Obama gør klar til pragmatisk klimaoffensiv

Massive ødelæggelser og tab af menneskeliv som følge af klimaforandringer er ikke længere et skræmmende fremtidsscenarie. Det er kontant og kostbar virkelighed, som rammer borgere, lokalsamfund og virksomheder. Derfor vil eksempelvis amerikanske borgere i de kommende år være langt mere forstående, når politikere og myndigheder gør det klart, at det er nødvendigt at investere i forebyggelse af konkrete oversvømmelser og i de CO2-reduktioner, som på længere sigt kan forebygge den globale opvarmning.

USA’s præsident, Barack Obama, overvejer lige nu, hvordan han med sin kommende regering kan bruge sin anden og sidste periode i Det Hvide Hus til en national klimapolitisk offensiv i USA. Ifølge Obamas særlige klimaudsending, Todd Stern, arbejder præsidenten på at skabe folkeligt momentum bag en ambitiøs klimapolitik – et momentum, der kan gøre det muligt at skaffe flertal i Kongressen for den politik, som Obamas demokratiske parti længe har ønsket at føre, men som et republikansk flertal har blokeret for. 

”Superstormen Sandy og rekordtørken sidste år har åbnet dørene til et mere pragmatisk offentligt engagement, fordi folk, der selv har oplevet disse begivenheder, går mere op i at blive beskyttet end i at deltage i ideologiske debatter,” sagde Stern tidligere på måneden ved en høring i Washington.

Den samme opfattelse af klimaforandringerne som direkte omkostningskrævende realitet vil også præge begivenhederne, når verdens økonomiske og politiske ledere i næste uge mødes til World Economic Forum i Davos i Schweiz. 

Ifølge rapporten ”Global Risks 2013” fra World Economic Forum (WEF), der blev offentliggjort i sidste uge, blev 2012 året, hvor den globale opvarmning forvandlede sig fra en langsigtet risiko til en direkte tabsgivende faktor for virksomheder, myndigheder og almindelige borgere. 

I en rundspørge blandt mere end 1.000 erhvervsledere svarer 26,2 pct., at de i dag anser manglende tilpasning til den nye klimavirkelighed for at være den største miljømæssige risiko, mens kun 17,2 pct. angiver manglende forebyggelse af klimaforandringerne gennem reduktion af CO2-udledninger. Klimaforandringer opfattes med andre ord som et problem, der kræver kriseindgreb her og nu, mens forebyggelse af klimaforandringerne må komme i anden række.

David Cole, chief risk officer i forsikringsselskabet Swiss Re, der har leveret materiale til WEF-rapporten, påpeger samtidig, at den aktuelle økonomiske krise har ført til en form for ’cigarkassetænkning’ blandt politiske og økonomiske beslutningstagere, når det gælder allokering af energi- og klimarelaterede investeringer. 

”Man ser desværre ikke længere kampen mod den økonomiske krise og klimakrisen i sammenhæng, men derimod som modsatrettede hensyn. Intelligent risikostyring handler om at have en holistisk tilgang, hvor man adresserer begge udfordringer i sammenhæng,” sagde David Cole i forbindelse med offentliggørelsen af Global Risk 2013-rapporten, der bygger på besvarelser fra politiske og økonomiske ledere fra flere end 100 lande.

Klimakatastrofer koster USA og Asien dyrt" caption="Figur 1  

Figur 2  " align="left" image="https://www.mm.dk/wp-content/uploads/2016/02/43e89-ckr_fig01_vaekstokonomier_sender_klimaet_pa_katastrofekurs.png" image_width="0" image_full="https://www.mm.dk/wp-content/uploads/2016/01/ed0df-ckr_fig01_vaekstokonomier_sender_klimaet_pa_katastrofekurs.png | Forstør   Luk

Mens den økonomiske krise gør det stadig sværere at skaffe investeringskapital til den langsigtede grønne omstilling, vokser udledningerne af CO2 monumentalt. Det sker først og fremmest i Kina og resten af den nye verden, mens USA og Europa har reduceret deres udledninger.

Kilde: World Economic Forum: ”Global Risks 2013”, og Swiss Reinsurance Company. [/graph]

USA ramt af vildt klima

WEF-rapporten viser, at særlig USA nu er hårdt ramt af klimarelaterede naturkatastrofer. Se figur 1. Denne tendens understøttes af en ny statusrapport fra det bredt funderede statslige rådgivningsorgan US National Climate Assessment, som i sidste uge konkluderede, at klimaforandringer nu rammer det amerikanske samfund på en række områder inden for sundhed, infrastruktur, vandforsyning og landbrug.

