Obama gør klar til pragmatisk klimaoffensiv

Massive ødelæggelser og tab af menneskeliv som følge af klimaforandringer er ikke længere et skræmmende fremtidsscenarie. Det er kontant og kostbar virkelighed, som rammer borgere, lokalsamfund og virksomheder. Derfor vil eksempelvis amerikanske borgere i de kommende år være langt mere forstående, når politikere og myndigheder gør det klart, at det er nødvendigt at investere i forebyggelse af konkrete oversvømmelser og i de CO2-reduktioner, som på længere sigt kan forebygge den globale opvarmning.

USA’s præsident, Barack Obama, overvejer lige nu, hvordan han med sin kommende regering kan bruge sin anden og sidste periode i Det Hvide Hus til en national klimapolitisk offensiv i USA. Ifølge Obamas særlige klimaudsending, Todd Stern, arbejder præsidenten på at skabe folkeligt momentum bag en ambitiøs klimapolitik – et momentum, der kan gøre det muligt at skaffe flertal i Kongressen for den politik, som Obamas demokratiske parti længe har ønsket at føre, men som et republikansk flertal har blokeret for. 

”Superstormen Sandy og rekordtørken sidste år har åbnet dørene til et mere pragmatisk offentligt engagement, fordi folk, der selv har oplevet disse begivenheder, går mere op i at blive beskyttet end i at deltage i ideologiske debatter,” sagde Stern tidligere på måneden ved en høring i Washington.

Den samme opfattelse af klimaforandringerne som direkte omkostningskrævende realitet vil også præge begivenhederne, når verdens økonomiske og politiske ledere i næste uge mødes til World Economic Forum i Davos i Schweiz. 

Ifølge rapporten ”Global Risks 2013” fra World Economic Forum (WEF), der blev offentliggjort i sidste uge, blev 2012 året, hvor den globale opvarmning forvandlede sig fra en langsigtet risiko til en direkte tabsgivende faktor for virksomheder, myndigheder og almindelige borgere. 

I en rundspørge blandt mere end 1.000 erhvervsledere svarer 26,2 pct., at de i dag anser manglende tilpasning til den nye klimavirkelighed for at være den største miljømæssige risiko, mens kun 17,2 pct. angiver manglende forebyggelse af klimaforandringerne gennem reduktion af CO2-udledninger. Klimaforandringer opfattes med andre ord som et problem, der kræver kriseindgreb her og nu, mens forebyggelse af klimaforandringerne må komme i anden række.

David Cole, chief risk officer i forsikringsselskabet Swiss Re, der har leveret materiale til WEF-rapporten, påpeger samtidig, at den aktuelle økonomiske krise har ført til en form for ’cigarkassetænkning’ blandt politiske og økonomiske beslutningstagere, når det gælder allokering af energi- og klimarelaterede investeringer. 

”Man ser desværre ikke længere kampen mod den økonomiske krise og klimakrisen i sammenhæng, men derimod som modsatrettede hensyn. Intelligent risikostyring handler om at have en holistisk tilgang, hvor man adresserer begge udfordringer i sammenhæng,” sagde David Cole i forbindelse med offentliggørelsen af Global Risk 2013-rapporten, der bygger på besvarelser fra politiske og økonomiske ledere fra flere end 100 lande.

Klimakatastrofer koster USA og Asien dyrt" caption="Figur 1  

Figur 2  " align="left" image="https://www.mm.dk/wp-content/uploads/2016/02/43e89-ckr_fig01_vaekstokonomier_sender_klimaet_pa_katastrofekurs.png" image_width="0" image_full="https://www.mm.dk/wp-content/uploads/2016/01/ed0df-ckr_fig01_vaekstokonomier_sender_klimaet_pa_katastrofekurs.png | Forstør   Luk

Mens den økonomiske krise gør det stadig sværere at skaffe investeringskapital til den langsigtede grønne omstilling, vokser udledningerne af CO2 monumentalt. Det sker først og fremmest i Kina og resten af den nye verden, mens USA og Europa har reduceret deres udledninger.

