Kommunerne råder over 3.500 sengepladser til syge

Syge danskere ender stadig oftere i en kommunal sygeseng. Faktisk råder landets borgmestre nu over flere sengepladser, end der står på samtlige sygehuse i en typisk dansk region. For en del af patienterne betyder det brugerbetaling og dårligere kontrol med kvaliteten af behandlingen. 

Landets kommuner har gennem årene opbygget deres eget lille sygehusvæsen.

Tilsammen råder kommunerne over mindst 3.500 sengepladser til folk, som typisk er for svage til at bo derhjemme og derfor har brug for en midlertidig døgnplads, hvor de kan få pleje, hjælp og genoptræning i en periode. Og 16.000 sygeplejersker arbejder for en kommune.

Vidt forskellige patienter befolker de kommunale sygesenge. De bruges blandt andet til ældre medicinske patienter, som lige er udskrevet fra hospitalet, men som har nogle komplekse plejebehov. Det kan være svært hjerneskadede med behov for genoptræning efter en trafikulykke, eller demente, som har brug for en aflastningsplads, mens ægtefællen er på charterferie en uge i Tyrkiet.

Login