Jamen, så lad os da afskaffe kommunerne

Kommunalvalget den 21. november kan meget vel blive det sidste af sin slags. En tilsyneladende uskyldig manøvre fra innovationsministeren peger mod den totale udradering af lokalpolitik i Danmark.

I dagbladet Børsen 7. september er innovationsminister Sophie Løhde (V) citeret for at mene, at nu skal det være slut med gak-gak-praksis, hvor kommunerne går og leger private virksomheder.

Det vil ministeren gøre op med ved at lovfæste den såkaldte kommunalfuldmagt. Det lyder umiddelbart som noget teknik, og der er vel ingen, som vil forsvare ’gak-gak-praksis’, vel?

Men virkeligheden bag denne uskyldige manøvre fra ministeren og hendes håndgangne mænd på Slotsholmen er den totale udradering af lokalpolitik i Danmark.

I Danmark tror vi på, at folkelig deltagelse i politiske beslutninger er medvirkende til at sikre, at beslutningerne bliver relevante for de borgere, som bliver berørt.

Hvad er Kommunalfuldmagten?

Det kommunale selvstyre er således tæt vævet sammen med danskernes store tillid til samfundets institutioner og til hinanden generelt.

Det kommunale selvstyre blev faktisk etableret, før vi fik en demokratisk grundlov i 1849. Det skete først med styrelsesordningen for København i 1837 og senere med Chr. 8.s løfte til borgerne i 1841.

Han ønskede at ”give borgerne en forøget betryggelse for en pålidelig og hensigtsmæssig bestyrelse af de anliggender, der vedkommer det samfund, hvortil de nærmest hører”.

Det betyder kort fortalt, at borgerne skal have ret til at styre deres egne lokale anliggender. Kongen mente samtidig, at en ny kommunalforfatning kunne ”have en gavnlig indflydelse på at nære iver og rigtig sans for det almindelige vel”.

Afgørende for velfærdssamfundet

Kernen i det danske demokrati er således de mange lokale fællesskaber. Det er her, man finder sammen om at løse de udfordringer, som man bedst kan klare lokalt.

Den kerne har været afgørende for udviklingen af velfærdssamfundet, ved at der lokalt var borgere, som tog initiativer til fælles løsninger, og at disse løsninger blev forhandlet og udviklet i de lokale råd.

Det er derfor, at man har politisk valgte lokale råd til at bestemme lokalt. Det er kernen i kommunalfuldmagten, at der overhovedet er et lokalt politisk råderum.

Jeg selv er blevet den, jeg er i dag, fordi det socialdemokratiske bystyre i Nakskov i 1920’erne besluttede, at begavede arbejderbørn også skulle have en chance for at få en uddannelse.

Derfor oprettede Nakskov Byråd en kommunal mellemskole og et kommunalt gymnasium, og de uddelte samtidig små studielegater, så der bedre blev råd til at fortsætte med uddannelse.

Derfor blev min far mønsterbryder og student i 1947, teologisk kandidat fra Københavns Universitet i januar 1953 og efterfølgende præst. Derfor blev min farbror lærer, og min faster Montessori-pædagog.

Centralisering kvæler handlefrihed

Den form for folkelig aktivitet og medvirken vil fornyelsesminister Løhde gerne af med. Eller vil hun? Er det Venstre-politik at udradere de lokale, folkelige initiativer?

Det flugter dårligt med formuleringer fra principprogrammet som: ”Venstre vil derfor værne om det kommunale selvstyre og retten til lokal handlefrihed”.

Afskaffelse af kommunalfuldmagten er derfor langt snarere endnu et resultat af slotsholmsbureaukraternes ønske om at fortsætte den centralisering, som har været en tendens herhjemme siden begyndelsen af 1990’erne.

Ønsket om og troen på, at Danmark er så lille et land, at det selvfølgeligt kan styres fra centraladministrationen, har hersket og dermed påvirket politikken i mere end 25 år. Det er besværligt at have lokale politikere, som er valgt til at tænke på fællesskabet i et konkret geografisk område.

De kan have politiske meninger om, hvad der er ønskeligt for befolkningen lokalt. De kan lade sig påvirke af hensynet til konkrete befolkningsgrupper, som ikke bliver repræsenteret nationalt. De er som en sten i skoen på et centralistisk ønske om snorlige styring og konsekvent implementering.

Det sidste kommunalvalg

Den afskaffelse af den sidste rest af lokalt selvstyre, som forslaget om at lovfastlægge kommunalfuldmagten vil medføre, betyder, at der ikke længere er brug for folkevalgte lokalpolitikere.

