Mod mere fælles velfærd

Mange kommuner betræder i disse dage nyt land, når det handler om måden at arbejde med velfærd på. Det arbejde har Mandag Morgen fulgt i en årrække. Nu gør vi status og ser, hvilke tendenser der tegner fremtidens danske velfærd.

Velfærden er ikke, hvad den har været. Det viser sig når jobcentre rundt om i landet samarbejder med lokale virksomheder om at skaffe job og praktikpladser til de ledige, der befinder sig længst fra arbejdsmarkedet – og når en fodboldklub på Langeland laver aktiviteter sammen med kommunen for unge flygtninge, der kommer til området.

Det er eksempler på, at måden landets velfærdsinstitutioner arbejder på, er anderledes end hidtil. Sådanne tegn på forandringer af Velfærdsdanmark viser sig også i en ny rundspørge hos Mandag Morgens Velfærdspanel, der består af cirka 3.000 ledere fra offentlig, privat og tredje sektor. Her svarer 88 pct., at de enten er helt enige eller delvist enige i, at ”måden, vi tænker og arbejder med velfærd i Danmark, er under forandring”.

I dette særtillæg til Ugebrevet Mandag Morgen gør vi status og ser, hvilke tendenser der tegner fremtidens danske velfærd.

Hent PDF
Forrige artikel En velfærd der kan bære En velfærd der kan bære Næste artikel En status på flygtningestrømmen En status på flygtningestrømmen