Han viser Norges oliefond den grønne vej

Som dansker kan man blive grøn af misundelse over den succes, Norges nationalisering af olien fra Nordsøen har været. Omvendt tyder meget nu på, at den statsejede norske oliefond, der ejer aktiver for mere end 4.400 milliarder danske kroner, kan blive væsentligt grønnere med inspiration fra Danmark.

Sagen er, at oliefondens internationale afdeling, The Government Pension Fund Global, der forvaltes af den norske nationalbank, har sin investeringsstrategi under revision. Denne strategi forbyder i dag direkte investeringer i infrastruktur – herunder i vedvarende energi – på samme måde som den forbyder investeringer i våbenproduktion, tobaksfabrikker og andre selskaber, som fondens investeringsstrategi dømmer uetiske.

Torben Möger Pedersen

Hvor paradoksalt det end kan lyde, er det et faktum, at Norges enorme statsfond, der er verdens største af sin slags, forvaltes ud fra en konservativ, relativt kortsigtet og stærkt fossilt orienteret strategi. Den står altså ikke mål med Norges nationale opfattelse af sig selv som en progressiv, klimapolitisk frontløber, fordi dens investeringspolitik er underlagt betydelige begrænsninger. Disse regler blokerer for de grønne infrastrukturinvesteringer, som der i de kommende år både bliver voldsomt brug for, og som vil kunne gennemføres med helt igennem konkurrencedygtige afkast.

Det er her, den danske inspiration kommer ind i billedet. PensionDanmark, der forvalter godt 600.000 danske lønmodtageres pensionsordninger, er i løbet af de senere år trådt i karakter som en af de globale pionerer, når det gælder investering af pensionsmidler i grønne projekter inden for energiinfrastruktur.

Selskabet har under ledelse af adm. direktør Torben Möger Pedersen investeret omkring 10 milliarder kr. i havvindmølleparker, naturgasanlæg og bioenergianlæg. Over de næste fem år vil PensionDanmarks investeringer af denne art blive næsten fordoblet til mere end 18 milliarder kr.

Dansk inspiration til grønne investeringer

Torben Möger Pedersen har tidligere forklaret i Mandag Morgen, at PensionDanmarks investeringer i energiinfrastrukturprojekterne i høj grad hænger sammen med de aktuelle forhold på kapitalmarkederne. Sikre statsobligationer giver kun lavt afkast, mens aktieinvesteringer i en verdensøkonomi, der fortsat er i krise, er risikable.

”Vi er i en situation, hvor der er et match mellem vores behov for at finde aktiver, der giver en forrentning, der er højere end på statsobligationer, og det offentliges og private virksomheders behov for adgang til langsigtet kapital,” sagde Torben Möger Pedersen.

Den norske oliefond har det samme behov som PensionDanmark for at finde langsigtede investeringer med sikre og stabile afkast. Men samtidig er fonden underlagt meget skrappe styringsregler, fordi man har villet sikre sig, at de norske politikere ikke skulle have mulighed for at misbruge oliefondens formue til at investere i økonomisk ikke-bæredygtige infrastrukturprojekter.

Det er dette forbud mod investeringer i infrastruktur, som en bred koalition af private norske institutionelle investorer, grønne developere og miljøorganisationer nu vil have lempet, sådan at man kan få stoppet fondens inaktivitet, når det gælder de grønne investeringer.

Denne alliance har derfor gennem de seneste måneder lagt pres på den nye norske højreregering i forbindelse med den aktuelle revision af fondens investeringsstrategi. Og de peger direkte på den danske inspirationskilde.

”Store europæiske fonde som PensionDanmark og hollandske PGGM investerer allerede direkte i vedvarende energiinfrastruktur,” hedder det således i et brev sendt til Norges finansminister, Siv Jensen, i oktober 2013.

”Oliefonden burde have tilladelse til at investere i infrastruktur, herunder vedvarende energi og energidistribution på vækstmarkederne,” lød det videre fra en af de toneangivende aktører i koalition, den kommunale pensionskasse KLP, der forvalter en formue på godt 300 milliarder danske kroner.

