Hvor mange muslimer er der i Danmark?

Antallet af muslimer i Danmark er ofte genstand for debat på sociale medier. Ikke mindst fordi der ikke findes officielle danske opgørelser. Nye beregninger viser nu, at tallet sandsynligvis er lavere end tidligere vurderet.  

I Danmark er det ikke tilladt at registrere befolkningen på religiøs overbevisning. Dansk religionsforsker estimerer, at der er cirka 256.000 muslimer i Danmark pr. 1. januar 2020.
I Danmark er det ikke tilladt at registrere befolkningen på religiøs overbevisning. Dansk religionsforsker estimerer, at der er cirka 256.000 muslimer i Danmark pr. 1. januar 2020.Foto: Malte Kristiansen/Ritzau Scanpix
Nikolaj Rodkjær Kristensen

Når flygtninge- og indvandrerdebatten koger på sociale medier, kan man møde vidt forskellige bud på, hvor mange muslimer der er i Danmark. De mange bud har dog sjældent hold i fakta, men snarere i gisninger eller regnestykker, der hviler på et meget tyndt grundlag.

Så hvor mange muslimer er der egentlig her i landet?

Det spørgsmål har Brian Arly Jacobsen, religionsforsker og lektor ved Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier på Københavns Universitet, længe forsøgt at give et svar på ved årligt at udregne estimater for, hvor mange muslimer der er i Danmark.

Og ifølge hans nyeste beregninger er antallet i år en del lavere end tidligere estimeret.

”Per 1. januar 2020 er der 256.000 muslimer i Danmark. Det svarer til cirka 4,4 procent af befolkningen,” siger lektoren om sine beregninger.

Antallet af muslimer i landet er dermed mere end 60.000 lavere end den seneste vurdering, hvor han estimerede antallet af muslimer per 1. januar 2019 til 320.000 – svarende til 5,5 procent af befolkningen.

Men det markante fald skyldes dog ikke, at danske muslimer i stort antal rejser ud af landet eller opgiver deres tro. Det skal derimod ses i lyset af, at beregningerne i år baserer sig på andre tal end tidligere, forklarer Brian Arly Jacobsen.

”Vi har nu et mere troværdigt grundlag, til at kunne sige noget mere sikkert om, hvor mange muslimer der er blandt de ikke-vestlige indvandrere og efterkommere og blandt danskere generelt,” siger Brian Arly Jacobsen.

Artiklen fortsætter under figuren
 

Undersøgelse giver mere præcise beregninger

Det skyldes, at analysevirksomheden Als Research i februar 2019 udgav en undersøgelse af ‘Maskulinitetsopfattelser og holdninger til ligestilling’ blandt indvandrere og efterkommere. Det skete på opdrag fra Udenrigsministeriets ligestillingsafdeling.

I undersøgelsen, der er foretaget i samarbejde med Danmarks Statistik og Roskilde Universitet, har analysevirksomheden spurgt ikke-vestlige indvandrere og efterkommere om blandt andet deres religion.

I alt har 4.423 personer medvirket i undersøgelsen.

Her svarede 48,5 procent af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere, at de er muslimer.

Samme spørgsmål stillede man en kontrolgruppe af danskere og vestlige indvandrere og efterkommere - altså en gruppe som ikke inkluderede ikke-vestlige indvandrere og efterkommere. Her svarede 0,1 procent, at de er muslimer. Dét tal dækker blandt andet konvertitter og eventuelle tredjegenerationsindvandrere, der opfatter sig som muslimer.

Og det er altså disse tal, Brian Arly Jacobsen nu kan bruge i sine årlige beregninger af antallet af muslimer i Danmark.

Artiklen fortsætter under billedet

Brian Arly Jacobsen er lektor ved Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier på Københavns Universitet.


Overfører man tallene til befolkningssammensætningen, som den så ud i Danmark i 2018 – altså året for undersøgelsen fra Als Research – svarer det til, at der var cirka 244.000 muslimer i landet det år.

Og fremskriver man satserne til 2020 bliver det så til 256.000 muslimer ved at koble undersøgelsen sammen med befolkningstal fra Danmarks Statistik.

De nye tal tager højde for alle nationalitetsgrupper. Så i stedet for som tidligere at skulle sammenholde et væld af danske og udenlandske undersøgelser af befolkningsgruppers religiøse sammensætning, kan Brian Arly Jacobsen nu tage udgangspunkt i undersøgelsen fra Als Research.

”Den helt store fordel er, at den her undersøgelse er lavet blandt samtlige nationalitetsgrupper. Så jeg behøver ikke gå ind og undersøge hver enkelt nationalitetsgruppe, som jeg har gjort førhen,” siger Brian Arly Jacobsen.

Forældede opgørelser

Undersøgelsen fra Als Research er den største undersøgelse af etniske minoriteters religiøse baggrund siden 00’erne, siger Brian Arly Jacobsen.

”Førhen har vi brugt undersøgelserne fra IntegrationsStatus, som blev foretaget i periode 1999-2009. Men resultaterne af sådan nogle undersøgelser har det med at blive forældede,” siger han.

Derudover så IntegrationsStatus-undersøgelserne kun på den religiøse sammensætning blandt de 7-8 største grupper af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande herhjemme. Der har altså ikke været danske undersøgelser af den religiøse sammensætning for de øvrige ikke-vestlige minoriteter, der findes i Danmark.

”I mangel af bedre har jeg så måttet overføre tal fra undersøgelser i de respektive lande angående den religiøse sammensætning i hjemlandet til Danmark,” forklarer han.

Og det kan af flere grunde være problematisk, påpeger forskeren.

”Indvandrere er i højere grad yngre mennesker, og vi ved fra mange andre undersøgelser globalt, at yngre mennesker i mindre grad er religiøse end ældre.”

Religion kan desuden være en af de vigtigste grunde til at folk flygter fra områder som eksempelvis Syrien, Afghanistan og Somalia.

”Derfor har vi ikke præcist kunne vide, hvordan den religiøse sammensætning er blandet de her etniske grupper. Med det kan vi altså sige noget lidt mere sikkert om nu.”

Fakta

ARTIKLEN ER OPDATERET DEN 24. MARTS 2020: Denne artikel blev udgivet første gang i 2017. Den er nu opdateret med de nyeste tilgængelige tal.


Få Mandag Morgens overskrifter direkte i din mail.

Tilmeld dig nyhedsbrevet nu

Få Mandag Morgens overskrifter direkte i din mail.

Tilmeld dig nyhedsbrevet nu