Klimarådet: Biomassen truer skovenes CO2-lager

Energibranchen ønsker egne aftaler om bæredygtig biomasse på de danske værker gjort til lov. Klimarådet er ikke overbevist om, at aftalerne sikrer en klimavenlig brug af biomasse.

Det kan true klodens CO2-balance, hvis de danske standarder for afbrænding og genplantning af træ, som bliver brugt som biomasse, gøres til lov.

Sådan lyder advarslen fra regeringens ekspertråd på klimaområdet.

Login