Kriseledelse mellem politik og faglighed

KOMMENTAR: Når ledere skal handle i kriser, bliver det ofte uden at kunne læne sig op ad velkendte strategier og tunge analyser. Politikere skal samtidig tage hensyn, som kan være i modstrid med sagkundskabens anbefalinger. Og det er helt legitimt, skriver fhv. departementschef Bo Smith.

Af Bo Smith
Tidl. departementschef

En krise er, når virkeligheden tager magten fra lederen: Strategien må skrottes, de normale beslutningsprocesser og slagplaner kan ikke anvendes, viden og data er irrelevante, og mål og prioriteter er urealistiske her og nu. 

Kriser rammer ledere på alle niveauer og tester for alvor deres kvalifikationer. 

For lederne af virksomheder kan det være økonomien som i 2008, da den globale recession ramte. Eller det kan være uforudsigelige ændringer i konkrete markedsvilkår, som da tegningekrisen i nullerne pludselig lukkede eksportmulighederne for danske virksomheder i den muslimske verden.

For den politiske ledelse og embedsværket i et land er de voldsomste kriser krigsudbrud – eller, som i øjeblikket, en pandemi, der skyller hen over landene.

Kriser kan som hovedregel ikke forudses. Men når de rammer, er de den ultimative test af lederen. Der er mindst fem grundlæggende dimensioner, der påvirker kriseledelse:

Tiden er knap

Det første spørgsmål, som lederen skal stille, er: Hvor meget tid er der, før der skal træffes beslutning og handles?

Under Cubakrisen troede den amerikanske præsident og hans rådgivere, at de havde nogle dage, før russiske raketter, der var på vej mod Cuba med skib, var klar og kunne affyres mod de amerikanske byer. Præmissen var forkert, og havde amerikanerne faktisk besluttet sig for et luftangreb og ikke en flådekarantæne, ville verden med stor sandsynlighed have fået en atomkrig.

Under pandemien, hvor hver smittet giver smitten videre til omkring tre personer, hvis spredningen ikke begrænses, har tiden været afgørende. Kun fordi den danske regering reagerede meget hurtigt, har vi undgået den flodbølge af syge og døde, som vi har set i Italien, Spanien og New York.

Også for virksomhederne kan tiden være afgørende. Anders Holch Povlsen har i et interview for nylig forklaret, hvordan Bestseller-koncernen måtte reagere hurtigt for at begrænse omkostningerne stillet over for et scenarie med et stort indtægtstab, fordi epidemien havde lukket hundredvis af forretninger.

Der skal handles 

Den anden dimension er handling. I ’In search of excellence’, en af de mange bøger om ledelse, hed et af rådene: "Ready, fire, aim!". 

Pointen er, at ikke mindst i krisesituationer er det ofte vigtigere at handle hurtigt end præcist. Strømmen af beslutninger i forhold til pandemien såvel i Danmark som i de fleste andre lande illustrerer nødvendigheden af handling. Landene har i en situation med begrænset information valgt forskellige reaktioner – for eksemplel Sverige kontra Danmark – men de fleste ledere har forstået, at handles skal der. Og efter indsatsen for at begrænse smitten har der skullet handles i forhold til de økonomiske konsekvenser.

Aldrig er der af regering og et enigt Folketing bevilget så mange penge så hurtigt som over de seneste uger. Beslutninger og handlinger er truffet med en åben erkendelse af, at man måske ikke altid har "ramt skiven" med de konkrete løsninger. Udsagn som "Vi lægger asfalten, mens vi kører" og "pakkerne må justeres, efterhånden som vi ser, hvordan de virker" viser jo, at hastighed og handling har været vigtigere end træfsikkerhed. 

Faglige og politiske hensyn

Den tredje udfordring for lederen i en kompleks krisesituation er, hvordan mange forskellige hensyn afvejes. Alene deltagerne ved de første daglige pressemøder viste, hvordan faglighed og politik spillede sammen. Regeringens ministre med statsministeren i spidsen var flankeret af embedsmænd: Sundhedsstyrelsens direktør, den faglige direktør fra Seruminstituttet, Rigspolitichefen og en chef fra Udenrigsministeriet.

