De grønne hensyn står under vand

En række af Danmarks største udfordringer i de kommende år handler om vand. For meget vand, for lidt vand, forurenet vand. Klimaforandringerne stiller store krav til vores håndtering af vandet, men en forældet lovgivning og et “statisk natursyn” risikerer at stå i vejen for vigtige samfundsprojekter.

Foto: Thomas Lekfeldt/Ritzau Scanpix
Simon Friis Date

De venter utålmodigt i Holstebro Kommune. Mens vandet væltede ned i årets første uger, skrev den nordvestjyske kommunes socialdemokratiske borgmester, H.C. Østerby, et brev sammen med sin kommunaldirektør. Brevet var en invitation til den nye miljøminister, Magnus Heunicke (S), om at komme på besøg i den snart 750 år gamle handelsby.

Holstebro ligger i, hvad man kan beskrive som et meteorologisk og juridisk krydspres. Byen har komfortabel afstand til både Limfjorden og Vesterhavet, men Storåen, et af Danmarks største vandløb, er til gengæld nærmeste nabo.

Hvad er en 100-årshændelse?

En 100-årshændelse svarer til det højest målte vandstandsniveau i et givet område for de seneste 100 år. Med klimaforandringerne er det forventningen, at det, der i dag kaldes en 100-årshændelse, vil ske hyppigere.

Skybruddet i København i sommeren 2011, hvor der nogle steder faldt op til 140 millimeter regn inden for få timer, er et eksempel på en 100-årshændelse. Manglende forberedelse på skybruddet er senere opgjort til tab på omkring seks milliarder kroner.

Kilde: DMI og Klimatilpasning.dk

På grund af Storåen er Holstebro i EU’s oversvømmelsesdirektiv udpeget som et af de områder af Danmark, der er særligt oversvømmelsestruede. 740 ejendomme til en værdi af over fire milliarder kroner er truede, og derfor skal byen have en klimasikringsplan, som kan beskytte den mod den næste store oversvømmelse. Holstebro skal være forberedt på en såkaldt 100-årshændelse. Se tekstboks. 
Få Mandag Morgens overskrifter direkte i din mail.

Tilmeld dig nyhedsbrevet nu