Når Fru. Vigtig står i skyggen af Hr. Haster

Vi prioriterer ofte vores tid efter, hvad der haster, før vi overvejer, hvad der er vigtigt. Under en højkonjunktur kan det betyde, at virksomhederne prioriterer produktion frem for innovation. Det giver efterslæb i krisetider.

Det er efterhånden lykkes mig at fortrænge store dele af min studietid på statslundskab i Århus, dog har enkelte brudstykker formået at bide sig fast. Et af disse er en stædig svaghed for firefeltsmodeller, der forjættende sætter verden i system ved at proppe den i fire kasser.

En af mine absolutte favoritter ud i firefeltsmodeller er den såkaldte haster/vigtigt matrice, der tilskrives den amerikanske general og senere præsident Eisenhower.

Udgangspunktet er ganske enkelt, at man opdeler opgaver ud fra to spørgsmål – Er det vigtigt? Og haster det? De fire felter giver overblik over, hvordan man prioritere sin tid og sit fokus (se figur).

Vigtig/haster-matrice

Modellen er særligt populær hos management- og work-life-balance-guruer og deres disciple. Problemet er, at vi har en tendens til først at prioritere vores tid efter, hvad der haster, før vi overvejer, hvad der er vigtigt. Som småbørnsfar til to knægte står jeg midt i dette skisma hver dag og må konstatere, at bleskift altid er trumf.

Zoomer man ud fra den personlige tidsfordeling, så kan haster/vigtigt-modellen hjælpe med at beskrive en række centrale samfundsudfordringer. Bl.a. var der blandt danske virksomheder en tendens til, at man under den seneste højkonjunktur skruede ned for innovationsindsatsen. Det gik jo godt med salget, og man havde for travlt med aktuelle opgaver til at tænke og investere langsigtet.

’Haster’ vandt over ’vigtigt’, og konsekvensen blev, at mange danske virksomheder, især inden for produktion, stod ekstra udsat, da recessionen ringede på døren med skærpet konkurrence og hårde forandringskrav. Og efter krisens ankomst var det ofte meget vanskeligt at skaffe kapital til de nødvendige investeringer, der kunne indhente lidt af det forsømte.

Vi kæmper stadigvæk med dette efterslæb og savner fortsat svar på, hvordan vi skal erstatte de 100.000+ produktionsarbejdspladser, som forsvandt.

[quote align="right" author=""]For hvad nytter det, at vi bliver bedre til at løbe hurtigt og effektivt, hvis det viser sig, at det er den forkerte retning, vi bevæger os i?[/quote]

Under krisen skiftede dagsordenen i de danske virksomheder – salg, effektivisering og kerneforretning kom i centrum med finansdirektøren i en nøglerolle. Parallelt blev navne som streamline, core og one populære, når strategien skulle navngives. Den rå nødvendighed rettede fokus på de områder, som både hastede og var vigtige. En barsk, men for de fleste organisationer også sund, selvransagelse efter højkonjunkturens berusende virkelighedsflugt.

Det interessante spørgsmålet er, hvad organisationerne fokuserer, nu hvor de akutte kriseomstillinger er overstået. Hvem er låst fast i et defensivt og kortsigtet blik på alt, hvad der haster? Og hvem har brugt krisen offensivt til at prioritere efter, hvad der er vigtigt på den lange bane?

At gøre de rigtige ting rigtigt

På design og innovationsfeltet snakkes der meget om nødvendigheden af et skifte fra ”Do thing right” til ”Do the right things”. Fra at fokusere på at gøre tingene bedre og mere effektivt til i stedet at overveje, om det i grunden er de rigtige ting, man gør. For hvad nytter det, at vi bliver bedre til at løbe hurtigt og effektivt, hvis det viser sig, at det er den forkerte retning, vi bevæger os i?

Groft forenklet kan man opdele det danske erhvervsliv i fire kategorier:

  1. De virksomheder, der ikke lærte noget af krisen og som kører videre, som om alting var som før. For nogen vil det lykkes, men for mange er det en dødsdom på den korte eller lidt længere bane. Man træder vande og håber, at kræfterne slår til
  2. De virksomheder, som har brugt krisen til at arbejde med det, der er vigtigt, men med ensidigt fokus på ”at gøre tingene rigtigt”. Bestræbelserne på at effektivisere og optimere skygger for evnen til at arbejde langsigtet med at tilpasse forretningsmodel og innovationsindsats. Man svømmer så hurtigt og længe, som man kan, og håber på, at der en dag er fast grund under fødderne.
  3. De virksomheder, der jagter morgendagens vindermodeller – ”at gøre de rigtige ting” – men som ikke har sans for parallelt ”at gøre tingene rigtigt”. Nogle bliver klogere undervejs, men mange kommer i uføre, når hverdagens drift og indtjening ikke kan matche de forjættende visioner. De bruger kræfterne til at spejde mod horisonten for at finde den optimale ø at slå sig ned på, imens man håber, at strømmen trækker i den rigtige retning.
  4. Og til sidst har vi duksene, som dansk erhvervsliv heldigvis også byder på. De virksomheder, som er kommet stærkere ud af krisen, og som formår at kombinere en toptrimmet produktion med en offensiv strategi, der ikke kun udnytter de nye muligheder i markedet, men som også skaber dem. Dem, der gør ”de rigtige ting rigtigt”.

