Vestager kan lære af Obamas kamp mod bureaukrati

Tre år efter regeringens tiltræden har tillidsreformen ikke flyttet sig, og frustrationerne er kun vokset. Men indenrigsminister Margrethe Vestager kan lære af Obama-regeringen, der systematisk har knækket bureaukratiet. Harvardprofessor Cass Sunstein stod i spidsen for den amerikanske afbureaukratisering. I bogen “Simple: the Future of Government” beskriver han kampen.

Da Cass Sunstein, professor på Harvard Law School, i 2009 blev udnævnt som direktør for OIRA – The White House Office of Information and Regulatory Affairs – tiltrådte han sit drømmejob. Her fik han en unik mulighed for at omsætte sin banebrydende forskning i adfærdsøkonomi til et politisk program for en mere enkel offentlig sektor.

Under Cass Sunsteins lederskab undergik alle dele af den amerikanske centraladministration en afbureaukratiseringsøvelse, der får Helle Thornings reform-amok til at ligne en hyggelig stiløvelse. En sværm af såkaldte nudges blev designet og introduceret i alle dele af centraladministrationen. OIRA underkastede alle nye forslag til regler en nøgtern og uvildig cost-benefit-analyse og foretog et 360-graders tjek af eksisterende lovgivning for at forenkle eller udrydde unødige regler. Se figur 1.

Ikke alene udstedte Obamas administration i sine første fire år samlet set færre regler, end Bill Clintons og George W. Bushs administrationer gjorde i deres første fire år. I 2012 anslog Office of Management and Budget (OMB), at den samlede gevinst ved afbureaukratiseringen beløb sig til 91,3 milliarder dollar. 

Login