Mønsterkommune 2.0

Albertslund Kommune var en mønsterkommune i velfærdsstatens barndom. I dag kæmper den som alle andre med voksende velfærdsudgifter og demografiske udfordringer. Men nu har den fundet et columbusæg, der vil interessere andre klemte kommuner. Brugerinddragelse har på én gang banet vej for innovation og besparelser. Mandag Morgen har besøgt Albertslund og studeret kommunens arbejde med at slippe ud af velfærdsklemmen.

Det er nogle gevaldige saltomortaler, som den københavnske vestegnskommune Albertslund har måttet tage i de senere år for at holde økonomien på skinner – og det er ikke slut endnu. Kommunen blev i 60’erne og 70’erne etableret som en showcase på det socialdemokratiske velfærdssamfund med sin gennemførte fysiske planlægning, de tæt-lave række- og gårdhavehuse, de store grønne områder, de blå kanaler, den generøse velfærdsservice og hvad ambitiøse velfærdsarkitekter ellers kunne finde på. Dermed er den – med de seneste års kriseøkonomi og stramme offentlige budgetter – også blevet et mønstereksempel på, hvordan alle landets kommuner er blevet tvunget til at tænke nyt, hvis velfærdssamfundet skal bevares.

Albertslund vil endda formentlig blive ramt endnu hårdere end de fleste andre.

Figur 1 | Forstør

Login