På sporet af den danske flygtningebølge

Påstanden om, at Danmark øver særlig stærk tiltrækning på flygtninge, er en myte. Norge modtager 3 gange så mange flygtninge pr. indbyg­ger, Sverige modtager 5 gange så mange. I EU lig­ger vi lidt under gennemsnittet. Og i globalt per­spektiv modtager Europa ganske få flygtninge. I et land som Libanon, hvis befolkningstal svarer til Danmarks, udgør flygtninge nu en fjerdedel af befolkningen. Og ser man på antallet af flygtninge i forhold til landenes økonomiske velstand, er det lande som Etiopien, Tchad og Pakistan, der trækker det største læs. Det viser de seneste tal fra FN. Danmark er en miniput i den sammenhæng.
Torben K. Andersen

Fattige lande løfter mest" caption="Figur 1  

Figur 2  " align="left" image="https://www.mm.dk/wp-content/uploads/2016/01/d8c34-tka_fig02_firedoblet-pa-fa-ar.png" image_width="0" image_full="https://www.mm.dk/wp-content/uploads/2016/01/66173-tka_fig02_firedoblet-pa-fa-ar.png | Forstør   Luk

Figur 2 - Hver dag er 42.500 personer nødt til at forlade deres hjem for at søge beskyttelse i andre dele af landet eller andre lande pga. forfølgelse, konflikt og uroligheder.

Kilde: UNHCR, 2015 [/graph]

Danmark er ikke den store flygtningemagnet, som regeringen og mange andre politikere i Folketinget hævder.

Danmark hører til i det globale midterfelt på FN’s globale rangliste over, hvilke lande der modtager flest flygtninge i forhold til indbyggertallet. Her ligger vi på en plads som nummer 46. Hvor Danmark har modtaget godt 3 flygtninge pr. 1.000 indbyggere, har Sverige taget imod 15 og Norge 9. Til sammenligning har et land som Libanon modtaget 232 flygtninge, og næsten hver fjerde person i landet er nu flygtning.

Danmark rutsjer endnu længere ned på den globale liste, når man opgør antallet af flygtninge i forhold til økonomisk velstand. Her opnår vi blot en plads som nummer 81 ud af 188 lande og er overhalet af mange andre europæiske lande, vi plejer at sammenligne os med, herunder Sverige, Norge, Frankrig, Tyskland, Storbritannien og Holland.

Listen dokumenterer også klart, at nogle af verdens fattigste lande bærer de største byrder. Lande som Etiopien, Pakistan, Tchad, Uganda og Kenya trækker suverænt det største læs målt i forhold til indbyggernes økonomiske købekraft.

Danmarks gennemsnitlige placering på de globale ranglister står i kontrast til regeringens påstand om, at Danmark er et af de lande, der tager flest flygtninge i forhold til vores størrelse. Den lancerer snart sin meget omdiskuterede annoncekampagne i udenlandske medier for at få asylsøgere til at fravælge Danmark og vil også skære markant i ulandsbistanden.

Generalsekretær i Dansk Flygtningehjælp Andreas Kamm efterlyser, at Danmark og andre europæiske lande tager et større ansvar.

”Det er svært at aflæse af statistikkerne, at Danmark skulle være en flygtningemagnet, hvor alle prøver på at komme hen. Selvfølgelig er der en grænse for, hvor mange vi kan tage imod. Men et rigt land som Danmark og de fleste andre europæiske lande er ikke et sted, hvor de med rette kan hævde, at de har nået bristepunktet,” siger Andreas Kamm.

Selv om vi dagligt kan se nye dramatiske billeder af desperate bådflygtninge i Middelhavet, har Danmark indtil videre heller ikke forpligtet sig til at modtage nogen af de mange bådflygtninge, som hver dag ankommer til Italien og Grækenland, og som er tæt på at få hele EU’s asylsystem til at bryde sammen.

De øvrige EU-lande har aftalt at tage imod 32.000 asylsøgere. Men Danmark er fritaget fra aftalen på grund af vores retsforbehold. Storbritannien og Irland er heller ikke omfattet, men Irland har frivilligt forpligtet sig til at tage imod 600 asylansøgere.

