Klimarådet: Den biomasse, branchen kalder bæredygtig, kan skade klodens CO2-lager

En ny lovgivning bør sikre, at Danmarks afbrænding af træ som på biomasseværker ikke skader skovenes lager af CO2, mener Klimarådet. Branchen foreslår at gøre sine egne bæredygtighedskriterier til lov, men det advarer rådets eksperter imod.

Biomasse

Skovene har en vigtig funktion i klodens samlede CO2-regnskab, fordi træerne optager og binder drivhusgasserne og dermed skaber et lager af CO2. En bæredygtig brug af biomasse til varmeproduktion kræver derfor, at der stilles et specifikt og målbart krav om, at skovenes CO2-lager forbliver det samme, selvom man henter træ ud til afbrænding.

Det er både to førende, danske skovforskere og Klimarådet enige om.

Men de krav skal ikke overholdes gennem branchens frivillige aftaler i dag, mener de, og derfor frygter regeringens ekspertråd på klimaområdet, at det kan true klodens CO2-balance, hvis den danske branches egne kriterier til bæredygtig biomasse gøres til lov og dermed blåstempler branchens egen tilgang. Ikke mindst på et tidspunkt, hvor mange lande i verden netop ser til Danmark for at finde veje til grøn omstilling.

”Vi anbefaler, at man tager udgangspunkt i de kriterier, branchen allerede har. Men vi sætter spørgsmålstegn ved, om de er gode nok rent klimamæssigt,” siger rådsmedlem i Klimarådet og professor i miljø- og ressourceøkonomi Jette Bredahl Jacobsen.

Branchens løsning

Energibranchen har ellers over de seneste uger kæmpet hårdt for at bevare energiforsyningens grønne image. Det sker blandt andet, efter at Mandag Morgen har dokumenteret, hvordan CO2-udledningen fra afbrændingen af træ på de danske kraftværker betyder, at Danmarks udledning af drivhusgasser reelt er 11,5 millioner ton højere end de officielle klimaregnskaber.

Samtidigt har den nye klimaminister, Dan Jørgensen, i Mandag Morgen varslet, at han overvejer nye regler og krav til biomassen, der udgør hovedparten af den grønne energi inden for dansk varmeproduktion i dag.

Varmeværkernes brancheorganisationer var ellers klar til at sætte punktum ved diskussion med en anbefaling til ministeren. Og den står klar: Ophøj branchens egne frivillige aftaler til lov.

Aftalerne indeholder de bæredygtighedskrav, som brancheorganisationerne gang på gang har henvist til, som dokumentation for at biomassen lever op til titlen som en CO2-neutral energikilde og kan bære læsset som den største kilde i Danmarks vedvarende energiforbrug.

”Vi står inde for brancheaftalen, og vi overholder den. Men som lov vil kravene have mere pondus. Så kan man ikke sætte samme spørgsmålstegn ved kravene, som der er blevet gjort på det seneste,” siger Maria Hedegaard, der er konsulent i biomasse i Dansk Fjernvarme.

Og det er netop den situation, som Klimarådet gerne vil undgå. For der er god grund til at stille spørgsmål ved kravene, mener eksperterne i rådet.

Sådan fungerer det i dag

At biomassen formelt betragtes som CO2-neutral i FN og EU, skyldes den første klimaaftale i Kyoto i 1997. Ræsonnementet var, at skovene selv kan optage og binde så meget ny CO2, at det kompenserer for det træ, der forlader skoven og brændes af.

Det kredsløb forudsætter dog, at skovene – og derved deres CO2-lager – fastholder mindst samme størrelse.

Det forklarer skovforskere fra Københavns Universitet Vivian Kvist Johansen og Niclas Scott Bentsen. De påpeger, at bæredygtighedskravene til biomasse bør sikre det kredsløb, hvis vi ikke skal efterlade en klimaregning, når vi brænder træ af i de danske kraftværker.

Det mener de ikke, at den nuværende brancheaftale sikrer.

