Lærere udsættes i stigende grad for vold og trusler fra elever

Der er sket en stigning i antallet af sager om elevers vold og trusler om vold mod undervisningspersonale fra 2012 til 2016. Årsagerne er komplekse, viser en ny undersøgelse fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

Chikane, trusler om vold og vold mod lærere fra elever er stigende. Og forklaringerne på det er mangeartede, viser ny undersøgelse, som Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) har udarbejdet for Styrelsen for Undervisning og Kvalitet under Undervisningsministeriet.

Forekomsten af sager om vold og i særlig grad trusler mod lærere er steget fra 2012 til 2016.

Udvikling i forekomst af vold og trusler om vold mod lærere. Pct.

Undervisningspersonalet, der har deltaget i undersøgelsen, peger på forskellige forhold, der udløser hændelser med udadreagerende adfærd. Det kan fx være situationer, hvor der blev stillet krav, som eleverne ikke følte, at de kunne eller ville honorere.

Underviserne peger også på, at eleverne i stigende grad har svært ved at omstille sig fra frie rammer til faste rammer, og at flere elever er blevet mere koncentrerede om deres egne behov og kan have svært ved at aflæse, hvordan andre har det. Mange undervisere beskriver også, at de udadreagerende børn mangler håndteringsredskaber, fx i forhold til at forklare sig, og derfor reagerer de negativt, skriver NFA i en pressemeddelelse.

Arbejdsulykker, der omfatter vold mod undervisningspersonale, er relativt set steget mest.

Anmeldte arbejdsulykker i perioden 2010-2015, der involverer hhv. vold og trusler om vold, på folkeskoler og specialskoler. Antal.

Hele analysen kan findes her.

Forrige artikel Ny dataforordning koster virksomhederne milliarder Ny dataforordning koster virksomhederne milliarder Næste artikel 28.000 børn får specialundervisning 28.000 børn får specialundervisning