Regeringen vil rydde op i pensionsregler

POLITIK Regeringen er på vej med kommission, der skal undersøge, om man kan forenkle reglerne for fleksibel tilbagetrækning, og om den nuværende stigning i pensionsalderen skal stoppe ved 70 år. Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard vil samtidig investere mere i det sunde arbejdsliv.

Foto: Søren BIdstrup/Ritzau Scanpix
Jens ReiermannTorben K. Andersen

MM Special: Det gode arbejdsliv

Pensionsalderen står igen til at stige, men danskerne gruer for arbejdslivets sidste etape. Der er brug for et sundere og mere fleksibelt arbejdsliv, lyder det fra flere kanter.

Seniorer vil pensioneres før tid – Folketinget vil hæve pensionsalderen

Det får seniorer til at blive længere i job

Regeringen vil rydde op i pensionsregler

For langt de fleste er der tale om et enten-eller. Enten arbejder man, eller også går man på pension.

Nu vil regeringen gøre op med dette enten-eller og gøre det lettere for danskerne at trække sig tilbage på deltid før pensionsalderen og blive længere tid på arbejdsmarkedet efter pensionsalderen.

Det skal ske ved at rydde op i de nuværende regler om pension.

”Problemet er, at reglerne er for komplekse. Derfor vil vi meget gerne, at den kommission vi i efteråret nedsætter for at undersøge, om pensionsalderen fortsat skal stige til mere end 70 år, også undersøger, om reglerne i pensionssystemet kan forenkles,” siger beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard.

Han håber, en forenkling af reglerne kan få flere danskere til at blive på arbejdsmarkedet, også efter de kunne være gået på pension. Den udvikling er så småt gået i gang, men slet ikke i samme omfang som blandt andet i Norge, hvor op mod hver tredje borger mellem 65 og 69 arbejder. I Danmark er det hver femte.

Ministeren henviser her til en af de 20 anbefalinger, Seniortænketanken fremlagde i efteråret. Tænketanken henviste blandt andet til en undersøgelse, der viser, at mere end halvdelen af danskerne mener, at pensionsreglerne er uoverskuelige.

Hvis forenklingen kan få flere danskere til frivilligt at blive på arbejdsmarkedet, mindsker det behovet for løbende at hæve pensionsalderen for alle.

”Vi skal nedbryde de barrierer, der forhindrer den fleksibilitet med hensyn til pension, som nogle danskere ønsker sig. Det kan også handle om økonomi, så man kan tjene mere uden at blive modregnet i folkepensionen. Alt i alt er de nuværende regler alt for komplekse,” siger Peter Hummelgaard.

Dermed udvider han efterårets i forvejen omfattende politiske dagsorden om pension.

Hummelgaard i hovedrolle

Allerede i midten af august forventes det, at han og regeringen fremlægger sit forslag om en ret til at gå tidligt på folkepension.

”Retten til en tidligere pension giver folk mulighed for en værdig tilbagetrækning, inden de bliver så nedslidte, at de skal ud og dokumentere, at de ingen arbejdsevne har tilbage. Der er en grund til, at mange mennesker oplever, at de ikke kan arbejde, til de skal pensioneres. Det er blandt andet koblet med, hvor tidligt de er begyndt på arbejdsmarkedet,” siger Peter Hummelgaard.

Ved siden af regeringens arbejde med retten til en tidlig folkepension har et stort flertal i Folketinget i Velfærdsforliget fra 2006 forpligtet sig til løbende at diskutere, om pensionsalderen skal hæves i takt med, at danskerne lever stadigt længere. Det skal ske hvert femte år, og næste gang er i dette efterår. Peter Hummelgaard holder fast i Velfærdsforliget og fremlægger til efteråret regeringens forslag om, at pensionsalderen skal sættes op til 69 fra og med 2035.

Han erkender også, at mange danskere er bekymrede for ikke at kunne holde til de ekstra år på arbejdsmarkedet. 

”Vi står stadig ved, at pensionsalderen gradvis hæves i takt med, at vi lever længere. Men efter vores mening må det hænge sammen med de arbejdsliv, vi har. For det første skal vi have høje ambitioner for et ordentligt arbejdsmiljø og for, at der er en ordentlig sammenhæng mellem arbejdsliv og familieliv. Og for det andet skal man kunne forlade arbejdsmarkedet på en værdig måde og ikke i en sygeseng,” siger han.

Det sunde arbejdsliv

Den politisk ømtålelige diskussion om pensionsalderen og den ret til tidlig folkepension, som Socialdemokratiet gik til valg på, skal altså suppleres med en indsats for et sundere arbejdsliv.

Peter Hummelgaard henviser her til regeringens arbejde med at implementere den omfattende aftale om arbejdsmiljøet, som et stort flertal i Folketinget indgik umiddelbart før valget.

”Vi er nødt til at blive bedre til at forebygge den nedslidning, der sker i arbejdslivet. Det handler blandt andet om at holde fokus på den arbejdsmiljøaftale, der blev indgået sidste år, heldigvis af et bredt flertal. Derfor kommer vi til at hæve bøderne for de virksomheder, der ikke har styr på arbejdsmiljøet,” siger han.

Sådan ser arbejdsmiljøaftalens pisk ud. Men der kommer også en gulerod.

”Vi arbejder lige nu med en ordning, så vi kan yde direkte tilskud til virksomheder. Det er ikke aftalt endeligt nu, men vi håber, at virksomheder kan få tilskud til at investere i forbedringer af arbejdsmiljøet for deres medarbejdere. Jeg håber, vi kommer langt med den nye aftale om arbejdsmiljøet, men det vil også være naivt at tro, at det løser alle problemer. Vi er nødt til at have et vedholdende fokus på det sunde arbejdsliv,” siger Peter Hummelgaard.

Omtalte personer

Peter Hummelgaard

Justitsminister, MF (S)
cand.jur. (Københavns Uni. 2012)


Få Mandag Morgens overskrifter direkte i din mail.

Tilmeld dig nyhedsbrevet nu

Få Mandag Morgens overskrifter direkte i din mail.

Tilmeld dig nyhedsbrevet nu