Mens beslutningerne selvsagt blev truffet af regeringen, var det for den politiske ledelse magtpåliggende at vise, at de hvilede på et sundhedsfagligt grundlag. Og med daglige billeder på tv af udviklingen i Italien var der da heller ikke politisk grundlag for at sætte spørgsmålstegn ved regeringens beslutning om en nedlukning af landet.

Gradvis blev det i de følgende uger synligt, hvor politiske hensyn var afgørende, og hvilken rækkevidde fagligheden havde i den løbende håndtering af epidemien.

Beslutningen om at lukke grænserne var klart politisk begrundet, ligesom aktindsigt i Sundhedsstyrelsens rådgivning viste, at regeringens lovforslag med vidtgående beføjelser til sundhedsministeren under epidemien ikke hvilede på styrelsens råd.

På den anden side var det lige så klart, at den grundlæggende strategi – nemlig at skåne sygehusvæsenet for "den røde kurve" ved at få danskerne til at holde afstand mv. – fulgte sundhedsmyndighedernes rådgivning.  

Det er vigtigt at tilføje, at der ikke heri ligger en konflikt – som medierne gerne vil give indtryk af. At såvel politiske som faglige hensyn indgår er legitimt og gælder, uanset om der er krise eller ej.

Når sundhedsmyndighederne siger, at de ikke med den viden, som de har om smittens udbredelse internationalt, kan se en effekt af at lukke grænserne – og politikerne vurderer, at befolkningen ikke vil kunne forstå, at man frit kan rejse ind i Danmark fra smitteramte områder – så er beslutningen om lukning jo klart velbegrundet.

I et folkestyre som det danske bør vurderinger og begrundelser være gennemskuelige, så både opposition, medier og befolkning kan vurdere grundlaget for den politiske afvejning af de forskellige hensyn.

To måneder inde i epidemien er det ikke længere de sundhedsfaglige hensyn, der dikterer den politiske dagsorden, men en bred vifte af hensyn, som grundlæggende kræver en politisk afvejning.

De ældres isolering, undervisning og eksamen for de unge, den kraftigt stigende ledighed, virksomhedslukninger og hjælpepakkernes langsigtede omkostninger presser regering og opposition til en gradvis genåbning afbalanceret med risikoen for, at det faldende antal smittede, indlagte og døde igen stiger.

At den sundhedsfaglige vurdering ikke længere rækker som beslutningsgrundlag, blev helt tydeligt, da regeringen få dage før deadline for anden fase af åbningen bad tre økonomer om en vurdering af de samfundsøkonomiske konsekvenser over for de sundhedsfaglige. 

I økonomernes redegørelse er der således en figur, hvor man på den ene akse vægter smitterisikoen og på den anden økonomien, og hvor en åbning af enkelte sektorer derefter er placeret på de to dimensioner. Med offentliggørelsen af både Seruminstituttets og økonomernes redegørelser har regeringen samtidig taget skridt til af imødegå den kritik, der har været, af manglende transparens.

Den vigtige kommunikation 

Det fører videre til den fjerde udfordring for lederen i en krisetid, nemlig hvordan man kommunikerer.

For Bestseller-ejeren startede det skidt med en voldsom kritik af beslutningen om at afskedige mange medarbejdere uanset ejerens betydelige private formue.

Efter nogen tid gik han så på banen med en grundig forklaring, som både omfattede krisens store konsekvenser for virksomheden og hans eget engagement i at sikre koncernen.

Regeringen valgte fra begyndelsen en intens og direkte kommunikation, blandt andet fordi krisen krævede store adfærdsændringer af befolkningen og havde vidtgående konsekvenser både for den enkeltes levevis og for alle dele af samfundet. Og regeringen valgte at lægge sine egne forslag frem for derefter at få Folketingets opbakning. Indtil nu er det dog lykkedes regeringen at få opbakning fra et enigt Folketing.  

Strategi, usikkerhed og agilitet

Endelig, for det femte, er brugen af begrebet "strategi" måske vildledende i en krisesituation, hvor usikkerheden ved de faglige vurderinger – både de sundhedsfaglige og de økonomiske – er væsentlig. Medier, organisationer og mange politikere efterlyser "en klar strategi". Men de sidste to måneder har vist, at skiven hele tiden flytter sig.