Kilde: World Economic Forum: ”Global Risks 2013”, og Swiss Reinsurance Company. [/graph]

USA ramt af vildt klima

WEF-rapporten viser, at særlig USA nu er hårdt ramt af klimarelaterede naturkatastrofer. Se figur 1. Denne tendens understøttes af en ny statusrapport fra det bredt funderede statslige rådgivningsorgan US National Climate Assessment, som i sidste uge konkluderede, at klimaforandringer nu rammer det amerikanske samfund på en række områder inden for sundhed, infrastruktur, vandforsyning og landbrug.

Ifølge rapporten vil svage befolkningsgrupper som ældre og småbørn i de kommende år blive ramt af det varmere klima, ligesom byer, lufthavne og andre vil blive ramt af de flere oversvømmelser og hedebølger som følge af den globale opvarmning.

”Majsproducenter i Iowa, østersavlere i staten Washington og sirupproducenter i Vermont oplever forandringer i deres lokale klima, som de ikke har set før,” hedder det anekdotisk i rapporten, der har fået bred omtale i amerikanske massemedier. Orkanen Sandy i efteråret og nyheden om, at 2012 var det varmeste år i USA nogensinde, har for alvor øget interessen for klimaforandringer.

Præsident Barack Obama lagde umiddelbart efter sit genvalg i november 2012 op til, at kampen mod den globale opvarmning vil komme højt på den politiske dagsorden i hans anden valgperiode.

”Vi ønsker, at vore børn skal leve i et Amerika, som ikke er overbebyrdet af gæld, som ikke er svækket af ulighed, og som ikke er truet af den globale opvarmnings destruktive kraft,” sagde Obama.

Det står endnu ikke klart, præcis hvordan Obama vil tackle klimaproblemerne. Men lige nu er han i gang med at sætte sit nye ministerhold, hvor den stærkt klimaengagerede John Kerry står til at blive ny udenrigsminister, og hvor der også skal udpeges en ny energiminister. Samtidig er der vedholdende presseforlydender fra Washington om, at præsidenten planlægger et såkaldt nationalt klimatopmøde allerede i foråret.

Skifergas giver nye muligheder

De amerikanske myndigheders fokus på global opvarmning, ressourceknaphed og grøn omstilling kommer også til udtryk i rapporten ”Global Trends 2030: Alternative World”, som efterretningstjenesternes ”analyseinstitut” National Intelligence Council (NIC) offentliggjorde i december. Her hedder det, at ”dramatiske og uforudsete (klima-)forandringer allerede forekommer hastigere end hidtil forudset”. 

Udviklingen i USA er den store joker på den internationale klimadagsorden i første halvdel af 2013. Obama står foran et energi- og klimapolitisk window of opportunity: De hjemlige forekomster af skifergas og -olie betyder, at USA nu har udsigt til at blive selvforsynende med energi. Rigeligheden af disse fossile brændsler er ikke i sig selv nogen god klimapolitisk nyhed. Men ikke desto mindre forbedrer det Obamas muligheder for at genskabe den økonomiske vækst og nedbringe arbejdsløsheden. Det kan frigøre økonomiske ressourcer til den nødvendige grønne omstilling. 

Som fremtidsforskerne fra NIC anfører, giver det desuden en række energirelaterede geostrategiske fordele:

  • Billig energi vil i nogle tilfælde gøre det muligt at trække outsourcet industriproduktion hjem igen.
  • USA’s militær og diplomati skal ikke i samme grad forsvare strategiske oversøiske energiinteresser.
  • Saudi-Arabien og andre despotiske olieproducerende regimer vil ikke i samme grad som tidligere kunne fastsætte olieprisen i OPEC.
  • USA’s handelsbalance vil blive mærkbart forbedret, når man går fra at være nettoimportør til at blive nettoeksportør af energi.
[graph title="Vækstøkonomier sender klimaet på katastrofekurs" class="crb-wpthumb attachment-915-0 crb-graph-large" alt="" />

Kilde: The Wall Street Journal, PBL Netherlands Environmental Assessment Agency, EU-Kommissionen. 

Ingen europæiske illusioner

Forhåbningerne om nye grønne fremskridt i den amerikanske energi- og klimapolitik iagttages i øjeblikket med en vis skepsis i Europa. Både EU-Kommissionen, Tyskland og Frankrig er godt klar over, at udsigten til billigere (fossil) energi til amerikansk erhvervsliv automatisk vil øge presset for billig energi til europæiske produktionsvirksomheder.

