Klimadebat med flere nuancer af grøn

KOMMENTAR: Klimamål og handlingsplaner skal på plads på en afbalanceret og realistisk måde med respekt for vores danske samfundsmodel. Klogt af statsministeren og erhvervslivet at finde sammen om løsningerne.

Man fristes til at sige endelig. Endelig er klimadebatten vokset ind i en ny fase, hvor valgkampen og skåltalerne er lagt på hylden, og hvor de store løfter begynder at skulle udmønte sig i noget konkret. En klimalov efterfulgt af klimahandlingsplaner.

Forhandlingerne om en ny klimalov er i gang. Nu står debatten om, hvor bindende eller ikke bindende lovens målsætninger skal være. Rent ud sagt om nogle mål, hvortil mange af løsningerne endnu ikke er opfundet. Sådan er jo det ærlige svar.

Efter Dansk Industris positive melding om at støtte op om regeringens klimamålsætning om 70 procent reduktion af drivhusgasudledningerne i 2030 kommer startskuddet til etableringen af 13 klimapartnerskaber mellem regeringen og erhvervslivets forskellige sektorer 13. november. Meningen med partnerskaberne er, at erhvervslivet skal komme med forslag til, hvordan man sektor for sektor kan reducere klimaaftrykket, mens regeringen så til gengæld lover at medvirke til at fjerne barrierer for, at det kan lykkes for virksomhederne.

Login