Han viser Norges oliefond den grønne vej

Som dansker kan man blive grøn af misundelse over den succes, Norges nationalisering af olien fra Nordsøen har været. Omvendt tyder meget nu på, at den statsejede norske oliefond, der ejer aktiver for mere end 4.400 milliarder danske kroner, kan blive væsentligt grønnere med inspiration fra Danmark.

Sagen er, at oliefondens internationale afdeling, The Government Pension Fund Global, der forvaltes af den norske nationalbank, har sin investeringsstrategi under revision. Denne strategi forbyder i dag direkte investeringer i infrastruktur – herunder i vedvarende energi – på samme måde som den forbyder investeringer i våbenproduktion, tobaksfabrikker og andre selskaber, som fondens investeringsstrategi dømmer uetiske.

Torben Möger Pedersen

Hvor paradoksalt det end kan lyde, er det et faktum, at Norges enorme statsfond, der er verdens største af sin slags, forvaltes ud fra en konservativ, relativt kortsigtet og stærkt fossilt orienteret strategi. Den står altså ikke mål med Norges nationale opfattelse af sig selv som en progressiv, klimapolitisk frontløber, fordi dens investeringspolitik er underlagt betydelige begrænsninger. Disse regler blokerer for de grønne infrastrukturinvesteringer, som der i de kommende år både bliver voldsomt brug for, og som vil kunne gennemføres med helt igennem konkurrencedygtige afkast.

Det er her, den danske inspiration kommer ind i billedet. PensionDanmark, der forvalter godt 600.000 danske lønmodtageres pensionsordninger, er i løbet af de senere år trådt i karakter som en af de globale pionerer, når det gælder investering af pensionsmidler i grønne projekter inden for energiinfrastruktur.

Selskabet har under ledelse af adm. direktør Torben Möger Pedersen investeret omkring 10 milliarder kr. i havvindmølleparker, naturgasanlæg og bioenergianlæg. Over de næste fem år vil PensionDanmarks investeringer af denne art blive næsten fordoblet til mere end 18 milliarder kr.

Dansk inspiration til grønne investeringer

Torben Möger Pedersen har tidligere forklaret i Mandag Morgen, at PensionDanmarks investeringer i energiinfrastrukturprojekterne i høj grad hænger sammen med de aktuelle forhold på kapitalmarkederne. Sikre statsobligationer giver kun lavt afkast, mens aktieinvesteringer i en verdensøkonomi, der fortsat er i krise, er risikable.

”Vi er i en situation, hvor der er et match mellem vores behov for at finde aktiver, der giver en forrentning, der er højere end på statsobligationer, og det offentliges og private virksomheders behov for adgang til langsigtet kapital,” sagde Torben Möger Pedersen.

Den norske oliefond har det samme behov som PensionDanmark for at finde langsigtede investeringer med sikre og stabile afkast. Men samtidig er fonden underlagt meget skrappe styringsregler, fordi man har villet sikre sig, at de norske politikere ikke skulle have mulighed for at misbruge oliefondens formue til at investere i økonomisk ikke-bæredygtige infrastrukturprojekter.

Det er dette forbud mod investeringer i infrastruktur, som en bred koalition af private norske institutionelle investorer, grønne developere og miljøorganisationer nu vil have lempet, sådan at man kan få stoppet fondens inaktivitet, når det gælder de grønne investeringer.

Denne alliance har derfor gennem de seneste måneder lagt pres på den nye norske højreregering i forbindelse med den aktuelle revision af fondens investeringsstrategi. Og de peger direkte på den danske inspirationskilde.

”Store europæiske fonde som PensionDanmark og hollandske PGGM investerer allerede direkte i vedvarende energiinfrastruktur,” hedder det således i et brev sendt til Norges finansminister, Siv Jensen, i oktober 2013.

”Oliefonden burde have tilladelse til at investere i infrastruktur, herunder vedvarende energi og energidistribution på vækstmarkederne,” lød det videre fra en af de toneangivende aktører i koalition, den kommunale pensionskasse KLP, der forvalter en formue på godt 300 milliarder danske kroner.

Goldman Sachs lugter grønt guld

Det norske eksempel illustrerer med stor præcision den rolle som forandringsagent, som Torben Möger Pedersen har givet PensionDanmark i den del af den internationale finansverden, der interesserer sig for vedvarende energi og grøn omstilling. Og det er en voksende del – hvilket eksempelvis den amerikanske investeringsbank Goldman Sachs’ investering på 11 milliarder kroner i DONG Energy vidner om.

