Ressourcekrisens brændende platform

Nye globale ressourcekrige truer, når den voksende velstand i udviklingslandene sætter fart i efterspørgslen efter energi, mineraler og vand. En ny ressourceøkonomi og ressourceeffektivitet kan blive det, der afgør konkurrencen i de kommende år. Ressourcekrisen har stor betydning for fødevare- og sikkerhedskrisen.

Knapheden på energi, råstoffer og vand er en af de allerstørste og mest presserende megakriser, som verdens regeringer og virksomheder skal forholde sig til. Råvarepriserne er vendt tilbage til det høje niveau under finanskrisen i 2008, prisen på en tønde råolie er steget til 115 dollar, og priserne på en række vitale råstoffer og sjældne mineraler er tårnhøje målt med historisk målestok. Se figur 1.

Ressourcekrisen er én af syv forbundne megakriser, som kommer til at præge 2013. Læs analyser af de øvrige kriser her.

De sidste ti år er priserne på råstoffer steget mere, end de faldt i de foregående hundrede år tilsammen. Udvindingen fra nye oliefelter og miner har også haft svært ved at følge med efterspørgslen. At oliepriserne har været høje under en dyb global krise, hænger sammen med, at en række af de gamle oliefelter er ved at ramme loftet for, hvor meget olie der kan udvindes. Også inden for kobber, aluminium og en række sjældne mineraler er der et mismatch mellem udbud og efterspørgsel.

Login