Lille stigning i det offentlige forskningsbudget

De samlede offentlige bevillinger til forskning og udvikling (FoU) er i 2018 budgetteret til 22,3 mia. kr. og forventes at udgøre 1,02 pct. af bruttonationalproduktet (BNP), viser nye tal fra Danmarks Statistik. 

Forskningsbudgettet stiger for andet år i træk og efterfølger et fald på 7,0 pct. fra 2015 til 2016, oplyser Danmarks Statistik på baggrund af en ny opgørelse.

I forhold til 2017 stiger det offentlige forskningsbudget i 2018 med 0,4 mia. kr. eller 2,0 pct. i faste priser. 

Udviklingen i det offentlige forskningsbudget, 2018-priser, mia. kr.

Login