Jamen, så lad os da afskaffe kommunerne

Kommunalvalget den 21. november kan meget vel blive det sidste af sin slags. En tilsyneladende uskyldig manøvre fra innovationsministeren peger mod den totale udradering af lokalpolitik i Danmark.

I dagbladet Børsen 7. september er innovationsminister Sophie Løhde (V) citeret for at mene, at nu skal det være slut med gak-gak-praksis, hvor kommunerne går og leger private virksomheder.

Det vil ministeren gøre op med ved at lovfæste den såkaldte kommunalfuldmagt. Det lyder umiddelbart som noget teknik, og der er vel ingen, som vil forsvare ’gak-gak-praksis’, vel?

Men virkeligheden bag denne uskyldige manøvre fra ministeren og hendes håndgangne mænd på Slotsholmen er den totale udradering af lokalpolitik i Danmark.

I Danmark tror vi på, at folkelig deltagelse i politiske beslutninger er medvirkende til at sikre, at beslutningerne bliver relevante for de borgere, som bliver berørt.

Hvad er Kommunalfuldmagten?

Det kommunale selvstyre er således tæt vævet sammen med danskernes store tillid til samfundets institutioner og til hinanden generelt.

Det kommunale selvstyre blev faktisk etableret, før vi fik en demokratisk grundlov i 1849. Det skete først med styrelsesordningen for København i 1837 og senere med Chr. 8.s løfte til borgerne i 1841.

Han ønskede at ”give borgerne en forøget betryggelse for en pålidelig og hensigtsmæssig bestyrelse af de anliggender, der vedkommer det samfund, hvortil de nærmest hører”.

Det betyder kort fortalt, at borgerne skal have ret til at styre deres egne lokale anliggender. Kongen mente samtidig, at en ny kommunalforfatning kunne ”have en gavnlig indflydelse på at nære iver og rigtig sans for det almindelige vel”.

Afgørende for velfærdssamfundet

Kernen i det danske demokrati er således de mange lokale fællesskaber. Det er her, man finder sammen om at løse de udfordringer, som man bedst kan klare lokalt.

Den kerne har været afgørende for udviklingen af velfærdssamfundet, ved at der lokalt var borgere, som tog initiativer til fælles løsninger, og at disse løsninger blev forhandlet og udviklet i de lokale råd.

Det er derfor, at man har politisk valgte lokale råd til at bestemme lokalt. Det er kernen i kommunalfuldmagten, at der overhovedet er et lokalt politisk råderum.

Jeg selv er blevet den, jeg er i dag, fordi det socialdemokratiske bystyre i Nakskov i 1920’erne besluttede, at begavede arbejderbørn også skulle have en chance for at få en uddannelse.

Derfor oprettede Nakskov Byråd en kommunal mellemskole og et kommunalt gymnasium, og de uddelte samtidig små studielegater, så der bedre blev råd til at fortsætte med uddannelse.

Derfor blev min far mønsterbryder og student i 1947, teologisk kandidat fra Københavns Universitet i januar 1953 og efterfølgende præst. Derfor blev min farbror lærer, og min faster Montessori-pædagog.

Centralisering kvæler handlefrihed

Den form for folkelig aktivitet og medvirken vil fornyelsesminister Løhde gerne af med. Eller vil hun? Er det Venstre-politik at udradere de lokale, folkelige initiativer?

Det flugter dårligt med formuleringer fra principprogrammet som: ”Venstre vil derfor værne om det kommunale selvstyre og retten til lokal handlefrihed”.

Afskaffelse af kommunalfuldmagten er derfor langt snarere endnu et resultat af slotsholmsbureaukraternes ønske om at fortsætte den centralisering, som har været en tendens herhjemme siden begyndelsen af 1990’erne.

Ønsket om og troen på, at Danmark er så lille et land, at det selvfølgeligt kan styres fra centraladministrationen, har hersket og dermed påvirket politikken i mere end 25 år. Det er besværligt at have lokale politikere, som er valgt til at tænke på fællesskabet i et konkret geografisk område.

De kan have politiske meninger om, hvad der er ønskeligt for befolkningen lokalt. De kan lade sig påvirke af hensynet til konkrete befolkningsgrupper, som ikke bliver repræsenteret nationalt. De er som en sten i skoen på et centralistisk ønske om snorlige styring og konsekvent implementering.

