Når Danmark udleder mindre udleder resten af verden mere

En ny rapport fra det miljøøkonomiske råd viser, at reduktion af udledning i landbrug samt energi- og varmeintensive sektorer i Danmark vil blive modsvaret af mere udledning i resten af EU. 

Teknologi kan hjælpe mange sektorer i vores økonomi med at udlede mindre, men når vi nedsætter produktionen eller ikke brugere vores EU-klimakvoter kan det betyde mere udledning andre steder globalt.

En ny rapport fra det miljøøkonomiske råd viser, at reduktion af udledning i landbrug samt energi- og varmeintensive sektorer i Danmark vil blive modsvaret af mere udledning i resten af EU. Det kaldes også lækage, på engelsk carbon leakage. Det skyldes bl.a., at en reduktion af det samlede antal kvoter i EU’s kvotesystem kun sker på langt sigt og i et begrænset omfang. Derfor vil udenlandske industrier bruge de kvoter, som Danmark opgiver ved reduktion. 

Ifølge Det Miljøøkonomiske Råds beregninger vil reduktioner skabt i dansk landbrug og af mere grøn energi blive modsvaret af en øget udledning på omkring 70 procent af reduktionen i udlandet. En stærkere global klimapolitik vil kunne skabe mindre lækage. Beregningerne er fortaget med en række antagelser, herunder en relativ stabil efterspørgsel på fødevarer og energi.

Login