Ny rekord

Sidste år blev der i snit registreret 42.500 nye flygtninge, asylansøgere eller internt fordrevne hver dag. Det er fire gange så meget som i 2010.

Dermed er antallet af flygtninge nået op på 59,5 millioner mennesker – det højeste antal siden 2. verdenskrig. Det svarer til, at én ud af hver 122 personer i verden i dag er flygtning, intern fordrevet eller asylsøger. Hvis de mange personer udgjorde en nation, ville det være den 24.-største i verden.

Ifølge FN’s Flygtningehøjkommissariat – UNHCR – ser udviklingen ud til at fortsætte. Som flygtningehøjkommissær António Guterres har udtrykt det:

”Vi er vidne til et paradigmeskifte, en ukontrollabel glidebane ind i en æra, hvor både omfanget af den globale fordrivelse og den påkrævede respons klart overgår alt, hvad vi har set før.”

En væsentlig årsag til den alarmerende udvikling er den blodige borgerkrig i Syrien. Den har medført, at Syrien nu er det land, hvorfra der kommer flest flygtninge. Næsten 4 millioner syrere – over en sjettedel af befolkningen – var flygtet ud af landet ved udgangen af sidste år. Næsten dobbelt så mange var internt fordrevet. Og landet har dermed overtaget den lidet misundelsesværdige 1. plads fra Afghanistan, som har haft titlen i over 30 år.[graph title="Firedoblet på få år" class="crb-wpthumb attachment-915-0 crb-graph-large" alt="" />

Kilde: UNHCR 

De mange syriske flygtninge er også en af de væsentligste årsager til, at antallet af asylsøgere i Danmark sidste år steg dramatisk – til 14.800 personer, hvoraf 6.100 fik asyl sidste år. Ca. hver fjerde blev sendt videre til andre EU-lande som følge af Dublin-konventionen, og mange har først fået behandlet deres asylansøgning i år.

Siden årsskiftet er antallet af nye asylsøgere dog faldet til et mere normalt niveau. Selv om antallet af flygtninge i verden slår nye rekorder, er der kommet lidt færre asylsøgere til Danmark de første fem måneder sammenlignet med 2013 og lidt flere end sidste år.

Det kan også aflæses i den seneste statistik fra Eurostat. Danmark er det EU-land, der har haft det næststørste fald i antallet af asylsøgere i årets 1. kvartal i forhold til 4. kvartal sidste år, kun overgået af Litauen. Hvor Danmark i 1. kvartal modtog 267 nye asylsøgere for hver million indbyggere, modtog EU-landene i snit 365.

Alligevel har statsminister Lars Løkke Rasmussen gentagne gange slået fast, at ”tilstrømningen er ude af kontrol”. Han har derfor som en af sine første gerninger som statsminister halveret den månedlige økonomiske hjælp til nye flygtninge og indvandrere med den nye integrationsydelse for at lave ”en straksopbremsning”.

De fattigste bærer byrderne

Set i det store globale perspektiv er Danmark langt fra at være den flygtningemagnet, som bl.a. udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) hævder. Opgør man antallet af flygtninge i forhold til indbyggernes velstand, kan hverken Danmark eller det øvrige Europa prale af at være forgangslande. Nærmest tværtimod.

Etiopien har det suverænt højeste antal flygtninge i forhold til BNP pr. indbygger. Landet modtager 440 flygtninge for hver US dollar i BNP. Pakistan kommer ind på 2.-pladsen med 316. Tchad ligger på 3.-pladsen med 203.

Til sammenligning er tallet for Danmark 0,4. Det er også lavere end andre europæiske lande som Sverige og Tyskland.

Det er også tankevækkende, at de 30 lande, der modtager flest flygtninge i forhold til indbyggernes velstand, kommer fra regioner i verden, der opfattes som økonomisk mindre udviklede. 18 af verdens allermindst udviklede lande modtager tilsammen næsten 6 millioner flygtninge – 42 pct. af alle flygtninge i verden.

Man skal langt ned på FN’s rangliste for at finde det første udviklede land. Det er Rusland, som kommer ind på en 34. plads.