Goldman Sachs lugter grønt guld

Det norske eksempel illustrerer med stor præcision den rolle som forandringsagent, som Torben Möger Pedersen har givet PensionDanmark i den del af den internationale finansverden, der interesserer sig for vedvarende energi og grøn omstilling. Og det er en voksende del – hvilket eksempelvis den amerikanske investeringsbank Goldman Sachs’ investering på 11 milliarder kroner i DONG Energy vidner om.

PensionDanmarks forretningsmodel blev oprindeligt udviklet i samarbejde med DONG Energy, mens Anders Eldrup var administrerende direktør, og den førte til milliardinvesteringer i havvindmølleparkerne ved Nysted og Anholt. Både DONG og PensionDanmark har siden udbredt modellen til andre projekter og andre partnere, ligesom også institutionelle danske investorer som ATP og PKA har taget modellen til sig.

Michael Liebreich, CEO for Bloomberg New Energy Finance, mener, at PensionDanmark er blandt pionererne i den nye og kraftigt voksende trend, hvor pensionsmidler placeres i vedvarende energi. Det globale revisionsfirma og konsulenthus KPMG har regnet ud, at det globale behov for investeringer i energiinfrastruktur over de kommende 20 år vil andrage 17.000 milliarder dollar.

”Vi har set nogle meget progressive aftaler, hvor DONG og PensionDanmark har opkøbt vindmølleparker og været på forkant med at eje en infrastruktur, som giver afkast – ikke mindst inden for vedvarende energi,” har Liebreich tidligere sagt til Mandag Morgen.

Varetager samfundets interesse

Så stor er den internationale anerkendelse, at Torben Möger Pedersens PensionDanmark i 2012 blev udpeget som Europas dygtigste pensionsselskab på baggrund af netop investeringerne på infrastrukturområdet. Et medlem af juryen i den europæiske brancheforening for forsikrings- og pensionsselskaber, IPE, mente ligefrem, at PensionDanmarks koncept ”udgør selve fremtiden for pensionsfondes investeringsstrategier”, og dommerkomiteen konkluderede, at PensionDanmark med sine innovative investeringer i vedvarende energi og i finansiering af eksportprojekter ”går meget længere end til blot at varetage egne interesser”.

Foreløbig venter verden spændt på, om Norges nye borgerlige regering og den nye opposition under ledelse af den mangeårige socialdemokratiske statsminister Jens Stoltenberg kan blive enige om det kompromis, der kan sikre, at den store statsfond overtager depechen og engagerer sig i de grønne infrastrukturinvesteringer. Det vil ifølge den norske analytiker Terje Osmundsen i sig selv kunne udløse investeringer i størrelsesordenen 10 milliarder dollar om året fra oliefonden. Og samtidig kan den norske fonds entré på markedet for moderne energiinfrastruktur blive inspiration for andre pensionsfonde verden over.

Forrige artikel Morgendagens mediemogul Næste artikel Forandring kommer ikke ud af det blå

Sandhedens time for Vestager som EU-formand

Sandhedens time for Vestager som EU-formand

Tirsdag mødes Lars Løkke Rasmussen, Emmanuel Macron og Angela Merkel med lederne af de 25 andre EU-lande for at finde EU’s ledere for de kommende fem år. Tyskland og Frankrig synes på vej mod en forståelse, der kan gavne Vestager i bestræbelserne på at blive EU-Kommissionens første kvindelige leder.

Det betaler sig at tage EU alvorligt

Det betaler sig at tage EU alvorligt

ANALYSE: Europa kan være en vindersag, hvis man tager det alvorligt, og det modsatte, hvis ikke man er ordentligt forberedt. Det ser ud til at blive læren, når stemmerne til Europa-valget er talt op sent søndag aften.

Her er Mette Frederiksens tre første udfordringer

Her er Mette Frederiksens tre første udfordringer

KOMMENTAR: Med sammenbruddet i blå blok er Lars Løkke ikke længere Mette Frederiksens største udfordring. De tre mennesker, der står mellem hende og magten, er Pia Olsen Dyhr, Morten Østergaard og Henrik Sass Larsen.

Gør Danmark til talenternes stormagt

Gør Danmark til talenternes stormagt

KOMMENTAR: Visionen om Danmark som talenternes stormagt er et oplagt og nødvendigt “velfærdsløfte” til næste generation. Det er også en mulighed for at undgå en kompetencenedslidning af fremtidens arbejdskraft og bør være et hovedpunkt i næste regeringsgrundlag.

