Fem kriser – femten muligheder

Adgang til tilstrækkeligt og rent vand er bare en af mange store globale udfordringer. Men hver krise rummer også flere muligheder og løsninger. Dem beskriver årets Global Opportunity Report fra DNV GL, FN Global Compact og Mandag Morgen Global Insitute. I rapporten beskrives 15 områder med store muligheder for at adressere en eller flere af de store udfordringer, samt 120 konkrete eksempler på, hvordan det allerede bliver gjort verden over.

Adgang til tilstrækkeligt og rent vand udgør en af de største udfordringer for menneskeheden. Det samme gør ekstremt vejr, uholdbar befolkningseksplosion i byerne, udviklingen i mængden af patienter med kroniske sygdomme og det, at vi holder fast i fossile energikilder og ikke får transformeret energiforbruget over på bæredygtige energikilder i stedet for at transformere energiforbruget til bæredygtige energikilder.

Listen over globale udfordringer er længere endnu. Den seneste ”Global Risks”-rapport fra World Economic Forum rangordner en stribe af de mest presserende risici. Men ud af kriserne vokser både muligheder og konkrete løsninger. Og mange af dem bygger på viden, ressourcer og teknologi, vi allerede har, og som gør det muligt allerede i dag at vende kriserne til muligheder til gavn for samfund og virksomheder.

Global Opportunity Report fra DNV GL, FN Global Compact og Mandag Morgen Global Insitute beskriver 15 områder med store muligheder for at adressere en eller flere af de store udfordringer, samt 120 konkrete eksempler på, hvordan det allerede bliver gjort verden over. De femten mulighedsområder i rapporten er udvalgt på baggrund af indsigter samlet blandt mere end 200 eksperter og interessenter og er testet gennem mere end 6.000 lederes vurdering af, hvilke muligheder, der gavner samfundet mest, og som samtidig har størst sandsynlighed for at blive realiseret. Det er positiv læsning, og et stort katalog af konkrete indsigter i hvilke strategier for at adressere udfordringerne, der finder mest opbakning i forskellige dele af verden, i forskellige sektorer og forskellige demografiske grupper.

Login