Det sidste kommunalvalg

Den afskaffelse af den sidste rest af lokalt selvstyre, som forslaget om at lovfastlægge kommunalfuldmagten vil medføre, betyder, at der ikke længere er brug for folkevalgte lokalpolitikere.

Kommunalvalget til november kan derfor meget vel blive det sidste af sin slags. Der er ikke brug for lokalpolitisk tilpasning eller afbødning af centralt fastlagte beslutninger. Derfor er der heller ikke brug for lokale politikere – for der findes ikke lokalpolitik.

I stedet vil man kunne bruge professionelle bestyrelser til at lede de kommunale administrationer. Den model var på bordet i forhold til styring af sygehusområdet i forbindelse med arbejdet op til kommunalreformen i 2007.

Centraliseringen er endeligt fuldendt. Alt kan styres fra Slotsholmen. Danmark er tæt på at kunne drives som en virksomhed. Danmark som velfærdssamfund og som fællesskab ophører med at eksistere.

Lad os ikke håbe, at ministeren får held med den slags fornyelse.

Forrige artikel En ny mediepulje bliver en elendig løsning En ny mediepulje bliver en elendig løsning Næste artikel Innovation kræver at du bliver nybegynder igen Innovation kræver at du bliver nybegynder igen
 • Anmeld

  Jørgen Clausen · Ingeniør

  Et historisk, IKKE demokratisk perspektiv

  Trigger et historisk tilbageblik fra en IKKE demokratisk græsk bystat.
  Fra beskrivelsen af bystaten Sparta (http://www.denstoredanske.dk/index.php?sideId=162922):

  Den spartanske stat dominerede samfundet i alle dets aspekter og gjorde bl.a. opdragelsen af børn og unge til et statsanliggende. En nyfødt spartaner fremstilledes for en kommission, der afgjorde, om barnet skulle opfostres eller udsættes. Alle drenge forlod deres familie, når de var fyldt syv år, og levede de næste seks år i flokke, der hver var anført af en 20-årig. Mellem 13 og 18 år var de opdelt i årgange og blev trænet til den soldatertilværelse, der var kernen i den voksne spartanske mands liv, indtil han som 60-årig blev fritaget for militærtjeneste.

 • Anmeld

  Erik Pedersen

  Manipuleringen af begge fløje

  Fremfor at som jer fremdrage at det skulle være "borgens beboere" som alle er midlertidige uanset hvem og hvad.
  Så erkende at der ér politiske ideologier som har deres ideologi som en centralistisk demokrati simpelt og kynisk 😝, og derfor præger alt hvad disse "ideologier" gør i udførelsen af deres "politik" forsøger at gøre "alt økonomisk" selv livet, fødslen, døden.
  Som er perioder som vi alle skal gennemleve uanset stand, forstand,,som også for disse "politikere som mennesker også skal høres afhængige af de økonomier der fremmer eller bremser individernes muligheder og som netop fællesskaberne fungere helt og direkte modsat af disse egoers ideologier, og derfor som enten bekæmpes via både udskillelsen eller adskillelsen, og derfor ér centraliseringen helt essentiel sammen med egoismens kamp mod fællesskaberne.
  Som mere bekæmpes med alle mulige og umulige midlers brug overalt også der hvor det og de er direkte nedbrydende for hele civilisationen og civiliserede samfund og dermed også sammhængskrafterne i de fællesskaber dér eksistere.
  Hvad er det dér skaber troen og dermed også uroen på at alt i vore fællesskaber skal udføres kun med økonomien som de helt centrale styrings redskaber, for alt og alle.
  Uanset hvad og hvor??? 😊 er det sådan vi selv "styre og skaber," 😌 vore egne liv og det vi står for er vort liv
  Så spørgsmålet er om ikke dé modeller kun styret af økonomernes stræben efter overskud og netop for hvad og hvem de forsøges er det individernes på bekostningerne af flertallet hvor fælles er en sygdom og skal bekæmpes FÆLLES??? 😊

 • Anmeld

  Louise Bünemann

  Kommuner skal ikke drive forretning

  Det er ikke et spørgsmål om centralisering, men om at kommunerne skal fokusere på deres kerneopgaver - og frem for alt på at være myndigheder.

  Kommuner skal ikke drive genbrugsbutikker, for det kan Røde Kors f.eks. gøre meget bedre. Kommuner skal ikke etablere gartnerier (true story - det gør Københavns Kommune!), for det kan private landmænd gøre meget bedre. Og helt generelt skal kommuner ikke med skatteborgernes penge udkonkurrere private virksomheder.