Både i Berlin og i Paris er man i øjeblikket i færd med at planlægge en storstilet omlægning af energiforsyningen. Tyskland vil udfase atomkraften, som i dag udgør 22 pct. af den samlede elektricitetsproduktion, mens Frankrig vil reducere andelen fra 75 til 50 pct. Særlig i Frankrig er man dog – ligesom i Danmark og andre europæiske lande – stærkt fokuseret på at øge virksomhedernes internationale konkurrenceevne. Og allerede i dag arbejder førende erhvervsorganisationer og energiintensive industrier på at sikre, at højere energipriser ikke kommer til at ødelægge deres konkurrenceevne.

De europæiske klimapolitikere har også noteret sig, at amerikanerne ved det seneste klimatopmøde i Doha i december var meget lidt åbne for at påtage sig internationale klimaforpligtelser. Og sidst, men ikke mindst, er der i Bruxelles bitterhed over, at præsident Obama reelt blokerede for EU-Kommissionens bestræbelser på at tvinge den interkontinentale flytrafik ind under det europæiske handelssystem for CO2-kvoter.

Forrige artikel Bankernes storhedstid er forbi Bankernes storhedstid er forbi Næste artikel Minister giver intensiv eksporthjælp til de mindre virksomheder Minister giver intensiv eksporthjælp til de mindre virksomheder

AI i det offentlige sætter borgernes tillid på spil

AI i det offentlige sætter borgernes tillid på spil

KOMMENTAR: Det er oplagt at også den offentlige sektor begynder at bruge avanceret dataanalyse til at levere mere effektiv og præcis service. Men det kræver, at vi som borgere forstår, hvad der foregår, og at vi kan nære tillid til, at teknologien bliver brugt til vores bedste.

Derfor trak vi den socialdemokratiske netavis i Pressenævnet

Derfor trak vi den socialdemokratiske netavis i Pressenævnet

KOMMENTAR: Netavisen Pio overholdt ikke god presseskik, da den gik til angreb på Mandag Morgens journalistik. Sagen viser ifølge Mandag Morgens chefredaktør, at den socialdemokratiske avis er partiets – og regeringens – forlængede arm. 

Bred opbakning til EU-Kommissionens digitale strategi

Bred opbakning til EU-Kommissionens digitale strategi

EU skal beholde sin førerposition, lød det fra kommissionsformand von der Leyen. Derfor lancerer Kommissionen nu en række strategier, der skal sætte turbo på den digitale vækst, uden at sætte borgernes rettigheder over styr.

Når medarbejderen bliver din mor

Når medarbejderen bliver din mor

KOMMENTAR: Lederfaget er fyldt med anvisninger til, hvordan ledere håndterer en udfordrende medarbejder. Men medarbejdere udvikler også strategier for, hvordan de håndterer en udfordrende chef. Nogle strategier er defensive og manipulerende. Andre er omsorgsfulde og udviklingsorienterede.

Set, læst og hørt: Rasmus Kjeldahl

Set, læst og hørt: Rasmus Kjeldahl

Børns Vilkårs direktør, Rasmus Kjeldahl, er blevet mindet om næstekærligheden i uafrystelig dokumentarfilm og har lyttet til historier fra livet på dødsgangen.

Faldende renter er en historisk megatrend

Faldende renter er en historisk megatrend

NY VIDEN: Bank of England har gennemgået den globale renteudvikling gennem de sidste 700 år, og trenden er for nedadgående. Forskerne bag peger på, at renten sagtens kan fortsætte ind i det negative territorie.

Europas magthavere er historisk unge

Europas magthavere er historisk unge

Mens gennemsnitsalderen for politiske magthavere stiger globalt, bliver de i Europas bare yngre og yngre. Flere europæiske lande har sat historiske rekorder, senest i Østrig med valget af den 33-årige Sebastian Kurz som kansler. Det kan betyde, at Europa vil blive ledet mere visionært og mindre ud fra gamle ideologier.