Så lad mig runde af med en lille hjemmeopgave: Næste gang du sidder og bladrer gennem en småkedelig erhvervssektion i et dagblad, så prøv undervejs at placere de virksomheder, der optræder, i en af de fire ovenstående kategorier. Og når du er færdig med at øve dig på andre, så slut af med at tage stilling til din egen organisation.

God fornøjelse.

Alle indlæg på MM Blog er alene udtryk for skribentens personlige holdning.

Forrige artikel Hvem arbejder vi egentlig for? Næste artikel Hvem kan udfylde tomrummet på Esplanaden?

Javel, fru statsminister

Javel, fru statsminister

ANALYSE: Mette Frederiksen vil ruske op i embedsværket, hvis hun vinder valget. Hun vil styrke Statsministeriet og tage stærkere politisk styring på prioriterede områder som børn. Men strategien er risikabel, og møgsager kan hobe sig op på hendes bord.

Brug verdensmålene effektivt til forretningsudvikling

Brug verdensmålene effektivt til forretningsudvikling

KOMMENTAR: Hvordan tager man som virksomhed verdensmålene til sig og bruger dem konkret i forretningsudviklingen? 13 danske virksomheder har fundet svarene gennem FN’s Udviklingsprogram SDG Accelerator. Lederen af programmet giver her et bud på, hvad andre kan lære af det.

Så meget fylder den private velfærd i din kommune

Så meget fylder den private velfærd i din kommune

Danmark oplever i disse år en gradvis privatisering af velfærden. Her kan du se andelen af private daginstitutioner, andelen af elever i private skoler og antallet af private plejeboliger i din kommune.

Politisk aristokrati A/S

Politisk aristokrati A/S

Den postpræsidentielle klubs p.t. største stjerne, Michelle Obama, sælger millioner af bøger og taler for fulde huse. Et fragmenteret mediebillede gør, at folk hungrer efter en koncentreret aften i selskab med fascinerende mennesker, mener dansk festival-direktør. Det er blevet en millionforretning for ekspolitikere og deres fruer.

Europas gamle stormagter er i en elendig demokratisk forfatning

Europas gamle stormagter er i en elendig demokratisk forfatning

ANALYSE: Frankrigs demokrati er lige så sygt som det britiske. Hverken i Paris eller London er parlamenterne i stand til at skabe folkelig konsensus om nødvendige politikker. Theresa Mays håndtering af Brexit vil sætte dybe spor i årtier. Præsident Macron overlever kun takket være Frankrigs autoritære system.

Den stille privatisering: Dansk velfærd træder ind i en ny epoke

Den stille privatisering: Dansk velfærd træder ind i en ny epoke

Hver syvende nye plejebolig drives af private. Antallet af fri- og privatskoler er højere end nogensinde. Antallet af børn i privatinstitutioner er tredoblet på få år. Danmark er på vej ind i en ny epoke, hvor den private velfærd vil fylde mere, forudser professor.

Over 30.000 børn bliver passet af private

Over 30.000 børn bliver passet af private

Private vuggestuer og børnehaver skyder frem over hele landet i disse år. Hver syvende daginstitution er i dag privat. I nogle kommuner er det op mod halvdelen. Eksperter forudser, at antallet vokser, i takt med at der skal oprettes op imod 6.000 flere pladser årligt.

Flere private plejeboliger til ældre aflaster kommunerne

Flere private plejeboliger til ældre aflaster kommunerne

Hver syvende nye plejebolig i Danmark bygges for private penge og skal drives af private operatører. Det stigende antal ældre er også blevet et marked for millioninvesteringer i private velfærdstjenester. Borgmestre i en stor og en lille kommune hilser de nye byggerier velkommen.

Set, læst og hørt: Rasmus Kjeldahl

Set, læst og hørt: Rasmus Kjeldahl

Mandag Morgen har bedt Rasmus Kjeldahl om tre kulturanbefalinger. Med musik fra unge, upcoming bands, en bog om Europas tilstand og et teaterstykke om parforholdet er der lidt for enhver smag.

