Seks begreber og tendenser, der vil præge rekruttering og ledelse i 2024

Hvadenten du er arbejdsgiver eller arbejdstager, så kan du få noget ud af at holde øje med, hvad det er for begreber og tendenser, der fylder nu og i den kommende tid inden for arbejdsliv og rekruttering. Her får du et bud på seks af dem.

Foto: Colourbox
Stine Bjerre Herdel

Det paradoksale arbejdsmarked er begyndt at vise sig. På den ene side er der massefyringer mange steder, mens der på den anden side er desperat brug for arbejdskraft. 

Man kan måske endda begynde at tale om en kompetencekløft, hvor nogle typer af kompetencer i al hast er ved at blive overflødige, mens der er gigantisk mangel på andre kompetencer. Blandt andet inden for tech, den grønne omstilling, samt faglært arbejdskraft og velfærdsfag.

Den anden kløft, vi skuer ud over er 'arbejdslivskløften'. Det faktum, at danskerne er er stressede, at flere brancher kæmper med højt sygefravær, rekrutteringsudfordringer og frafald. Folk trækker stikket på arbejdslivet eller går ned i tid. På samme tid beder regeringen os om arbejde mere. Det kan du alt sammen læse mere om i analysen her.
Få Mandag Morgens overskrifter direkte i din mail.

Tilmeld dig nyhedsbrevet nu