Statslige styrelser leger spindoktorer

Først var der solcellesagen, så var der Eritreasagen og i forrige uge kom sagen om en hjerneskadet psykiater, der i årevis fejlbehand­lede hundredvis af patienter, selvom Sundheds­styrelsen var blevet advaret igen og igen. Det er alt sammen eksempler på, hvordan em­bedsmænd i statslige styrelser forsøger at tæk­kes deres minister, men ender med at gøre mere skade end gavn. Sundhedsminister Nick Hæk­kerup (S) måtte i forrige uge fyre Sundhedssty­relsens direktør, da det kom frem, at styrelsens “fuldstændige” redegørelse til Folketinget både var ufuldstændig og fejlbehæftet. Ifølge tidligere departementschef i Skatteministeriet Peter Loft, der selv optrådte som en af hovedpersonerne i den måske største politiske skandalesag i nyere tid, viser sagerne, at ministerierne er begyndt at praktisere en form for armslængdeprincip: De lægger afstand til styrelserne, selv om de reelt og formelt hører under ministerens ansvar: “Derfor må departementerne også tage styrin­gen i styrelserne og ansvaret for, hvad der sker i dem,” siger han. Birgitte Poulsen, lektor i offentlig forvaltning på Roskilde Universitet, mener, at skandalesager­ne er en udløber af, at politik generelt fylder mere i embedsværket end tidligere. Det synspunkt de­ler Susanne Hegelund, kommunikationsrådgiver i Hegelund & Mose. Ifølge Hegelund bør det ikke komme bag på nogen, at embedsmændene orien­terer sig efter deres ministers politik. Men der er en grænse: “Du skal have politisk tæft, men du skal ikke lege politiker,” siger hun.

I forrige uge blev Sundhedsstyrelsens direktør fyret, efter at hun havde givet urigtige oplysninger til sin minister og Folketinget i en speget sag om en hjerneskadet psykiater, der i årevis fejlbehandlede hundredvis af patienter, selvom styrelsen blev advaret gang på gang. I efteråret fik Udlændingestyrelsen travlt med at redegøre for forløbet bag en omstridt rapport om forholdene i det østafrikanske land Eritrea, da to embedsmænd stod frem og fortalte, at de var blevet presset til at gå på kompromis med deres faglige vurderinger.

Forskellige styrelser har i de seneste måneder været centrum for en række politiske skandalesager, og forklaringen kan være, at de har fået lov at styre sig selv, men ikke har haft styr på tingene.

Det mener hovedpersonen i en af de mest omtalte politiske skandaler i nyere historie, tidligere departementschef i Skatteministeriet Peter Loft.

Login