Godt nok rummer den frivillige aftale en sætning om, at branchen vil ”sikre en klimahensigtsmæssig CO2-balance”, men der findes ingen operationelle indikatorer, der gør, at et egentligt krav kan stadfæstes, lyder kritikken.

”Brancheaftalen sørger for, at der bevares sunde og stabile bevoksninger i skovene. Men det betyder ikke nødvendigvis, at CO2-lagrene i de samlede skove opretholdes,” forklarer Niclas Scott Bentsen.

Brancheaftalens bæredygtighedskriterier – i grove træk

  1. Skovene skal overholde det enkelte lands miljø- og skovlovgivning og betale de relevante skatter og afgifter
  2. Beskyttelse af skovens økosystemer gennem konsekvensvurderinger af for eksempel gødning og pesticider
  3. Opretholdelse af skovenes produktivitet til fremtidige generationer, herunder genplantningskrav
  4. Sikring af sunde og velfungerende skove, herunder håndtering af skovbrande og skadedyr
  5. Beskyttelse af biodiversitet ved at identificere særligt bevaringsværdige områder
  6. Respekt for sociale rettigheder, herunder arbejdsmarkedsrettigheder
  7. Sikring af en CO2-reduktion i forhold til fossile brændsler set fra hele forsyningskæden fra hugst til levering
  8. Fastholdelse af skovens CO2-lager og indirekte klimaeffekter – ingen fastsatte krav.

Branchen afviser kritik

Dansk Fjernvarme forstår ikke Klimarådets og skovforskernes kritik. Her mener man, at den klimamæssige bæredygtighed er dækket ind med aftalens krav om, at træer, der fældes, skal genplantes.

”Kravet om genplantning sørger for, at skovene forbliver skov, som kan stå og opsuge CO2,” mener Maria Hedegaard fra Dansk Fjernvarme.

83 procent af de omkring tre millioner ton træ, der blev brændt af på de danske kraftvarme- og varmeværker i 2018, opfyldte branchens krav til bæredygtighed. Det viser tal fra værkerne, som organisationen NEPCon, der har til opgave at verificere opgørelserne, har gennemgået. Andelen af bæredygtig biomasse efter branchens kriterier forventes at stige til 90 procent i år.

Biomassen bedømmes bæredygtig ud fra tre forskellige certificeringsordninger, som ifølge NEPCon stiller krav til, at skovens CO2-lager ikke skades. På den måde mener de, at brancheaftalen i praksis sikrer, at CO2-lagret opretholdes.

Klimarådet er dog ikke enig i, at skovenes CO2-lager er sikret godt nok alene gennem certificeringernes krav, hvis brancheaftalen skal blive lovgivning.

”Skovenes CO2-lager er på den måde kun indirekte sikret, når det foregår gennem certificeringerne,” siger Jette Bredahl Jacobsen og fremhæver, at der er behov for klare og specifikke mål om dette i selve lovteksten.

Klimakrav skal komme hele kloden rundt

Men en ting er bæredygtigheden og CO2-regnskabet for det enkelte skovområde, noget andet er klodens samlede klimaregnskab. Hvis brugen af træ i varmeproduktionen virkelig skal blive klimaneutral, så bliver man nødt til at kigge ud over skovbrynet i det enkelte land, mener Jette Bredahl fra Klimarådet:

”Jeg mener ikke, vi skal se det som et lukket kredsløb mellem skov og atmosfære.”

Der er nemlig en hel verden rundt om skovene, som også har betydning for den påvirkning, biomassen har på klimaet, påpeger hun, og det kan have stor betydning for klimaet, hvordan fordelingen mellem skov-, landbrugs- og andre landarealer ser ud på tværs af klodens lande.

Med et engelsk fagudtryk kaldes problematikken Indirect Land Use Change (ILUC), og det går ud på, at hvis værdien i at dyrke skov er meget høj, vil der være incitament til at omlægge for eksempel landbrugsjord til skovareal.

