Løkke taler globalt og handler lokalt

ÅBNINGSTALE: Statsministerens åbningstale var et klart frieri til Dansk Folkeparti. Flere stramninger over for udlændinge og mere fokus på provinsen skal sikre Venstre stemmer ved kommunalvalget og opbakning fra DF.

Det var med et klart lokalt og nationalt fokus, at Lars Løkke Rasmussen tirsdag holdt sin tale om ’rigets almindelige stilling’ i forbindelse med Folketingets åbning.

Politisk set var talen en lang opfordring til Dansk Folkeparti om at holde sig til samarbejdet i blå blok, og samtidig var det et forsøg fra statsministerens side på at etablere en fortælling om, at han som regeringschef har et særligt øje for de dele af Danmark, som ofte føler sig overset af de nationale politikere i København.

Løkke var således i sin tale forbi Esbjerg, Thisted, Hanstholm og Viborg, og han lovede endnu flere udflytninger af statslige arbejdspladser til provinsen, end dem man allerede har realiseret.

Omvendt fik København og Nørrebro på puklen for ikke at ville tage imod penge fra undervisningsministeriet til særlige indsatser i folkeskolen og for at være hjemsted for bandekriminalitet og parallelsamfund.

Statsministerens fokus på provinsen og på Dansk Folkeparti vidner om, at Lars Løkke Rasmussen på kort sigt har behov for at undgå en nedsmeltning for Venstre ved kommunalvalget i november, og at han også skal sikre sig opbakning fra Dansk Folkeparti, hvis han skal gøre sig forhåbninger om genvalg i 2019.

Et sindbillede på Danmark

Åbningstalen var – som den slags taler er i alverdens demokratiske forsamlinger – en lang opremsning af den politiske leders egen fortjenester.

Men den var samtidig et sindbillede på et Danmark, der er præget af stram udlændingepolitik, grænsekontrol og et kraftigt merkantilt fokus på udenrigspolitikken, som ifølge statsministeren både i EU og FN ses som et redskab for varetagelse af Danmarks erhvervsøkonomiske interesser. EU er godt for eksporten til det indre marked, FN’s klimakamp er god for eksporten af grønne teknologier.

Statsministeren understregede, at "EU er den helt afgørende platform til at varetage dansk interesser i verden", men han lagde samtidig afstand til både Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, og til Tysklands kansler, Angela Merkel.

Det skete med ord om, at det i EU er "vigtigt ikke at fortabe sig i nye store integrationsprojekter", hvilket var en henvisning til de to store landes planer om netop øget integration.

Den udmelding er uden tvivl blevet godt modtaget hos Dansk Folkeparti, mens den omvendt også er blevet noteret hos de to landes ambassadører i Danmark.

Svar på tiltale

Hvad angår den nationale økonomi, beskæftigelsen og velfærdsstaten lød det fra statsministeren, at der siden 2015 er skabt 100.000 flere job, og at Danmarks økonomi nu er ’bomstærk’. Løkke gjorde det klart, at man vil investere i bedre velfærd og sundhed, ligesom man også vil styrke uddannelsesområdet.

På den front fik Løkke efterfølgende svar på tiltale af Bente Sorgenfrey, der er formand for 450.000 medlemmer af FTF.

”Løkke sminkede i sin åbningstale det benhårde faktum, at vi bliver mange flere borgere til at efterspørge velfærd og uddannelse de kommende år. Hvis regeringen kommer igennem med sin spareplan, vil der reelt i 2025 mangle 52.000 offentlig ansatte”, skriver Bente Sorgenfrey i en kommentar, hvor hun også påpeger, at Løkkes flere penge til velfærd bliver udhulet af den demografiske udvikling.

Socialdemokraternes formand, Mette Frederiksen, måtte lægge ører til drillerier fra Løkke om, at hendes forgænger, Helle Thorning Schmidt, i sin regeringstid lettede topskatten og selskabsskatten og skar ned på førtidspensionen og kontanthjælpen.

Fra Mette Frederiksen lød det, at der mangler ærlighed hos statsministeren, som efter hendes opfattelse bør stå ved, at han reelt har gennemført besparelser på uddannelsesområdet.

Integration i fokus

Lars Løkke Rasmussen havde i en sin tale et længere afsnit om udlændingepolitikken, hvor han hele fire gange gjorde det klart, at ’politik gør en forskel’. Først konstaterede han, at den fælles indsats i EU – som Danmark står uden for – har bragt omfanget af migrantstrømmen mod Europa ned.

Dernæst konstaterede han, at regeringen og Dansk Folkepartis stramninger af kontanthjælp og integrationsydelsen, har "været med til at få flere flygtninge og indvandrere i arbejde".

På samme måde har samarbejdet med arbejdsmarkedets parter og kommunerne ifølge Løkke gjort flere flygtninge jobparate.