En strategi kan derfor højst være overordnede mål og prioriteringer – ikke en præcis og operationel plan. En pragmatisk embedsmand sagde engang: "Hvis jeg har valget mellem at navigere efter kortet eller terrænet, så vælger jeg terrænet". Med et moderne udtryk er kravet til beslutningstagerne, at de viser agilitet.

Det kan virke selvfølgeligt, at god ledelse i en krise kræver hurtig beslutning og handling, afvejning af såvel politiske som faglige hensyn, agilitet og en åben og ærlig kommunikation. Men når vi på den anden side af pandemien ser tilbage, vil vi se, at det var i denne situation, de gode ledere trådte i karakter på alle niveauer.

Mod til at træffe beslutninger her og nu, eksekvere med effekt, kreativitet og agilitet, respekt for fagligheden og for dens begrænsninger, involverende beslutningsprocesser og evne til at kommunikere klart og troværdigt er krisens krav til lederne. 

Indlægget er alene udtryk for skribentens egne holdninger.

Forrige artikel Lad prisen for coronastøtte være krav om bæredygtighed Lad prisen for coronastøtte være krav om bæredygtighed Næste artikel Techgiganter vandt kampen om corona-app Techgiganter vandt kampen om corona-app

Kan Blackrock glemme de fossile interesser når de rådgiver EU om bæredygtig finans?

Kan Blackrock glemme de fossile interesser når de rådgiver EU om bæredygtig finans?

De er berygtet for at pleje interesser i fossile brændstoffer benhårdt i hele verden. Men nu satser Blackrock stort på grønne investeringer. Og eftersom det lige nu er EU, der sætter standarder for de grønne investeringer, er der skruet kraftigt op for lobbyindsatsen i Bruxelles. Senest lykkedes det Blackrock at vinde en kritisk opgave for Kommissionen, som har fået politikere og ngo’er op i det røde felt. De forsøger nu at vriste opgaven ud af kapitalkæmpens hænder.  

Fremtidens biologiske trusler kalder på globalt samarbejde

Fremtidens biologiske trusler kalder på globalt samarbejde

KOMMENTAR: Som samfund har vi en tendens til at ignorere ekstreme scenarier med lille sandsynlighed, men store konsekvenser. Coronapandemien er muligvis kun en forsmag på både naturlige og menneskeskabte biologiske farer, som vi kan møde i fremtiden. Der er akut behov for styrket globalt samarbejde på området, skriver Instituttet for Fremtidsforskning.

Vi bruger flere sundhedskroner på de ældste end tidligere

Vi bruger flere sundhedskroner på de ældste end tidligere

NY VIDEN: De seneste ti år er sundhedsudgifterne til aldersgruppen 65-90 år steget mere end for resten af befolkningen, viser en rapport fra VIVE. Faktisk er det de ældste borgere, der bruger stort set alle ekstra ressourcer, som i samme periode er tilført sundhedsvæsenet.

Set, læst og hørt: Anders Ladekarl

Set, læst og hørt: Anders Ladekarl

Netflix-serien ’The Last Dance’ har givet Anders Ladekarl, generalsekretær i Røde Kors, indsigt i kunsten at lede primadonnaer. Han har også genlæst Hanne Vibeke Holsts ’Som Pesten’ og lyttet til podcast om de hvide busser.

Corona er ikke en landskamp mod Sverige

Corona er ikke en landskamp mod Sverige

KOMMENTAR: Ingen vil sidde tilbage som den, der gjorde det dårligst i kampen mod corona. Men giver det mening at sætte alle ressourcer ind på at holde dødstallet helt i bund? Eller risikerer vi at overse enorme omkostninger både økonomisk og sundhedsmæssigt?

Vi finder ikke vores nye samfundsvision i Bilka

Vi finder ikke vores nye samfundsvision i Bilka

KOMMENTAR: Tiden kalder på visioner for en verden, som løser de problemer, der ligger i en kapitalistisk logik, som er gået for vidt. Vores kunst- og kulturinstitutioner spiller en vigtig rolle i denne radikale nytænkning af vores samfund, skriver Line Groes.

Nyt job: Han skal lokke dansk talent til EU

Nyt job: Han skal lokke dansk talent til EU

Søren Toft lukker ned som selvstændig for i stedet at tiltræde en stilling ved Danmarks EU-ambassade i Bruxelles. Han skal gøre det sexet blandt unge akademikere at opsøge en karriere på europæisk niveau.