Ifølge rapporten vil svage befolkningsgrupper som ældre og småbørn i de kommende år blive ramt af det varmere klima, ligesom byer, lufthavne og andre vil blive ramt af de flere oversvømmelser og hedebølger som følge af den globale opvarmning.

”Majsproducenter i Iowa, østersavlere i staten Washington og sirupproducenter i Vermont oplever forandringer i deres lokale klima, som de ikke har set før,” hedder det anekdotisk i rapporten, der har fået bred omtale i amerikanske massemedier. Orkanen Sandy i efteråret og nyheden om, at 2012 var det varmeste år i USA nogensinde, har for alvor øget interessen for klimaforandringer.

Præsident Barack Obama lagde umiddelbart efter sit genvalg i november 2012 op til, at kampen mod den globale opvarmning vil komme højt på den politiske dagsorden i hans anden valgperiode.

”Vi ønsker, at vore børn skal leve i et Amerika, som ikke er overbebyrdet af gæld, som ikke er svækket af ulighed, og som ikke er truet af den globale opvarmnings destruktive kraft,” sagde Obama.

Det står endnu ikke klart, præcis hvordan Obama vil tackle klimaproblemerne. Men lige nu er han i gang med at sætte sit nye ministerhold, hvor den stærkt klimaengagerede John Kerry står til at blive ny udenrigsminister, og hvor der også skal udpeges en ny energiminister. Samtidig er der vedholdende presseforlydender fra Washington om, at præsidenten planlægger et såkaldt nationalt klimatopmøde allerede i foråret.

Skifergas giver nye muligheder

De amerikanske myndigheders fokus på global opvarmning, ressourceknaphed og grøn omstilling kommer også til udtryk i rapporten ”Global Trends 2030: Alternative World”, som efterretningstjenesternes ”analyseinstitut” National Intelligence Council (NIC) offentliggjorde i december. Her hedder det, at ”dramatiske og uforudsete (klima-)forandringer allerede forekommer hastigere end hidtil forudset”. 

Udviklingen i USA er den store joker på den internationale klimadagsorden i første halvdel af 2013. Obama står foran et energi- og klimapolitisk window of opportunity: De hjemlige forekomster af skifergas og -olie betyder, at USA nu har udsigt til at blive selvforsynende med energi. Rigeligheden af disse fossile brændsler er ikke i sig selv nogen god klimapolitisk nyhed. Men ikke desto mindre forbedrer det Obamas muligheder for at genskabe den økonomiske vækst og nedbringe arbejdsløsheden. Det kan frigøre økonomiske ressourcer til den nødvendige grønne omstilling. 

Som fremtidsforskerne fra NIC anfører, giver det desuden en række energirelaterede geostrategiske fordele:

  • Billig energi vil i nogle tilfælde gøre det muligt at trække outsourcet industriproduktion hjem igen.
  • USA’s militær og diplomati skal ikke i samme grad forsvare strategiske oversøiske energiinteresser.
  • Saudi-Arabien og andre despotiske olieproducerende regimer vil ikke i samme grad som tidligere kunne fastsætte olieprisen i OPEC.
  • USA’s handelsbalance vil blive mærkbart forbedret, når man går fra at være nettoimportør til at blive nettoeksportør af energi.
[graph title="Vækstøkonomier sender klimaet på katastrofekurs" class="crb-wpthumb attachment-915-0 crb-graph-large" alt="" />

Kilde: The Wall Street Journal, PBL Netherlands Environmental Assessment Agency, EU-Kommissionen. 

Ingen europæiske illusioner

Forhåbningerne om nye grønne fremskridt i den amerikanske energi- og klimapolitik iagttages i øjeblikket med en vis skepsis i Europa. Både EU-Kommissionen, Tyskland og Frankrig er godt klar over, at udsigten til billigere (fossil) energi til amerikansk erhvervsliv automatisk vil øge presset for billig energi til europæiske produktionsvirksomheder.

Både i Berlin og i Paris er man i øjeblikket i færd med at planlægge en storstilet omlægning af energiforsyningen. Tyskland vil udfase atomkraften, som i dag udgør 22 pct. af den samlede elektricitetsproduktion, mens Frankrig vil reducere andelen fra 75 til 50 pct. Særlig i Frankrig er man dog – ligesom i Danmark og andre europæiske lande – stærkt fokuseret på at øge virksomhedernes internationale konkurrenceevne. Og allerede i dag arbejder førende erhvervsorganisationer og energiintensive industrier på at sikre, at højere energipriser ikke kommer til at ødelægge deres konkurrenceevne.

