Kommunal milliardbesparelse på it er truet

Borgerne skal hvert år spare kommunerne for helt op til 2 mia. kr, når de om tre år skal betjene sig selv på nettet, når de vil i kontakt med kommunen. Sådan lyder det i forsommerens aftale om kommunernes økonomi. Nu viser et nyt survey, at kommunerne ikke inddrager borgerne i udviklingen af den digitale service, som skal få regnestykket til at hænge sammen. Besparelsen er mere end usikker, siger professor bag undersøgelsen.

En besparelse på 2 mia. kroner forsvinder i de digitale tåger, hvis ikke kommunerne kan få 80 pct. af borgerne til at betjene sig selv på de kommunale hjemmesider i stedet for at ringe, møde op på rådhuset eller skrive et brev. Og det kan blive meget svært at nå målet, fordi kommunerne, når de laver de nye digitale løsninger, ikke inddrager de borgere, der skal bruge hjemmesiderne.
 
Sådan lyder resultatet af en ny undersøgelse om kommunernes indsats for digitaliseringen – en indsats, der blev aftalt i forbindelse med aftalen om kommunernes økonomi for 2013, der blev indgået lige før sommerferien mellem finansminister Bjarne Corydon og formanden for KL, Erik Nielsen.

”Digitaliseringen handler stadig væk for meget om noget administrativt og bliver mest opfattet som en måde at effektivisere administrationen og den offentlige service på,” siger Pernille Kræmmergaard, professor ved Center for It-Ledelse ved Aalborg Universitet. Hun har gennemført undersøgelsen sammen med sin kollega Peter Axel Nielsen som led i projektet ”Digital serviceintegration gennem innovativ it-ledelse”, Disimit.

Undersøgelsen, der er et survey blandt digitaliseringscheferne i de 98 kommuner, viser, at hele 88 pct. af kommunerne ikke involverer deres borgere i hverken udvikling eller implementering af de digitale løsninger. Se figur 1.
 
”Kommunerne arbejder virkelig intenst med digitaliseringen og siger selv, at deres løsninger bliver bedre og bedre. De får bare ikke spurgt deres brugere, om de også oplever de samme forbedringer, og så bliver løsningerne udviklet for kommunernes skyld og ikke for borgernes. Det er derfor langtfra sikkert, at 80 pct. af borgerne vil bruge den digitale kommunikation,” siger Pernille Kræmmergaard.
 
Hun kalder det ”bemærkelsesværdigt”, at kommunernes brugerinddragelse ligger lige så lavt i dag, som i en tilsvarende undersøgelse i 2009 – til trods for at den offentlige sektors fokus på digitalisering er steget støt siden. Og i samme periode er målet om at flytte 80 pct. af al borgerkontakt over på nettet senest i 2015 formuleret.
 
Netop brugernes input kan ellers have helt afgørende betydning for, om digitaliseringen bliver en succes eller en fiasko. Det viser erfaringerne fra skandalen med digitaliseringen af tinglysningen.

Login