Er der opstået en usund symbiose  mellem ministeren og departementschefen?

Er der opstået en usund symbiose mellem ministeren og departementschefen?

Alle nyere politiske skandalesager har en fællesnævner. Den hedder systemet, og Inger Støjbergs sag om adskillelse af asylpar er ingen undtagelse. Derfor må vi kaste et kritisk blik på systemet, mener de tidligere departementschefer Peter Loft og Jørgen Rosted. Vås, siger manden bag udredningen af embedsapparatet, Bo Smith.

Corona-app er det perfekte overvågningsvåben

Corona-app er det perfekte overvågningsvåben

Når den danske app til at spore covid-19-smittede lanceres i juni, vil der være taget behørige hensyn til borgernesprivatliv og personlige data, for vi er nervøse for, at en app, der indføres for at sikre vores sundhed, kan vise sig at være et redskab til overvågning. I andre dele af verden er den frygt yderst velbegrundet.

Innovationscenter: Internationale investorer kigger nu mod Danmark

Innovationscenter: Internationale investorer kigger nu mod Danmark

KOMMENTAR: Flere internationale investorer mener, at innovative virksomheder opstår i krisetider. Coronakrisen er ikke anderledes. Derfor investerer internationale investorer stadig i innovative startupvirksomheder. Og flere mener, at det danske startupmiljø er interessant.

Offentlige virksomheder har stærkere mødedisciplin

Offentlige virksomheder har stærkere mødedisciplin

I det offentlige er møderne mere strukturerede, og mødedeltagerne kommer oftere til tiden end i det private, viser ny undersøgelse. Det private erhvervsliv kunne lære rigtig meget af det offentlige, mener mødeekspert.

En radikal vision om et cirkulært Ikea

En radikal vision om et cirkulært Ikea

Space10 er Ikeas ”hemmelige” udviklingsafdeling i København. Et lille designlaboratorium, der leverer ideer, scenarier og prototyper for fremtidens måder at leve og forbruge på. Mange af visionerne udfordrer radikalt Ikeas sædvanlige forretningsmodeller.

Set, læst og hørt: Mikkel Bogh

Set, læst og hørt: Mikkel Bogh

Mikkel Bogh udforsker digitale kulturoplevelser på Youtube og videokunstplatformen DIS.art og rækker ud mod verden ad musikkens veje.

De private bygherrer er langt foran de offentlige i den grønne omstilling af byggeriet

De private bygherrer er langt foran de offentlige i den grønne omstilling af byggeriet

Hvis offentlige bygherrer stillede lige så håndfaste krav til bæredygtighed som de private, ville det flytte byggerier for mange milliarder i grøn retning. Hver tredje krone i det private byggeri investeres med krav om bæredygtighed. De offentlige nybyggerier halter langt bagud: 94 procent bygges i år uden bæredygtighedscertificering.  

Boligminister: Om to år klapper klimafælden

Boligminister: Om to år klapper klimafælden

Klimaet må vente to år endnu på lovkrav om bæredygtighed i byggeriet. Boligminister Kaare Dybvad Bek vil lade både offentlige og private bygherrer tilslutte sig en frivillig bæredygtighedsstandard, før han i 2022 vil sætte arbejdet igang for at gøre den bindende. Indtil da vil ministeren ikke kræve, at hverken kommuner, regioner eller statslige institutioner bygger bæredygtigt, medmindre de selv synes, de har råd til at prioritere det.   

Gavner AI borgeren eller systemet?

Gavner AI borgeren eller systemet?

Hvem vinder, når det offentlige tager kunstig intelligens i brug? Er det borgerne, som kan blive betjent hurtigere og mere præcist og kvalificeret – eller bliver det snarere myndighederne, der kan overlade kontakten med borgerne til chatbots og lade maskinen om at træffe afgørelser?

Techgiganter vandt kampen om corona-app

Techgiganter vandt kampen om corona-app

KOMMENTAR: Politisk aftale om sporingsapp rummer masser af rigtige hensyn til borgernes privatliv. Og den viser tydeligt, at Google og Apple sidder på magten over den digitale infrastruktur.

