Ridderen af det sociale ansvar

[graph title="Erik Thorsted" caption=" " align="right" image="https://www.mm.dk/wp-content/uploads/2016/01/3f70e-797361_erik-thorsted-copy.png" image_width="0" image_full="https://www.mm.dk/wp-content/uploads/2016/01/91af4-797361_erik-thorsted-copy.png" text="• Født i 1946 i København"] [/graph]

Erik Thorsted er ikke en mand, der optræder særlig ofte i avisernes spalter, folder sig ud som ekspert på tv eller har travlt med at udbasunere sine sejre.

Men tag ikke fejl. Erik Thorsted er ubestridt en af landets mest visionære og innovative forandringsledere inden for sit felt, og gennem de sidste 15 år har han formået at samle tusindvis af frivillige danskere på tværs af sektorer for at hjælpe nogle af samfundets mest udsatte grupper.

Som direktør i Center for Socialt Ansvar, der er et privat netværk for en række frivillige organisationer med det fælles mål at skabe mere velfærd for færre midler, er Erik Thorsted hovedarkitekten bag så forskellige initiativer som Natteravnene, Familieiværksætterne og Bydelsmødre. 

Drivkraften i hans mission er at skifte fokus fra reparation til forebyggelse for at undgå, at folk ender på samfundets sidelinje. Han er optaget af at finde nye og mere effektive måder til – på tværs af de private, offentlige og frivillige sektorer – at løse sociale opgaver og udvikle det danske velfærdssamfund. 

”Der er en tendens i vores samfund til, at man fokuserer mere på at reparere end på at forebygge. Det er jo meningsløst. Frem for at vente på, at tingene går galt, og reparationsholdet skal rykke ind, har vi fokus på at undgå, at folk løber ind i problemer, som forringer deres livskvalitet og belaster samfundsøkonomien,” siger Erik Thorsted.

Natteravne for 20 millioner

Et eksempel er Natteravnene, som han i 1998 var en af hovedkræfterne bag oprettelsen af. Gennem 15 år har ca. 30.000 danskere frivilligt gået rundt i gaderne i de karakteristiske gule jakker for at sprede tryghed og hjælpe gadens udsatte. 

Det er svært at sætte pris på natteravnenes arbejde, men ser man på de nøgne fakta, er der i dag 7.000 aktive natteravne fordelt på 265 lokalafdelinger. De er i snit aktive hver 6. uge og gennemfører årligt ca. 50.000 enkeltvandringer af 3,5 times varighed – svarende til en frivillig samfundsindsats til en værdi af over 20 millioner kr. 

Dertil kommer alle de afledte effekter, såsom sparede udgifter til hærværk, retsvæsen, sygehusindlæggelse samt akut krisehjælp til selvmordstruede unge. Alene udgifterne til at udbedre skaderne efter hærværk er faldet fra en million kr. årligt i en enkelt boligforening i Lundtoftegade i København til 100.000 kroner, siden Natteravnene begyndte at patruljere. Det svarer til en besparelse på 2.000 kroner pr. lejemål hvert år.

“Man kan ikke sætte pris på tryghed og forebyggelse af ting, som så ikke sker. Men der er ingen tvivl om, at når 7.000 natteravne går rundt i gaderne for at skabe tryghed og hiver unge selvmordstruede mennesker væk fra togskinnerne, op af havnebassiner og ind fra vejene, så leverer de en voldsom manpower-indsats med en masse afledte menneskelige og samfundsøkonomiske effekter,” siger Erik Thorsted.

10 års kamp for forældreuddannelse

Et andet eksempel på et projekt under Center for Socialt Ansvar er Bydelsmødre, som er et landsdækkende netværk af ca. 400 ressourcestærke kvinder – langt de fleste med etnisk minoritetsbaggrund. De opsøger og hjælper andre indvandrerkvinder med at få fodfæste i det danske samfund og giver hjælp til børneopdragelse, job, økonomi, oversættelse af breve fra kommunen eller skilsmisse.

