Politisk flertal vil sætte fart i hurtigt bredbånd

13 år med teleselskaberne i front for bredbåndsudbygningen har skabt et Danmark med meget forskellig adgang til hurtigt bredbånd. Selv om skiftende regeringer og flertal i Folketinget har holdt fast i teleforligets princip om, at udbygningen af bredbånd i Danmark skal foregå på markedets præmisser, bliver der stillet flere og flere krav til teleselskaberne for at sikre, at alle danskere får lige adgang. Ønsket om, at alle danskere skal have adgang til hurtigt bredbånd, får nu et flertal i Folketinget til at rette blikket mod teleselskaberne. ”Det er en god ide at dele infrastruktur. Helt på samme måde, som TDC skal dele sine kobberkabler med andre selskaber, kunne man også forestille sig, at selskaberne deler kapaciteten på fiberkablerne med hinanden,” siger Trine Bramsen, it-ordfører for Socialdemokraterne.

Folketingets tre største partier – Socialdemokraterne, Venstre og Dansk Folkeparti – er nu klar til at revidere det knap 14 år gamle teleforlig og ændre reglerne for, hvordan hele Danmark får adgang til hurtigt bredbånd. Dermed står den hidtidige politik om, at markedskræfterne alene skulle sikre adgangen til bredbånd, for fald. Årsagen er den enkle, at danskernes adgang til hurtigt bredbånd i dag afhænger af, hvor i landet man bor. Se figur 1.

Regeringen ventes i dag at fremlægge sit udspil til en ny plan for mobil- og bredbåndsdækningen, og det kan sætte gang i omfattende forhandlinger om, hvad der skal til, for at alle danskere kan få hurtigt bredbånd.

Uanset om resultatet bliver en egentlig revision af det gamle teleforlig, eller om der alene bliver tale om endnu en tillægsaftale til aftalen, så kan teleselskaberne se frem til mere håndfaste krav til deres praksis på en række områder.

Login