PensionDanmarks forretningsmodel blev oprindeligt udviklet i samarbejde med DONG Energy, mens Anders Eldrup var administrerende direktør, og den førte til milliardinvesteringer i havvindmølleparkerne ved Nysted og Anholt. Både DONG og PensionDanmark har siden udbredt modellen til andre projekter og andre partnere, ligesom også institutionelle danske investorer som ATP og PKA har taget modellen til sig.

Michael Liebreich, CEO for Bloomberg New Energy Finance, mener, at PensionDanmark er blandt pionererne i den nye og kraftigt voksende trend, hvor pensionsmidler placeres i vedvarende energi. Det globale revisionsfirma og konsulenthus KPMG har regnet ud, at det globale behov for investeringer i energiinfrastruktur over de kommende 20 år vil andrage 17.000 milliarder dollar.

”Vi har set nogle meget progressive aftaler, hvor DONG og PensionDanmark har opkøbt vindmølleparker og været på forkant med at eje en infrastruktur, som giver afkast – ikke mindst inden for vedvarende energi,” har Liebreich tidligere sagt til Mandag Morgen.

Varetager samfundets interesse

Så stor er den internationale anerkendelse, at Torben Möger Pedersens PensionDanmark i 2012 blev udpeget som Europas dygtigste pensionsselskab på baggrund af netop investeringerne på infrastrukturområdet. Et medlem af juryen i den europæiske brancheforening for forsikrings- og pensionsselskaber, IPE, mente ligefrem, at PensionDanmarks koncept ”udgør selve fremtiden for pensionsfondes investeringsstrategier”, og dommerkomiteen konkluderede, at PensionDanmark med sine innovative investeringer i vedvarende energi og i finansiering af eksportprojekter ”går meget længere end til blot at varetage egne interesser”.

Foreløbig venter verden spændt på, om Norges nye borgerlige regering og den nye opposition under ledelse af den mangeårige socialdemokratiske statsminister Jens Stoltenberg kan blive enige om det kompromis, der kan sikre, at den store statsfond overtager depechen og engagerer sig i de grønne infrastrukturinvesteringer. Det vil ifølge den norske analytiker Terje Osmundsen i sig selv kunne udløse investeringer i størrelsesordenen 10 milliarder dollar om året fra oliefonden. Og samtidig kan den norske fonds entré på markedet for moderne energiinfrastruktur blive inspiration for andre pensionsfonde verden over.

Forrige artikel Morgendagens mediemogul Næste artikel Forandring kommer ikke ud af det blå
Verdens fattige har brug for højteknologi til lavpris

Verdens fattige har brug for højteknologi til lavpris

Danske virksomheder skal tænke på en helt anden måde, hvis de ikke skal tabe konkurrencen om avancerede løsninger på fremtidens globale markeder. Danske løsninger er rettet mod den høje ende af markedet, men en stor del af klodens forbrugere efterspørger teknologi, der kan opfylde deres basale behov til en lav pris.

Teknologi er en gamechanger for verdensmålene

Teknologi er en gamechanger for verdensmålene

Selv klodens fattigste kan få gavn af digital teknologi. I afrikanske flygtningelejre udbetales nødhjælpen som elektroniske penge, og hjælpeorganisationerne deler mobiltelefoner ud. Fremover skal den danske udviklingsbistand have et klarere fokus på at udnytte teknologi. Det kaldes techvelopment.

Mobilen er øjenlægens forkontor

Mobilen er øjenlægens forkontor

Den teknologiske hjælp er helt afhængig af at spille sammen med det lokale sundhedsvæsen. Peek Vision har udviklet en app til øjenundersøgelser i udviklingslande ved hjælp af smartphones. Den skal sortere de raske fra, så øjenlægerne bruger tiden på de rigtige patienter.

Regeringen taler med to tunger om europæisk forsvar

Regeringen taler med to tunger om europæisk forsvar

Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen afviser kategorisk, at Danmark støtter fransk-tyske planer om en EU-hær. Men regeringen roser i sin nye udenrigs- og sikkerhedspolitiske strategi øget militært samarbejde i EU og vil have forsvarsforbeholdet afskaffet.

Pisk til 15-årig gjorde Europas menneskeret dynamisk

Pisk til 15-årig gjorde Europas menneskeret dynamisk

ANALYSE: Den omdiskuterede såkaldte ’dynamiske fortolkning’ af menneskeretten har fundet sted så længe, at de fleste har glemt, hvordan den opstod. Mandag Morgens Europaredaktør tager dig fire årtier tilbage til en sag om en 15-årig skoledreng, der blev dømt til korporlig afstraffelse i Storbritannien.