Det unikke ved disse Bydelsmødre – der tilsammen taler 54 forskellige sprog og repræsenterer 41 forskellige nationaliteter – er, at de i modsætning til det offentlige kan have bedre mulighed for at nå isolerede kvinder med deres sproglige mangfoldighed, vidt forskellige kulturbaggrund og store lokale tilstedeværelse.

Erik Thorsted er også hovedmanden bag de meget omtalte forældreuddannelser, der skal klæde alle førstegangsforældre bedre på til at blive gode forældre og dermed sikre deres børn den bedst mulige start på livet. Han kæmpede i 10 år for at få disse forældreuddannelser op at stå i Danmark. Gennembruddet kom, da Holstebro som den første kommune herhjemme begyndte på sin forældreuddannelse under navnet Familie med Hjerte. Siden er flere kommuner kommet til, herunder Furesø og Greve, og op imod 25 andre kommuner står nu på spring for at hoppe med på den nye trend.  

Det unikke ved disse forældreuddannelser er, at de retter sig mod alle forældre – både stærke og svage – og samtidig bliver der dannet nye partnerskaber på tværs af sektorer. Private partnere som bankrådgivere og advokater bliver hentet ind som undervisere for, sammen med bl.a. sundhedsplejersker, jordemødre og socialrådgivere, at klæde de vordende forældre bedre på. Og over 90 pct. af forældrene tager imod tilbuddet i Holstebro. Hvis alle danske forældre tog imod tilbuddet, ville det spare det danske samfund for op imod 1 milliard kr. om året, viser en cost-benefit-analyse foretaget af Copenhagen Business School/CEBR. 

Mens socialminister Annette Vilhelmsen (SF) har forelsket sig i disse forældreuddannelser og meget gerne ser dem bredt ud til samtlige landets kommuner, så advarer ordførere fra andre partier mod, at staten blander sig.  Men som Erik Thorsted udtrykker det:

”Det er en vidunderlig form for misforståelse af, hvad dette tilbud går ud på. Vi blander os ikke i, hvordan familierne skal leve deres liv, hvordan folk skal forholde sig til deres partnere, eller hvordan de skal opdrage deres børn. Til gengæld giver vi dem en masse god viden om, hvordan de kan forholde sig til disse ting – og jo flere ressourcer kan det offentlige sætte ind over for de borgere, hvor det går galt.”

Ingen kan løfte opgaven alene

En af grundpillerne i Erik Thorsteds mission er princippet om at være en open source, så andre frivillige aktører kan udnytte de erfaringer, som Center for Socialt Ansvar har gjort gennem årene. 

”Uanset hvad vi har af viden, erfaringer, ideer og teorier, så er de tilgængelige for alle andre, så vi kan få mere velfærd for færre midler,” siger han.

Erik Thorsted har undervejs i sin karriere prøvet kræfter med alle de forskellige sektorer i landet – den private, den offentlige og den frivillige. Han har arbejdet med it-systemer i staten og kommunerne. Han har været marketingsdirektør og arbejdet med CSR-strategi i nogle af landets største forsikrings- og pensionskoncerner. Og siden 2004 har han helliget sig den frivillige sektor. 

”Under hele denne rejse har jeg erfaret, at der ikke er én af disse forskellige sektorer, som kan løse nogle af de tunge samfundsopgaver alene. Men ved at samarbejde og trække på hinandens ressourcer, får vi både bedre og ofte billigere resultater,” lyder hans erfaring.

Tidligere i år benyttede Erik Thorsted sig af lejligheden til at forære dronningen en bog om Natteravnene, da han officielt blev hædret som Ridder af Dannebrogsordenen. Uofficielt kan Erik Thorsted kalde sig Ridder af socialt ansvar for sine mange års succesrige arbejde som konceptudvikler af forebyggende projekter på tværs af sektorer.

