Flere rådgivere skal bryde Slotsholmens embedsmandsvælde

Fagpolitiske rådgivere, der kommer og går med ministeren, er nøglen, hvis politikerne vil generobre magten i ministerierne fra embedsapparatet. Det er budskabet fra en af Danmarks mest erfarne topembedsmænd, Jørgen Rosted. Han mener, at magtkampen mellem minister og departementschef er afgjort på forhånd med den nuværende styringsmodel. Eksministre bekræfter, at det kan være svært at sætte sig igennem over for embedsapparatet.

Her går det skidt, send flere rådgivere. Det er budskabet fra en af Danmarks mest erfarne topembedsmænd, tidligere departementschef i Erhvervsministeriet, Jørgen Rosted.

Mandag Morgen beskrev i sidste uge, hvordan ministrene står stadig svagere over for embedsværket. Det hæmmer deres muligheder for at komme igennem med deres politik og har i flere tilfælde fået ministerhoveder til at rulle – senest i sagen om udviklingsminister Christian Friis Bach.

Hvis ministrene vil have magten tilbage og igen blive herrer i eget hus, må de i højere grad bringe deres egne politikmagere med ind i centraladministrationen, vurderer Jørgen Rosted, der tidligere har slået på tromme for en grundlæggende omlægning af ministerbetjeningen.

Login