Sundhedsvæsenet – ifølge danskerne

Denne rapport samler resultaterne af den hidtil bredeste og mest dybdegående undersøgelse af danskernes forhold til det samlede sundhedsvæsen. Mere end 6.000 danskere er blevet spurgt om deres overordnede forventninger til sundhedsvæsenet, deres konkrete erfaringer og deres holdninger til en række forandringstiltag. Undersøgelsen er gennemført i et samarbejde mellem TrygFonden og Mandag Morgen.

Indtil nu har der ikke eksisteret et samlet overblik over, hvordan danskerne oplever sundhedsvæsenet som helhed – og hvordan de ønsker, at det bør være.

Denne rapport samler resultaterne af den hidtil bredeste og mest dybdegående undersøgelse af danskernes forhold til det samlede sundhedsvæsen. Mere end 6.000 danskere er blevet spurgt om deres overordnede forventninger til sundhedsvæsenet, deres konkrete erfaringer og deres holdninger til en række forandringstiltag. Undersøgelsen er gennemført i et samarbejde mellem TrygFonden og Mandag Morgen.

Undersøgelsen afdækker flere væsentlige udfordringer – ikke mindst en kritisk lav tillid til, at sundhedsvæsenet leverer sin kerneydelse: de rette undersøgelser og behandlinger. Kun 42 pct. har stor tiltro til, at de altid vil få tilbudt den rigtige behand­ling. Undersøgelsen viser også, at godt halvdelen af danskerne (53 pct.) mener, at det er nød­vendigt at insistere for at få den rette behandling.

Rapporten rummer samtidig positive budskaber fra danskerne. Mange ønsker at spille en mere aktiv rolle, både når de selv og deres nærmeste er i kontakt med sundhedsvæsenet. Næsten tre fjerdedele er klar til at tage del i egen behandling.

Du kan læse rapporten som pdf neden for.

Spørgeskemaet, som undersøgelsen baserer sig på, ligger her. Undersøgelsens fulde datasæt er også tilgængeligt. Kontakt Trine Frydkjær, tfr@mm.dk, hvis du er interesseret i at se det.

Hent PDF
Forrige artikel Fremtidens bæredygtige byggeri Fremtidens bæredygtige byggeri Næste artikel Her er 100 bæredygtige løsninger