Løkke taler globalt og handler lokalt

ÅBNINGSTALE: Statsministerens åbningstale var et klart frieri til Dansk Folkeparti. Flere stramninger over for udlændinge og mere fokus på provinsen skal sikre Venstre stemmer ved kommunalvalget og opbakning fra DF.

Det var med et klart lokalt og nationalt fokus, at Lars Løkke Rasmussen tirsdag holdt sin tale om ’rigets almindelige stilling’ i forbindelse med Folketingets åbning.

Politisk set var talen en lang opfordring til Dansk Folkeparti om at holde sig til samarbejdet i blå blok, og samtidig var det et forsøg fra statsministerens side på at etablere en fortælling om, at han som regeringschef har et særligt øje for de dele af Danmark, som ofte føler sig overset af de nationale politikere i København.

Løkke var således i sin tale forbi Esbjerg, Thisted, Hanstholm og Viborg, og han lovede endnu flere udflytninger af statslige arbejdspladser til provinsen, end dem man allerede har realiseret.

Omvendt fik København og Nørrebro på puklen for ikke at ville tage imod penge fra undervisningsministeriet til særlige indsatser i folkeskolen og for at være hjemsted for bandekriminalitet og parallelsamfund.

Statsministerens fokus på provinsen og på Dansk Folkeparti vidner om, at Lars Løkke Rasmussen på kort sigt har behov for at undgå en nedsmeltning for Venstre ved kommunalvalget i november, og at han også skal sikre sig opbakning fra Dansk Folkeparti, hvis han skal gøre sig forhåbninger om genvalg i 2019.

Et sindbillede på Danmark

Åbningstalen var – som den slags taler er i alverdens demokratiske forsamlinger – en lang opremsning af den politiske leders egen fortjenester.

Men den var samtidig et sindbillede på et Danmark, der er præget af stram udlændingepolitik, grænsekontrol og et kraftigt merkantilt fokus på udenrigspolitikken, som ifølge statsministeren både i EU og FN ses som et redskab for varetagelse af Danmarks erhvervsøkonomiske interesser. EU er godt for eksporten til det indre marked, FN’s klimakamp er god for eksporten af grønne teknologier.

Statsministeren understregede, at "EU er den helt afgørende platform til at varetage dansk interesser i verden", men han lagde samtidig afstand til både Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, og til Tysklands kansler, Angela Merkel.

Det skete med ord om, at det i EU er "vigtigt ikke at fortabe sig i nye store integrationsprojekter", hvilket var en henvisning til de to store landes planer om netop øget integration.

Den udmelding er uden tvivl blevet godt modtaget hos Dansk Folkeparti, mens den omvendt også er blevet noteret hos de to landes ambassadører i Danmark.

Svar på tiltale

Hvad angår den nationale økonomi, beskæftigelsen og velfærdsstaten lød det fra statsministeren, at der siden 2015 er skabt 100.000 flere job, og at Danmarks økonomi nu er ’bomstærk’. Løkke gjorde det klart, at man vil investere i bedre velfærd og sundhed, ligesom man også vil styrke uddannelsesområdet.

På den front fik Løkke efterfølgende svar på tiltale af Bente Sorgenfrey, der er formand for 450.000 medlemmer af FTF.

”Løkke sminkede i sin åbningstale det benhårde faktum, at vi bliver mange flere borgere til at efterspørge velfærd og uddannelse de kommende år. Hvis regeringen kommer igennem med sin spareplan, vil der reelt i 2025 mangle 52.000 offentlig ansatte”, skriver Bente Sorgenfrey i en kommentar, hvor hun også påpeger, at Løkkes flere penge til velfærd bliver udhulet af den demografiske udvikling.

Socialdemokraternes formand, Mette Frederiksen, måtte lægge ører til drillerier fra Løkke om, at hendes forgænger, Helle Thorning Schmidt, i sin regeringstid lettede topskatten og selskabsskatten og skar ned på førtidspensionen og kontanthjælpen.

Fra Mette Frederiksen lød det, at der mangler ærlighed hos statsministeren, som efter hendes opfattelse bør stå ved, at han reelt har gennemført besparelser på uddannelsesområdet.

Integration i fokus

Lars Løkke Rasmussen havde i en sin tale et længere afsnit om udlændingepolitikken, hvor han hele fire gange gjorde det klart, at ’politik gør en forskel’. Først konstaterede han, at den fælles indsats i EU – som Danmark står uden for – har bragt omfanget af migrantstrømmen mod Europa ned.

