Lukkethed kan koste milliardfonde dyrt

Danmarks godgørende fonde, der forvalter formuer for milliarder, risikerer at miste indflydelse og frihedsgrader, hvis ikke de gentænker deres kommunikationsstrategier fundamentalt. Sådan lyder advarslen fra kommunikationseksperter, der advarer om, at fondenes traditionelle lukkethed om deres aktiviteter langsomt udhuler deres troværdighed og politiske goodwill. Over halvdelen af de 50 største fonde omtales mindre end ti gange om året i medierne, viser Mandag Morgens kortlægning. Eksperterne fremhæver, at fondene er nødt til at kommunikere langt mere offensivt om, hvilken værdi de skaber for samfundet, hvis ikke de vil sætte deres manøvremuligheder over styr. “Det kan i sidste instans gøre det meget nemt for politikerne at konstruere en historie om, at fondene ikke viser nok samfundssind,” siger Henrik Merkelsen lektor ved CBS.

De filantropiske fondes lukkethed risikerer at undergrave deres troværdighed, legitimitet og politiske goodwill. Det kan i sidste ende koste dem dyrt i form af tabt uafhængighed og indflydelse. Fondene har en lang tradition for at operere i det skjulte og holde sig på afstand af mediernes og offentlighedens søgelys.  Men det er en farlig strategi, mener en række medie- og kommunikationseksperter, som Mandag Morgen har talt med.

Anker Brink Lund, professor i medieledelse ved CBS, vurderer, at fondene risikerer at ende i  en dyb troværdigheds- og legitimitetskrise, der kan få store politiske og lovgivningsmæssige konsekvenser.

“Det kan føre til markante ændringer i fondenes muligheder og begrænsninger i den frihed, som fondene har i dag. Fastholder fondene deres traditionen for lukkethed, er der en stor risiko for, at de forpasser muligheden for selv at definere deres egen rolle i samfundet og i stedet overlader det til andre at bestemme, hvilken rolle de skal spille,” siger Anker Brink Lund, der bl.a. er medforfatter til bogen “Civilsamfundets ABC” om fondes og foreningers rolle i det danske samfund.

Login