  Forhåbentlig vil regeringen sikre, at kommunerne holder sig til at løse de mange vigtige opgaver, de er pålagt. Og omvendt at kommunerne lader private virksomheder om at løse de opgaver, som de private nu en gang er bedst til. På den måde bidrager såvel den offentlige og private sektor på bedste vis til at udvikle vores velfærdssamfund.

 • Anmeld

  Erik Pedersen

  Kommuner Komkurrence fra og af fællesskabet er OK ,,også demokratisk

  iGEN EN AF DE BLÅ MÅSKE-
  At vi i DK som et "konkurrence samfund" iflg flere politiske udtalelser fra flere partier, og som relt viser hvor lidt soc ,bla med den blå bjarne er og var,og derfor uden betænkninger solgte udaf Danskernes sikkerheds leveringersystemer , er kun en yderligere dokumentation af ,det soc vi lever med i vor tid,som efterhåneden er mere konkurrence orienteret end som det oprindelige både formål og navn angiver at dette parti var oprindeligt ,,, som nu fuldstændigt er og har forladt. i vore dage.

  Men at et liberalt demokrati ikke må have og benytte SAMFUNDS fælleskabet til den sunde konkurrence ,er en helt igennem bevidst negligering af hvad konkurrence er og har som formål,, for et demokratisk civiliceret samfund, som demokrtaisk og civiliceret regulære netop konkurrencen ,,, så begærlighed og egoismen ikke fuldstændigt overtager " markedet" som aldrig kan slippes løs,

  Som i tidligere tider bekræfterde til fulde ,,,med de forfærdelige resultater som bla nazisterne ,,,netop også bevidst misbrugte for at kunne skabe diktaturet,m,,, som endda påstod at være NATIONAL -SOCIALISTISK,.

  Jae sådan er der så mange manipuleringer ,som i vore tider, bla DF i dk udøver, og har desværre fæller i EU og resten af verden,

  Som om ,, 1 og2 VK + mange maneg flere LOKAL KRIGE forårsaget af samme liberalismens begærlighed,,,, aldrig har fundet og finder sted og vandt krigen mod disse LIBERALE EGOISTISKE nationalister som endda påstod de var socialister ???? ,akkurat som SOVJET forsøgte sig , og nu med PUTIN fortsætter forsøget med..

  Og at disse DYREKØBTE OG BETALTE erfaringer,, slet ikke medregnes eller overhovedet kakuleres i og med udførselen al blå poltik udøvelse.

  Som selv vor egen statsminster forsøger sig med at påstå ,,,at 5000 kr er samme % for og til de der brutto har indkomster omkring 200.000 årligt og så de der har over MILLIONEN, der får 600.000 kr i skattetletleser efter hans og alle blå politikeres regne drenge og regne metoder,,,,,det er da VIKELIGE manipuleringer ,,udført og gennemførte endda både proffesionelt og bedragerisk, ,,mod flertallet i og af den danske befollkning.

  Nu er det så konkurrence kraften fra fælleskabet der skal fjernes.

  Men for at vise bare i vor levetid ,,,hvor længe denne kamp er foregået var det omkring 1950 ,,,at bønderne hellere hældte mælken i kloakkerne ,,,end at husmødere kune købe den udfra den køberkraft de relt havde.

  SÅE den forsyningskraft som et demokrtask samfund altid skal tilveje bringe,, med og som et meget presset og mindste krav om overlevelsen, er og skal være sikret for ALLE borgere.

  Og private er kun skabt helt legalt,, for at øge indtjeningen,.,,og hvis den reguleres demokratisk og netop ikke diktaturisk ,og det hverken den ene eller anden vej,men udfra forsynings og fortjenste med sikkerhed ,for begge parters overlevelse ér sikret.

  Og mærkeligt eller direkte skrevet og sagt ,,,da det et begærligheden der er ledetråden og hele formålet for og af alle såkaldte borgelige.
  Bare uden de demokratiske og FÆLLES sikringen af køberne og også de der forsøger at drive både ansvarlige samt hæderlige forretninger.

  Uanset om det er produkt virksomheder ,eller salgs ditto.,, jae selv sundheden har bette-lars og co forsøgt sig med ,og endnu har nogle bla tandlæger mfl.,,, der ikke har nogen demokratisk konkurrence ,og resutatet er netop helt tydligt for alle borgere. og især på pris sammen faldet i brancherne ,, som helt tydeligt viser deres diktatur pris niveau, ,,mod borgernes overlevelses muligheder.

