Offentlige ledere: Fortsat på skrump

Beskæftigelsen i den offentlige sektor er på vej ned, og tendensen vil fortsætte helt frem til 2020. I Mandag Morgens store velfærdsanalyse, et survey til godt 1200 velfærdsledere i først og fremmest den offentlgie sektor, svarer hver sjette leder ligefrem, at den offentlige sektor vil beskæftige mindre end 690.000 fuldtidsansatte i 2020. Det er langt under de 735.000, der var gennemsnittet under VK-regeringerne i 00’erne. 8 ud af 10 mener, ydelser skal prioriteres til borgere med størst behov. Samtidig oplever de høje krav til dokumentation og håber på afbureaukratisering.

Et stort flertal af lederne for landets børnehaver, skoler, rådhuse og sygehuse regner med, at de fremover kommer til at udføre deres opgaver med færre ansatte. Færre ansatte er forventningen hos 62 pct. af lederne, mens 15 pct. – svarende til hver sjette leder – ligefrem forudser, at den offentlige sektor kun vil råde over 690.000 fuldtidsbeskæftigede i 2020.

Det er langt under det nuværende niveau på omkring 750.000 fuldtidsbeskæftigede og også langt under de ca. 735.000 fuldtidsbeskæftigede, der i gennemsnit arbejdede i den offentlige sektor under de skiftende VK-regeringer i 00’erne. Se figur 1.

Det viser en ny undersøgelse blandt godt 1.200 af velfærdslederne i Mandag Morgens Velfærdspanel.

Login