Kommunalvalget til november kan derfor meget vel blive det sidste af sin slags. Der er ikke brug for lokalpolitisk tilpasning eller afbødning af centralt fastlagte beslutninger. Derfor er der heller ikke brug for lokale politikere – for der findes ikke lokalpolitik.

I stedet vil man kunne bruge professionelle bestyrelser til at lede de kommunale administrationer. Den model var på bordet i forhold til styring af sygehusområdet i forbindelse med arbejdet op til kommunalreformen i 2007.

Centraliseringen er endeligt fuldendt. Alt kan styres fra Slotsholmen. Danmark er tæt på at kunne drives som en virksomhed. Danmark som velfærdssamfund og som fællesskab ophører med at eksistere.

Lad os ikke håbe, at ministeren får held med den slags fornyelse.

Forrige artikel En ny mediepulje bliver en elendig løsning En ny mediepulje bliver en elendig løsning Næste artikel Innovation kræver at du bliver nybegynder igen Innovation kræver at du bliver nybegynder igen
 • Anmeld

  Jørgen Clausen · Ingeniør

  Et historisk, IKKE demokratisk perspektiv

  Trigger et historisk tilbageblik fra en IKKE demokratisk græsk bystat.
  Fra beskrivelsen af bystaten Sparta (http://www.denstoredanske.dk/index.php?sideId=162922):

  Den spartanske stat dominerede samfundet i alle dets aspekter og gjorde bl.a. opdragelsen af børn og unge til et statsanliggende. En nyfødt spartaner fremstilledes for en kommission, der afgjorde, om barnet skulle opfostres eller udsættes. Alle drenge forlod deres familie, når de var fyldt syv år, og levede de næste seks år i flokke, der hver var anført af en 20-årig. Mellem 13 og 18 år var de opdelt i årgange og blev trænet til den soldatertilværelse, der var kernen i den voksne spartanske mands liv, indtil han som 60-årig blev fritaget for militærtjeneste.

 • Anmeld

  Erik Pedersen

  Manipuleringen af begge fløje

  Fremfor at som jer fremdrage at det skulle være "borgens beboere" som alle er midlertidige uanset hvem og hvad.
  Så erkende at der ér politiske ideologier som har deres ideologi som en centralistisk demokrati simpelt og kynisk 😝, og derfor præger alt hvad disse "ideologier" gør i udførelsen af deres "politik" forsøger at gøre "alt økonomisk" selv livet, fødslen, døden.
  Som er perioder som vi alle skal gennemleve uanset stand, forstand,,som også for disse "politikere som mennesker også skal høres afhængige af de økonomier der fremmer eller bremser individernes muligheder og som netop fællesskaberne fungere helt og direkte modsat af disse egoers ideologier, og derfor som enten bekæmpes via både udskillelsen eller adskillelsen, og derfor ér centraliseringen helt essentiel sammen med egoismens kamp mod fællesskaberne.
  Som mere bekæmpes med alle mulige og umulige midlers brug overalt også der hvor det og de er direkte nedbrydende for hele civilisationen og civiliserede samfund og dermed også sammhængskrafterne i de fællesskaber dér eksistere.
  Hvad er det dér skaber troen og dermed også uroen på at alt i vore fællesskaber skal udføres kun med økonomien som de helt centrale styrings redskaber, for alt og alle.
  Uanset hvad og hvor??? 😊 er det sådan vi selv "styre og skaber," 😌 vore egne liv og det vi står for er vort liv
  Så spørgsmålet er om ikke dé modeller kun styret af økonomernes stræben efter overskud og netop for hvad og hvem de forsøges er det individernes på bekostningerne af flertallet hvor fælles er en sygdom og skal bekæmpes FÆLLES??? 😊

 • Anmeld

  Louise Bünemann

  Kommuner skal ikke drive forretning

  Det er ikke et spørgsmål om centralisering, men om at kommunerne skal fokusere på deres kerneopgaver - og frem for alt på at være myndigheder.

  Kommuner skal ikke drive genbrugsbutikker, for det kan Røde Kors f.eks. gøre meget bedre. Kommuner skal ikke etablere gartnerier (true story - det gør Københavns Kommune!), for det kan private landmænd gøre meget bedre. Og helt generelt skal kommuner ikke med skatteborgernes penge udkonkurrere private virksomheder.