Statsministerens kraftige understregning af, at både EU, Folketinget, arbejdsmarkedets parter og kommunerne har bidraget til at gøre en politisk forskel synes at pege i retning af, at statsministeren mener, at netop udlændinge- og asylproblematikkerne skal og bør adresseres både på europæisk, nationalt og lokalt niveau. Men det blev ikke sagt direkte.

Det gjorde det til gengæld, da statsministeren tog fat på et lang afsnit om hans bebudede opgør med parallelsamfund, bandekriminalitet og dårlige resultater blandt de svageste elever i folkeskolen.

Løkke understregede først, at "langt de fleste, der kommer til Danmark udefra, bidrager positivt". Han erklærede, at han forstår de forældre med udenlandsk baggrund, der er bekymrede over, at deres børn bliver slået i hartkorn med de unge, som ikke bruger de muligheder, det danske samfund giver dem.

”Integration handler ikke om hudfarve, ikke om religion. Det handler om at vælge Danmark til,” sagde statsministeren og bebudede, at regeringen inden årets udgang vil komme med konkrete forslag til, hvordan man sætter ind mod de parallelsamfund, der er opstået rundt om i Danmark.

”Vi er nødt til at tage mere håndfast og direkte fat om problemernes rod. Ellers vokser de os over hovedet med risiko for, at alle skæres over en kam, så vi mister den tolerance for forskellighed, som også er en dansk værdi,” sagde Lars Løkke Rasmussen.

Udvalgte initiativer fra regeringen

Energi

Regeringen ønsker, at mindst 50 pct. af energien i 2030 skal være fra vedvarende energi, og at Danmark skal være uafhængig af fossile brændsler i 2050. Vejen derhen går via en ny energiaftale til foråret og derefter kommer regeringen med et bud på en samlet klimaplan.

Udflytning af statsjob

Regeringen præsenterer til december en ny plan for udflytning af flere tusinde statslige arbejdspladser ud over de 3.900 udflytninger, som allerede er sat i værk.

Forsvar, politiet, cybersikkerhed

Truslerne over for Danmark er øgede mener statsministeren. Senere i indeværende måned fremlægger regeringen derfor sin plan for, hvordan præcis det skal gå for sig, når forsvaret skal have flere muskler gennem ’et substantielt løft’.

EU

Løkke vil gøre op med ’åbenlyse urimeligheder’ i EU og Europarådet. Danmark overtager i næste måned formandskabet for Europarådet, hvor  Menneskerettighedsdomstolen hører under. Statsministeren ønsker at ændre domstolens fortolkning af menneskerettighederne.

Udlændingepolitik

Regeringen vil fortsætte med at stramme udlændingepolitikken. Afviste asylansøgere skal sendes hjem. Reglerne for at få dansk statsborgerskab skal strammes. Ved årets udgang vil regeringen komme med konkrete forslag til, hvordan der kan sættes ind over for parallelsamfund.

Kilde: Regeringens lovprogram

Forrige artikel AfD’s succes vil ændre Tysklands politiske kultur AfD’s succes vil ændre Tysklands politiske kultur Næste artikel Regeringen bør rette fokus mod den virkelige deleøkonomi Regeringen bør rette fokus mod den virkelige deleøkonomi
Demokratiske virksomheder er som skabt til Generation Z

Demokratiske virksomheder er som skabt til Generation Z

Demokratiske virksomheder er ikke noget nyt fænomen i Danmark. Alligevel aner ingen, hvor udbredte de er. Ny tænketank skal afdække omfanget af virksomhedsformen, der ifølge forskningen er mere stabil og kan skabe højere produktivitet.

Verdens fattige har brug for højteknologi til lavpris

Verdens fattige har brug for højteknologi til lavpris

Danske virksomheder skal tænke på en helt anden måde, hvis de ikke skal tabe konkurrencen om avancerede løsninger på fremtidens globale markeder. Danske løsninger er rettet mod den høje ende af markedet, men en stor del af klodens forbrugere efterspørger teknologi, der kan opfylde deres basale behov til en lav pris.

Teknologi er en gamechanger for verdensmålene

Teknologi er en gamechanger for verdensmålene

Selv klodens fattigste kan få gavn af digital teknologi. I afrikanske flygtningelejre udbetales nødhjælpen som elektroniske penge, og hjælpeorganisationerne deler mobiltelefoner ud. Fremover skal den danske udviklingsbistand have et klarere fokus på at udnytte teknologi. Det kaldes techvelopment.

Regeringen taler med to tunger om europæisk forsvar

Regeringen taler med to tunger om europæisk forsvar

Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen afviser kategorisk, at Danmark støtter fransk-tyske planer om en EU-hær. Men regeringen roser i sin nye udenrigs- og sikkerhedspolitiske strategi øget militært samarbejde i EU og vil have forsvarsforbeholdet afskaffet.