Stil bedre spørgsmål og bliv en bedre leder

Stil bedre spørgsmål og bliv en bedre leder

De fleste chefer tror, at de har alle svarene. Men de bedste chefer formår at stille spørgsmål, der inspirerer til nytænkning. Her er seks råd til, hvordan du kan stille bedre spørgsmål.  

Modeindustrien kører på klima-frihjul

Modeindustrien kører på klima-frihjul

KOMMENTAR: Vi taler om at mindske CO2-udledningen fra fly, biler og kød, men indtil videre lader politikerne modeindustrien slippe for at bidrage til klimaomstillingen. De danske kandidater til europaparlaments- og folketingsvalget burde derfor begynde at beskæftige sig med tøj, skriver Laura Terkildsen.

Velfærdsløfter for milliarder dækker over historisk opbremsning

Velfærdsløfter for milliarder dækker over historisk opbremsning

Både Lars Løkke Rasmussen og Mette Frederiksen vil bruge flere penge på velfærd. Men velfærdsmilliarderne dækker reelt over en minimal vækst målt per indbygger, viser ny beregning. Velfærdsstaten er gået ind i en ny epoke, mener professor Jørgen Goul Andersen.

Sophie Løhde har gjort rent bord

Sophie Løhde har gjort rent bord

Innovationsminister Sophie Løhde kan sætte flueben ud for alle seks dele i sin sammenhængsreform af den offentlige sektor. De fleste reformer ser ud til at overleve uanset resultatet af det kommende folketingsvalg.

Set, læst og hørt: Franciska Rosenkilde

Set, læst og hørt: Franciska Rosenkilde

Københavns kulturborgmester, Franciska Rosenkilde (ALT) fortæller, hvad hun har set, læst og hørt for nylig. Hun kan blandt andet anbefale danseforestillingen 'Carrying a Dream' og et rørende interview med Master Fatman.

Venstrefløjen er klar til klimaafgift på tøj

Venstrefløjen er klar til klimaafgift på tøj

En af klodens største klimasyndere er stort set gået under radaren, når politikerne taler grønne afgifter og regulering. Men nu er alle Mette Frederiksens støttepartier klar til at bruge afgifter til at sætte en bremse på tøjforbruget.

Modens klimatopmøde anklages for greenwashing

Modens klimatopmøde anklages for greenwashing

I et helt årti har Copenhagen Fashion Summit været modeindustriens eget internationale klimatopmøde. Men det har ikke for alvor gjort tøjbranchen mere bæredygtig, lyder kritikken fra en lang række forskere, som beskylder organisationen for greenwashing. Forskerne ser kun én vej frem: Færre varer af bedre kvalitet.

En brændende platform, der kan rykke forbrugsvaner

En brændende platform, der kan rykke forbrugsvaner

Er tøjbranchen i virkeligheden i gang med at bruge klimakrisen til at skabe nye behov hos forbrugerne, som nu skal skifte garderoben ud med ’grønt’ tøj, der får dem til at føle sig mere bæredygtige?

Men hvad skal vi leve af?

Men hvad skal vi leve af?

KOMMENTAR: Valgkampen har indtil nu kun handlet om den ene side af medaljen. Nu bør vi også tale om den anden. Hvordan skaber vi mere vækst i den private sektor og klarer den digitale omstilling?

Den kinesiske kapitalisme giver globale rystelser

Den kinesiske kapitalisme giver globale rystelser

Vi står midt i et historisk skifte i Europas – og dermed Danmarks – forhold til Kina. EU’s markant skærpede tone over for styret i Beijing udgør både en trussel og en mulighed for danske virksomheder, mener dansk Kina-veteran.

Ny dyr medicin eller 2.000 sygeplejersker?

Ny dyr medicin eller 2.000 sygeplejersker?

Alene det seneste år har Medicinrådet anbefalet ny medicin, der kan komme til at koste samfundet over en milliard kroner. Det svarer til lønnen til 2.000 sygeplejersker. Men det er ikke Medicinrådets opgave at se på de samlede økonomiske konsekvenser af sine beslutninger. I næste uge skal Danske Regioner evaluere Medicinrådets praksis.