  Forhåbentlig vil regeringen sikre, at kommunerne holder sig til at løse de mange vigtige opgaver, de er pålagt. Og omvendt at kommunerne lader private virksomheder om at løse de opgaver, som de private nu en gang er bedst til. På den måde bidrager såvel den offentlige og private sektor på bedste vis til at udvikle vores velfærdssamfund.

 • Anmeld

  Erik Pedersen

  Kommuner Komkurrence fra og af fællesskabet er OK ,,også demokratisk

  iGEN EN AF DE BLÅ MÅSKE-
  At vi i DK som et "konkurrence samfund" iflg flere politiske udtalelser fra flere partier, og som relt viser hvor lidt soc ,bla med den blå bjarne er og var,og derfor uden betænkninger solgte udaf Danskernes sikkerheds leveringersystemer , er kun en yderligere dokumentation af ,det soc vi lever med i vor tid,som efterhåneden er mere konkurrence orienteret end som det oprindelige både formål og navn angiver at dette parti var oprindeligt ,,, som nu fuldstændigt er og har forladt. i vore dage.

  Men at et liberalt demokrati ikke må have og benytte SAMFUNDS fælleskabet til den sunde konkurrence ,er en helt igennem bevidst negligering af hvad konkurrence er og har som formål,, for et demokratisk civiliceret samfund, som demokrtaisk og civiliceret regulære netop konkurrencen ,,, så begærlighed og egoismen ikke fuldstændigt overtager " markedet" som aldrig kan slippes løs,

  Som i tidligere tider bekræfterde til fulde ,,,med de forfærdelige resultater som bla nazisterne ,,,netop også bevidst misbrugte for at kunne skabe diktaturet,m,,, som endda påstod at være NATIONAL -SOCIALISTISK,.

  Jae sådan er der så mange manipuleringer ,som i vore tider, bla DF i dk udøver, og har desværre fæller i EU og resten af verden,

  Som om ,, 1 og2 VK + mange maneg flere LOKAL KRIGE forårsaget af samme liberalismens begærlighed,,,, aldrig har fundet og finder sted og vandt krigen mod disse LIBERALE EGOISTISKE nationalister som endda påstod de var socialister ???? ,akkurat som SOVJET forsøgte sig , og nu med PUTIN fortsætter forsøget med..

  Og at disse DYREKØBTE OG BETALTE erfaringer,, slet ikke medregnes eller overhovedet kakuleres i og med udførselen al blå poltik udøvelse.

  Som selv vor egen statsminster forsøger sig med at påstå ,,,at 5000 kr er samme % for og til de der brutto har indkomster omkring 200.000 årligt og så de der har over MILLIONEN, der får 600.000 kr i skattetletleser efter hans og alle blå politikeres regne drenge og regne metoder,,,,,det er da VIKELIGE manipuleringer ,,udført og gennemførte endda både proffesionelt og bedragerisk, ,,mod flertallet i og af den danske befollkning.

  Nu er det så konkurrence kraften fra fælleskabet der skal fjernes.

  Men for at vise bare i vor levetid ,,,hvor længe denne kamp er foregået var det omkring 1950 ,,,at bønderne hellere hældte mælken i kloakkerne ,,,end at husmødere kune købe den udfra den køberkraft de relt havde.

  SÅE den forsyningskraft som et demokrtask samfund altid skal tilveje bringe,, med og som et meget presset og mindste krav om overlevelsen, er og skal være sikret for ALLE borgere.

  Og private er kun skabt helt legalt,, for at øge indtjeningen,.,,og hvis den reguleres demokratisk og netop ikke diktaturisk ,og det hverken den ene eller anden vej,men udfra forsynings og fortjenste med sikkerhed ,for begge parters overlevelse ér sikret.

  Og mærkeligt eller direkte skrevet og sagt ,,,da det et begærligheden der er ledetråden og hele formålet for og af alle såkaldte borgelige.
  Bare uden de demokratiske og FÆLLES sikringen af køberne og også de der forsøger at drive både ansvarlige samt hæderlige forretninger.

  Uanset om det er produkt virksomheder ,eller salgs ditto.,, jae selv sundheden har bette-lars og co forsøgt sig med ,og endnu har nogle bla tandlæger mfl.,,, der ikke har nogen demokratisk konkurrence ,og resutatet er netop helt tydligt for alle borgere. og især på pris sammen faldet i brancherne ,, som helt tydeligt viser deres diktatur pris niveau, ,,mod borgernes overlevelses muligheder.