Forrige artikel Tidligere politileder hjælper nu unge kriminelle videre Næste artikel Zornig-effekten

Essay: Et nyt Danmark på vind og brint

Essay: Et nyt Danmark på vind og brint

GRØN OMSTILLING Esbjerg boomer, Aalborg Portland er CO2-neutral, og Hobro fører på brint. Tag med på tur i det forandrede Danmark anno 2031, sådan som det tager sig ud i Mandag Morgens scenarie.

Derfor satser Danmark nu milliarder på brint

Derfor satser Danmark nu milliarder på brint

GRØN OMSTILLING Danmark vil i fremtiden kunne producere fire gange så meget strøm, som vi selv kan bruge. Derfor melder regeringen og Danmarks største virksomheder sig nu ind i udviklingen af det nye energiindustrielle kompleks i Europa, hvor grøn brint skal erstatte olie og gas. Danmarks brintsatsning er inspireret af Holland, der på sin side køber både vindmøller, fjernvarme og bedre klimastatistikker i Danmark.

Hollandsk diplomat:

Hollandsk diplomat: "Brint er the missing link i den grønne omstilling"

GRØN OMSTILLING Hollands særlige brintambassadør, Noé van Hulst, hilser Danmark velkommen som en ny og ambitiøs spiller i den hastigt voksende europæiske brintindustri. Hans vision er et transeuropæisk brintnetværk baseret på genbrugte gasrørledninger – og danske vindmøller spiller en central rolle.

Esbjerg bliver Nordeuropas centrum for havvind

Esbjerg bliver Nordeuropas centrum for havvind

GRØN OMSTILLING Esbjerg Havn er Europas absolut førende inden for udskibning af havvindmøller. Antallet af havvindmøller i Europa vil vokse til det 20-dobbelte over de næste tre årtier. Danmarks yngste storby står foran kraftig grøn vækst og en kraftig internationalisering.

Margrethe Vestager: Hurtigere politik giver færre resultater

Margrethe Vestager: Hurtigere politik giver færre resultater

LEDELSE Margrethe Vestager har en irritation: Moderne politik går djævelsk hurtigt, og politikeres kommunikation handler efterhånden om alt andet end selve politikken. På trods af at hun for mange er billedet på den moderne politiker, der er god på både Twitter og klassiske medier, betragter hun sig selv som gammeldags. Grundighed er en dyd, der bør bevares.

Fremtidens arbejde kalder

Fremtidens arbejde kalder

KOMMENTAR Industrialderens tid er for alvor sluttet med coronakrisen. Nu kan vi se, at digitale og fleksible løsninger er vejen frem for et sundt arbejdsliv. Derfor er det ikke nok at gøre noget for Arne – vi må også sørge for, at hans børn og børnebørn ikke ender ligesom ham. 

Innovationscenter: Indiens storbyer skal vokse – men også være til at bo i

Innovationscenter: Indiens storbyer skal vokse – men også være til at bo i

KOMMENTAR: Indiens byer vokser vildt, og det samme gør udfordringerne med at håndtere forurening, klimabelastning og den grundlæggende forsyning med vand og sanitet. Indiens smart city-program skal bruge ny teknologi til at stimulere vækst og udvikling, samtidig med at man undgår, at forureningen forværres yderligere.

Her er Mette Frederiksens pension til Arne og andre nedslidte

Her er Mette Frederiksens pension til Arne og andre nedslidte

POLITIK OG VELFÆRD Efter sommerferien fremlægger regeringen sit forslag til en tidlig ret til folkepension. Reformen bygger først og fremmest på, hvor længe danskerne har været på arbejdsmarkedet, og ikke på den branche, man har arbejdet i. Reformen tager ifølge Mandag Morgens oplysninger også højde for store kønsforskelle. Topledere i fagbevægelsen hilser forslaget velkommen.

Lederaktivisterne kommer

Lederaktivisterne kommer

LEDELSE De leder med deres meningers mod, føler sig frem gennem shitstorme og bryder grænser og logik for at gå forrest for hjertesagen. Det er ikke nemt at være lederaktivist, men gøres det rigtigt, er der gevinster at hente på bundlinjen, i arbejdslivet og for selvforståelsen, skriver Mads Thimmer, CEO i Innovation Lab.