Den store frygt

Danske politikere argumenterer ofte for, at Danmark skal hjælpe mere i nærområderne, frem for at flygtninge kommer her til landet. Men allerede i dag bliver langt de fleste flygtninge hjulpet i nærområderne.

FN’s opgørelse dokumenterer med al tydelighed, at mange af de fattigste og mindst udviklede lande bærer de største byrder. Næsten 9 ud af 10 flygtninge – 86 pct. – får i dag beskyttelse i udviklingslande. For 20 år siden var det ”kun” 70 pct.

De økonomiske byrder hviler med andre ord endnu tungere på de fattige landes skuldre end tidligere. Alligevel viste en undersøgelse sidste år fra Dansk Flygtningehjælp, at hele 39 pct. af danskerne tror, at Europa modtager hovedparten af verdens flygtninge.

[quote align="right" author="Andreas Kamm, Generalsekretær, Dansk Flygtningehjælp"]Det kan blive temmelig uoverskueligt, hvis lande som Jorden og Libanon knækker.[/quote]

Tyrkiet har overtaget rollen som det land i verden, der i dag huser flest flygtninge – 1,6 millioner. Uofficielt skønnes tallet dog at være over 2 millioner. Tyrkiet har dermed overhalet Pakistan, der nu kommer ind på 2.-pladsen med 1,5 millioner.

Kigger man på antallet af flygtninge i forhold til indbyggertallet, kommer Libanon dog suverænt ind på 1. pladsen, da næsten hver fjerde person i landet nu er flygtning.

På de efterfølgende pladser kommer lande som Jordan, stillehavsøen Nauru, hvor mange indvandrere til Australien opholder sig, Tchad og Djibouti. Først på 6.-pladsen kommer Tyrkiet. Også på den rankingliste ligger Danmark efter andre europæiske lande som Sverige, Norge, Holland og Frankrig.

Generalsekretær i Dansk Flygtningehjælp Andreas Kamm, siger:

”Det er ekstremt vigtigt, at vi anerkender, at landene i nærområderne, som er nogle af de fattigste lande, bærer de tungeste byrder, så vi kan hjælpe mere ude i disse områder. For det kan blive temmelig uoverskueligt, hvis lande som Jordan og Libanon knækker og braser sammen.”

Presset fra Afrika

[graph title="Presset fra Afrika vokser" caption="Figur 3  " align="left" image="https://www.mm.dk/wp-content/uploads/2016/02/3cee2-tka_fig03_presset-fra-afrika-vokser.png" image_width="0" image_full="https://www.mm.dk/wp-content/uploads/2016/01/e93ce-tka_fig03_presset-fra-afrika-vokser.png" text="Figur 3 - Mens antallet af europæere falder frem mod år 2100, bliver antallet af afrikanere næsten firedoblet."]Kilde: UNHCR [/graph]

Intet tyder på, at presset af flygtninge mod Europas grænser vil aftage de næste mange år. Mens befolkningen i Europa falder frem mod år 2100 på grund af den demografiske udvikling, går udviklingen stik modsat i Afrika.

Frem mod 2050 ventes befolkningen i hele 28 afrikanske lande at blive fordoblet. Nigeria står til at få verdens tredjestørste befolkningstal efter Indien og Kina. Og hvor der for få årtier siden boede flere mennesker i Europa end i Afrika, har de afrikanske lande for længst givet os baghjul. I 2100 vil der være ca. syv gange så mange afrikanere som europæere, viser FN’s nye prognose for verdens befolkning.

Som John Wilmoth, direktør i FN’s befolkningsdivision, udtalte, da han forleden præsenterede rapporten:

”Koncentrationen af befolkningstilvæksten i de fattigste lande repræsenterer sit eget sæt af udfordringer, hvilket gør det sværere at udrydde fattigdom og ulighed, at bekæmpe sult og underernæring og at udbrede uddannelse og sundhedssystemer, som alle er afgørende for succes for den nye dagsorden for bæredygtig udvikling.”


Få Mandag Morgens overskrifter direkte i din mail.

Tilmeld dig nyhedsbrevet nu

Få Mandag Morgens overskrifter direkte i din mail.

Tilmeld dig nyhedsbrevet nu