Klimarådet: Den biomasse, branchen kalder bæredygtig, kan skade klodens CO2-lager

En ny lovgivning bør sikre, at Danmarks afbrænding af træ som på biomasseværker ikke skader skovenes lager af CO2, mener Klimarådet. Branchen foreslår at gøre sine egne bæredygtighedskriterier til lov, men det advarer rådets eksperter imod.

Skovene har en vigtig funktion i klodens samlede CO2-regnskab, fordi træerne optager og binder drivhusgasserne og dermed skaber et lager af CO2. En bæredygtig brug af biomasse til varmeproduktion kræver derfor, at der stilles et specifikt og målbart krav om, at skovenes CO2-lager forbliver det samme, selvom man henter træ ud til afbrænding.

Det er både to førende, danske skovforskere og Klimarådet enige om.

Men de krav skal ikke overholdes gennem branchens frivillige aftaler i dag, mener de, og derfor frygter regeringens ekspertråd på klimaområdet, at det kan true klodens CO2-balance, hvis den danske branches egne kriterier til bæredygtig biomasse gøres til lov og dermed blåstempler branchens egen tilgang. Ikke mindst på et tidspunkt, hvor mange lande i verden netop ser til Danmark for at finde veje til grøn omstilling.

Login