På sporet af den danske flygtningebølge

Påstanden om, at Danmark øver særlig stærk tiltrækning på flygtninge, er en myte. Norge modtager 3 gange så mange flygtninge pr. indbyg­ger, Sverige modtager 5 gange så mange. I EU lig­ger vi lidt under gennemsnittet. Og i globalt per­spektiv modtager Europa ganske få flygtninge. I et land som Libanon, hvis befolkningstal svarer til Danmarks, udgør flygtninge nu en fjerdedel af befolkningen. Og ser man på antallet af flygtninge i forhold til landenes økonomiske velstand, er det lande som Etiopien, Tchad og Pakistan, der trækker det største læs. Det viser de seneste tal fra FN. Danmark er en miniput i den sammenhæng.

[graph title="Fattige lande løfter mest" caption="Figur 1  " align="right" image="https://www.mm.dk/wp-content/uploads/2016/01/685ed-tka_fig01_fattige-lande-loefter-mest_msj_0.png" image_width="0" image_full="https://www.mm.dk/wp-content/uploads/2016/01/87d22-tka_fig01_fattige-lande-loefter-mest_msj_0.png" text="Note - Grafik 4 viser antallet af flygtninge modtaget af et land pr. US dollar købekraftparitet for den enkelte indbygger i landet. Sagt lidt forenklet, jo større tallet er, jo større er presset på landets økonomi."]Kilde: UNHCR, 2015 [/graph]

Danmark er ikke den store flygtningemagnet, som regeringen og mange andre politikere i Folketinget hævder.

Danmark hører til i det globale midterfelt på FN’s globale rangliste over, hvilke lande der modtager flest flygtninge i forhold til indbyggertallet. Her ligger vi på en plads som nummer 46. Hvor Danmark har modtaget godt 3 flygtninge pr. 1.000 indbyggere, har Sverige taget imod 15 og Norge 9. Til sammenligning har et land som Libanon modtaget 232 flygtninge, og næsten hver fjerde person i landet er nu flygtning.

Login