På kanten af det mulige: Fremtidens grønne strøm kræver 100.000 årsværk

Den nye politiske aftale om mere grøn strøm får ros for at sætte ambitiøse mål for at udbygge produktionen af grøn strøm i Danmark. Eksperter, ngo’er og virksomheder efterlyser dog hurtig handling og konkrete køreplaner, hvis de store ambitioner skal indfries. Man går til grænsen af, hvad der er realistisk, lyder det.

Elektrificering er en absolut hjørnesten i den grønne omstilling og helt afgørende for at nå klimamålene. Vi kigger ind i en fremtid med elbiler på vejene, varmepumper allevegne og ikke mindst storskalaproduktion af grønne brændsler til den tunge transport og den energiintensive industri.

Energivirksomheder, brintbranche, transportsektor og industri har derfor i lang tid plæderet for en markant udbygning af udbuddet af den grønne strøm i Danmark.

Kort før sommerferien blev deres bønner umiddelbart hørt, da et bredt flertal i Folketinget landede en aftale om en massiv udbygning af den vedvarende energiproduktion i Danmark.
Få Mandag Morgens overskrifter direkte i din mail.

Tilmeld dig nyhedsbrevet nu