Eksperter: Regeringens biomasselov får lille effekt på klimaet

Eksperter: Regeringens biomasselov får lille effekt på klimaet

GRØN OMSTILLING Regeringens nye biomasselov vil ikke sikre et bæredygtigt forbrug af biobrændslerSå langt er eksperterne enige. Men hvad skal der så til? Mandag Morgen har samlet 11 konkrete forslag fra eksperter i klima, energi og skovbrug.

Færre flygtninge kommer i job efter paradigmeskiftet

Færre flygtninge kommer i job efter paradigmeskiftet

POLITIK OG VELFÆRD Målet med det kontroversielle paradigmeskifte af udlændingepolitikken var at sende flere flygtninge tilbage til deres oprindelsesland, så snart det var muligt. Her godt et år senere ser kursskiftet nærmere ud til at have bidraget til lavere beskæftigelse.

Set, læst og hørt: Rane Willerslev

Set, læst og hørt: Rane Willerslev

Rane Willerslev er fascineret af de store paradokser i tilværelsen og anbefaler en podcast, der udfordrer lytteren til at undre sig over det åndelige.

En sløv grøn kickstart

En sløv grøn kickstart

KOMMENTAR Hvis den grønne omstilling og genopretningen af samfundsøkonomien efter coronaen skal spille konstruktivt sammen, så må regeringen vise omverdenen sine kort og fortælle, hvordan den forestiller sig processen.

Er robotter ved at indtage dansk politik?

Er robotter ved at indtage dansk politik?

KOMMENTAR Taktiske manøvrer og strategiske hensyn dikteret af særlige rådgivere og spindoktorer har overtaget styringen af magthaverne. ”Ingen kommentarer” er ved at blive et problem for folkestyret, skriver John Wagner.

Mange virksomheder forventer mere hjemmearbejde

Mange virksomheder forventer mere hjemmearbejde

NY VIDEN En rundspørge til DI’s Virksomhedspanel viser, at 70 procent af virksomhederne har øget brugen af hjemmearbejde under nedlukningen. Af dem ønsker 40 procent mere hjemmearbejde fremover.

Tidligere sikkerhedsrådgiver: USA's Kina-politik handler kun om Trumps genvalg

Tidligere sikkerhedsrådgiver: USA's Kina-politik handler kun om Trumps genvalg

EKSKLUSIVT UDDRAG Intet er helligt for Donald Trump. Hverken forfatning, Taiwan, demokratiet i Hong Kong eller millioner af kinesiske muslimer i genopdragelseslejre, skriver hans forhenværende sikkerhedsrådgiver. I en aktuel bog om sin tid i Det Hvide Hus beskriver John Bolton den amerikanske præsident som en mand, der svigter alle demokratiske værdier for at sikre sit eget genvalg.

Live: Virksomhederne og teknologi: Hvem har ansvaret for demokratiet?

Live: Virksomhederne og teknologi: Hvem har ansvaret for demokratiet?

TV: Under overskriften “Virksomhederne og teknologiens demokratiske ansvar” interviewer Mandag Morgens tværgående chefredaktør, Lisbeth Knudsen, først bestyrelsesformand i Novo Nordisk, Lars Rebien Sørensen, og efterfølgende, Matthew Prince, CEO, Cloudflare.

Klimagevinsten ved hjemmearbejde drukner i mere biltrafik

Klimagevinsten ved hjemmearbejde drukner i mere biltrafik

GRØN OMSTILLING Danskernes har fået smag for at arbejde fra distancen. Men det vil næppe give bedre plads på motorvejene, vurderer trafikforskere. Til gengæld kan det forstærke nedturen for den offentlige trafik, der er nødt til at tænke i helt nye baner. 