Den globale sundhed styres af mænd

Den globale sundhed styres af mænd

Magten over den globale sundhed er koncentreret blandt mænd i de rige vestlige lande. Syv ud af ti ansatte i sundhedssektoren er kvinder. Men mænd sidder på syv ud af ti topposter i de store, globale sundhedsorganisationer. En skævhed, der bør stoppe nu, mener ligestillingsforkæmpere, for coronakrisen har vist betydningen af at have kvindelige ledere med helt i front, hvis der skal reddes menneskeliv.

Her er pengene til den grønne omstilling

Her er pengene til den grønne omstilling

Finanssektoren har efter eget udsagn investeringsvillig kapital til alle hjørner af den grønne omstilling. Regeringen og embedsapparatet får travlt med at bane vejen for, at den grønne kapital kan finde vej til de rette grønne projekter. Claus Kragh har talt med formanden for det finansielle klimapartnerskab.

Klimakampen splitter rød blok

Klimakampen splitter rød blok

ANALYSE: Regeringens klimaplan skal give Danmark to globalt banebrydende vindøer. Investorer klar med 400 millioner kroner i udviklingskapital til øen i Nordsøen, som kommer til at hedde VindØ. Energi- og klimaministeren går hårdt i rette med mærkesag fra De Radikale, Klimarådet og de grønne NGO’er.

ICDK: Edtech kan hjælpe Sydkoreas hårdtarbejdende studerende

ICDK: Edtech kan hjælpe Sydkoreas hårdtarbejdende studerende

Digital undervisningssystemer kan forhåbentlig bløde op på Sydkoreas meget formelle og meget krævende undervisningssystem. Danske leverandører kan tilbyde læring med udgangspunkt i kreativitet og leg – og en højere grad af ansvar for egen læring.

Kriseledelse mellem politik og faglighed

Kriseledelse mellem politik og faglighed

KOMMENTAR: Når ledere skal handle i kriser, bliver det ofte uden at kunne læne sig op ad velkendte strategier og tunge analyser. Politikere skal samtidig tage hensyn, som kan være i modstrid med sagkundskabens anbefalinger. Og det er helt legitimt, skriver fhv. departementschef Bo Smith.

Skibe skal igen sejle på vindkraft

Skibe skal igen sejle på vindkraft

Den maritime sektor står foran en gigantisk omstilling. I de hjemlige farvande skal færgerne sejle på strøm fra vindmøller. På verdenshavene skal fremtidens containerskibe bæres frem af nye, grønne brændstoffer fremstillet af vindmøllestrøm fra havvindmølleparker. Men skal visionen blive til virkelighed, kræver det både nationalt mod og global enighed. 

Set, læst og hørt: Anna Malzer

Set, læst og hørt: Anna Malzer

Teaterdirektør Anna Malzer har grint og grædt til moderne ungdomsserie, og når tiden er inde til det igen, skal hun til koncert med dansk hybrid mellem Leonard Cohen og kultrapperen Nas.

Lovgivere skal lære af programmørens disciplin

Lovgivere skal lære af programmørens disciplin

Siden 2018 har alle nye love skullet udformes efter en række principper, der gør det lettere at administrere loven digitalt – det kaldes digitaliseringsklar lovgivning. En ny rapport viser dog, at det stadig kniber med at få tænkt de nye retningslinjer ind i lovgivningsarbejdet.

Ændres forvaltningen af loven når den sættes på formel?

Ændres forvaltningen af loven når den sættes på formel?

Mange afgørelser i det offentlige bygger i dag på skøn, og beslutninger træffes igennem samtaler og forhandlinger mellem sagsbehandlere og borgeren. Hvis man i stedet vil benytte kunstig intelligens i administration, kræver det, at principperne bag afgørelserne kan sættes på en formel. Men kan man gøre det, uden at borgernes rettigheder forandres?

En kunstigt intelligent rettesnor i følsomme sager

En kunstigt intelligent rettesnor i følsomme sager

Kan algoritmer bruges til at støtte socialrådgivere, der arbejder med underretninger om udsatte børn? Et nyt dansk pilotprojekt undersøger, om det overhovedet giver mening at bruge kunstig intelligens til personsager på socialområdet.