De europæiske klimapolitikere har også noteret sig, at amerikanerne ved det seneste klimatopmøde i Doha i december var meget lidt åbne for at påtage sig internationale klimaforpligtelser. Og sidst, men ikke mindst, er der i Bruxelles bitterhed over, at præsident Obama reelt blokerede for EU-Kommissionens bestræbelser på at tvinge den interkontinentale flytrafik ind under det europæiske handelssystem for CO2-kvoter.

Forrige artikel Bankernes storhedstid er forbi Bankernes storhedstid er forbi Næste artikel Minister giver intensiv eksporthjælp til de mindre virksomheder Minister giver intensiv eksporthjælp til de mindre virksomheder

Fra pandadiplomati til mundbinddiplomati

Fra pandadiplomati til mundbinddiplomati

Ikke kun vores hverdag bliver anderledes efter coronakrisen. Det gør også vores tillid til, om EU kan beskytte vores samfund, og hvem der mon kommer og hjælper, når nøden er størst – USA eller Kina?

18 måneders maratonkamp mod corona venter

18 måneders maratonkamp mod corona venter

Nye bølger af smittespredning kan følge, hvis regeringen lemper restriktioner for hurtigt og for meget. Forskergruppe på Statens Serum Institut, DTU og RUC arbejder lige nu på modeller, der kan vise, hvor regeringen kan lempe restriktionerne først. Højt smitteberedskab frem til fremkomst af vaccine kan mindske danskernes tillid til hinanden.

Kina løsner forsigtigt på grebet

Kina løsner forsigtigt på grebet

Efter et par måneders storstilet, konsekvent og til tider hårdhændet indsats for at bremse coronaepidemien er de kinesiske myndigheder nu begyndt at løsne lidt på grebet. Men hvor meget tør man slække på kontrollen? Og bliver hverdagen nogensinde den samme igen? De dilemmaer, man nu ser i Kina, vil vi formentlig også se i Danmark, når epidemien har toppet.

Corona-innovation med speederen i bund

Corona-innovation med speederen i bund

ANALYSE: Siden coronakrisen ramte Danmark, er en lang række digitale initiativer til at finde løsninger dukket op. De mange websites og arbejdsgrupper, der samler eksperter inden for sundhed, læring og it, har det tilfælles, at de arbejder med den tilgang til innovation, vi kender fra startupmiljøet: lynhurtigt, selvorganiserede og i tæt samspil med brugerne.

Smittedetektiver i Singapore dæmper spredning af corona

Smittedetektiver i Singapore dæmper spredning af corona

Smittetallet i Danmark er nu fire gange højere end i Singapore. I den asiatiske bystat sporer detektiver smittekæder og offentliggør resultaterne. Det udfordrer den enkeltes ret til privatliv, men har sikret singaporeanerne større frihed til at leve et mere normalt hverdagsliv

Distanceledelse for begyndere

Distanceledelse for begyndere

At lede på distancen handler om meget mere end at udstikke ordrer på jævnlige videokonferencer. Uden det fysiske nærvær transformeres lederrollen, og der er behov for mindst lige så meget fokus på justering af filosofien som på det tekniske, understreger digital konsulent. 

Coronavirussen rammer luftfartens klimaplaner

Coronavirussen rammer luftfartens klimaplaner

Coronakrisen rammer luftfartens økonomi med voldsom kraft. Klimaplaner er blevet udskudt – men indtil videre ikke smidt i vasken. Branchens klimainitiativer afhænger nu af hjælp fra staten, der i forvejen har spændt et milliarddyrt sikkerhedsnet ud under hele samfundet. 

Det er nu du skal vise lederskab

Det er nu du skal vise lederskab

Coronakrisen har på rekordtid sat Danmark og samtlige virksomheder og organisationer i landet i undtagelsestilstand. Der er akut behov for lederskab på alle niveauer. Mandag Morgen har talt med en række ledelseseksperter om, hvilken type kriseledelse situationen kalder på.

Den politiske kriseledelse nyfortolkes dag for dag

Den politiske kriseledelse nyfortolkes dag for dag

Der bliver skrevet politisk historie i disse uger, hvor statsledere kloden over udvikler nye former for kriseledelse. Tre ting er dog stadig afgørende, når politikere skal lede et land gennem en krise: lederens integritet, beslutningsevne og kommunikative evner. Alle de tre ingredienser indgår i statsledernes vidt forskellige strategier, uanset om det er Mette Frederiksens inkluderende statsmandsskab eller den franske krigsretorik med Macron som ene general bag skrivebordet.