Nyt job: Rossens svære balancegang hos Danfoss

Nyt job: Rossens svære balancegang hos Danfoss

Statsministerens helt særlige rådgiver Martin Rossen bliver lobbychef hos Danfoss. Han vil gerne ud af rampelyset, men både oppositionen og medierne vil holde skarpt øje med hans ageren fremover.

Design af en uperfekt fremtid

Design af en uperfekt fremtid

KOMMENTAR Fremtidsscenarier kan give kød og blod til virksomhedens strategiarbejde. Men de er ikke meget værd, hvis de kun tegner et rosenrødt billede af fremtiden. Virkeligheden er ikke perfekt – hverken nu eller i fremtiden – og derfor er uperfekte fremtidsscenarier det bedste grundlag for at forestille sig, hvad der fører til succes.

Teknologi i den gode sags tjeneste

Teknologi i den gode sags tjeneste

Af og til møder man eksempler på teknologi, der kan mobilisere det bedste i mennesker, og som gør det muligt for os at skabe værdi, som var utænkelig uden teknologien.  

Økonomi alene lokker ikke ufaglærte tilbage på skolebænken, Hummelgaard

Økonomi alene lokker ikke ufaglærte tilbage på skolebænken, Hummelgaard

KOMMENTAR Hvis beskæftigelsesministeren vil have flere danskere til at efteruddanne sig, skal vi være bedre til at forstå, hvorfor så mange kortuddannede og ufaglærte ikke vil tilbage på skolebænken. Økonomiske incitamenter spiller ofte kun en mindre rolle, skriver konsulent Per Andersen.

Om at genforhandle det normale

Om at genforhandle det normale

LEDELSE Coronakrisen har haft omkostninger, men også vist nye veje. Nu handler det om at genforhandle rutinerne – med det bedste af det gamle og det nye. Der er bare den hage, at vi slet ikke er enige om, hvad det bedste er, skriver Klaus Majgaard.

Bæredygtig omstilling for lejernes penge

Bæredygtig omstilling for lejernes penge

GRØN OMSTILLING Et nyt forslag fra Københavns Kommune kræver bæredygtighedscertificering af alment boligbyggeri. Det åbner spørgsmålet, om samfundet kan tillade sig at kræve mere grøn omstillingsvilje af de fattigste lejere end af boligejerne. Boligforeningerne frygter, at dyre miljøkrav vil svække andelen af almennyttige boliger i byerne yderligere. 

Fire scenarier for dansk eksport til briterne

Fire scenarier for dansk eksport til briterne

Brexit vil ramme dansk eksport uanset udfaldet af de aktuelt fastkørte forhandlinger med EU, estimerer Copenhagen Economics i ny analyse. Med en frihandelsaftale forventes eksporten af varer og tjenester til Storbritannien i 2030 at være mellem 12 og 17 procent lavere, end hvis Storbritannien fortsat var medlem af EU.

Coronakrisen forværrer den høje ledighed blandt nyuddannede

Coronakrisen forværrer den høje ledighed blandt nyuddannede

POLITIK OG VELFÆRD Sol, sommer og studieafslutning. Men for mange af de kommende dimittender bliver festen blot startskuddet på en lang periode med arbejdsløshed. Før coronakrisen ramte Danmark, var der store problemer med at få nyuddannede – især akademikere – ud på arbejdsmarkedet trods rekordstor beskæftigelse. Det problem er kun blevet forværret de seneste måneder. Jobcentre frygter, at de unge bliver hængende i arbejdsløshed, og efterlyser initiativer fra regeringen.

Nyuddannede skal på efteruddannelse

Nyuddannede skal på efteruddannelse

POLITIK OG VELFÆRD Stærkt stigende arbejdsløshed blandt nyuddannede akademikere får borgmestre og jobcentre til at tænke nyt. De tilbyder kurser i de jobfunktioner, som nyuddannede efter fem års uddannelse ikke har tilegnet sig. Og så efterlyser de bedre muligheder for at etablere praktikforløb i virksomheder.