  Som med den stærkt voksennde udbredelse af fattigdommen endnu engang,, viser hvor meget liberale friheder med udbredelsen af fattigdommen ,derfor er begrænset kun for og til flertallene,smat alle lav indkomsterne i alle samfund,. ,,og selv i vore demokratier ,,ville værre endnu værre,,, uden samarbejdet i EU,,,

  OG akurat værer som i USA og den øvrige verden omkring EU.

 • Anmeld

  Ib Skaale Christoffersen

  Regionerne

  Hvad med at starte med at afskaffe regionerne. De beviser jo dagligt de ikke magter deres opgave. F.eks. 1812 eller supersygehusene der nok mere retteligt skulle hedde sygesygehusene. Men mon ikke snart Bent Hansen skal på pension så regionerne kan lukkes.

 • Anmeld

  Knud Ramian · seniorist

  Det private og det offentlige kan ikke skilles

  Hvad er det for en selskabt plage, når vi skal dele verden op i det offentlige og private. Den streg kan i virkeligheden slet ikke slås. Hvis der kun er myndighed tilbage forsvinder al faglighed i afgørelserne. Der er da alle mulige blandingsformer. Tænk, hvis de bedste løsninger blev skabt i samarbejde? Skal det offentlige kun have indflydelse som kunder og ikke som bestyrelsesmedlemmer. Det må der skabes løsninger for, og ikke barrierer.


Klimakampen skaber større ulighed

Klimakampen skaber større ulighed

Alle danskere skal ændre forbrug og livsstil, hvis vi skal nedbringe udledningen af drivhusgasser så meget, som politikerne ønsker. Men for de fattigste slår klimaregningen hårdere end for resten. Derfor anbefaler eksperter, at politikerne kompenserer folk med lave indkomster, før vi skruer op for energiregningen eller prisen for en bøf.

Europas grønne omstilling har social slagside

Europas grønne omstilling har social slagside

EU-landenes klimapolitikker er ikke socialt bæredygtige, fordi de gavner industrier og kapitalejere, mens forbrugere straffes, konkluderer eksperter fra Bruxelles’ førende politisk-økonomiske tænketank. Hvis vi fortsætter klimapolitikken i samme spor, vokser uligheden, advarer Margrethe Vestager.

Afgifter på kød og fly splitter rød-grøn blok

Afgifter på kød og fly splitter rød-grøn blok

Oppositionen er klar til angreb på Løkke-regeringernes klimapolitik i den kommende valgkamp. Men de har svært ved selv at holde den fælles takt. Partierne til venstre for Venstre kan godt blive enige om, at landbruget skal holde for, men de er dybt uenige om, hvordan man skal nedbringe danskernes klimabelastende forbrug.

Set, læst og hørt: Tommy Ahlers

Set, læst og hørt: Tommy Ahlers

Mandag Morgen har bedt uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers (V) om at komme med tre kulturanbefalinger. Han anbefaler blandt andet at tage til kirkekoncerter, og så er han hoppet med på Lykke-Per-bølgen.

Nina Smith: Kvinder skal droppe perfekthedskonkurrencen

Nina Smith: Kvinder skal droppe perfekthedskonkurrencen

På universitetet oplever professor Nina Smith studerende, særligt piger, der bryder grædende sammen, når de får en ’forkert’ karakter. Kvinder vil være perfekte både ude og hjemme, og det kan man ikke, siger hun. Og hun taler af erfaring.

Forskning: Finansverdenen tiltrækker svindlere

Forskning: Finansverdenen tiltrækker svindlere

Forskere mener at have fundet formlen for uærlighed. Ifølge nyt studie er Britta Nielsens formodede svindel for millioner i Socialstyrelsen en statistisk undtagelse, og forskernes nye fund kan være med til at forklare svindelnumrene blandt mandlige topfolk i finansverdenen. Høj løn og løgnagtighed følges ad. Og så er mænd – statistisk set – større løgnere end kvinder.

Vi skylder vores ældre en værdig afsked

Vi skylder vores ældre en værdig afsked

KOMMENTAR: Regeringens forslag til sundhedsreform skal sætte patienten i centrum, men det ligner desværre en bureaukratisk øvelse, hvor ansvaret nemt kan falde ned mellem alt for mange stole. 