  Som med den stærkt voksennde udbredelse af fattigdommen endnu engang,, viser hvor meget liberale friheder med udbredelsen af fattigdommen ,derfor er begrænset kun for og til flertallene,smat alle lav indkomsterne i alle samfund,. ,,og selv i vore demokratier ,,ville værre endnu værre,,, uden samarbejdet i EU,,,

  OG akurat værer som i USA og den øvrige verden omkring EU.

 • Anmeld

  Ib Skaale Christoffersen

  Regionerne

  Hvad med at starte med at afskaffe regionerne. De beviser jo dagligt de ikke magter deres opgave. F.eks. 1812 eller supersygehusene der nok mere retteligt skulle hedde sygesygehusene. Men mon ikke snart Bent Hansen skal på pension så regionerne kan lukkes.

 • Anmeld

  Knud Ramian · seniorist

  Det private og det offentlige kan ikke skilles

  Hvad er det for en selskabt plage, når vi skal dele verden op i det offentlige og private. Den streg kan i virkeligheden slet ikke slås. Hvis der kun er myndighed tilbage forsvinder al faglighed i afgørelserne. Der er da alle mulige blandingsformer. Tænk, hvis de bedste løsninger blev skabt i samarbejde? Skal det offentlige kun have indflydelse som kunder og ikke som bestyrelsesmedlemmer. Det må der skabes løsninger for, og ikke barrierer.

Pisk til 15-årig gjorde Europas menneskeret dynamisk

Pisk til 15-årig gjorde Europas menneskeret dynamisk

ANALYSE: Den omdiskuterede såkaldte ’dynamiske fortolkning’ af menneskeretten har fundet sted så længe, at de fleste har glemt, hvordan den opstod. Mandag Morgens Europaredaktør tager dig fire årtier tilbage til en sag om en 15-årig britisk skoledreng, der blev dømt til korporlig afstraffelse i Storbritannien.

Socialministeriets regnemodeller er ikke retvisende

Socialministeriets regnemodeller er ikke retvisende

KOMMENTAR: Hvis investeringer i sociale indsatser skal give allerstørst gevinst, så er det de yngste børn og tidlig indsats i familierne, der skal satses på. Derfor er det også bekymrende, at netop de investeringer nedtones i Socialstyrelsens nye regnemodel, som kan blive afgørende for, hvor det offentlige fremover lægger pengene.

Kinas rivende udvikling kræver nye svar fra Danmark

Kinas rivende udvikling kræver nye svar fra Danmark

Danmark er nødt til at reagere offensivt på, at Kina lige nu tager stormskridt på den teknologiske front, siger topforskere, der er tilknyttet Akademiet for Tekniske Videnskaber. Vi kan begynde med et opgør med den kollektive blinde vinkel mod Kina, lyder et bud.

Medicinrådet blåstempler ny medicin for millioner

Medicinrådet blåstempler ny medicin for millioner

Efter det første års arbejde har Medicinrådet anbefalet 25 af 35 undersøgte lægemidler som standardbehandling på sygehusene. De 15 af anbefalingerne skaber dog ingen eller kun lille merværdi for patienterne. For "gavmildt" lyder kritikken fra sundhedsøkonom, der efterlyser nyt grundlag for Medicinrådets vurderinger.

Ny analyse: Iværksættere giver erhvervsikonerne baghjul

Ny analyse: Iværksættere giver erhvervsikonerne baghjul

Virksomheder, der er under 20 år gamle, tegner sig for 50 pct. af værdiskabelsen i Danmark, viser ny analyse fra DI, som selv kalder undersøgelsen en mytedræber. Nye virksomheder har mere fleksibilitet og er bedre til at innovere, siger forsker.

Analyse af gener åbner for personlige diagnoser

Analyse af gener åbner for personlige diagnoser

Stærkt specialiserede virksomheder tilbyder nu så omfattende analyser af det enkelte menneskes genom, at de kan sætter navn på de gener, der forårsager bestemte sygdomme. Prisen for analyser af genomet og diagnose svinger mellem 20.000 og 30.000 kr. per patient.

Tysk virksomhed: Skræddersyet medicin er fremtiden

Tysk virksomhed: Skræddersyet medicin er fremtiden

I dag kan ordet cancer være et forvarsel om en tidlig død. Om 20 år vil kun de færreste dø af kræft. Sådan lyder visionen fra en af verdens største farmaceutiske virksomheder, Roche. Gensekventering og big data er nøglen.