Socialministeriets regnemodeller er ikke retvisende

Socialministeriets regnemodeller er ikke retvisende

KOMMENTAR: Hvis investeringer i sociale indsatser skal give allerstørst gevinst, så er det de yngste børn og tidlig indsats i familierne, der skal satses på. Derfor er det også bekymrende, at netop de investeringer nedtones i Socialstyrelsens nye regnemodel, som kan blive afgørende for, hvor det offentlige fremover lægger pengene.

Kinas rivende udvikling kræver nye svar fra Danmark

Kinas rivende udvikling kræver nye svar fra Danmark

Danmark er nødt til at reagere offensivt på, at Kina lige nu tager stormskridt på den teknologiske front, siger topforskere, der er tilknyttet Akademiet for Tekniske Videnskaber. Vi kan begynde med et opgør med den kollektive blinde vinkel mod Kina, lyder et bud.

Medicinrådet blåstempler ny medicin for millioner

Medicinrådet blåstempler ny medicin for millioner

Efter det første års arbejde har Medicinrådet anbefalet 25 af 35 undersøgte lægemidler som standardbehandling på sygehusene. De 15 af anbefalingerne skaber dog ingen eller kun lille merværdi for patienterne. For "gavmildt" lyder kritikken fra sundhedsøkonom, der efterlyser nyt grundlag for Medicinrådets vurderinger.

Analyse af gener åbner for personlige diagnoser

Analyse af gener åbner for personlige diagnoser

Stærkt specialiserede virksomheder tilbyder nu så omfattende analyser af det enkelte menneskes genom, at de kan sætter navn på de gener, der forårsager bestemte sygdomme. Prisen for analyser af genomet og diagnose svinger mellem 20.000 og 30.000 kr. per patient.

Tysk virksomhed: Skræddersyet medicin er fremtiden

Tysk virksomhed: Skræddersyet medicin er fremtiden

I dag kan ordet cancer være et forvarsel om en tidlig død. Om 20 år vil kun de færreste dø af kræft. Sådan lyder visionen fra en af verdens største farmaceutiske virksomheder, Roche. Gensekventering og big data er nøglen.

Ny analyse: Iværksættere giver erhvervsikonerne baghjul

Ny analyse: Iværksættere giver erhvervsikonerne baghjul

Virksomheder, der er under 20 år gamle, tegner sig for 50 pct. af værdiskabelsen i Danmark, viser ny analyse fra DI, som selv kalder undersøgelsen en mytedræber. Nye virksomheder har mere fleksibilitet og er bedre til at innovere, siger forsker.

Stram så op på etikken

Stram så op på etikken

KOMMENTAR: Danske virksomheder er ikke så hvidskurede, som vi gik og troede. Når nogen præsterer en kynisk forretningsmoral, bryder de tilliden og samfundskontrakten her til lands.

Vi skal have en bedre diskussion om velfærden

Vi skal have en bedre diskussion om velfærden

KOMMENTAR: Vi flytter os ikke fra status quo, hvis vi fortsætter debatten om velfærd med entydigt at fokusere på de penge, vi bruger på “velfærd”, fremfor hvad vi får ud af det.

Er det snart slut med de absurde gyldne håndtryk?

Er det snart slut med de absurde gyldne håndtryk?

ANALYSE: Topchef efter topchef forlader virksomheder med gyldne håndtryk, selv om de er ansvarlige for skandaløs ageren. Google er slået ind på en ny kurs, og det kan der være gode økonomiske grunde til. I Danmark er spørgsmålet, hvordan Danske Bank vil vise, at de har forstået alvoren.

Andelstanken er en spændetrøje for landbrugets grønne omstilling

Andelstanken er en spændetrøje for landbrugets grønne omstilling

ANALYSE: Mens globale frontløbere i fødevareindustrien investerer i udvikling af kunstigt kød og plantebaserede alternativer til produkter fra dyr, tøver Danish Crown og Arla. Det er kun naturligt, når nu ejerne lever af at opdrætte dyr til fødevareproduktion. Men det kan blive et problem.

Sådan knuste 'Tropernes Trump' sandheden i det brasilianske valg

Sådan knuste 'Tropernes Trump' sandheden i det brasilianske valg

KOMMENTAR: Den nyvalgte brasilianske præsident Jair Bolsonaros valgkamp formåede at fabrikere sin egen virkelighed gennem velkoordineret brug af sociale medier til at misinformere offentligheden for at vinde valget - et valg, der blev et eksempel på, hvordan politiske sejre opnås gennem viralitet.