Mobilen er øjenlægens forkontor

Mobilen er øjenlægens forkontor

Den teknologiske hjælp er helt afhængig af at spille sammen med det lokale sundhedsvæsen. Peek Vision har udviklet en app til øjenundersøgelser i udviklingslande ved hjælp af smartphones. Den skal sortere de raske fra, så øjenlægerne bruger tiden på de rigtige patienter.

Dansk startup laver billige høreapparater til verdens fattige

Dansk startup laver billige høreapparater til verdens fattige

Danske høreapparater plejer at være blandt de dyreste og mest avancerede i verden. Startup-virksomheden Audientes satser i stedet på at sælge billige høreapparater til lande, hvor millioner af mennesker ikke har råd til at få afhjulpet deres høretab.

Pisk til 15-årig gjorde Europas menneskeret dynamisk

Pisk til 15-årig gjorde Europas menneskeret dynamisk

ANALYSE: Den omdiskuterede såkaldte ’dynamiske fortolkning’ af menneskeretten har fundet sted så længe, at de fleste har glemt, hvordan den opstod. Mandag Morgens Europaredaktør tager dig fire årtier tilbage til en sag om en 15-årig skoledreng, der blev dømt til korporlig afstraffelse i Storbritannien.

Socialministeriets regnemodeller er ikke retvisende

Socialministeriets regnemodeller er ikke retvisende

KOMMENTAR: Hvis investeringer i sociale indsatser skal give allerstørst gevinst, så er det de yngste børn og tidlig indsats i familierne, der skal satses på. Derfor er det også bekymrende, at netop de investeringer nedtones i Socialstyrelsens nye regnemodel, som kan blive afgørende for, hvor det offentlige fremover lægger pengene.

Kinas rivende udvikling kræver nye svar fra Danmark

Kinas rivende udvikling kræver nye svar fra Danmark

Danmark er nødt til at reagere offensivt på, at Kina lige nu tager stormskridt på den teknologiske front, siger topforskere, der er tilknyttet Akademiet for Tekniske Videnskaber. Vi kan begynde med et opgør med den kollektive blinde vinkel mod Kina, lyder et bud.

Medicinrådet blåstempler ny medicin for millioner

Medicinrådet blåstempler ny medicin for millioner

Efter det første års arbejde har Medicinrådet anbefalet 25 af 35 undersøgte lægemidler som standardbehandling på sygehusene. De 15 af anbefalingerne skaber dog ingen eller kun lille merværdi for patienterne. For "gavmildt" lyder kritikken fra sundhedsøkonom, der efterlyser nyt grundlag for Medicinrådets vurderinger.

Analyse af gener åbner for personlige diagnoser

Analyse af gener åbner for personlige diagnoser

Stærkt specialiserede virksomheder tilbyder nu så omfattende analyser af det enkelte menneskes genom, at de kan sætter navn på de gener, der forårsager bestemte sygdomme. Prisen for analyser af genomet og diagnose svinger mellem 20.000 og 30.000 kr. per patient.

Tysk virksomhed: Skræddersyet medicin er fremtiden

Tysk virksomhed: Skræddersyet medicin er fremtiden

I dag kan ordet cancer være et forvarsel om en tidlig død. Om 20 år vil kun de færreste dø af kræft. Sådan lyder visionen fra en af verdens største farmaceutiske virksomheder, Roche. Gensekventering og big data er nøglen.

Ny analyse: Iværksættere giver erhvervsikonerne baghjul

Ny analyse: Iværksættere giver erhvervsikonerne baghjul

Virksomheder, der er under 20 år gamle, tegner sig for 50 pct. af værdiskabelsen i Danmark, viser ny analyse fra DI, som selv kalder undersøgelsen en mytedræber. Nye virksomheder har mere fleksibilitet og er bedre til at innovere, siger forsker.

Stram så op på etikken

Stram så op på etikken

KOMMENTAR: Danske virksomheder er ikke så hvidskurede, som vi gik og troede. Når nogen præsterer en kynisk forretningsmoral, bryder de tilliden og samfundskontrakten her til lands.

Vi skal have en bedre diskussion om velfærden

Vi skal have en bedre diskussion om velfærden

KOMMENTAR: Vi flytter os ikke fra status quo, hvis vi fortsætter debatten om velfærd med entydigt at fokusere på de penge, vi bruger på “velfærd”, fremfor hvad vi får ud af det.

Er det snart slut med de absurde gyldne håndtryk?

Er det snart slut med de absurde gyldne håndtryk?

ANALYSE: Topchef efter topchef forlader virksomheder med gyldne håndtryk, selv om de er ansvarlige for skandaløs ageren. Google er slået ind på en ny kurs, og det kan der være gode økonomiske grunde til. I Danmark er spørgsmålet, hvordan Danske Bank vil vise, at de har forstået alvoren.