Dernæst konstaterede han, at regeringen og Dansk Folkepartis stramninger af kontanthjælp og integrationsydelsen, har "været med til at få flere flygtninge og indvandrere i arbejde".

På samme måde har samarbejdet med arbejdsmarkedets parter og kommunerne ifølge Løkke gjort flere flygtninge jobparate.

Statsministerens kraftige understregning af, at både EU, Folketinget, arbejdsmarkedets parter og kommunerne har bidraget til at gøre en politisk forskel synes at pege i retning af, at statsministeren mener, at netop udlændinge- og asylproblematikkerne skal og bør adresseres både på europæisk, nationalt og lokalt niveau. Men det blev ikke sagt direkte.

Det gjorde det til gengæld, da statsministeren tog fat på et lang afsnit om hans bebudede opgør med parallelsamfund, bandekriminalitet og dårlige resultater blandt de svageste elever i folkeskolen.

Løkke understregede først, at "langt de fleste, der kommer til Danmark udefra, bidrager positivt". Han erklærede, at han forstår de forældre med udenlandsk baggrund, der er bekymrede over, at deres børn bliver slået i hartkorn med de unge, som ikke bruger de muligheder, det danske samfund giver dem.

”Integration handler ikke om hudfarve, ikke om religion. Det handler om at vælge Danmark til,” sagde statsministeren og bebudede, at regeringen inden årets udgang vil komme med konkrete forslag til, hvordan man sætter ind mod de parallelsamfund, der er opstået rundt om i Danmark.

”Vi er nødt til at tage mere håndfast og direkte fat om problemernes rod. Ellers vokser de os over hovedet med risiko for, at alle skæres over en kam, så vi mister den tolerance for forskellighed, som også er en dansk værdi,” sagde Lars Løkke Rasmussen.

Udvalgte initiativer fra regeringen

Energi

Regeringen ønsker, at mindst 50 pct. af energien i 2030 skal være fra vedvarende energi, og at Danmark skal være uafhængig af fossile brændsler i 2050. Vejen derhen går via en ny energiaftale til foråret og derefter kommer regeringen med et bud på en samlet klimaplan.

Udflytning af statsjob

Regeringen præsenterer til december en ny plan for udflytning af flere tusinde statslige arbejdspladser ud over de 3.900 udflytninger, som allerede er sat i værk.

Forsvar, politiet, cybersikkerhed

Truslerne over for Danmark er øgede mener statsministeren. Senere i indeværende måned fremlægger regeringen derfor sin plan for, hvordan præcis det skal gå for sig, når forsvaret skal have flere muskler gennem ’et substantielt løft’.

EU

Løkke vil gøre op med ’åbenlyse urimeligheder’ i EU og Europarådet. Danmark overtager i næste måned formandskabet for Europarådet, hvor  Menneskerettighedsdomstolen hører under. Statsministeren ønsker at ændre domstolens fortolkning af menneskerettighederne.

Udlændingepolitik

Regeringen vil fortsætte med at stramme udlændingepolitikken. Afviste asylansøgere skal sendes hjem. Reglerne for at få dansk statsborgerskab skal strammes. Ved årets udgang vil regeringen komme med konkrete forslag til, hvordan der kan sættes ind over for parallelsamfund.

Kilde: Regeringens lovprogram

Forrige artikel AfD’s succes vil ændre Tysklands politiske kultur AfD’s succes vil ændre Tysklands politiske kultur Næste artikel Regeringen bør rette fokus mod den virkelige deleøkonomi Regeringen bør rette fokus mod den virkelige deleøkonomi

Fik du læst? 33.000 danske virksomhedsbestyrelser består kun af mænd

Fik du læst? 33.000 danske virksomhedsbestyrelser består kun af mænd

SOMMERLÆSNING: Dagens anbefaling er en artikel fra vores tema i årets første nummer om kønsdiversiteten i danske bestyrelser. Den viser, at Danmark står over for langt større udfordringer med at sikre flere kvinder i bestyrelserne end hidtil antaget. Over 33.000 bestyrelser – svarende til 56 pct. af samtlige danske virksomhedsbestyrelser – består kun af mænd. Tusindvis af bestyrelser er besat med ægtefæller, søskende og andre familiemedlemmer. Danmark risikerer at gå glip af vækst og job, hvis der ikke satses meget mere målrettet på fødekæden af kvalificerede kvinder.

