Robotter kan redde den offentlige sektor

Gulvvask, madning af handicappede, stuegang på hospitaler og ukomplicerede kirurgiske indgreb kan i nær fremtid blive udført af robotter. Allerede i dag eksperimenterer kommuner med teknologiske løsninger som støvsugerrobotter. Udbredes de til resten af den offentlige sektor, kan de spare 5.000 stillinger, viser beregninger fra Center for Applied ICT på CBS. Robotternes fremmarch puster til frygten for, at omsorgen går i fløjten, når plejepersonale erstattes med robotarme. Undersøgelser fra amerikanske hospitaler, som har ladet robotter klare stuegangen, viser imidlertid, at patienterne sætter pris på deres nye digitale venner. Knap 87 pct. af dem angav, at de gerne ville have robotstuegang, hvis de skulle blive indlagt igen. “Det er jo lidt af en øjenåbner, som vender op og ned på, hvad man kan anvende den type teknologi til,” lyder det fra Kim Normann Andersen, professor på Center for Applied ICT. Han er ikke i tvivl om, at robotterne er en vigtig del af løsningen på den offentlige sektors ressource- og arbejdskraftproblemer.

Som en del af næste års finanslov har forligsparterne afsat 350 millioner kr. til forsøg med at effektivisere den offentlige sektor med ny, arbejdskraftbesparende teknologi. En del af indsatsen består i forsøg med robotter, der kan forbedre den offentlige sektors serviceydelser.

Forhandlingerne er et vidnesbyrd om, at robotterne ikke længere er forbeholdt industrien, hvor de siden 1970’erne har de overtaget opgaver lige fra at male og svejse til at styre reservedelslagre. De er også så småt ved at blive en del af hverdagen i den offentlige sektor.

Allerede nu anvender danske kommuner som Horsens, Høje-Taastrup og Holbæk små selvkørende støvsugere til rengøringsopgaver, og i USA arbejder forskere med at bruge robotter til stuegangen på hospitalerne. Også robotter til simple kirurgiske indgreb på mennesker er under udvikling.

Login