Lad prisen for coronastøtte være krav om bæredygtighed

Lad prisen for coronastøtte være krav om bæredygtighed

KOMMENTAR: Coronakrisen er en forløber, en øvelse, om man vil, for noget meget vigtigere og vanskeligere. Nemlig den ledelsesmæssige håndtering af den klima- og bæredygtighedsudfordring, som hele verden står over for, og som kræver nyt lederskab på alle niveauer, skriver Steen Hildebrandt.

Turismen er i frit fald

Turismen er i frit fald

NY VIDEN: Coronavirussen har ifølge FN’s turistagentur skabt den største krise for den globale turisme siden 1950. I det værste scenarie vil turistaktiviteten i 2020 falde med næsten 80 procent i forhold til 2019.

Kunne en robotjurist have reddet Støjberg?

Kunne en robotjurist have reddet Støjberg?

KOMMENTAR: Det er en skræmmende tanke, at data og automatiseringer i fremtiden vil afløse menneskelige sagsbehandlere. Men robotter kan også være borgerens værn mod bias og politisk indblanding.

Nyt job: Marie Hansen skal understøtte en fornyelse af folkestyret

Nyt job: Marie Hansen skal understøtte en fornyelse af folkestyret

Efter seks år som departementchef i Kulturministeriet overtager Marie Hansen nu posten som direktør for Folketinget. Hansen skal betjene Folketingets præsidium og understøtte de forløb, der nu sættes i gang for at gentænke og styrke demokratiet. 

Frygten for anden bølge  – af arbejdsløsheden

Frygten for anden bølge – af arbejdsløsheden

I første uge af maj faldt arbejdsløsheden for første gang siden coronakrisens start. Økonomer frygter dog, at det kun er afslutningen på første bølge. Til sommer kan arbejdsløshedens anden bølge komme. Og den kan vare flere år.

Brug visualiseringer til de komplicerede budskaber

Brug visualiseringer til de komplicerede budskaber

Der bliver talt og skrevet utroligt meget om coronakrisen og klimakrisen – to abstrakte og uhåndgribelige kriser, som kræver, at vi ændrer vores adfærd. Hvis adfærdsændringen skal lykkes, er der få ting, der hjælper så meget som en visualisering.

Om Mette Frederiksens ansvar og skyld

Om Mette Frederiksens ansvar og skyld

KOMMENTAR: Danmark er ved at genåbne efter coronanedlukningen. Nu kommer den uundgåelige diskussion om, hvad der set i retrospektiv var det rigtige at gøre, skriver CBS-forsker Camilla Sløk.

En bygning skal holde i mange hundrede år og kunne genbruges igen og igen

En bygning skal holde i mange hundrede år og kunne genbruges igen og igen

En mere klimavenlig byggebranche kræver en helt ny tankegang, hvor fokus på pris per kvadratmeter viger for et nyt kongemål: CO2-udledning per kvadratmeter i hele bygningens levetid. Lykkes det at få det mål ind i alle dele af byggeriet, så kan branchen blive en betydelig bidragyder til klimakampen. Det kræver nye standarder, benhårde regler og frivillig indsats fra branchen selv. 

Set, læst og hørt: Thomas Egebo

Set, læst og hørt: Thomas Egebo

Administrerende direktør i Energinet, Thomas Egebo, har læst tankevækkende bog om organisering i en uforudsigelig verden og anbefaler kontrafaktisk tv-serie om et USA, hvor Tyskland og Japan vandt krigen.

Økonomien skal vækkes til live med grønne værktøjer

Økonomien skal vækkes til live med grønne værktøjer

Regeringen er klar til genstart af samfundsøkonomien. Men hvordan sætter man gang i økonomien i et samfund, hvor borgerne skal holde afstand og frygter smitte? Og hvordan spiller det sammen med ambitionerne om store CO2-reduktioner? 

Slidte boligblokke er nøglen til beskæftigelse og CO2-besparelser

Slidte boligblokke er nøglen til beskæftigelse og CO2-besparelser

Regeringen vil øremærke 30 milliarder til energirenoveringer af almennyttige boliger frem til 2026. Det kan sende tusinder i beskæftigelse allerede i år – og både reducere boligernes udgifter til varme og deres udledning af CO2. ”Det eneste fornuftige,” lyder vurderingen fra en professor med ekspertise i byggeri og miljø, siger professor Michael Havbro Faber fra Institut for By, Byggeri og Miljø ved Aalborg Universitet.