Stram så op på etikken

Stram så op på etikken

KOMMENTAR: Danske virksomheder er ikke så hvidskurede, som vi gik og troede. Når nogen præsterer en kynisk forretningsmoral, bryder de tilliden og samfundskontrakten her til lands.

Er det snart slut med de absurde gyldne håndtryk?

Er det snart slut med de absurde gyldne håndtryk?

ANALYSE: Topchef efter topchef forlader virksomheder med gyldne håndtryk, selv om de er ansvarlige for skandaløs ageren. Google er slået ind på en ny kurs, og det kan der være gode økonomiske grunde til. I Danmark er spørgsmålet, hvordan Danske Bank vil vise, at de har forstået alvoren.

Andelstanken er en spændetrøje for landbrugets grønne omstilling

Andelstanken er en spændetrøje for landbrugets grønne omstilling

ANALYSE: Mens globale frontløbere i fødevareindustrien investerer i udvikling af kunstigt kød og plantebaserede alternativer til produkter fra dyr, tøver Danish Crown og Arla. Det er kun naturligt, når nu ejerne lever af at opdrætte dyr til fødevareproduktion. Men det kan blive et problem.

Sådan knuste 'Tropernes Trump' sandheden i det brasilianske valg

Sådan knuste 'Tropernes Trump' sandheden i det brasilianske valg

KOMMENTAR: Den nyvalgte brasilianske præsident Jair Bolsonaros valgkamp formåede at fabrikere sin egen virkelighed gennem velkoordineret brug af sociale medier til at misinformere offentligheden for at vinde valget - et valg, der blev et eksempel på, hvordan politiske sejre opnås gennem viralitet.

Dansk startup: Lad medarbejderne stille diagnosen i din virksomhed

Dansk startup: Lad medarbejderne stille diagnosen i din virksomhed

Det lyder næsten for letkøbt. Lad medarbejderne stille spørgsmål til hinanden og øg sandsynligheden for din strategi bliver gennemført. Men bag det, der umiddelbart virker banalt, ligger en dyb viden om spørgsmålets natur, som ny virksomhed efter millionindsprøjtning satser på at udbrede.

Til svinekongres med fremmedgjorte landmænd på rente-coke

Til svinekongres med fremmedgjorte landmænd på rente-coke

REPORTAGE: Bæredygtighed skal løfte danske svineproducenter ud af mudderet. Men en dyb afhængighed af lave flexrenter og en voksende fremmedgørelse truer det stolte danske erhverv. ”Landbrugskulturen er død,” mener en svineproducent. Mandag Morgen har været på svinekongres i Herning.

Dansk landbrug melder pas på kødrevolutionen

Dansk landbrug melder pas på kødrevolutionen

Danmarks animalske fødevareindustri er produktiv, men den er ikke bæredygtig i klimamæssig forstand. Og spørgsmålet er, hvor længe den er det i økonomisk forstand. En gigant som Danish Crown risikerer at misse kapløbet om fremtidens fødevarer.

Laboratorie-bøffer har kurs mod verdens kølediske

Laboratorie-bøffer har kurs mod verdens kølediske

Hollænderen Mark Post præsenterede i 2013 verdens første laboratoriefremstillede hakkebøf. Nu har store tyske og schweiziske koncerner investeret godt 55 mio. kr. i selskabet Mosa Meat, der i 2021 sender de første reagensglasbøffer i handlen.

Hvad skal landbruget nu leve af?

Hvad skal landbruget nu leve af?

Klimaforandringerne truer en række erhverv på deres eksistens, bl.a. hele kødindustrien. Det kan tvinge dansk landbrug til at nytænke, hvad det skal leve af i fremtiden. Danish Crown har taget udfordringen op og kan blive rollemodel.

Kommunerne råder over 3.500 sengepladser til syge

Kommunerne råder over 3.500 sengepladser til syge

Syge danskere ender stadig oftere i en kommunal sygeseng. Faktisk råder landets borgmestre nu over flere sengepladser, end der står på samtlige sygehuse i en typisk dansk region. For en del af patienterne betyder det brugerbetaling og dårligere kontrol med kvaliteten af behandlingen. 

Topmødet for dem der tror på eksponentielle teknologier

Topmødet for dem der tror på eksponentielle teknologier

REPORTAGE: Ved Singularity University Summit i Stockholm i sidste uge blev deltagerne bombarderet med præsentationer om de nyeste teknologier, og hvordan de radikalt vil forandre tilværelsen på kloden – og i rummet – lige om lidt. Men der var også plads til indlæg og diskussion om de sociale og politiske konsekvenser.