Få styr på din virksomhedskultur – den er grundlaget for alt andet

Få styr på din virksomhedskultur – den er grundlaget for alt andet

KOMMENTAR: Det kan være en udfordring at holde fokus og retning, når man samtidig gerne vil pleje en åben og eksperimenterende tilgang til sin i virksomhed. Det afgørende er at fremelske og pleje en virksomhedskultur, der understøtter begge dele. Her er, hvordan vi gør det i Milestone Systems.

Løkkes sundhedsreform har store huller

Løkkes sundhedsreform har store huller

ANALYSE: Hvis nogen havde sat næsen op efter en enkel og gennemskuelig fordeling af opgaverne i sundhedsvæsenet, risikerer de at blive slemt skuffet. Regeringens udspil til en sundhedsreform har mange gode hensigter, men også mange uklare elementer.

Forskere forbereder computerkraftens kvantespring

Forskere forbereder computerkraftens kvantespring

Vi har vænnet os til, at computere og alt, hvad der har med digital teknologi at gøre, bliver bedre, hurtigere og billigere år for år. Men hvis udviklingen skal fortsætte, er der snart behov for at skifte til helt nye teknologier. Den mest lovende er kvantecomputere.

Danske film- og animationsselskaber mister ordrer for en halv milliard

Danske film- og animationsselskaber mister ordrer for en halv milliard

Danmark er sammen med Bulgarien og Luxembourg snart de eneste EU-lande i Europa uden statsstøtte til film- og animationsbranchen. Det koster på ordrebogen. Venstres erhvervsordfører erkender, at man kan blive nødt til at følge trop og uddele millioner i statsstøtte til internationale filmgiganter.

De kreative erhverv kræver politisk bevågenhed

De kreative erhverv kræver politisk bevågenhed

Den kreative sektor i Danmark boomer og klarer sig målt på eksportvækst bedre end andre sektorer. Alligevel tøver politikerne med at anerkende vækstpotentialet, lyder kritikken. Det sker imidlertid i lande som Holland, Storbritannien og Finland.

Spilfirma: Svært at skaffe talenter

Spilfirma: Svært at skaffe talenter

Sybo Games er en dansk spilvirksomhed med vækstpotentiale. Men bl.a. jagten på talenter er en udfordring, siger CEO Mathias Gredal Nørvig, der er formand for den nye forening Vision Denmark.

Set, læst og hørt: David Dreyer Lassen

Set, læst og hørt: David Dreyer Lassen

Mandag Morgen har bedt David Dreyer Lassen, bestyrelsesformand i DFF, om tre kulturanbefalinger. Han fremhæver blandt andet en historisk roman om videnskab, og så fortæller han om udfordringerne ved at dele Spotify-konto med sin 12-årige søn.

Sundhedsreform kan øge forskelle på tværs af landet

Sundhedsreform kan øge forskelle på tværs af landet

Den nye sundhedsreform kan – stik mod hensigten – betyde en endnu mere uens behandling for patienter i forskellige egne af landet. De regionale sundhedsforskelle er for intet at regne sammenlignet med de forskelle, der er på tværs af kommunerne.

Globalt slagsmål om deletransport

Globalt slagsmål om deletransport

Udlejning af cykler og elektriske løbehjul er på ganske få år blevet en global milliardforretning, og markedet domineres af techgiganter fra Kina og USA. Men også en lille dansk spiller gør sig bemærket med sine orange cykler i flere af Europas hovedstæder.

Derfor har Danmark brug for et Europa-valg

Derfor har Danmark brug for et Europa-valg

ANALYSE: Statsminister Lars Løkke Rasmussen bør tage Dansk Folkeparti på ordet og udskrive valg til Folketinget 26. maj, samme dag som valget til Europa-Parlamentet. Det vil være godt for Danmark – og for ham selv.

Så er det heller ikke sværere med de verdensmål

Så er det heller ikke sværere med de verdensmål

KOMMENTAR: Vi skal være troværdige og realistiske omkring FN’s verdensmål, men vi skal også i gang. Og det behøver faktisk ikke være så svært. Her er et jordnært eksempel på, hvordan en mindre virksomhed er kommet i gang med FN’s verdensmål.

Den multikompetente bestyrelse

Den multikompetente bestyrelse

KOMMENTAR: Bestyrelsernes ansvar skal redefineres, opgaverne præciseres og sammensætningen nytænkes, hvis de skal efterleve morgendagens krav. Kvinderne er et vigtigt element i den transformation.

