Jamen, så lad os da afskaffe kommunerne

Kommunalvalget den 21. november kan meget vel blive det sidste af sin slags. En tilsyneladende uskyldig manøvre fra innovationsministeren peger mod den totale udradering af lokalpolitik i Danmark.

I dagbladet Børsen 7. september er innovationsminister Sophie Løhde (V) citeret for at mene, at nu skal det være slut med gak-gak-praksis, hvor kommunerne går og leger private virksomheder.

Det vil ministeren gøre op med ved at lovfæste den såkaldte kommunalfuldmagt. Det lyder umiddelbart som noget teknik, og der er vel ingen, som vil forsvare ’gak-gak-praksis’, vel?

Men virkeligheden bag denne uskyldige manøvre fra ministeren og hendes håndgangne mænd på Slotsholmen er den totale udradering af lokalpolitik i Danmark.

I Danmark tror vi på, at folkelig deltagelse i politiske beslutninger er medvirkende til at sikre, at beslutningerne bliver relevante for de borgere, som bliver berørt.

Hvad er Kommunalfuldmagten?

Det kommunale selvstyre er således tæt vævet sammen med danskernes store tillid til samfundets institutioner og til hinanden generelt.

Det kommunale selvstyre blev faktisk etableret, før vi fik en demokratisk grundlov i 1849. Det skete først med styrelsesordningen for København i 1837 og senere med Chr. 8.s løfte til borgerne i 1841.

Han ønskede at ”give borgerne en forøget betryggelse for en pålidelig og hensigtsmæssig bestyrelse af de anliggender, der vedkommer det samfund, hvortil de nærmest hører”.

Det betyder kort fortalt, at borgerne skal have ret til at styre deres egne lokale anliggender. Kongen mente samtidig, at en ny kommunalforfatning kunne ”have en gavnlig indflydelse på at nære iver og rigtig sans for det almindelige vel”.

Afgørende for velfærdssamfundet

Kernen i det danske demokrati er således de mange lokale fællesskaber. Det er her, man finder sammen om at løse de udfordringer, som man bedst kan klare lokalt.

Den kerne har været afgørende for udviklingen af velfærdssamfundet, ved at der lokalt var borgere, som tog initiativer til fælles løsninger, og at disse løsninger blev forhandlet og udviklet i de lokale råd.

Det er derfor, at man har politisk valgte lokale råd til at bestemme lokalt. Det er kernen i kommunalfuldmagten, at der overhovedet er et lokalt politisk råderum.

Jeg selv er blevet den, jeg er i dag, fordi det socialdemokratiske bystyre i Nakskov i 1920’erne besluttede, at begavede arbejderbørn også skulle have en chance for at få en uddannelse.

Derfor oprettede Nakskov Byråd en kommunal mellemskole og et kommunalt gymnasium, og de uddelte samtidig små studielegater, så der bedre blev råd til at fortsætte med uddannelse.

Derfor blev min far mønsterbryder og student i 1947, teologisk kandidat fra Københavns Universitet i januar 1953 og efterfølgende præst. Derfor blev min farbror lærer, og min faster Montessori-pædagog.

Centralisering kvæler handlefrihed

Den form for folkelig aktivitet og medvirken vil fornyelsesminister Løhde gerne af med. Eller vil hun? Er det Venstre-politik at udradere de lokale, folkelige initiativer?

Det flugter dårligt med formuleringer fra principprogrammet som: ”Venstre vil derfor værne om det kommunale selvstyre og retten til lokal handlefrihed”.

Afskaffelse af kommunalfuldmagten er derfor langt snarere endnu et resultat af slotsholmsbureaukraternes ønske om at fortsætte den centralisering, som har været en tendens herhjemme siden begyndelsen af 1990’erne.

Ønsket om og troen på, at Danmark er så lille et land, at det selvfølgeligt kan styres fra centraladministrationen, har hersket og dermed påvirket politikken i mere end 25 år. Det er besværligt at have lokale politikere, som er valgt til at tænke på fællesskabet i et konkret geografisk område.

De kan have politiske meninger om, hvad der er ønskeligt for befolkningen lokalt. De kan lade sig påvirke af hensynet til konkrete befolkningsgrupper, som ikke bliver repræsenteret nationalt. De er som en sten i skoen på et centralistisk ønske om snorlige styring og konsekvent implementering.

Det sidste kommunalvalg

Den afskaffelse af den sidste rest af lokalt selvstyre, som forslaget om at lovfastlægge kommunalfuldmagten vil medføre, betyder, at der ikke længere er brug for folkevalgte lokalpolitikere.

Kommunalvalget til november kan derfor meget vel blive det sidste af sin slags. Der er ikke brug for lokalpolitisk tilpasning eller afbødning af centralt fastlagte beslutninger. Derfor er der heller ikke brug for lokale politikere – for der findes ikke lokalpolitik.

