Ny velfærd, ny ledelse

Hvordan skal vi lede velfærd, der skabes i fællesskaber?

Når vi vil ændre velfærden, skal vi ændre ledelsesrollen. I årtier har vi uddannet velfærdsledere til at udvikle og lede organisationer, der leverer klart definerede serviceydelser til borgerne. Fremover skal organisationerne være åbne for såvel borgere som lokalsamfund og kunne samarbejde med andre organisationer uanset sektor – det indebærer en ny, udvidet ledelsesopgave.

Nye roller for velfærdslederne

Lederen skal tænke andre aktører på tværs af organisationer og sektorer ind i egen opgaveløsning og indgå i samarbejder. Lederen skal sætte i gang og tage initiativ, og samtidig turde trække sig tilbage og lade andre overtage kontrollen. Og lederen skal kunne oversætte visioner, ideer og strategi til meningsfuld handling for alle involverede parter.

Det er nogle af velfærdslederens nye roller over for medarbejderne, borgere og andre samarbejdspartnere.  Samtidig er der fortsat er fokus på traditionelle ledelsesdyder som effektivitet, styring og effekt.Vi ser allerede mange eksempler for den nye velfærdsledelse. Men endnu er der mere tale om glimt end om en ny fælles tilgang til velfærdsledelse.

Derfor har Mandag Morgen gennemført udviklingsprojektet "Ny velfærd, ny ledelse". Projektet har stillet skarpt på, hvad det kræver af velfærdsledere – på tværs af sektorer – når velfærd skal skabes i samarbejde. Projektet er gennemført i samarbejde med kommuner, videns- og uddannelsesinstitutioner samt frivillige og private organisationer.

Læs publikationen "Leder på kanten"

Projektet blev afsluttet med en publikation, der samler perspektiver, viden og cases. Publikationen lancerede vi den 10. april hos Center for Socialt Ansvar i Carlsberg Byen i København. Du kan downloade publikationen gratis her.