Otte universiteter er fem for mange

Udfordringerne tårner sig op for den danske universitetssektor. Der er højrøstede klager over faldende kvalitet, stadig flere dimittender kastes ud i arbejdsløshed, og forskningstunge virksomheder må flytte til udlandet efter talenterne. Universiteterne er i benhård konkurrence om de studerende og opretter nye uddannelser i ét væk. Men i stedet burde de fokusere kræfterne og hæve den grundlæggende faglighed, siger kritikere. De mener, at universiteterne har udviklet sig til administrative mastodonter, der har svært ved at skabe værdi for det omgivende samfund og er ude af stand til at forny sig. Og måske er otte danske universiteter i virkeligheden fem for mange. Det mener Flemming Besenbacher, medlem af Danmarks Forskningspolitiske Råd og formand for Carlsbergfondet.

Studerende, der består, selv om de burde dumpe. Klager over dalende kvalitet og for lidt undervisning. Dimittender, der ryger i arbejdsløshedskøen frem for arbejdsmarkedet. Problemer med at omsætte forskning og viden til egentlig værdi for samfundet. Og danske virksomheder, der flytter deres forskning til udlandet, fordi de har svært ved at finde akademiske toptalenter.

Listen over udfordringer tårner sig op for Danmarks otte universiteter. Se også tekstboks.

På den ene side har universitetsuddannelserne aldrig været mere populære end i dag. Fortsætter de senere års massive tilstrømning af nye studerende, vil antallet af danskere med en lang videregående uddannelse vokse fra ca. 255.000 i dag til 460.000 i 2030.

Login