Ressourcekrisen kan kickstarte SMV’erne i konkurrencen

Flere danske SMV’er har indset, at fremtidens ordrer og kunder skal vindes på evnen til at håndtere materialer og ressourcer. De nøjes ikke kun med at spare på energi og vand, men genanvender materialer i deres produktion og sigter med tiden på at blive affaldsfri. Ifølge organisationer som OECD, World Economic Forum og EU er de på rette vej, for ressourceeffektivitet vil overhale løn som virksomhedernes vigtigste konkurrenceparameter. Udviklingen baner vej for innovation af nye produkter og forretningsmodeller. Men omstillingen er krævende, og de fleste klarer den kun med hjælp udefra. Danmark kan lære af Storbritannien og Tyskland, hvor offentlige investeringer i ressourceeffektivitet skaber gode tal på SMV’ernes bundlinje.

Når medarbejdere fra Troldtekt mødes med potentielle kunder, falder snakken oftere og oftere på materialerne i virksomhedens produktion: Hvor kommer de fra, er de produceret under hensyn til miljøet, og, ikke mindst, hvad sker der med dem, når produkterne engang kasseres?

Virksomheden, der har lige under 80 medarbejdere og hovedkontor i Tranbjerg syd for Aarhus, har produceret akustikplader siden 1935. Men de seneste år har rækken af spørgsmål om materialer og miljø fået Troldtekt til at tage et stort skridt ind i ressourceøkonomien. Se boks.

I dag anvender Troldtekt primært certificeret træ i sine produkter, og affald fra produktionen ryger til kompost og bliver gødning for nye generationer af træer, der engang igen kan ende i Troldtekts akustikplader. Det træbetonaffald, der ikke kan komposteres, ryger til Aalborg Portland, der på forsøgsbasis arbejder med at omdanne det til nye råvarer. Senest har virksomheden indgået et samarbejde med Vugge til Vugge Danmark, der vejleder virksomheder i at udvikle produkter, der bidrager positivt til samfundet – både økonomisk, miljømæssigt og socialt.

Login