”Isoleret set vil det være godt, fordi skov lagrer mere CO2. Men der kan komme en forskydning på globalt plan, hvor vi mangler et landbrugsareal et andet sted. Så er der risiko for, at man øger CO2-udledningen for eksempel ved at intensivere landbrugsproduktion eller fjerne gammel naturskov med store CO2-lagre,” forklarer Jette Bredahl Jacobsen og pointerer, at det forvrider hele klodens CO2-lager.

Selvom disse indirekte effekter er svære for forskerne at dokumentere og sætte tal på, så er de ikke i tvivl om, at effekterne findes. Det bekræfter Simon Bager, der skriver ph.d. ved Université catholique de Louvain i Belgien og tidligere har udarbejdet flere rapporter for Cowi om biomassens indirekte klimapåvirkning.

”Det er i hvert fald forkert at sige, at de indirekte effekter er lig nul. Spørgsmålet er, hvorledes de metodisk opgøres og inkluderes i afregningen af biomassens klimapåvirkning. Derfor er der behov for, at man tager forbehold for potentielle indirekte effekter, når man bruger biomasse til energiformål,” siger han.

De forbehold skal også med i en ny biomasselov, mener Klimarådet.

Både staten og branchen må tage ansvar

Klimarådet anerkender, at branchen ikke kan stå alene med ansvaret for hele klodens klimasikring. Netop derfor bør politikerne tage ansvaret for biomassens bæredygtighed og klimavenlighed på sig, mener rådet:

”Det er politikerne, der har besluttet, at man vil basere meget af den vedvarende energi på biomasse, så ansvaret ligger også her,” siger Jette Bredahl Jacobsen og tilføjer:

”Men derfor kan man godt placere nogle krav hos branchen.”

Forelagt kritikken fra Klimarådet siger Maria Hedegaard fra Dansk Fjernvarme:

”Brancheaftalens krav er gode nok, som de er, men de skal gøres tydeligere, så der ikke opstår misforståelser som dem, vi har set i debatten på det seneste.”

Det kunne for eksempel være kravet om CO2-lager, påpeger hun.

Forrige artikel Jo, du bør faktisk bruge emojis på arbejdet Jo, du bør faktisk bruge emojis på arbejdet Næste artikel Lars Seier: Når far flytter, skal børnene vide, at de stadig er elsket Lars Seier: Når far flytter, skal børnene vide, at de stadig er elsket

Mogens Jensen: Her er de fire største  benspænd for ligestillingen

Mogens Jensen: Her er de fire største benspænd for ligestillingen

POLITIK Ligestillingsminister Mogens Jensen har store planer for den kommende politiske sæson. Han vil presse virksomheder til at få flere kvinder i topledelsen. Mænd skal tage en større del af barselsorloven. Danmark skal have et mindre kønsopdelt uddannelsessystem. Og så skal LGBTI-personer have flere rettigheder.

Seniorer vil pensioneres før tid – Folketinget vil hæve pensionsalderen

Seniorer vil pensioneres før tid – Folketinget vil hæve pensionsalderen

POLITIK Om kort tid stiger pensionsalderen endnu engang. Og i takt med den højere pensionsalder stiger modløsheden blandt danskere, der ikke kan overskue flere år med fysisk og psykisk krævende arbejde. Landets største pensionsselskaber, forskere og Ældre Sagen opfordrer til et øget fokus på det gode og fleksible arbejdsliv. 

Det får seniorer til at blive længere i job

Det får seniorer til at blive længere i job

POLITIK Seniorerne har en ønskeseddel til landets politikere og virksomheder, hvis de skal blive længere tid på arbejdsmarkedet. Øverst på sedlen står ønsket om flere seniordage og længere ferie, godt socialt arbejdsmiljø og tillid til ledelsen. Det viser stor undersøgelse med 16.000 personer.

Regeringen vil rydde op i pensionsregler

Regeringen vil rydde op i pensionsregler

POLITIK Regeringen er på vej med kommission, der skal undersøge, om man kan forenkle reglerne for fleksibel tilbagetrækning, og om den nuværende stigning i pensionsalderen skal stoppe ved 70 år. Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard vil samtidig investere mere i det sunde arbejdsliv.