Storhedstid for departementschefer

Storhedstid for departementschefer

Hvis en departementschef kan få en for departementet vigtig sag med i et regeringsgrundlag, er det en næsten-garanti for, at en ny minister vil tage sagen videre. Derfor bruger topembedsmændene tiden lige op til et folketingsvalg på at gennemgå såvel skuffesager som organisation.

Tag et opgør med de anonyme donationer

Tag et opgør med de anonyme donationer

KOMMENTAR: Politikere modtager mere offentlig støtte end nogensinde, men alligevel føler flere partier sig berettigede til at skjule deres private donorer. Det er demokratisk betænkeligt.

Regnearksledelsen har fejlet

Regnearksledelsen har fejlet

KOMMENTAR: Problemerne i Skat er et symptom på mange års fejlbehæftet tænkning i den offentlige sektor, hvor regneark udarbejdet af konsulenthuse har fået lov at diktere alt for meget alt for længe. Der er brug for færre konsulenter og mere ledelse.

Endnu en lærerreform, der svigter børn og unge med særlige behov

Endnu en lærerreform, der svigter børn og unge med særlige behov

KOMMENTAR: Uddannelsesministeren har nedsat en kommission, der skal komme med udspil til en ny læreruddannelse. Men der er ikke en eneste ekspert med forstand på specialpædagogik med ved bordet. Et signal om, at ministeren overser et af folkeskolens grundlæggende problemer.

Den demokratiske samtale med politikeren som cybersherif

Den demokratiske samtale med politikeren som cybersherif

En stor del af den politiske debat herhjemme begynder og foregår i dag på politikernes egne profiler på de sociale medier, og dermed er det også i politikernes magt at blokere de brugere, de ikke ønsker, skal blande sig i den demokratiske samtale.

Set, læst og hørt: Marie-Louise Boisen Lendal

Set, læst og hørt: Marie-Louise Boisen Lendal

Mandag Morgen har bedt Marie-Louise Boisen Lendal om tre kulturanbefalinger. Som direktør i den fødevarepolitiske tænketank Frej er hun dybt optaget af bæredygtighed, og det skinner igennem i anbefalingerne, der rummer tanker om kapitalisme, klimakamp og grøn virksomhedsledelse.

Start med at evaluere dig selv som mødeleder

Start med at evaluere dig selv som mødeleder

KOMMENTAR: En vej til at blive en bedre mødeleder er at evaluere sine egne møder på en systematisk måde, mener en af dem, der underviser kommende mødeledere. Det er i foreningen af teori og praksis, at guldet ligger.

Dampen er gået af privatiseringstoget

Dampen er gået af privatiseringstoget

Regeringen drømte for få år siden om at sælge el-, vand- og varmeværker for milliarder. Nu er privatiseringsbølgen bremset op i Danmark og mange andre steder i Europa. Det handler både om politik og økonomi.

Lilleholt: Målet var aldrig at sælge forsyningssektoren til en udenlandsk kapitalfond

Lilleholt: Målet var aldrig at sælge forsyningssektoren til en udenlandsk kapitalfond

Forsyningssektoren skal gøres mindre afhængig af tilskud og mere båret af markedskræfter. Men regeringen har ikke som mål, at der skal sælges ud af sektorens aktiver, fastslår energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt. "Jeg har som minister – og det gælder også regeringen – ingen planer om at blande mig i ejerskabet."

Dueller på analyse og tal afgør forsyningssektorens fremtid

Dueller på analyse og tal afgør forsyningssektorens fremtid

Tænketanke, analyseinstitutter og interessenter på tværs af det politiske spektrum har de senere år bidraget til debatten om forsyningssektorens fremtid med argumenter for og imod involvering af private kræfter. Mandag Morgen kortlægger argumenterne fra et bredt felt af aktører.

Forbrugerejet fjernvarme kan blive centralt for Danmarks grønne omstilling

Forbrugerejet fjernvarme kan blive centralt for Danmarks grønne omstilling

Næsten to ud af tre boliger bliver varmet op af fjernvarme. Det nærmer sig europæisk rekord. Nu opfordrer dansk topekspert til, at vi for alvor bruger fjernvarmen i den grønne omstilling. ”Det bliver dyrere at lade være,” siger Brian Vad Mathiesen, professor i energiplanlægning ved Aalborg Universitet.

Nyt job: Torben Möger Pedersen bliver formand for CBS

Nyt job: Torben Möger Pedersen bliver formand for CBS

Som ny bestyrelsesformand på Copenhagen Business School skal Torben Möger Pedersen i samarbejde med rektor Nikolaj Malchow-Møller forsøge at sikre universitetet en plads blandt verdens bedste erhvervsuniversiteter.

"Den største fare ved maskinerne er at vi bliver som dem"

INTERVIEW: Teknologien byder på enorme gevinster, og hvis ikke vi kaster os ind i udviklingen, bliver vi udkonkurreret af dem, der gør. Men jo mere vores samfund og vi selv præges af teknologien, des mere mister vi af det, som gør os til mennesker og giver mening for os, advarer den tyske fremtidsforsker Gerd Leonhard.