God læselyst og dejlig sommer,

Torben K. Andersen, politisk redaktør

Fik du læst? Europas politikere er trætte af uafhængige journalister

Fik du læst? Europas politikere er trætte af uafhængige journalister

SOMMERLÆSNING: Dagens anbefaling er en historie fra marts om, at politikere i Danmark, Tyskland og andre europæiske lande bevilger sig selv stadigt flere penge i statsstøtte. Pengene bruges ofte til at skabe mediekanaler, der gør det muligt for politikerne at undgå spørgsmål fra kritiske journalister.

God læselyst og god sommer,

Claus Kragh, europaredaktør

Fik du læst? Velfærdsløfter for milliarder dækker over historisk opbremsning

Fik du læst? Velfærdsløfter for milliarder dækker over historisk opbremsning

SOMMERLÆSNING: Glem gaveboden. Mette Frederiksen og Socialdemokratiet er generøse på vegne af velfærdssamfundet. Men de lovede ekstra mia. dækker over en meget lille vækst i det offentlige forbrug målt per indbygger. Velfærdsstaten er gået ind i en ny epoke, hvor det bliver sværere at tilfredsstille borgernes behov, vurderer professor Jørgen Goul Andersen. Det første opgør om velfærden kommer, når Mette Frederiksens nye regering forhandler budgetter for 2020 med kommuner og regioner. De begynder nu.

God læselyst og god sommer

Jens Reiermann, velfærdsredaktør

Fik du læst? Da Dong (næsten) blev overhalet af den grønne omstilling

SOMMERLÆSNING: Det er faktisk en fantastisk historie. "Halvdelen af den CO2-reduktion, som Danmark som land har realiseret over de sidste 10 år, er kommet som følge af beslutninger, der er truffet i den her virksomhed,” fortalte Jacob Askou Bøss, der er strategichef i Ørsted, i et interview med Mandag Morgen i maj. Han har været med hele vejen, mens DONG, der hentede olie og gas og fyrede med kul, forvandlede sig til Ørsted, der snart producerer fossilfri energi. 

God læselyst og god sommer

Peter Hesseldahl, redaktør for digital omstilling

Fik du læst? Volvos nye liv som succesrig kineser

Fik du læst? Volvos nye liv som succesrig kineser

SOMMERLÆSNING. Der er et forståeligt fokus på, hvad kineserne vil med sine mange investeringer i europæiske virksomheder. Men de kinesiske penge kan skabe job og sikre virksomheder. Det er svenske Volvo et eksempel på. Efter ti år med kinesiske ejere er produktionen fordoblet. Den historie fortæller det danske medlem af Volvos bestyrelse Lone Fønss Schrøder til min kollega Peter Hesseldahl.

God læselyst og god sommer

Jens Reiermann, velfærdsredaktør

Fik du læst? Europas grønne omstilling har social slagside

Fik du læst? Europas grønne omstilling har social slagside

SOMMERLÆSNING: Dagens anbefaling er en analyse fra januar, som viser, at EU-landenes klimapolitikker er ikke socialt bæredygtige, fordi de gavner industrier og kapitalejere, mens forbrugere straffes. Her advarede Margrethe Vestager også om, at hvis vi fortsætter klimapolitikken i samme spor, vokser uligheden.

God læselyst og god sommer,

Claus Kragh, europaredaktør

Fik du læst? Den stille privatisering: Dansk velfærd træder ind i en ny epoke

Fik du læst? Den stille privatisering: Dansk velfærd træder ind i en ny epoke

SOMMERLÆSNING: Dagens anbefaling handler om et overset tema i den danske velfærdsdebat. Danmark oplever i disse år en glidende privatisering af velfærden. Hver syvende nye plejebolig drives af private. Antallet af fri- og privatskoler er højere end nogensinde. På få år er antallet af børn i privatinstitutioner tredoblet. Det kan betyde en banebrydende forandring af velfærdsstaten af den slags, vi kun ser 1-2 gange pr. århundrede. Fortsætter udviklingen, vil opbakningen til velfærdsstaten i sin nuværende form formentlig smuldre.

