Nyt job: Ilze Juhansone skal sikre det gode samarbejde i EU-Kommissionen

Ilze Juhansone har siden august 2019 været konstitueret generalsekretær i Europa-Kommissionen. Nu har hun officielt fået den magtfulde stilling, der i mange henseender svarer til posten som departementschef i Statsministeriet.

2015: Vicegeneralsekretær i Europa-Kommissionen med ansvar for relationerne til Det Europæiske Råd og til Europa-Parlamentet, chef for Europa-Kommissionens protokolservice. 

2011-2015: Letlands EU-ambassadør

Login