Samskabelse for alle: Hvad du bør vide, før du går i gang

Co-creation er en samskabelsesmetode, som typisk bruges til at skabe større grundlæggende forandringer. Men metoden kan også med fordel anvendes på projekter af mindre skala. Mandag Morgen giver dig her en introduktion til metoden – med kemotasken som det gode og konkrete eksempel.

I en tid, hvor kravene til hastig forandrings- og omstillingsevne vokser, er det nødvendigt for alle organisationer at være manøvredygtige og følge med tiden.

I dag træffer de fleste ledere typisk beslutninger på baggrund af en række indsamlede analyser, anbefalinger og undersøgelser. Men når målet konstant flytter sig, er det ikke altid den bedste måde at gøre tingene på. Ofte vil en eksperimentel tilgang give bedre slutresultater.

Co-creation – samskabelse – er en særlig måde at udvikle processer, produkter eller services på, som ændrer ledelsen og styringen – og ikke mindst relationen til andre aktører, interne såvel som eksterne. Og det kan være metoden, der kan være nøglen til den ønskede udvikling.

Login