Hvad coronakrisen kan lære os om ledelse – og om demokratiet

Hvad coronakrisen kan lære os om ledelse – og om demokratiet

KOMMENTAR: Kampen mod coronavirus er et studie i demokratiets evne til at tilpasse sig og løse akutte problemer. Spørgsmålet er, om demokratiet også er i stand til at løse problemer, der kommer snigende mere ubemærket end en dræbende virus?

Eksperter:  Drop målet om balance på de offentlige budgetter

Eksperter: Drop målet om balance på de offentlige budgetter

Regeringens nødpakker under coronakrisen påvirker ikke det økonomiske råderum nævneværdigt, hvis krisen er midlertidig. Det viser en beregning, som Cepos har foretaget for Mandag Morgen. Alligevel opfordrer både Cepos og andre økonomiske eksperter regeringen til at budgettere med et minus frem mod 2030. Det vil give regeringen 12 mia. kroner ekstra til omstillingen af velfærden og økonomien.  

Om aggression og omsorg i kriseledelse

Om aggression og omsorg i kriseledelse

Kriser kalder på klare svar. Det kan være skræmmende at være den, der skal give dem. Ikke alene på grund af situationens kaos og angsten i omgivelserne. Men også fordi den aggressivitet, der kaldes på, vækker dit ubehag. Paradoksalt nok kan netop dette ubehag føre til, at den aggressive lederrolle overspilles.

Nyt job: Susanne Mørch skal fortsætte Tivolis store vækst

Nyt job: Susanne Mørch skal fortsætte Tivolis store vækst

Susanne Mørch overtager direktørposten i Tivoli, når den mangeårige direktør Lars Liebst træder tilbage. Mørch overtager landets mest succesfulde attraktion, men udfordringen bliver at vedholde væksten, samtidig med at coronavirussen kan få store konsekvenser for forlystelsesparken den kommende tid.

Coronavirus tester vores immunitet over for falske nyheder

Coronavirus tester vores immunitet over for falske nyheder

I kølvandet på coronavirussens spredning kommer også en syndflod af falske nyheder om, hvor sygdommen kommer fra, og hvordan man kan kureres for den. Pandemien er den hidtil største stresstest af det samarbejde, der langt om længe er kommet op at stå mellem de europæiske lande og de sociale medier.

Coronavirussens dominoeffekter ryster de globale forsyningskæder

Coronavirussens dominoeffekter ryster de globale forsyningskæder

Coronaepidemien viser, hvor dybt afhængige mange virksomheder i dag er af langstrakte, globale forsyningskæder. Allerede nu mærker danske virksomheder konsekvenserne. Hvor dyb og omfattende denne forsyningskrise bliver, er usikkert, men coronaepidemien kommer til at påvirke både virksomhedsstrategier og global handelspolitik, forudser eksperter.

Apple satsede alt på Kina – og så kom corona

Apple satsede alt på Kina – og så kom corona

Corona sætter forsyningskædernes sårbarheder på spidsen. Det mærker en af verdens største virksomheder netop nu: Apple er helt afhængig af Kina i sin produktion af iPhones, men den strategi tryktestes nu af karantæner, told og faldende salgstal.

Set, læst og hørt: Kristian Wendelboe

Set, læst og hørt: Kristian Wendelboe

Kristian Wendelboe har givet sig hen til Det Ny Teaters opsætning af vampyrmusical og anbefaler en fransk roman, hvis indhold han ikke tør citere fra.

Her logger du på generalforsamlingen

Her logger du på generalforsamlingen

De seneste ugers udbrud af covid-19 har tvunget dansk erhvervsliv til at tænke i nye baner, når eksempelvis planlagte generalforsamlinger og møder skal afholdes. Men hvilke udfordringer giver det, at aktionærer og parter ikke kan mødes og se hinanden i øjnene, når kritiske beslutninger skal drøftes? Og hvilke digitale redskaber vil de blive så glade for undervejs, at de slet ikke vil af med dem igen?

Regeringen skal skabe en optimistisk ængstelse

Regeringen skal skabe en optimistisk ængstelse

Mette Frederiksen og regeringen tackler coronavirussen med en kombinaiton af håndfaste indgreb og indtrængende opfordringer til borgerne om at ændre adfærd. Det er nødvendigt at fastholde befolkningens opmærksomhed og tillid i mange uger, siger ekspert.