Alderen er dalet på Slotsholmen

Alderen er dalet på Slotsholmen

Da Mette Frederiksen som 41-årig blev den yngste danske statsminister nogensinde, fulgte hun en alderskurve, der i forvejen var på vej nedad. Også ministre og folketingsmedlemmer bliver gennemsnitligt yngre. De dage, hvor politikere og partiledere døde med arbejdstøjet på, er forbi.

Det er nu, milliarderne skal skaffes til Europas grønne omstilling

Det er nu, milliarderne skal skaffes til Europas grønne omstilling

ANALYSE: EU-Kommissionen vil i denne uge forsøge at overbevise de europæiske regeringsledere om, at hver fjerde euro i det nye budget skal gå til grøn omstilling. 340 milliarder kroner om året fra EU skal trigge lokale, nationale og private investeringer i den grønne omstilling i 27 lande. Der er lagt op til et gigantisk partnerskab på tværs af den offentlige og private sektor som – hvis det lykkes – kan give et effektivt boost til den grønne økonomi.

USA er forvandlet til Det Gamle Vesten

USA er forvandlet til Det Gamle Vesten

KOMMENTAR: Glem Det Vilde Vesten. USA er ved at gro fast i gamle måder at tænke på og en insisterende modstand mod at tænke nyt. Det er en mulighed for Europa, hvis kontinentets unge ledere tør gribe den.

Grøn vinter: MM's bedste om grønt landbrug

Grøn vinter: MM's bedste om grønt landbrug

I hele uge 7 kan du læse nogle af de mest indsigtsfulde analyser om den grønne omstilling fra Mandag Morgens arkiv. Du kan frit dele artiklerne med dit netværk. God læselyst!

I dag har vi samlet evergreens om GRØNT LANDBRUG:

Grøn vinter: MM's bedste om grøn energi

Grøn vinter: MM's bedste om grøn energi

I hele uge 7 kan du læse nogle af de mest indsigtsfulde analyser om den grønne omstilling fra Mandag Morgens arkiv. Du kan frit dele artiklerne med dit netværk. God læselyst!

I dag har vi samlet evergreens om GRØN ENERGI:

Grøn vinter: MM's bedste om grøn økonomi

Grøn vinter: MM's bedste om grøn økonomi

I hele uge 7 kan du læse nogle af de mest indsigtsfulde analyser om den grønne omstilling fra Mandag Morgens arkiv. Du kan frit dele artiklerne med dit netværk. God læselyst!

I dag har vi samlet evergreens om GRØN ØKONOMI:

Grøn vinter: MM's bedste om grøn politik

Grøn vinter: MM's bedste om grøn politik

I hele uge 7 kan du læse nogle af de mest indsigtsfulde analyser om den grønne omstilling fra Mandag Morgens arkiv. Du kan frit dele artiklerne med dit netværk. God læselyst!

I dag har vi samlet evergreens om GRØN POLITIK:

Skal robotterne betale skat?

Skal robotterne betale skat?

Virksomheder skal punge ud, når de erstatter medarbejdere med maskiner, mener nogle forskere og politikere. Andre frygter, at det vil hæmme innovationen uden at have den ønskede effekt.

Fremtidsscenarier handler egentlig om nutiden

Fremtidsscenarier handler egentlig om nutiden

TECHTENDENSER: Udviklingen accelererer. Nye teknologier breder sig hurtigere, forholdene skifter, og det virker aldeles uforudsigeligt, hvad der sker om blot få år. Både professionelt og privat er vi nødt til at reagere hurtigere og hurtigere. Alligevel er der også hårdt brug for at lære at tænke mere langsigtet. Det kan scenarier og fortællinger om fremtiden hjælpe os med.

Fire udfordringer for Mette Frederiksens strategiske ledelsesprojekt

Fire udfordringer for Mette Frederiksens strategiske ledelsesprojekt

KOMMENTAR: Danmark har fået en statsminister, som har gjort det klart, at Danmark skal drejes i en ny retning. Forankret i Statsministeriet er regeringen lige nu i en proces med at fastlægge strategien. Det er en opgave, der indebærer en række velkendte udfordringer.

