Regeringen giver grønt lys for kinesiske arbejdsforhold i Grønland

Med regeringens opbakning tredjebehandler Grønlands Landsting i dag den omstridte storskalalov, der giver udenlandske virksomheder adgang til storstilet udvinding af Grønlands naturressourcer. Loven tillader import af billig udenlandsk arbejdskraft på vilkår langt under de grønlandske, og den danske regering får skarp kritik fra LO og både arbejdsgivere og fagbevægelse i Grønland for at åbne for social dumping.

Lønninger uden overtidsbetaling og feriepenge, arbejdsuger på 60 timer og modregning af udgifter til tøj, bolig, mad og forsikring. Det bliver virkeligheden for tusindvis af kinesiske gæstearbejdere i Grønland, hvis Landstinget som ventet i dag vedtager en lov, der gør det muligt for udenlandske selskaber at etablere store mineprojekter på grønlandsk jord med udenlandske overenskomster.

Den stærkt omdiskuterede storskalalov forudsætter, at det danske folketing vedtager en særlov, der legaliserer ansættelsen af udenlandske arbejdere på deres hjemlands arbejdsvilkår. Statsminister Helle Thorning-Schmidt har ifølge Grønlands landsstyreformand Kuupik Kleist ”udvist imødekommenhed og velvilje til at servicere det grønlandske behov for udenlandsk arbejdskraft”. To andre socialdemokratiske ministre – justitsminister Morten Bødskov og beskæftigelsesminister Mette Frederiksen – har haft lovforslaget til høring og ikke haft bemærkninger til det.

Storskalaloven vedtages i al hast og trods massive protester fra begge sider af det grønlandske arbejdsmarked. Både den grønlandske fagbevægelse, SIK, og Grønlands Arbejdsgiverforening, GA, er stærkt kritiske over for, at storskalaloven baner vej for social dumping ved at gøre det lovligt at hente udenlandsk arbejdskraft til Grønland på de udenlandske og typisk dårligere overenskomster, der er indgået i arbejdernes hjemlande.

Login