Politikerne har taget den økonomiske taktstok tilbage

Politikerne har taget den økonomiske taktstok tilbage

ØKONOMI Sidste gang en økonomisk krise lammede verden, gemte de folkevalgte sig bag kølige teknokrater. Den hårdt tilkæmpede aftale fra EU-topmødet fortæller en ny historie. Mens centralbankernes værktøjskasse er ved at være tom, er selv tyskerne nu sluppet fri af spændetrøjen. Finanspolitikken er tilbage.  

Det lyksalige klimavalg

Det lyksalige klimavalg

KOMMENTAR Kan man købe sig lykkelig? Jeg tror det ikke, men jeg tror, at man ved at handle på noget godt kan opnå en fornemmelse af lykke. Den nye vare på hylden, som gør mig lykkelig, er den, som handler om et bedre klima. Produkter, som gør det nemt for forbrugeren at vælge klimarigtigt, som er produceret ansvarligt og lavet for at sætte positive aftryk.

Offentlige ledere skal stadig have det lange lys på

Offentlige ledere skal stadig have det lange lys på

LEDELSE Rygterne om strategiernes død i kølvandet på coronakrisen er stærkt overdrevne, men indholdet i det offentliges strategiske arbejde har ændret sig. Særligt fire nye spørgsmål melder sig.

Frederiksen har fundet sin europæiske vej

Frederiksen har fundet sin europæiske vej

POLITIK Sommerens store forlig i EU, der sender milliardstøtte til Sydeuropa, koster Danmark halvanden ’Arne-reform’ – 4,5 milliarder kroner – om året. Alligevel vil statsministeren have opbakning i Folketinget og erhvervslivet til sin europapolitiske kurs, der trods det højere EU-kontingent, bygger på stram finanspolitik og grøn realisme.

For stor til denne verden

For stor til denne verden

DIGITAL OMSTILLING Den amerikanske kongres kæmper om en mulig opsplitning af techgiganterne – men løsningen er ikke åbenbar.

Essay: Et nyt Danmark på vind og brint

Essay: Et nyt Danmark på vind og brint

GRØN OMSTILLING Esbjerg boomer, Aalborg Portland er CO2-neutral, og Hobro fører på brint. Tag med på tur i det forandrede Danmark anno 2031, sådan som det tager sig ud i Mandag Morgens scenarie.

Derfor satser Danmark nu milliarder på brint

Derfor satser Danmark nu milliarder på brint

GRØN OMSTILLING Danmark vil i fremtiden kunne producere fire gange så meget strøm, som vi selv kan bruge. Derfor melder regeringen og Danmarks største virksomheder sig nu ind i udviklingen af det nye energiindustrielle kompleks i Europa, hvor grøn brint skal erstatte olie og gas. Danmarks brintsatsning er inspireret af Holland, der på sin side køber både vindmøller, fjernvarme og bedre klimastatistikker i Danmark.

Hollandsk diplomat:

Hollandsk diplomat: "Brint er the missing link i den grønne omstilling"

GRØN OMSTILLING Hollands særlige brintambassadør, Noé van Hulst, hilser Danmark velkommen som en ny og ambitiøs spiller i den hastigt voksende europæiske brintindustri. Hans vision er et transeuropæisk brintnetværk baseret på genbrugte gasrørledninger – og danske vindmøller spiller en central rolle.

Esbjerg bliver Nordeuropas centrum for havvind

Esbjerg bliver Nordeuropas centrum for havvind

GRØN OMSTILLING Esbjerg Havn er Europas absolut førende inden for udskibning af havvindmøller. Antallet af havvindmøller i Europa vil vokse til det 20-dobbelte over de næste tre årtier. Danmarks yngste storby står foran kraftig grøn vækst og en kraftig internationalisering.

Margrethe Vestager: Hurtigere politik giver færre resultater

Margrethe Vestager: Hurtigere politik giver færre resultater

LEDELSE Margrethe Vestager har en irritation: Moderne politik går djævelsk hurtigt, og politikeres kommunikation handler efterhånden om alt andet end selve politikken. På trods af at hun for mange er billedet på den moderne politiker, der er god på både Twitter og klassiske medier, betragter hun sig selv som gammeldags. Grundighed er en dyd, der bør bevares.