Briterne vil indføre en skat på digitale giganters omsætning

Briterne vil indføre en skat på digitale giganters omsætning

Briterne vil nu indføre en indføre en skat, som direkte er møntet på de globale digitale giganter. Danmark var sidste efterår med til at bremse et lignende forslag fra EU-kommissionen, men selvom EU-forslaget har flere mangler, er det dog bedre end ikke at gøre noget, mener både SF’s Lisbeth Bech Poulsen og Mellemfolkeligt Samvirke.

”Verdens lykkeligste organisation! Har I tabt sutten?”

”Verdens lykkeligste organisation! Har I tabt sutten?”

KOMMENTAR: Hvis du vil udvikle din organisation, er du nødt til at hjælpe medarbejderne med at styrke deres selvbevidsthed og velvære. Det er på én gang den vanskeligste, mest komplekse og mest givende ledelsesudfordring, du vil møde.

Gode råd til nye iværksættere fra en gammel hund

Gode råd til nye iværksættere fra en gammel hund

LARS THINGGAARD: I løbet af efteråret har jeg oplevet en imponerende dristighed og frygtløshed blandt iværksættere i danske universitetsmiljøer. Men jeg tror også, de kan lære et par ting af en gammel hund. Her er mine råd til tidens fremadstormende kuld af millennial-iværksættere.

Apple er oplagt køber af Tesla

Apple er oplagt køber af Tesla

KOMMENTAR: Efter en tur i rutschebanen kan det ende med, at Tesla bliver en del af noget større. For måske venter Apple i kulissen. Et opkøb vil være en god løsning på mange af Apples udfordringer med udviklingen af en elektrisk bil.

Klog brug af data gør Amazon stærk

Klog brug af data gør Amazon stærk

KOMMENTAR: Amazon har gennem en nærmest manisk fokus på at gøre livet nemmere for kunden, udviklet sig fra at være verdens største boghandler til verdens største detailhandelsplatform.

Velfærdsfesten er forbi

Velfærdsfesten er forbi

Politikere fra både røde og blå partier kæmper om at love mere og bedre velfærd. Men væksten i velfærdsudgifterne målt pr. indbygger har ligget på et stort rundt 0 siden 2010. Intet tyder på, at det bliver meget anderledes de kommende år.

Løkke mangler 16 milliarder til velfærd

Løkke mangler 16 milliarder til velfærd

Et stigende antal børn og ældre de kommende år parret med borgernes forventninger til velfærd vil udløse en kæmpe milliardregning og sluge hele Løkkes økonomiske råderum. KL’s formand efterlyser debat om, hvordan Danmark skal indrette sit velfærdssamfund fremover.

Sundhed er politikernes darling – og vi får mere for pengene

Sundhed er politikernes darling – og vi får mere for pengene

Partierne i både rød og blå blok prioriterer sundhed højt. Og det kan ses på udgifterne. Hver eneste dansker betaler nu i snit 19.300 kr. om året for at finansiere landets sundhedsvæsen. Det er over 1.500 kr. mere end for bare 10 år siden. Men vi får også mere sundhed for pengene.

Ældreboom giver større udgifter men mindre hjælp

Ældreboom giver større udgifter men mindre hjælp

Selv om antallet af ældre stiger, er der nu på årsbasis skåret 6,4 millioner hjemmehjælpstimer væk siden 2008. På få år er udgifterne faldet med 6.000 kr. pr. ældre trods politikernes løfter om værdighedsmilliarder og bedre hjemmehjælp.

Skoleelever og studerende betaler velfærdsregningen

Skoleelever og studerende betaler velfærdsregningen

Siden folketingsvalget i 2015 har sundhed fået 4 mio. kr., og gymnasierne mistet 1 mio. – hver dag. År for år bliver der afsat færre penge pr. elev i folkeskoler og gymnasier samt pr. studerende på universiteter og professionshøjskoler. Ingen ved dog, om det påvirker kvaliteten.

Ledelseskonsulent: Alle firmaer bør have to direktører

Ledelseskonsulent: Alle firmaer bør have to direktører

En af verdens førende ledelseskonsulenter, Alex Osterwalder, forsøger i ny bog at opklare, hvordan etablerede firmaer bliver ved med at forny sig. En del af løsningen kan være en todelt ledelse samt modet til at begå masser af fejl.