Nyt job: Frands Fischer er Skanderborgs nye borgmester

Da stemmeslugeren Jørgen Gaarde pludselig har valgt at trække sig fra borgmesterposten i Skanderborg, overtager socialdemokraten Frands Fischer snart kæderne. Frands Fischers største udfordring bliver at sikre fortsat vækst i en af landets mest fremgangsrige kommuner.

Frands Fischer er 42 år. Han er født og opvokset i Gammel Rye og bor i dag i Glarbo sammen med sin kone, Anna-Mette, der er viceforstander på Himmel­bjergegnens Natur-og Idrætsefterskole. De har tre børn på henholdsvis 3, 12 og 14 år. Han er uddannet cand.scient. i idræt og samfundsfag ved Syddansk Universitet og blev valgt ind i byrådet i 2010.

Det kom som en politisk bombe, da stemmeslugeren Jørgen Gaarde pludselig valgte at trække sig som borgmester i Skanderborg Kommune og overlade kæderne til Frands Fischer fra 1. april. Hans største udfordring bliver at sikre fortsat vækst i en af landets mest fremgangsrige kommuner. Skanderborg er en af landets bedste kommuner til at få folk i job. Kvinder i Skander­borg føder langt flere børn end gennemsnittet. Og kommunen ved søerne er en populær tilflyt­terkommune, som tiltrækker mange par og børnefamilier fra ikke mindst Aarhus. Så antal­let af indbyggere ventes at stige dobbelt så meget som i resten af landet de kommende 10 år. Frands Fischers mærkesag bliver derfor at få velfærden, boligmar­kedet og anden serviceniveau tilpasset det voksende indbyg­gertal.

Login