Fremtidens arbejde kalder

Fremtidens arbejde kalder

KOMMENTAR Industrialderens tid er for alvor sluttet med coronakrisen. Nu kan vi se, at digitale og fleksible løsninger er vejen frem for et sundt arbejdsliv. Derfor er det ikke nok at gøre noget for Arne – vi må også sørge for, at hans børn og børnebørn ikke ender ligesom ham. 

Innovationscenter: Indiens storbyer skal vokse – men også være til at bo i

Innovationscenter: Indiens storbyer skal vokse – men også være til at bo i

KOMMENTAR: Indiens byer vokser vildt, og det samme gør udfordringerne med at håndtere forurening, klimabelastning og den grundlæggende forsyning med vand og sanitet. Indiens smart city-program skal bruge ny teknologi til at stimulere vækst og udvikling, samtidig med at man undgår, at forureningen forværres yderligere.

Her er Mette Frederiksens pension til Arne og andre nedslidte

Her er Mette Frederiksens pension til Arne og andre nedslidte

POLITIK OG VELFÆRD Efter sommerferien fremlægger regeringen sit forslag til en tidlig ret til folkepension. Reformen bygger først og fremmest på, hvor længe danskerne har været på arbejdsmarkedet, og ikke på den branche, man har arbejdet i. Reformen tager ifølge Mandag Morgens oplysninger også højde for store kønsforskelle. Topledere i fagbevægelsen hilser forslaget velkommen.

Lederaktivisterne kommer

Lederaktivisterne kommer

LEDELSE De leder med deres meningers mod, føler sig frem gennem shitstorme og bryder grænser og logik for at gå forrest for hjertesagen. Det er ikke nemt at være lederaktivist, men gøres det rigtigt, er der gevinster at hente på bundlinjen, i arbejdslivet og for selvforståelsen, skriver Mads Thimmer, CEO i Innovation Lab.

Eksperter: Regeringens biomasselov får lille effekt på klimaet

Eksperter: Regeringens biomasselov får lille effekt på klimaet

GRØN OMSTILLING Regeringens nye biomasselov vil ikke sikre et bæredygtigt forbrug af biobrændslerSå langt er eksperterne enige. Men hvad skal der så til? Mandag Morgen har samlet 11 konkrete forslag fra eksperter i klima, energi og skovbrug.

Færre flygtninge kommer i job efter paradigmeskiftet

Færre flygtninge kommer i job efter paradigmeskiftet

POLITIK OG VELFÆRD Målet med det kontroversielle paradigmeskifte af udlændingepolitikken var at sende flere flygtninge tilbage til deres oprindelsesland, så snart det var muligt. Her godt et år senere ser kursskiftet nærmere ud til at have bidraget til lavere beskæftigelse.

Set, læst og hørt: Rane Willerslev

Set, læst og hørt: Rane Willerslev

Rane Willerslev er fascineret af de store paradokser i tilværelsen og anbefaler en podcast, der udfordrer lytteren til at undre sig over det åndelige.

En sløv grøn kickstart

En sløv grøn kickstart

KOMMENTAR Hvis den grønne omstilling og genopretningen af samfundsøkonomien efter coronaen skal spille konstruktivt sammen, så må regeringen vise omverdenen sine kort og fortælle, hvordan den forestiller sig processen.

Er robotter ved at indtage dansk politik?

Er robotter ved at indtage dansk politik?

KOMMENTAR Taktiske manøvrer og strategiske hensyn dikteret af særlige rådgivere og spindoktorer har overtaget styringen af magthaverne. ”Ingen kommentarer” er ved at blive et problem for folkestyret, skriver John Wagner.

Mange virksomheder forventer mere hjemmearbejde

Mange virksomheder forventer mere hjemmearbejde

NY VIDEN En rundspørge til DI’s Virksomhedspanel viser, at 70 procent af virksomhederne har øget brugen af hjemmearbejde under nedlukningen. Af dem ønsker 40 procent mere hjemmearbejde fremover.

