Universiteternes forskellighed skal gøres til en styrke

De otte danske universiteter er meget forskellige, og derfor skal de også have forskellige målsætninger, siger de danske universitetsrektorer. De glæder sig over udsigten til, at uddannelses- og forskningsminister Søren Pind vil individualisere styringen af universiteterne.

Ligesom man kan behandle sine børn forskelligt for ikke at gøre forskel på dem, skal de otte danske universiteter behandles forskelligt, for at de bedst muligt kan indfri deres unikke potentialer. Det mener de danske universitetsrektorer, det samlede danske erhvervsliv og nu også uddannelses- og forskningsminister Søren Pind (V), der har foreslået at individualisere universiteternes udviklingskontrakter.

”Jeg mener, at vi kan få mere ud af samarbejdet mellem universiteterne og ministeriet, hvis kontrakterne bliver mere målrettet den enkelte institution, og når de strækker sig over en længere tidshorisont og er mere strategiske. Målene skal blive mere relevante for hver enkelt institution, så kontrakterne reelt bliver brugt til at gøre uddannelserne og forskningen endnu bedre,” siger Søren Pind.

Dermed imødekommer ministeren de store forventninger til det nye lovforslag om at indføre individuelle rammekontrakter for universiteterne. Det gav i sidste uge anledning til sjælden ros fra de danske universitetsrektorer, fordi forslaget åbner op for, at universiteterne fremover ikke længere skal have fuldstændigt enslydende udviklingskontrakter, men derimod have plads til at forfølge forskellige ambitioner og prioriteringer.

Login