Nybrud i dansk erhvervspolitik

S-R-SF-regeringen har genoptaget Nyrup-regeringens syn på erhvervspolitik og vil bruge erhvervs- og innovationspolitikken til at genskabe den danske konkurrenceevne. Det er en god idé.

Regeringen har nedsat et ministerudvalg, der skal udarbejde en ny erhvervs- og vækstpolitik. Formanden for ministerudvalget er Erhvervs- og vækstminister, Ole Sohn. Der er udarbejdet et kommissorium for arbejdet, som beskriver formålet med en ny erhvervs- og vækstpolitik og den arbejdsgang, der vil blive fulgt.

I kommissoriet for den nye erhvervs- og vækstpolitik står der: “Indsatsen for at sikre gode generelle rammevilkår kan ikke stå alene […] der (skal) sættes fokus på erhvervsområder, hvor danske virksomheder har særlige styrker og potentialer […] Det kan være […]områder […] hvor danske virksomheder […] kan bidrage til at løse vigtige globale samfundsudfordringer inden for fx sundhed, klima og miljø.”

En sådan fokuseret erhvervspolitik var den forrige regering imod. Denne såkaldte ’pick the winners’-strategi var ifølge VK-regeringen ikke løsningen på Danmarks store konkurrence- og vækstudfordringer. Den borgerlige regering var kun optaget af de generelle rammevilkår.

Det er den nuværende regering selvfølgelig også, men den vil mere end det. S-R-SF-regeringen har genoptaget Nyrup-regeringens syn på erhvervspolitik og vil bruge erhvervs- og innovationspolitikken til at genskabe den danske konkurrenceevne. Den vil gøre en fokuseret indsats på områder, hvor Danmark har særlige styrkepositioner.

Kommissoriet for regeringens arbejde og den valgte arbejdsgang kan føre til et nybrud i dansk erhvervspolitik, men der er ingen garanti for, at det sker. Bemandingen af de nye vækstteam vil være det første signal om, hvor meget nybrud der kan ventes. Vil de store erhvervsorganisationer dominere vækstteamet eller bliver der plads til dem, der vil et nybrud?

[quote align="right" author=""]Den globale konkurrence vil gøre lande, regioner og metropoler endnu mere specialiserede end de er i dag, og de mest specialiserede vil vinde.[/quote]

Planen er bl.a. at afholde en række dialogmøder og derefter udpege de erhvervsområder, hvor der skal gøres en særlig indsats. På de udvalgte områder nedsættes et vækstteam, der skal komme med anbefalinger til konkrete handlingsplaner.

Ifølge kommissoriet kan “handlingsplanerne […] indeholde ændret regulering, prioritering af offentlige indsatser inden for udvikling, […]eksport […] samt etablering af forpligtende offentlig-private partnerskaber”. Kommissoriet nævner også enkelte erhvervsområder, som kan have særlig interesse. Det er store danske erhvervsområder som Det blå Danmark og Landbrug & Fødevarer samt områder med stor global efterspørgsel som energi- og miljøteknolog, velfærdsteknologi og de kreative erhverv.

Ligesom den borgerlige regering har de store erhvervsorganisationer været imod en fokuseret erhvervspolitik, der satser på danske styrkepositioner. Til gengæld har næsten alle de store danske virksomheder argumenteret for en mere fokuseret dansk erhvervs- og vækstpolitik, der satser på de danske styrkepositioner.

Det er helt afgørende for den fremtidige danske velstand, at der sker en nyorientering af den danske vækst- og innovationspolitik. Fremtidens globale konkurrence er ikke kun en konkurrence mellem virksomheder med gode, generelle rammevilkår. Gode generelle rammevilkår er en forudsætning, men det er ikke tilstrækkeligt. Den globale konkurrence vil gøre lande, regioner og metropoler endnu mere specialiserede end de er i dag, og de mest specialiserede vil vinde. Både lande, regioner og metropoler bliver derfor nød til at identificere deres globale styrkepositioner og skabe de rammer og innovative partnerskaber, der gør dem endnu stærkere på de områder, hvor de allerede er i front.

Allerede regeringsgrundlaget lagde op til at erhvervspolitikken skulle spille en mere aktiv rolle, og den annoncerede nyorientering af vækst- og erhvervspolitikken følger det op. Det bliver spændende at følge, om regeringen kommer igennem med sin politik og bryder med den traditionelle tænkning, eller om den lander de gode initiativer med en mindre justering af den gamle politik.

Forrige artikel Betalingsringen II: Den falske miljø-præmis Næste artikel Når jeg blir gammel...