I stedet vil man kunne bruge professionelle bestyrelser til at lede de kommunale administrationer. Den model var på bordet i forhold til styring af sygehusområdet i forbindelse med arbejdet op til kommunalreformen i 2007.

Centraliseringen er endeligt fuldendt. Alt kan styres fra Slotsholmen. Danmark er tæt på at kunne drives som en virksomhed. Danmark som velfærdssamfund og som fællesskab ophører med at eksistere.

Lad os ikke håbe, at ministeren får held med den slags fornyelse.

Forrige artikel En ny mediepulje bliver en elendig løsning En ny mediepulje bliver en elendig løsning Næste artikel Innovation kræver at du bliver nybegynder igen Innovation kræver at du bliver nybegynder igen
 • Anmeld

  Jørgen Clausen · Ingeniør

  Et historisk, IKKE demokratisk perspektiv

  Trigger et historisk tilbageblik fra en IKKE demokratisk græsk bystat.
  Fra beskrivelsen af bystaten Sparta (http://www.denstoredanske.dk/index.php?sideId=162922):

  Den spartanske stat dominerede samfundet i alle dets aspekter og gjorde bl.a. opdragelsen af børn og unge til et statsanliggende. En nyfødt spartaner fremstilledes for en kommission, der afgjorde, om barnet skulle opfostres eller udsættes. Alle drenge forlod deres familie, når de var fyldt syv år, og levede de næste seks år i flokke, der hver var anført af en 20-årig. Mellem 13 og 18 år var de opdelt i årgange og blev trænet til den soldatertilværelse, der var kernen i den voksne spartanske mands liv, indtil han som 60-årig blev fritaget for militærtjeneste.

 • Anmeld

  Erik Pedersen

  Manipuleringen af begge fløje

  Fremfor at som jer fremdrage at det skulle være "borgens beboere" som alle er midlertidige uanset hvem og hvad.
  Så erkende at der ér politiske ideologier som har deres ideologi som en centralistisk demokrati simpelt og kynisk 😝, og derfor præger alt hvad disse "ideologier" gør i udførelsen af deres "politik" forsøger at gøre "alt økonomisk" selv livet, fødslen, døden.
  Som er perioder som vi alle skal gennemleve uanset stand, forstand,,som også for disse "politikere som mennesker også skal høres afhængige af de økonomier der fremmer eller bremser individernes muligheder og som netop fællesskaberne fungere helt og direkte modsat af disse egoers ideologier, og derfor som enten bekæmpes via både udskillelsen eller adskillelsen, og derfor ér centraliseringen helt essentiel sammen med egoismens kamp mod fællesskaberne.
  Som mere bekæmpes med alle mulige og umulige midlers brug overalt også der hvor det og de er direkte nedbrydende for hele civilisationen og civiliserede samfund og dermed også sammhængskrafterne i de fællesskaber dér eksistere.
  Hvad er det dér skaber troen og dermed også uroen på at alt i vore fællesskaber skal udføres kun med økonomien som de helt centrale styrings redskaber, for alt og alle.
  Uanset hvad og hvor??? 😊 er det sådan vi selv "styre og skaber," 😌 vore egne liv og det vi står for er vort liv
  Så spørgsmålet er om ikke dé modeller kun styret af økonomernes stræben efter overskud og netop for hvad og hvem de forsøges er det individernes på bekostningerne af flertallet hvor fælles er en sygdom og skal bekæmpes FÆLLES??? 😊

 • Anmeld

  Louise Bünemann

  Kommuner skal ikke drive forretning

  Det er ikke et spørgsmål om centralisering, men om at kommunerne skal fokusere på deres kerneopgaver - og frem for alt på at være myndigheder.

  Kommuner skal ikke drive genbrugsbutikker, for det kan Røde Kors f.eks. gøre meget bedre. Kommuner skal ikke etablere gartnerier (true story - det gør Københavns Kommune!), for det kan private landmænd gøre meget bedre. Og helt generelt skal kommuner ikke med skatteborgernes penge udkonkurrere private virksomheder.

  Forhåbentlig vil regeringen sikre, at kommunerne holder sig til at løse de mange vigtige opgaver, de er pålagt. Og omvendt at kommunerne lader private virksomheder om at løse de opgaver, som de private nu en gang er bedst til. På den måde bidrager såvel den offentlige og private sektor på bedste vis til at udvikle vores velfærdssamfund.

 • Anmeld

  Erik Pedersen

  Kommuner Komkurrence fra og af fællesskabet er OK ,,også demokratisk

  iGEN EN AF DE BLÅ MÅSKE-
  At vi i DK som et "konkurrence samfund" iflg flere politiske udtalelser fra flere partier, og som relt viser hvor lidt soc ,bla med den blå bjarne er og var,og derfor uden betænkninger solgte udaf Danskernes sikkerheds leveringersystemer , er kun en yderligere dokumentation af ,det soc vi lever med i vor tid,som efterhåneden er mere konkurrence orienteret end som det oprindelige både formål og navn angiver at dette parti var oprindeligt ,,, som nu fuldstændigt er og har forladt. i vore dage.