Set, læst og hørt: Robert Olsen

Set, læst og hørt: Robert Olsen

Robert Olsen har oplevet dette århundredes måske bedste kunstværk og er kommet igennem vintermørket med hjælp fra den svenske rockgruppe Kent.

Mere fryns, mindre plads

Mere fryns, mindre plads

Udendørs wi-fi, ildsteder og varmestyrings-apps er nye tiltag på virksomheders hovedsæder: ”Det skal være rart at gå på arbejde”

Derfor hjælper jobcentrenes indsats ikke udsatte unge

Derfor hjælper jobcentrenes indsats ikke udsatte unge

Allerede tidligt i livet hænger en gruppe unge fast i et liv på kanten af arbejdsmarkedet. Jobcentrene har mere end svært ved at hjælpe dem til at skifte kurs. ”Begynd med de unges behov og ønsker,” siger sociolog, der har fordybet sig i årsager og løsninger.

Det nye mål for social indsats er at skabe robuste unge

Det nye mål for social indsats er at skabe robuste unge

Udsatte unge har svært ved at holde fast i et job eller en uddannelse. Nu arbejder jobcentre og andre aktører over hele landet på at udvikle de unges sociale og menneskelige kompetencer lidt ad gangen. Fremskridtene bliver målt og sat i system.

Udsatte unge netværker sig til et arbejde

Udsatte unge netværker sig til et arbejde

Motivationen hos udsatte unge stiger, når de selv får ansvar for deres praktik. Det er rationalet bag en ny indsats, der placerer de unge i netværk og lader dem træffe de afgørende beslutninger selv.

Dansk klimalov i globalt perspektiv

Dansk klimalov i globalt perspektiv

Allerede tidligt i livet hænger en gruppe unge fast i et liv på kanten af arbejdsmarkedet. Jobcentrene har mere end svært ved at hjælpe dem til at skifte kurs. "Begynd med de unges behov og ønsker," siger adfærdsdesigner, der har fordybet sig i årsager og løsninger.

Robin Hood på overarbejde

Robin Hood på overarbejde

KOMMENTAR: Det kommunale udligningssystem skal gøres mere retfærdigt, mener regeringen. Men hvor ligger den højere retfærdighed mellem 98 kommuner med vidt forskellige grundvilkår og også forskellige politiske prioriteringer.

Kadogo-økonomi har ændret spillereglerne for innovation i Afrika

Kadogo-økonomi har ændret spillereglerne for innovation i Afrika

I Nairobi i Kenya er der utallige små startups og håbefulde iværksættere. Ligesom i Danmark eller USA er fokus på avancerede digitale løsninger. Men hverdagen for en almindelig kenyaner skaber andre behov – og løsninger, en dansker næppe ville forestille sig.

EU’s nye formandskab vil forhindre demografisk kollaps i Østeuropa

EU’s nye formandskab vil forhindre demografisk kollaps i Østeuropa

Når de europæiske regeringsledere gennem det næste halve år samles til EU-topmøder i Zagreb, står et nyt emne øverst på dagsordenen for værtslandet: affolkningen af økonomisk trængte lande i EU. Flere årtier med konstant udvandring fra Øst- og Sydeuropa mod Vest- og Nordeuropa tvinger flere af Unionens medlemslande til at genoverveje, om de kan overleve det grænseløse arbejdsmarked.

Kenya er blevet et klondike for kviklån, data og onlinespil

Kenya er blevet et klondike for kviklån, data og onlinespil

TECHTENDENSER: Takket være den mobile betalingsløsning M-pesa er Kenya blevet et samfund, hvor selv de mindste forretninger er trådt ind i den digitale økonomi. Spørgsmålet er nu, om Kenyas tech-startups formår at bygge videre på succesen. Desværre lader det meste af den digitale udvikling til at fokusere på kviklån og onlinespil. 

ICDK: Disrupt dig selv, før andre disrupter dig

ICDK: Disrupt dig selv, før andre disrupter dig

KOMMENTAR: Nogle af Silicon Valleys selskaber når dårligt nok at disrupte en branche, før de må i gang med at disrupte sig selv, hvis de skal holde sig på omgangshøjde. Når ledere i Silicon Valley taler om  digital omstilling er det i en ganske radikal udgave, sammenlignet med danske forhold.