Innovation, effektiv ledelse og produktivitet i den offentlige sektor

Mere innovation og øget produktivitet er svaret på den offentlige sektors udfordringer med at imødekomme den stigende efterspørgsel efter service i en tid med begrænsede ressourcer. Men hvad er innovation og produktivitet i praksis – og hvilke barrierer er der for at skabe mere af det? I denne casesamling har Produktivitetskommissionen bedt Mandag Morgen beskrive…

Mere innovation og øget produktivitet er svaret på den offentlige sektors udfordringer med at imødekomme den stigende efterspørgsel efter service i en tid med begrænsede ressourcer. Men hvad er innovation og produktivitet i praksis – og hvilke barrierer er der for at skabe mere af det?

I denne casesamling har Produktivitetskommissionen bedt Mandag Morgen beskrive konkrete eksempler, hvor offentlige institutioner har været i stand til at levere mere eller bedre service for de samme eller for færre ressourcer.

Et gennemgående træk i de 18 cases er god og tydelig ledelse baseret på stærke værdier og opbakning fra engagerede medarbejdere. Ledere og medarbejdere har skabt plads til nye former for samarbejde og ny organisering, implementeret ny teknologi, udfordret det traditionelle syn på borgerne og omlagt arbejdsgange. Casesamlingen har givet Produktivitetskommissionen bedre indsigt i, hvad der driver og hæmmer innovation i den offentlige sektor.

Vidste du, at ideen om Produktivitetskommissionen egentlig blev født i Mandag Morgens spalter? Den 18. maj 2009, da alle økonomer og politikere i landet talte om behovet for et større arbejdsudbud, opfordrede Mandag Morgens daværende chefredaktør, Bjarke Møller, til at lave en ny national produktivitetskommission. Lederen kan genlæses her.

God læselyst!

Hent PDF

Forrige artikel Intelligence: Big Data Intelligence: Big Data Næste artikel Intelligence: Sustania 100 Intelligence: Sustania 100