tusindvis af arbejdspladser. Coronakrisen har pustet nyt liv i selve hjertet af den berømmede danske model, treparts-institutionen. Førende forskere forudser, at trepartsfesten vil forsætte med aftaler om blandt andet grøn omstilling og de såkaldte andengenerationsreformer.

Lønmodtagere og arbejdsgivere klar til ny generation af reformer

Lønmodtagere og arbejdsgivere klar til ny generation af reformer

POLITIK OG VELFÆRD Efter 15 trepartsaftaler på et år har lønmodtagernes og arbejdsgivernes topfolk fået sult på mere. De er klar til at hjælpe regeringen med nye type af reformer. Lizette Risgaard og Jacob Holbraad har også andre ting på ønskesedlen til nye aftaler.

Algoritmer i socialarbejdet kan hurtigt umyndiggøre borgerne

Algoritmer i socialarbejdet kan hurtigt umyndiggøre borgerne

DIGITAL OMSTILLING Brug af algoritmer og prædiktive data i det borgernære velfærdsarbejde kræver, at vi overvejer nøje, hvordan det forandrer samarbejdet med de berørte familier. Faren er, at vi sætter systemet over borgerne, hvilket er det, vi netop prøver at komme væk fra, skriver Robin Vickery.

S fører klimakamp med skarp gul profil

S fører klimakamp med skarp gul profil

POLITIK Regeringen har gjort sin håndtering af den grønne omstilling til et centralt element i en værdipolitik, der handler om at være tæt på produktions- og provins-Danmark og at lægge afstand til det radikale storby-Danmark.

Ny stil: Blå rådgivere til røde ministre

Ny stil: Blå rådgivere til røde ministre

NYT JOB Både i Udlændinge- og Integrationsministeriet og i Finansministeriet har man ansat folk, der for ganske nyligt har været særlige rådgivere for blå toppolitikere.

Den cirkulære økonomi vil være intenst digital

Den cirkulære økonomi vil være intenst digital

DIGITAL OMSTILLING Den grønne omstilling og den gennemgribende digitalisering hænger uløseligt sammen. Risikoen er, at digitaliseringen fører til et fremmedgjort, overvåget forbrugersamfund. Muligheden er, at detaljerede data, kunstig intelligens og tæt digital sammenkobling skaber en cirkulær og energieffektiv økonomi til gavn for mennesker og natur.

ICDK: Sydkorea viser hvordan madspild kan håndteres

ICDK: Sydkorea viser hvordan madspild kan håndteres

KOMMENTAR Sydkorea har med en blanding af skrap lovgivning og avanceret digital teknologi reduceret madspild til nogle få procent. De koreanske løsninger kunne med fordel inspirere både fødevareindustrien og husholdningerne i Danmark, skriver det danske innovationscenter i Seoul. 

Hvad parforholdet kan lære os om coronaledelse

Hvad parforholdet kan lære os om coronaledelse

LEDELSE Vi skal tage de følelsesmæssige reaktioner efter mange måneders nedlukning alvorligt. Med inspiration fra parforholdet er der en række erkendelser og øvelser, som kan gøre en forskel, skriver erhvervs- og krisepsykolog Louise Dinesen.

Ud af EU, ind i ilden: Det globale Storbritanniens skæbneår

Ud af EU, ind i ilden: Det globale Storbritanniens skæbneår

POLITIK OG VELFÆRD På paradoksal vis er Storbritannien havnet forrest på den globale scene, netop som landet træder endeligt ud af EU. Som vært for klimakonferencen COP26 og årets G7-topmøde kommer premierminister Boris Johnsons ’Global Britain’-vision på omgående prøve. Men hvordan kan det globale Storbritannien gøre sig gældende i 2021?