Global topfeminist: Danmark sakker bagud på ligestilling

Global topfeminist: Danmark sakker bagud på ligestilling

INTERVIEW: Verden bliver rigere, sundere og mere sikker, hvis alle regeringer prioriterer ligestilling højere, mener Katja Iversen, leder af ngo'en Women Deliver. Hun skoser Danmark for at svigte ligestilling og for at have misset #MeToo-debatten.

Mødes I – eller holder I bare møder?

Mødes I – eller holder I bare møder?

KOMMENTAR: Møder er et nødvendigt, men ofte også udskældt element på mange arbejdspladser. Som leder er det din opgave at undgå, at subtile udelukkelsesmekanismer, alliancer og snævert fokus på egne agendaer blokerer for, at deltagerne kan samles om en fælles sag.

Ældres ensomhed kan også bygges væk

Ældres ensomhed kan også bygges væk

KOMMENTAR: Hvordan kan velfærdssamfundet bruge filantropiske fonde som en del af løsningen på presserende problemer? Udviklingen af seniorbofællesskaber er et godt eksempel på en opgave, hvor det giver god mening, og på en helt ny form for filantropi.

Et lille job har også ret

Et lille job har også ret

REPORTAGE: Aalborg Kommune inviterede sammen med Fokus Folkeoplysning lokale virksomheder og en håndfuld kontanthjælpsmodtagere på middag hos den socialøkonomiske restaurant Kaffefair. ’Et måltid med mening’ hed aftenen, der gik ud på at finde små deltidsjob til kommunens borgere på kanten af arbejdsmarkedet.

Politikere er blevet deres egne massemedier

Politikere er blevet deres egne massemedier

Højere partistøtte giver nye kommunikationsmuligheder hos danske politikere, som søsætter egne medier som aldrig før. Det har ændret nyhedernes fødekæde og vil give mere støj ved det kommende folketingsvalg. Måske bliver 2019 valgåret, hvor de traditionelle medier mister magten over dagsordenen.

Europas politikere er trætte af uafhængige journalister

Europas politikere er trætte af uafhængige journalister

Det tyske parti AfD er ved at oprette sit eget mediemæssige war room, hvorfra 20 journalister skal lave partiets egen 'dækning' af livet i Forbundsdagen. I Spanien kan journalisterne ikke længere stille spørgsmål til premierministeren. Uafhængige medier har det svært i mange EU-lande.

Med i maskinrummet: Sådan styrer politikerne dagsordenen

Med i maskinrummet: Sådan styrer politikerne dagsordenen

Danske vælgere foretrækker muligvis stadig tv-mediet i en valgkamp, men det er det, der foregår på politikernes egne kanaler, der afgør debatten, lyder det fra politisk strateg. Når partierne sætter tryk på, kan de dreje dagsordenen i deres retning, og det kan give taletid i medierne.

Mediecheferne: Vi vil sikre transparens

Mediecheferne: Vi vil sikre transparens

Mediernes opgave ved det kommende valg er vigtigere end nogensinde før. Det mærker man ude på redaktionerne, hvor mandskabet oprustes, og øjnene rettes mod sociale medier og risikoen for misinformation.

Set, læst og hørt: Margrethe Vestager

Set, læst og hørt: Margrethe Vestager

Margrethe Vestager serverer tre kulturanbefalinger til Mandag Morgens læsere. Hun kommer blandt andet omkring en oldgræsk tragedie, som hun har genlæst for første gang siden gymnasiet, og en illusionskunstner på Netflix.

Nyt job: Christian Harsløf er ny KL-direktør

Nyt job: Christian Harsløf er ny KL-direktør

Christian Harsløf havner i et af de største og mest betændte politiske brændpunkter, når han tiltræder som direktør for digitalisering og teknologi samt sundheds- og ældreområdet i KL.

Udkantslæge: Her behandler vi ikke patienterne ens

Udkantslæge: Her behandler vi ikke patienterne ens

KOMMENTAR: En læge i Grenaa og en læge i Århus midtby får den samme betaling for at tage sig godt af deres patienter. Men hvis de skal have lige god behandling, kræver det en meget forskellig indsats. Et lægefællesskab i Grenaa har taget konsekvensen og lavet deres egen udligningsordning mellem de stærkeste og de svageste patienter.

Danmark har fået et nyt parti: Velfærdspartiet

Danmark har fået et nyt parti: Velfærdspartiet

KOMMENTAR: Kommunernes Landsforening er blevet så stor en organisation, at den er mere slagkraftig end de fleste politiske partier. Det er ikke nødvendigvis sundt for den demokratiske samtale.