Andelstanken er en spændetrøje for landbrugets grønne omstilling

Andelstanken er en spændetrøje for landbrugets grønne omstilling

ANALYSE: Mens globale frontløbere i fødevareindustrien investerer i udvikling af kunstigt kød og plantebaserede alternativer til produkter fra dyr, tøver Danish Crown og Arla. Det er kun naturligt, når nu ejerne lever af at opdrætte dyr til fødevareproduktion. Men det kan blive et problem.

Sådan knuste 'Tropernes Trump' sandheden i det brasilianske valg

Sådan knuste 'Tropernes Trump' sandheden i det brasilianske valg

KOMMENTAR: Den nyvalgte brasilianske præsident Jair Bolsonaros valgkamp formåede at fabrikere sin egen virkelighed gennem velkoordineret brug af sociale medier til at misinformere offentligheden for at vinde valget - et valg, der blev et eksempel på, hvordan politiske sejre opnås gennem viralitet.

Dansk startup: Lad medarbejderne stille diagnosen i din virksomhed

Dansk startup: Lad medarbejderne stille diagnosen i din virksomhed

Det lyder næsten for letkøbt. Lad medarbejderne stille spørgsmål til hinanden og øg sandsynligheden for din strategi bliver gennemført. Men bag det, der umiddelbart virker banalt, ligger en dyb viden om spørgsmålets natur, som ny virksomhed efter millionindsprøjtning satser på at udbrede.

Til svinekongres med fremmedgjorte landmænd på rente-coke

Til svinekongres med fremmedgjorte landmænd på rente-coke

REPORTAGE: Bæredygtighed skal løfte danske svineproducenter ud af mudderet. Men en dyb afhængighed af lave flexrenter og en voksende fremmedgørelse truer det stolte danske erhverv. ”Landbrugskulturen er død,” mener en svineproducent. Mandag Morgen har været på svinekongres i Herning.

Dansk landbrug melder pas på kødrevolutionen

Dansk landbrug melder pas på kødrevolutionen

Danmarks animalske fødevareindustri er produktiv, men den er ikke bæredygtig i klimamæssig forstand. Og spørgsmålet er, hvor længe den er det i økonomisk forstand. En gigant som Danish Crown risikerer at misse kapløbet om fremtidens fødevarer.

Laboratorie-bøffer har kurs mod verdens kølediske

Laboratorie-bøffer har kurs mod verdens kølediske

Hollænderen Mark Post præsenterede i 2013 verdens første laboratoriefremstillede hakkebøf. Nu har store tyske og schweiziske koncerner investeret godt 55 mio. kr. i selskabet Mosa Meat, der i 2021 sender de første reagensglasbøffer i handlen.

Hvad skal landbruget nu leve af?

Hvad skal landbruget nu leve af?

Klimaforandringerne truer en række erhverv på deres eksistens, bl.a. hele kødindustrien. Det kan tvinge dansk landbrug til at nytænke, hvad det skal leve af i fremtiden. Danish Crown har taget udfordringen op og kan blive rollemodel.

Kommunerne råder over 3.500 sengepladser til syge

Kommunerne råder over 3.500 sengepladser til syge

Syge danskere ender stadig oftere i en kommunal sygeseng. Faktisk råder landets borgmestre nu over flere sengepladser, end der står på samtlige sygehuse i en typisk dansk region. For en del af patienterne betyder det brugerbetaling og dårligere kontrol med kvaliteten af behandlingen. 

Topmødet for dem der tror på eksponentielle teknologier

Topmødet for dem der tror på eksponentielle teknologier

REPORTAGE: Ved Singularity University Summit i Stockholm i sidste uge blev deltagerne bombarderet med præsentationer om de nyeste teknologier, og hvordan de radikalt vil forandre tilværelsen på kloden – og i rummet – lige om lidt. Men der var også plads til indlæg og diskussion om de sociale og politiske konsekvenser.

Briterne vil indføre en skat på digitale giganters omsætning

Briterne vil indføre en skat på digitale giganters omsætning

Briterne vil nu indføre en indføre en skat, som direkte er møntet på de globale digitale giganter. Danmark var sidste efterår med til at bremse et lignende forslag fra EU-kommissionen, men selvom EU-forslaget har flere mangler, er det dog bedre end ikke at gøre noget, mener både SF’s Lisbeth Bech Poulsen og Mellemfolkeligt Samvirke.

”Verdens lykkeligste organisation! Har I tabt sutten?”

”Verdens lykkeligste organisation! Har I tabt sutten?”

KOMMENTAR: Hvis du vil udvikle din organisation, er du nødt til at hjælpe medarbejderne med at styrke deres selvbevidsthed og velvære. Det er på én gang den vanskeligste, mest komplekse og mest givende ledelsesudfordring, du vil møde.