Danske Patienter: Ny medicin skal måles på livskvalitet

Danske Patienter: Ny medicin skal måles på livskvalitet

"Vi træffer beslutninger på dybt problematisk grundlag," siger Morten Freil, direktør for Danske Patienter og medlem af Medicinrådet, og efterlyser viden om, hvilke forbedringer i patienters livskvalitet ny medicin skaber.

Sådan måler man patienters livskvalitet

Sådan måler man patienters livskvalitet

Patienters svar på nøglespørgsmål kan afgøre, om ny medicin eller anden behandling tilfører patienterne mere livskvalitet – eller ej. Det sker på en række områder inden for sundhedsvæsenet, men endnu ikke, når det gælder ny medicin.

Regionsrådsformand: Behov for skarpe prioriteringer af ny medicin

Regionsrådsformand: Behov for skarpe prioriteringer af ny medicin

Regionernes formand er godt klar over, at der er et stykke vej til den ideelle prioritering af midlerne i sundhedsvæsenet. Men hun mener, Medicinrådet er et skridt på vejen. Det er trods alt kun en valgkamp siden, vi hørte to statsministerkandidater afvise at prioritere overhovedet, bemærker Stephanie Lose (V).

S og V vil oprette behandlingsråd

S og V vil oprette behandlingsråd

Prioriteringer kommer til at fylde mere i fremtidens sundhedsvæsen. Fremover skal nye behandlin­gers pris og effekt vurderes af et ekspertråd, mener både V og S. Men der hører enigheden også op.

Set, læst og hørt: Steen Bording Andersen

Set, læst og hørt: Steen Bording Andersen

Formand for Danmarks Biblioteksforening, Steen Bording Andersen, anbefaler en amerikansk radiokanal for rockelskere, en overbevisende udstilling på Louisiana og en biografi, der vækker minder fra hans ungdom i 1970'erne.

Nyt job: Lars Sandahl Sørensen bliver DI's nye direktør

Nyt job: Lars Sandahl Sørensen bliver DI's nye direktør

Dansk Industri har løftet sløret for, hvem der fremover skal stå i spidsen for organisationen. Valget er faldet på Lars Sandahl Sørensen, hvis største udfordring som ny direktør bliver at kombinere vækst med bæredygtighed.

Her er Løkkes og Mette F’s drejebog for Danmark

Her er Løkkes og Mette F’s drejebog for Danmark

Valget til juni afgør, om Lars Løkke Rasmussen eller Mette Frederiksen skal skrive drejebogen for dansk politik de kommende fire år. Mandag Morgen giver i denne analyse sit bud på de to statsministerkandidaters ti vigtigste prioriteringer i et blåt og rødt regeringsgrundlag. Analysen viser, at der tegner sig to meget forskellige veje for Danmark, afhængig af hvem der vinder valget.

Mette Frederiksens regeringsgrundlag: Et Danmark for alle

Mette Frederiksens regeringsgrundlag: Et Danmark for alle

Mette Frederiksen vil bekæmpe ulighed og prioritere velfærd frem for skattelettelser. Hun vil skrue op for klimaambitionerne, fastholde en stram udlændingepolitik og sikre bedre vilkår for folk i udkantsområderne. Og så får udsatte børn en særlig plads i hendes regeringsprogram.

Lars Løkke Rasmussens regeringsgrundlag: Gode tider skal gøres bedre

Lars Løkke Rasmussens regeringsgrundlag: Gode tider skal gøres bedre

Løkke vil fortsætte med at male Danmark blå. Hans nye regeringsgrundlag markerer en klar kant til Socialdemokratiet. Hans sundhedsreform får stor betydning for danskernes sundhed mange år ud i fremtiden. Investeringer for over 100 milliarder kroner i veje og tog vil præge Danmarks infrastruktur.

Årets valg vil styrke Danmark i EU

Årets valg vil styrke Danmark i EU

ANALYSE: Lars Løkke Rasmussen tog fusen på alle ved at lægge folketingsvalget 5. juni. Om dét bliver en fordel for ham selv eller for Mette Frederiksen, er endnu uklart. Men der er næppe tvivl om, at det vil trække stemmeprocenten ved EP-valget væsentligt op, og at det vil styrke Danmarks samlede engagement i EU.