God læselyst og dejlig sommer,

Torben K. Andersen, politisk redaktør

Fik du læst? Nikolaj Hübbe: I balletten stræber vi ikke efter det perfekte, vi stræber efter det guddommelige

Fik du læst? Nikolaj Hübbe: I balletten stræber vi ikke efter det perfekte, vi stræber efter det guddommelige

SOMMERLÆSNING: Dansk ballets guldfugl, Nikolaj Hübbe, er flasket op med perfektion og lever i naturlig symbiose med det. Men hvor der er højt at flyve, er der dybt at falde. Ja, ja. Det er en kliché, men den slags har det med at have en antydning af sandhed i sig. Det gælder også i tilfældet Nikolaj Hübbe. Læs interviewet med ham, der var det fjerde i min serie af 'Uperfekte Interview', hvor jeg satte fokus på den præstations- og perfekthedskultur, der gennemsyrer vores samfund. 

God læselyst og god sommer,

Laura Ellemann-Jensen, journalist

Ministerdebutanter får nøgleroller

Ministerdebutanter får nøgleroller

ANALYSE: De er relativt unge, de er visionære, og de er alle forfattere til en stribe opsigtsvækkende debatbøger, der har været med til at definere Socialdemokratiets nye profil. Mandag Morgen sætter spot på fem ministerdebutanter i Mette Frederiksens nye regering, som vil være med til at afgøre, om regeringen bliver en succes eller fiasko hos vælgerne.

Mette Frederiksens store tillidsreform

Mette Frederiksens store tillidsreform

ANALYSE: Der er slået skår i samfundskontrakten, mener den nye S-regering og dens støttepartier. En stor reform skal derfor blandt andet styrke tilliden til politikere og medier, genopbygge tilliden til Skat og mindske de økonomiske forskelle i Danmark. Men tilliden til den nye regering selv kan blive påvirket af anklager om løftebrud i forhold til udlændinge og nedslidte.

Her er rammerne for den nye S-regering

Her er rammerne for den nye S-regering

Socialdemokratiet, Radikale, SF og Enhedslisten er blevet enige om et fælles aftalepapir, der baner vejen for en socialdemokratisk mindretalsregering. Læs aftalen her.

Kvinder skal ikke ”fikses” for at blive ledere

Kvinder skal ikke ”fikses” for at blive ledere

ANMELDELSE: Vi skal se ledere som mennesker, før vi ser dem som enten mænd eller kvinder. Ny bog afdækker, at vi sidder uhjælpeligt fast i gamle adfærdsmønstre og normer og udfører en daglig kønslinedans for at leve op til dem.

Stor kortlægning: 84 kommuner har egne klimaplaner

Stor kortlægning: 84 kommuner har egne klimaplaner

Danmarks 98 kommuner er klimakampens frontkæmpere. Men koordineringen af indsatsen er så dårlig, at det spænder ben for de klimaresultater, som befolkningen og virksomhederne forventer. Hvis staten stiller krav om fælles mål, skal der også følge penge med, siger kommunerne.  

Klimakampen er glokal

Klimakampen er glokal

KOMMENTAR: Det er afgørende valg, der i disse år bliver truffet på både lokalt, nationalt og globalt niveau i forhold til klimaudfordringerne. Derfor er det afgørende at skabe bedre netværk og samarbejde mellem de forskellige niveauer.

Harvardprofessor: Vi kan tæmme overvågningskapitalismen

Harvardprofessor: Vi kan tæmme overvågningskapitalismen

Med begrebet ”overvågningskapitalisme” har den amerikanske økonomiprofessor Shoshana Zuboff sat fokus på spillereglerne i den nye digitale økonomi. Her handler det ikke længere kun om at analysere og forudsige din adfærd, men også om at styre den. Vi kan dog ændre på spillereglerne, hvis vi vil, fastslår hun. Det har vi gjort før.

Mette Frederiksen vil samle magten i Statsministeriet

Mette Frederiksen vil samle magten i Statsministeriet

Dansk politiks nye superduo hedder Mette og Martin. Mette Frederiksen og Martin Rossen. De samler en meget stor del af magten i Statsministeriet. Det får især konsekvenser for Finansministeriet. De aktuelle regeringsforhandlinger har givet en forsmag på, hvad der venter.

Mette Frederiksens rød-grønne vision for Finansministeriet

Mette Frederiksens rød-grønne vision for Finansministeriet

Finansministeriet får et helt sæt af nye opgaver, hvis Mette Frederiksen bliver statsminister. Fokus i reformer flytter fra arbejdsudbud til kompetencer. Budgetloven i sin nuværende form kan stå for fald. Nye grønne regnemetoder skal holde øje med både klima og ulighed. Og så venter en 2030-plan.