Dansk startup: Lad medarbejderne stille diagnosen i din virksomhed

Dansk startup: Lad medarbejderne stille diagnosen i din virksomhed

Det lyder næsten for letkøbt. Lad medarbejderne stille spørgsmål til hinanden og øg sandsynligheden for din strategi bliver gennemført. Men bag det, der umiddelbart virker banalt, ligger en dyb viden om spørgsmålets natur, som ny virksomhed efter millionindsprøjtning satser på at udbrede.

Til svinekongres med fremmedgjorte landmænd på rente-coke

Til svinekongres med fremmedgjorte landmænd på rente-coke

REPORTAGE: Bæredygtighed skal løfte danske svineproducenter ud af mudderet. Men en dyb afhængighed af lave flexrenter og en voksende fremmedgørelse truer det stolte danske erhverv. ”Landbrugskulturen er død,” mener en svineproducent. Mandag Morgen har været på svinekongres i Herning.

Dansk landbrug melder pas på kødrevolutionen

Dansk landbrug melder pas på kødrevolutionen

Danmarks animalske fødevareindustri er produktiv, men den er ikke bæredygtig i klimamæssig forstand. Og spørgsmålet er, hvor længe den er det i økonomisk forstand. En gigant som Danish Crown risikerer at misse kapløbet om fremtidens fødevarer.

Laboratorie-bøffer har kurs mod verdens kølediske

Laboratorie-bøffer har kurs mod verdens kølediske

Hollænderen Mark Post præsenterede i 2013 verdens første laboratoriefremstillede hakkebøf. Nu har store tyske og schweiziske koncerner investeret godt 55 mio. kr. i selskabet Mosa Meat, der i 2021 sender de første reagensglasbøffer i handlen.

Hvad skal landbruget nu leve af?

Hvad skal landbruget nu leve af?

Klimaforandringerne truer en række erhverv på deres eksistens, bl.a. hele kødindustrien. Det kan tvinge dansk landbrug til at nytænke, hvad det skal leve af i fremtiden. Danish Crown har taget udfordringen op og kan blive rollemodel.

Kommunerne råder over 3.500 sengepladser til syge

Kommunerne råder over 3.500 sengepladser til syge

Syge danskere ender stadig oftere i en kommunal sygeseng. Faktisk råder landets borgmestre nu over flere sengepladser, end der står på samtlige sygehuse i en typisk dansk region. For en del af patienterne betyder det brugerbetaling og dårligere kontrol med kvaliteten af behandlingen. 

Topmødet for dem der tror på eksponentielle teknologier

Topmødet for dem der tror på eksponentielle teknologier

REPORTAGE: Ved Singularity University Summit i Stockholm i sidste uge blev deltagerne bombarderet med præsentationer om de nyeste teknologier, og hvordan de radikalt vil forandre tilværelsen på kloden – og i rummet – lige om lidt. Men der var også plads til indlæg og diskussion om de sociale og politiske konsekvenser.

Briterne vil indføre en skat på digitale giganters omsætning

Briterne vil indføre en skat på digitale giganters omsætning

Briterne vil nu indføre en indføre en skat, som direkte er møntet på de globale digitale giganter. Danmark var sidste efterår med til at bremse et lignende forslag fra EU-kommissionen, men selvom EU-forslaget har flere mangler, er det dog bedre end ikke at gøre noget, mener både SF’s Lisbeth Bech Poulsen og Mellemfolkeligt Samvirke.

”Verdens lykkeligste organisation! Har I tabt sutten?”

”Verdens lykkeligste organisation! Har I tabt sutten?”

KOMMENTAR: Hvis du vil udvikle din organisation, er du nødt til at hjælpe medarbejderne med at styrke deres selvbevidsthed og velvære. Det er på én gang den vanskeligste, mest komplekse og mest givende ledelsesudfordring, du vil møde.

Gode råd til nye iværksættere fra en gammel hund

Gode råd til nye iværksættere fra en gammel hund

LARS THINGGAARD: I løbet af efteråret har jeg oplevet en imponerende dristighed og frygtløshed blandt iværksættere i danske universitetsmiljøer. Men jeg tror også, de kan lære et par ting af en gammel hund. Her er mine råd til tidens fremadstormende kuld af millennial-iværksættere.

Apple er oplagt køber af Tesla

Apple er oplagt køber af Tesla

KOMMENTAR: Efter en tur i rutschebanen kan det ende med, at Tesla bliver en del af noget større. For måske venter Apple i kulissen. Et opkøb vil være en god løsning på mange af Apples udfordringer med udviklingen af en elektrisk bil.