Fagforeninger frygter corona-generation af arbejdsløse nyuddannede

Fagforeninger frygter corona-generation af arbejdsløse nyuddannede

POLITIK OG VELFÆRD Coronakrisen kan kaste denne sommers nyuddannede akademikere ud i en sort sommer med høj ledighed og holde dem i mørket mange år frem. Fagforeningerne er klar med en lang ønskeseddel til regeringen for at holde hånden under nyuddannede ledige.

Partnerskaber mellem universiteter og virksomheder skal sende flere studerende i job

Partnerskaber mellem universiteter og virksomheder skal sende flere studerende i job

POLITIK OG VELFÆRD Særligt universiteter skal hjælpe studerende med at bygge bro fra uddannelse til job. Det siger uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen og bebuder forslag om etablering af nyt partnerskab mellem unge, universiteter og virksomheder efter sommerferien. Kommuner og jobcentre håber på invitation til at deltage i partnerskabet.

Revisorer har også følelser

Revisorer har også følelser

LEDELSE Hvis der er noget sted, hvor facaderne altid har været oppe, er det hos Deloitte. Det har været: på med uniformen, hav travlt, hast videre. Ingen tid til dyb snak. Efter mere end tyve år i revisionsforretningen fik partner Henrik Wellejus nok. Revisionsforretningen skal være bedre til at tale om følelser, og der skal sættes mere pris på værdiskabelse frem for timer.

Set, læst og hørt: Anja Philip

Set, læst og hørt: Anja Philip

Anja Philip lader sig inspirere af samarbejdet, der gjorde månelandingen mulig, og anbefaler en spændende serie, der dykker ned i New Yorks ultraortodokse jødiske miljø.

Hov, sagde vi lige farvel til konkurrencestaten?

Hov, sagde vi lige farvel til konkurrencestaten?

ØKONOMI Coronakrisen er også en økonomisk krise og en idékrise. På ingen tid er gamle dogmer styrtet i grunden, og for første gang i årtier har etik trumfet økonomi som det vigtigste politiske pejlemærke. Er det et farvel til den udskældte konkurrencestat?

Den grønne dagsorden har rejst sig fra coronaens aske

Den grønne dagsorden har rejst sig fra coronaens aske

Efter syv ugers dvale i skyggen af coronakrisen viser nye tal, at den grønne dagsorden igen er tilbage på fuld styrke. Specielt klimahandlingsplaner og pres fra Klimaråd og støttepartier fylder i omtalen postcorona.

Skal vi også løse fremtidens kriser med politisk mavefornemmelse?

Skal vi også løse fremtidens kriser med politisk mavefornemmelse?

POLITIK Fremtiden vil sandsynligvis byde på nye kriser, der rammer endnu voldsommere end corona. Og med den brusende digitale informationsstrøm bliver det stadigt sværere for politikere at reagere rationelt. Der er derfor brug for en grundlæggende afklaring af, hvordan vi træffer krisebeslutninger, skriver adfærdspsykolog Anders Colding-Jørgensen.

Vi skal læne os ind i teknologiens muligheder

Vi skal læne os ind i teknologiens muligheder

DIGITAL OMSTILLING De største forandringer fra digitaliseringen kommer ikke af, at vi kan gøre det samme, som vi plejer, på en lettere måde – men fordi vi kan gøre noget helt nyt, der slet ikke var muligt førhen, siger Anders Hvid, medforfatter til Sirikommissionens afsluttende rapport.

ICDK: Kina, kul og klima

ICDK: Kina, kul og klima

GRØN OMSTILLING Kina skal knække kurven for CO2 udledning inden 2030, men omstillingen er en udfordring i et land, hvor kul ikke kun er det vigtigste brændstof i økonomien, men også udgør en hjørnesten i beskæftigelsen. Hvis det skal lykkes, er der ikke kun brug for teknisk udvikling, men også forskning og innovation i forhold til de sociale konsekvenser af den grønne omstilling.