Frederiksens politiske projekt skal omskrives

Frederiksens politiske projekt skal omskrives

KOMMENTAR: Coronavirussen vælter Mette Frederiksens strategiske plan. Hun ville netop ikke være krisestyrmand og hoppe fra tue til tue. Det er præcis, hvad hun må gøre nu.

Et ubehageligt skub i den rigtige retning

Et ubehageligt skub i den rigtige retning

TECHTENDENSER: Coronaepidemien skubber på mange måder verden i retninger, som alligevel var nødvendige i forhold til helt andre problemer, først og fremmest klimakrisen. Teknologien har gjort det muligt at producere, arbejde, studere og samarbejde uden at sende mennesker og varer rundt i hele verden. Men først nu bliver vi tvunget til at udnytte muligheden for at leve og arbejde anderledes.

Vejen til den store reform af sundhedsvæsenet

Vejen til den store reform af sundhedsvæsenet

Alle vil flytte behandlinger fra sygehuse til kommuner og praktiserende læger, og alle vil sætte patienten i centrum. Men ingen har svarene på, hvordan det skal ske, og hvordan det hænger sammen økonomisk. En stribe aktører opfordrer nu sundhedsminister Magnus Heunicke til at gå målrettet ind i forberedelserne af en ny reform af sundhedsvæsenet.

Ny hovedrolle til familielægen

Ny hovedrolle til familielægen

300.000 danskere vil om få år ikke have deres egen faste læge, hvis udviklingen fortsætter som hidtil. Reformen skal styrke den almene praksis, så den praktiserende læge reelt bliver patienternes tovholder.

Nationale penge skal sikre nærhed i sundhed

Nationale penge skal sikre nærhed i sundhed

Over hele landet aftaler regioner og kommuner nu, hvad det skal koste, når en behandling flytter fra sygehuset og hjem til patienten. Aftalerne er forskellige fra region til region og tilbyder ikke samme kvalitet i behandlingen. Ekspert efterlyser national, økonomisk model.

22 sundhedsklynger skal hjælpe patienter fra sygehus til kommuner

22 sundhedsklynger skal hjælpe patienter fra sygehus til kommuner

Sygehuse, kommuner og praktiserende læger skal samarbejde mere om patienterne. De har i ti år mødtes i 22 sundhedsklynger, der erbygget op omkring akutsygehuse i hele landet. Ingen har evalueret klyngernes arbejde. Alligevel kan de få en nøglerolle i en kommende reform.

Forebyggelse skal give danskerne flere gode leveår

Forebyggelse skal give danskerne flere gode leveår

Danskerne bliver så syge, at sundhedsvæsenet har svært ved at følge med. Vi lever dobbelt så mange år med sygdom som vores naboer i Norge, og de lever længere end os. Nu efterlyser sundhedseksperter initiativer, som skal forebygge vores egne dårlige livsstilsvalg.

Sundhedshuse får nøglerolle

Sundhedshuse får nøglerolle

Flere læger til yderområder, synergi mellem sundhedsfaglige grupper og flere og bedre lokale behandlingstilbud. Det er nogle af de fordele, sundhedshuse kan føre med sig. Hvis det bliver grebet rigtigt an.

Patienter kan mestre livet med nye fælles data

Patienter kan mestre livet med nye fælles data

Borgere samler sundhedsdata ind i millionvis. De deler data med producenter som Apple, Google, Garmin og Samsung, men ikke med deres læge eller andre sundhedsprofessionelle. Ekspert efterlyser ny strategi for brug af patienters egne data til fremme af sundhed.

Set, læst og hørt: Camilla Mordhorst

Set, læst og hørt: Camilla Mordhorst

Camilla Mordhorst, direktør for Dansk Kulturinstitut, har set Oscarnomineret dokumentar om kultursammenstødet på en kinesiskejet fabrik i USA’s hjerteland og læst forrygende russisk litteratur om djævlens visit i Moskva.

Syrien bløder, men hvad skal det nytte?

Syrien bløder, men hvad skal det nytte?

KOMMENTAR: For 20 år siden gjorde Vesten op med tanken om, at lande frit kunne mishandle deres egen befolkning. Men to årtier med kaotiske krige har vendt situationen på hovedet: EU og Nato forsøger ikke længere at standse krigsforbrydelserne med væbnet magt – vi satser bare på, det ikke betyder flere flygtninge til os.