33.000 danske virksomhedsbestyrelser består kun af mænd

33.000 danske virksomhedsbestyrelser består kun af mænd

Danmark har over 60.000 virksomhedsbestyrelser. Over halvdelen af dem består kun af mænd. Det viser den hidtil største kortlægning af landets bestyrelser. Andelen af kvinder ser endda ud til at falde. Fokus skal flyttes fra bestyrelsen til fødekæden og talentmassen, opfordrer eksperter.

Danmark har tusindvis af tante- og onkelbestyrelser

Danmark har tusindvis af tante- og onkelbestyrelser

Mange af landets 60.000 bestyrelser er besat af ægtefæller, søskende eller tanter til virksomhedsejerne. Danmark står over for langt større udfordringer med at sikre diversitet end hidtil antaget, viser stor kortlægning af landets bestyrelser.

Kvinder gider ikke høre flere undskyldninger

Kvinder gider ikke høre flere undskyldninger

Danmark har nu en basis af dygtige kvinder, der er klar til direktørposter, og som kan bestride bestyrelsesposter i langt større omfang, end de får mulighed for i dag. Vi kan ikke være de danske tal bekendt.

Set, læst og hørt: Hanne Leth Andersen

Set, læst og hørt: Hanne Leth Andersen

Mandag Morgen har bedt Hanne Leth Andersen, rektor på RUC, om tre kulturanbefalinger. Hun er blandt andet blevet grebet af Ida Jessens nyeste roman, Telefon, og så har hun fået øjnene op for en ikke helt ny musikgenre.

Hvad vil vi have – en statsmand eller en brugtvognsforhandler?

Hvad vil vi have – en statsmand eller en brugtvognsforhandler?

KOMMENTAR: Mediernes politiske kommentariat virker nærmest skuffede over, at Løkke tillod sig at holde en såkaldt statsmandstale i stedet for at sælge sit politiske valgprodukt. Men det kommende valg kommer netop til at blive afgjort på, hvem vi grundlæggende tror kan føre Danmark sikkert ind i en usikker fremtid. Og her er der behov for statsmænd og -kvinder.

De bedste fra 2018: Er det tid til et opgør med bonusaflønning?

De bedste fra 2018: Er det tid til et opgør med bonusaflønning?

I dagens udvalgte artikel fra året, der gik, spørger jeg, hvor meget videnskab der egentlig ligger bag ledelsesgerningen. I mange tilfælde er det meget lidt – og det er et kæmpe problem, mener den canadiske ledelsesprofessor Roger Martin, fordi der på grund af manglende viden opstår en masse ledelsesmæssige fejlslutninger, der modarbejder god ledelse. Jeg har mødt Roger Martin flere gange som journalist, og han har altid et nyt og anderledes greb på det, som alle andre tager for givet.

God læselyst og godt nytår,

Anders Rostgaard, erhvervsredaktør

De bedste fra 2018: Universitetslov er et kafkask system

De bedste fra 2018: Universitetslov er et kafkask system

Dagens anbefaling er en artikel fra august 2018 om den udskældte universitetslov. Politikere ønsker grundlæggende set at gøre verden til et bedre sted, og derfor kommer nye love som regel af et godt hjerte. Alle de gode intentioner var også til stede, da den nye universitetslov blev vedtaget for halvandet år siden: Der skulle skabes klarhed over universitetsbestyrelsernes rolle og systemet for udpegning af nye bestyrelser skulle videreudvikles. Men loven har virket stik modsat, fortæller bestyrelsesformand for SDU Lars Nørby Johansen i dette ærlige interview: "Det er komplekst og uoverskueligt. Det er blevet labyrintisk. Det er nærmest kafkask. Det er i værste fald kontraproduktivt".

God læselyst og godt nytår,

Laura Ellemann-Jensen, journalist

De bedste fra 2018: Etik er svaret på digitaliseringens dilemmaer

De bedste fra 2018: Etik er svaret på digitaliseringens dilemmaer

Dagens anbefaling handler om et af vilkårene ved livet i 2019, nemlig vores stormfulde had/kærlighedsforhold til den digitale teknologi. Vi er alle dybt afhængige af vores dimser – men samtidig blev det i løbet af 2018 stadig tydeligere, hvordan vores data opsamles og misbruges i stor stil. Lige bag de smarte løsninger er der en mørk og skræmmende verden af manipulation, diskrimination og overvågning. Vi famler efter at finde nogle etiske retningslinjer, der kan bevare menneskelige værdier – men uden at give køb på teknologiens fordele.