Samskabelse for alle: Hvad du bør vide, før du går i gang

Samskabelse for alle: Hvad du bør vide, før du går i gang

Co-creation er en samskabelsesmetode, som typisk bruges til at skabe større grundlæggende forandringer. Men metoden kan også med fordel anvendes på projekter af mindre skala. Mandag Morgen giver dig her en introduktion til metoden – med kemotasken som det gode og konkrete eksempel.

Danskernes værdier anno 2019: Lighed, tillid, frisind – og nej til snyd

Danskernes værdier anno 2019: Lighed, tillid, frisind – og nej til snyd

”Hvem vil vi være? Hvad vil vi kendes for?” spurgte Lars Løkke Rasmussen, da han udskrev valget. Nu har vi en del af svaret: Vi vil være mere lige, vi orker ikke skattesnyd, vi vil have et samfund med frisind – og vi savner tillidsvækkende politikere. Det viser en stor undersøgelse af danskernes værdier.

Danskernes moral: Betal din skat, og ryg din hash

Danskernes moral: Betal din skat, og ryg din hash

Tre ud af fire danskere finder det nu totalt uacceptabelt at snyde i skat, hvilket er en historisk høj andel. Når det gælder personlige forhold som brug af hash eller seksuel adfærd er danskerne til gengæld blevet mere tolerante og frisindede. Regeringen bør se på de forbudte, men bredt accepterede handlinger, mener forsker.

Politikernes krisehåndtering har udhulet danskernes tillid

Politikernes krisehåndtering har udhulet danskernes tillid

Mens danskernes tillid til en række institutioner såsom Forsvaret og uddannelsessystemet stiger, står det anderledes til med tilliden til medier og de politiske systemer, der de sidste ti år har lidt et knæk. Sund skepsis er godt, men mistillid kan underminere vores institutioner, og derfor skal udviklingen tages alvorligt, advarer forskere. 

Set, læst og hørt: Bjørn Bredal

Set, læst og hørt: Bjørn Bredal

Bjørn Bredal anbefaler det nyoversatte epos Gilgamesh, hvis man lider af undergangsbevidsthed og så skal du høre Herbert Pundiks livshistorie som podcast.  

Volvos nye liv som succesrig kineser

Volvos nye liv som succesrig kineser

Lone Fønss Schrøder har som næstformand i Volvos bestyrelse oplevet sammenlægningen af et aldrende svensk ikon og en kinesisk opkomling i bilindustrien på tæt hold. En lektion i markedsforståelse, forenkling og eksekvering – og hvordan ’goldplating’ kan være en fælde for de kvalitetsbevidste.

Hvad sker der, når Facebook også får magten over pengene?

Hvad sker der, når Facebook også får magten over pengene?

Facebooks planer om at starte sin egen valuta kan være starten på kryptovalutaernes æra. Endnu ved ingen, hvordan den nye møntfod skal reguleres, eller hvordan Facebook præcist har tænkt sig at linke den til nationalbankernes valutaer og andre faste aktiver. 

Meditation breder sig fra hjørnekontoret

Meditation breder sig fra hjørnekontoret

Meditation er det nye sort blandt internationale topledere. I den danske virksomhed Able praktiserer stifter og CEO Martin Bjergegaard det hver dag – og hans ansatte kan gå til det hver fredag, mens de er på arbejde. Forskning taler positivt om meditations gavnlige effekter.

Fremtidens europæiske socialdemokrati: dansk eller spansk?

Fremtidens europæiske socialdemokrati: dansk eller spansk?

Mette Frederiksen præsenteres som en model for Europas socialdemokrater med stram udlændingepolitik og offensiv velfærdspolitik. I Spanien har partikammeraten Pedro Sanchez succes med en anden vej, der appellerer til unge og kosmopolitiske vælgere. Sanchez er stærkt EU-engageret, mens såvel Frederiksen som store dele af Danmark har store forbehold.

Klimaet kræver lederskab, Mette!

Klimaet kræver lederskab, Mette!

KOMMENTAR: Danmark skal gennemføre en bæredygtig transformation, der kræver historisk lederskab. Hvis Mette Frederiksen vil og tør, kan hun danne verdens første verdensmålsregering og blive et forbillede for resten af kloden. En væsentlig mission for ’børnenes statsminister’.