Tidligere sikkerhedsrådgiver: USA's Kina-politik handler kun om Trumps genvalg

Tidligere sikkerhedsrådgiver: USA's Kina-politik handler kun om Trumps genvalg

EKSKLUSIVT UDDRAG Intet er helligt for Donald Trump. Hverken forfatning, Taiwan, demokratiet i Hong Kong eller millioner af kinesiske muslimer i genopdragelseslejre, skriver hans forhenværende sikkerhedsrådgiver. I en aktuel bog om sin tid i Det Hvide Hus beskriver John Bolton den amerikanske præsident som en mand, der svigter alle demokratiske værdier for at sikre sit eget genvalg.

Klimagevinsten ved hjemmearbejde drukner i mere biltrafik

Klimagevinsten ved hjemmearbejde drukner i mere biltrafik

GRØN OMSTILLING Danskernes har fået smag for at arbejde fra distancen. Men det vil næppe give bedre plads på motorvejene, vurderer trafikforskere. Til gengæld kan det forstærke nedturen for den offentlige trafik, der er nødt til at tænke i helt nye baner. 

Nyt job: Rossens svære balancegang hos Danfoss

Nyt job: Rossens svære balancegang hos Danfoss

Statsministerens helt særlige rådgiver Martin Rossen bliver lobbychef hos Danfoss. Han vil gerne ud af rampelyset, men både oppositionen og medierne vil holde skarpt øje med hans ageren fremover.

Design af en uperfekt fremtid

Design af en uperfekt fremtid

KOMMENTAR Fremtidsscenarier kan give kød og blod til virksomhedens strategiarbejde. Men de er ikke meget værd, hvis de kun tegner et rosenrødt billede af fremtiden. Virkeligheden er ikke perfekt – hverken nu eller i fremtiden – og derfor er uperfekte fremtidsscenarier det bedste grundlag for at forestille sig, hvad der fører til succes.

Teknologi i den gode sags tjeneste

Teknologi i den gode sags tjeneste

Af og til møder man eksempler på teknologi, der kan mobilisere det bedste i mennesker, og som gør det muligt for os at skabe værdi, som var utænkelig uden teknologien.  

Økonomi alene lokker ikke ufaglærte tilbage på skolebænken, Hummelgaard

Økonomi alene lokker ikke ufaglærte tilbage på skolebænken, Hummelgaard

KOMMENTAR Hvis beskæftigelsesministeren vil have flere danskere til at efteruddanne sig, skal vi være bedre til at forstå, hvorfor så mange kortuddannede og ufaglærte ikke vil tilbage på skolebænken. Økonomiske incitamenter spiller ofte kun en mindre rolle, skriver konsulent Per Andersen.

Om at genforhandle det normale

Om at genforhandle det normale

LEDELSE Coronakrisen har haft omkostninger, men også vist nye veje. Nu handler det om at genforhandle rutinerne – med det bedste af det gamle og det nye. Der er bare den hage, at vi slet ikke er enige om, hvad det bedste er, skriver Klaus Majgaard.

Bæredygtig omstilling for lejernes penge

Bæredygtig omstilling for lejernes penge

GRØN OMSTILLING Et nyt forslag fra Københavns Kommune kræver bæredygtighedscertificering af alment boligbyggeri. Det åbner spørgsmålet, om samfundet kan tillade sig at kræve mere grøn omstillingsvilje af de fattigste lejere end af boligejerne. Boligforeningerne frygter, at dyre miljøkrav vil svække andelen af almennyttige boliger i byerne yderligere. 

Fire scenarier for dansk eksport til briterne

Fire scenarier for dansk eksport til briterne

Brexit vil ramme dansk eksport uanset udfaldet af de aktuelt fastkørte forhandlinger med EU, estimerer Copenhagen Economics i ny analyse. Med en frihandelsaftale forventes eksporten af varer og tjenester til Storbritannien i 2030 at være mellem 12 og 17 procent lavere, end hvis Storbritannien fortsat var medlem af EU.