God læselyst og godt nytår,

Peter Hesseldahl, redaktør for digital omstilling

De bedste fra 2018: Integrationen er en overset succes

De bedste fra 2018: Integrationen er en overset succes

I denne udvalgte artikel fra 2018 skriver jeg om, at der aldrig har været så mange nydanskere i job som i dag. Beskæftigelsen stiger. Dansk erhvervsliv er mangfoldigt. Flere får en uddannelse. Kriminaliteten falder. Alt sammen positive historier. Men det bærer den hjemlige integrationsdebat ikke præg af. De positive tendenser drukner i en skarp politisk debat med fokus på problemer. Debatten er så højspændt, at ingen partier vil tage ejerskab til succesen.

God læselyst og godt nytår,

Torben K. Andersen, politisk redaktør

De bedste fra 2018: Sygehusenes umulige prioritering

De bedste fra 2018: Sygehusenes umulige prioritering

Dagens anbefaling er en artikel fra november, hvor jeg ser nærmere på Medicinrådet, et år efter det blev etableret. Medicinrådet undersøger nye lægemidler for at se, om de leverer klinisk merværdi til en acceptabel pris. Efter det førte års arbejde har Medicinrådet anbefalet 25 af 35 undersøgte lægemidler som standardbehandling på sygehusene. De 15 af anbefalingerne skaber dog ingen eller kun lille merværdi for patienterne. For "gavmildt", lyder kritikken fra sundhedsøkonom, der efterlyser nyt grundlag for Medicinrådets vurderinger. Til nytår skal Medicinrådet evalueres.

God læselyst og godt nytår,

Jens Reiermann, velfærdsredaktør

De bedste fra 2018: Velfærdsfesten er forbi

De bedste fra 2018: Velfærdsfesten er forbi

Dagens anbefaling dykker ned i velfærden, som bliver et hovedtema i valgkampen. Politikere fra både røde og blå partier vil love mere og bedre velfærd. Det gør de år efter år. Men de fortæller ikke, at væksten i velfærdsudgifterne målt pr. indbygger har ligget på et stort rundt 0 siden 2010. Udgifterne til sundhed pr. indbygger er ganske vist vokset. Til gengæld er udgifterne på andre store velfærdsområder som ældre og uddannelse faldet. Og intet tyder på, at det bliver meget anderledes de kommende år.

God læselyst og godt nytår,

Torben K. Andersen, politisk redaktør

De bedste fra 2018: Skæbneår for Margrethe Vestager

De bedste fra 2018: Skæbneår for Margrethe Vestager

Dagens anbefaling er en analyse af Margrethe Vestagers mulige fremtid i Bruxelles, som vi bragte i september. I 2019 er der valg til Europa-Parlamentet, og topposterne i EU-institutionerne skal besættes. Margrethe Vestager har gjort det fremragende som konkurrencekommissær, men hun er langt fra sikker på at kunne fortsætte som kommissær. Hverken Lars Løkke Rasmussen eller Mette Frederiksen forventes at ville indstille hende til den nye EU-Kommission til sommer.

God læselyst og glædelig jul,

Claus Kragh, europaredaktør

De bedste fra 2018: Til svinekongres med fremmedgjorte landmænd

De bedste fra 2018: Til svinekongres med fremmedgjorte landmænd

I dagens anbefalede artikel tager jeg dig med på reportage til Herning, hvor der i efteråret blev afholdt svinekongres for det danske landbrug. Et landbrug på rente-coke sætter bæredygtighed på dagsordenen, men føler sig fremmedgjort af befolkningen i en tid, hvor det danske animalske landbrug er udfordret på bæredygtigheden, på økonomien og på forbrugernes præferencer.

God læselyst og glædelig jul,

Mikkel Lind Sorgenfrey, journalist

Julehilsen fra Steen Hildebrandt

Julehilsen fra Steen Hildebrandt

Ledelsesprofessor Steen Hildebrandt har flittigt beskrevet, analyseret og diskuteret FN's 17 verdensmål i sine indlæg i Ugebrevet Mandag Morgen. Nu er en række af de bedste indlæg samlet i hæftet 'Verdensmålene - det vigtigste punkt på dagsordenen!'. Læs hans julehilsen, og hent hæftet her.