Sundhedsplatformen – godnat og sov godt

Med erfaringerne fra Sundhedsplatformen in mente fristes man over evne til at sige, at de globale teknologigiganter bare kan komme an, hvis de har nogle intuitive, funktionelle, brugervenlige og stabile løsninger.

MM Special: Techgiganter jagter vores sundhedsdata

Mindre end et år efter lanceringen af regeringen og Folketingets strategi for brug af sundhedsdata står det klart, at den kun adresserer dele af de udfordringer, som sundhedsvæsenet har i forhold til brugen af data.

Imens satser internationale techgiganter som Apple og Amazon nu på apps, som indsamler sundhedsdata og gør dem tilgængelige på en måde, som langt overgår, hvad danske offentlige løsninger har formået.

Det store spørgsmål er derfor: Hvordan kan vores private sundhedsdata bidrage til at styrke hele befolkningens sundhed?

Apple og Amazon vil samle alle vores private sundhedsdata

MM MENER: Sundhedsplatformen – godnat og sov godt

Tech-selskabernes mål: Folk skal leve meget længere og helst evigt

Ping An Good Doctor: Digital sundheds-tsunami i Kina

Sundhedsdata kan blive en guldmine – for private virksomheder

Flere og flere er usikre på, hvad der er sundt

BLOG: Frygt – en nødvendig kur mod irrationelle beslutninger

Kilometervis af historier om indførelse af den såkaldte Sundhedsplatform, først på Region Hovedstadens hospitaler og nu på Region Sjællands ditto, forekommer fuldkommen som en forhistorisk kampplads med sværd og skjold ved læsning af Mandag Morgens indblik i de globale teknologigiganters fokus på sundhedsområdet.

Her bekymrer vi os om læger og sygeplejersker, der mister tid til patienterne, fordi it-systemerne ikke virker optimalt, og om at de lægesekretærer, der kunne finde ud af at betjene de gamle systemer, er blevet fyret.

Nu skal de så delvis genansættes og oplæres i de nye systemer for at klare arbejdspresset og produktionen af ydelser på hospitalerne, og de gamle processer og organisationsstrukturer kan så genoptages i ro og mag. Ingen revolutioner i denne omgang.

Vi må stille spørgsmålet: Hvordan kommer vi nogensinde til at rykke os virkelig ind i en digital fremtid på sundhedsområdet, når vi rykker så langsomt og stadig hænger fast i et sundhedssystem, der ikke hænger optimalt sammen rent datamæssigt?

Når sundhedssektorens it-systemer og tænkning på offentlig side, hvad angår det visionære, er så langt fra det, der tænkes blandt de private aktører og globale teknologi-selskaber, skal vi så bare på et tidspunkt overgive os til de globale giganter, når det gælder elektroniske patientjournaler, indsamling af diverse prøvedata og løbende kontrol af behandlingseffekt og meget andet?

Når vi stadig ikke har fundet ud af, hvordan vi får det bedste ud af de sundhedsdata, som vi allerede har indsamlet på forskellig måde, men tilmed beslutter at kassere et dyrebart dataarkiv af frygt for persondatamisbrug, har vi så overhovedet forstået, hvad der bliver vigtigt for fremtidens forebyggelse, tidlig diagnosticering og behandling?

Apple, Amazon, Facebook, Google, IBM og Microsoft står alle i kø med dyb interesse i sundhedssektoren. Kampen står om markedet for sundhedspleje, life science, kunstig intelligens og supercomputere.

Den står om online-konsultationer, virtuelle apoteker, digitale blodbanker for match af bloddonorer, billedbehandlingscentre for bearbejdning af røntgenbilleder og scanninger, etablering af patientfællesskaber til udveksling af erfaringer og bedste praksis og meget, meget mere.

Det interessante ved de globale spilleres strategier er, at de bringer sundhedsdata tilbage til patienten – til det enkelte menneske og til den iPhone eller en anden smartphone, vi går rundt med i lommen.

Vi får ejerskabet og råderetten over data, testresultater, blodprøver, behandlingsplaner, genoptræningsplaner og alt muligt andet, og det hele findes et sted – i mobiltelefonen lige ved hånden. I dag har man som patient ikke oplevelsen af at eje sine egne sundhedsdata. Det forekommer nærmest at være det offentliges ejendom.  

Hvis – eller snarere når – de globale spillere får held til at udvikle sundhedsområdet, så vil det være endnu et lukrativt marked, der yderligere vil styrke deres magtposition. Med vores sundhedsdata vil de være sikret udsigten til et kommercielt lukrativt marked Den udsigt kan nemt betale for de store investeringer, de foretager nu.

Det er derfor også nu, at politikerne og den offentlige sektor må begynde at øve sig på at se den disruption af sundhedsområdet i øjnene, som står lige foran os, og finde den rette kurs.

Kampen om vores sundhedsdata og vores infrastruktur på sundhedsområdet vil være der, hvor det første slag bliver slået.

Vil vi fastholde den type systemer på det offentliges hænder eller samarbejde med Apple, Amazon eller hvem det nu måtte være? Vi må ganske enkelt have en langsigtet national strategi for området.

Med erfaringerne fra Sundhedsplatformen in mente fristes man over evne til at sige, at de globale teknologigiganter bare kan komme, hvis de har nogle intuitive, funktionelle, brugervenlige og stabile løsninger, der skaber sammenhæng og gennemsigtighed for både patient og læge.

Vi skal bare lige huske, at data   også er penge og magt, og sættes der ikke nogle rammer for de globale selskabers forpligtelser til at passe på vores data  , så er vi ude i en helt uhyggelig magtkoncentration hos nogle få selskaber.

Måske løser EU's nye persondataforordning noget her, men det er for tidligt at sige. Brugen af alle de nye teknologier vil vælte ind i sundhedssektoren i de kommende år. Her mangler både politiske rammer og etiske rammer på en række områder.

Udfordringen nu er at realisere det enorme potentiale, der ligger i den stadig mere omfattende indhøstning af data – offentligt såvel som privat.

Vi må have klarhed over, hvordan de mange private initiativer kan bidrage til en bedre behandling for den enkelte borger i sammenhæng med det offentlige sundhedssystem.

Så godnat og sov godt til Sundhedsplatformen. Lige om lidt kommer der et højhastighedstog med meget mere teknologi.


Få Mandag Morgens overskrifter direkte i din mail.

Tilmeld dig nyhedsbrevet nu

Få Mandag Morgens overskrifter direkte i din mail.

Tilmeld dig nyhedsbrevet nu