Sammenhæng i sundhedsvæsenet er vejen til sund aldring

Skal sundhedsvæsenet bidrage til at gøre det voksende antal ældre til en gevinst for både den enkelte og samfundet, er der behov for en langt bedre sammenhæng og koordination mellem de mange aktører på området. Det gælder ikke mindst i det forebyggende arbejde, for det er formentlig en generelt sundere livsstil, der er hovedårsagen til, at de ældre generationers funktionsevne er blevet markant forbedret. Dertil kommer, at det nuværende koordinationsbesvær vil blive et anseeligt problem for det voksende antal ældre med kroniske sygdomme.

Skal det voksende antal ældre blive en ressource, stiller det nye krav til det danske sundhedsvæsen. Med udsigt til et øget antal ældre med kroniske sygdomme, vil det blive stadig sværere at trække grænserne mellem forebyggelse, behandling, rehabilitering og pleje. Det øger behovet for bedre sammenhæng og koordinering mellem sundhedsvæsenets mange forskellige aktører – kommunale forvaltninger,  praktiserende læger, speciallæger og sygehuse m.v.

Samtidig vil der blive et presserende behov for at tage stilling til den medicinske forebyggelse og for at afveje, hvor meget medicin vi skal udskrive til sygdomme, der også kan forebygges med en ændret livsstil.

Sådan lyder vurderingen fra en række eksperter, som Mandag Morgen har bedt om at give et bud på, hvordan fremtidens sundhedsvæsen kan bidrage til at gøre det aldrende samfund til en ressource.

Login