  Men at et liberalt demokrati ikke må have og benytte SAMFUNDS fælleskabet til den sunde konkurrence ,er en helt igennem bevidst negligering af hvad konkurrence er og har som formål,, for et demokratisk civiliceret samfund, som demokrtaisk og civiliceret regulære netop konkurrencen ,,, så begærlighed og egoismen ikke fuldstændigt overtager " markedet" som aldrig kan slippes løs,

  Som i tidligere tider bekræfterde til fulde ,,,med de forfærdelige resultater som bla nazisterne ,,,netop også bevidst misbrugte for at kunne skabe diktaturet,m,,, som endda påstod at være NATIONAL -SOCIALISTISK,.

  Jae sådan er der så mange manipuleringer ,som i vore tider, bla DF i dk udøver, og har desværre fæller i EU og resten af verden,

  Som om ,, 1 og2 VK + mange maneg flere LOKAL KRIGE forårsaget af samme liberalismens begærlighed,,,, aldrig har fundet og finder sted og vandt krigen mod disse LIBERALE EGOISTISKE nationalister som endda påstod de var socialister ???? ,akkurat som SOVJET forsøgte sig , og nu med PUTIN fortsætter forsøget med..

  Og at disse DYREKØBTE OG BETALTE erfaringer,, slet ikke medregnes eller overhovedet kakuleres i og med udførselen al blå poltik udøvelse.

  Som selv vor egen statsminster forsøger sig med at påstå ,,,at 5000 kr er samme % for og til de der brutto har indkomster omkring 200.000 årligt og så de der har over MILLIONEN, der får 600.000 kr i skattetletleser efter hans og alle blå politikeres regne drenge og regne metoder,,,,,det er da VIKELIGE manipuleringer ,,udført og gennemførte endda både proffesionelt og bedragerisk, ,,mod flertallet i og af den danske befollkning.

  Nu er det så konkurrence kraften fra fælleskabet der skal fjernes.

  Men for at vise bare i vor levetid ,,,hvor længe denne kamp er foregået var det omkring 1950 ,,,at bønderne hellere hældte mælken i kloakkerne ,,,end at husmødere kune købe den udfra den køberkraft de relt havde.

  SÅE den forsyningskraft som et demokrtask samfund altid skal tilveje bringe,, med og som et meget presset og mindste krav om overlevelsen, er og skal være sikret for ALLE borgere.

  Og private er kun skabt helt legalt,, for at øge indtjeningen,.,,og hvis den reguleres demokratisk og netop ikke diktaturisk ,og det hverken den ene eller anden vej,men udfra forsynings og fortjenste med sikkerhed ,for begge parters overlevelse ér sikret.

  Og mærkeligt eller direkte skrevet og sagt ,,,da det et begærligheden der er ledetråden og hele formålet for og af alle såkaldte borgelige.
  Bare uden de demokratiske og FÆLLES sikringen af køberne og også de der forsøger at drive både ansvarlige samt hæderlige forretninger.

  Uanset om det er produkt virksomheder ,eller salgs ditto.,, jae selv sundheden har bette-lars og co forsøgt sig med ,og endnu har nogle bla tandlæger mfl.,,, der ikke har nogen demokratisk konkurrence ,og resutatet er netop helt tydligt for alle borgere. og især på pris sammen faldet i brancherne ,, som helt tydeligt viser deres diktatur pris niveau, ,,mod borgernes overlevelses muligheder.

  Som med den stærkt voksennde udbredelse af fattigdommen endnu engang,, viser hvor meget liberale friheder med udbredelsen af fattigdommen ,derfor er begrænset kun for og til flertallene,smat alle lav indkomsterne i alle samfund,. ,,og selv i vore demokratier ,,ville værre endnu værre,,, uden samarbejdet i EU,,,

  OG akurat værer som i USA og den øvrige verden omkring EU.

 • Anmeld

  Ib Skaale Christoffersen

  Regionerne

  Hvad med at starte med at afskaffe regionerne. De beviser jo dagligt de ikke magter deres opgave. F.eks. 1812 eller supersygehusene der nok mere retteligt skulle hedde sygesygehusene. Men mon ikke snart Bent Hansen skal på pension så regionerne kan lukkes.

 • Anmeld

  Knud Ramian · seniorist

  Det private og det offentlige kan ikke skilles

  Hvad er det for en selskabt plage, når vi skal dele verden op i det offentlige og private. Den streg kan i virkeligheden slet ikke slås. Hvis der kun er myndighed tilbage forsvinder al faglighed i afgørelserne. Der er da alle mulige blandingsformer. Tænk, hvis de bedste løsninger blev skabt i samarbejde? Skal det offentlige kun have indflydelse som kunder og ikke som bestyrelsesmedlemmer. Det må der skabes løsninger for, og ikke barrierer.