Om aggression og omsorg i kriseledelse

Kriser kalder på klare svar. Det kan være skræmmende at være den, der skal give dem. Ikke alene på grund af situationens kaos og angsten i omgivelserne. Men også fordi den aggressivitet, der kaldes på, vækker dit ubehag. Paradoksalt nok kan netop dette ubehag føre til, at den aggressive lederrolle overspilles.

Af Klaus Majgaard
Rådgiver i offentlig ledelse og styring

Når en krise rammer, skal organisationer ikke alene stå ansigt til ansigt med ydre udfordringer. De bliver også konfronteret med interne og måske fortrængte spændinger og konflikter.

Den ekstraordinære situation skaber opbrud i det system af kompromiser og grænsedragninger, der tegner organisationen i normale tider. Pludselig sættes der spørgsmålstegn ved prioriteter, arbejdsgange og måske endda kommandoveje. Grænserne brydes op.

Login