1.400 borgere giver Gentoftes politikere gode ideer

Den konservative højborg, Gentofte, har på få år oprettet 34 særlige udvalg, hvor borgere sammen med politikere har fundet nye og kreative løsninger på nogle af samfundets største udfordringer. Nu breder modellen sig til regioner og måske Folketinget og flere EU-lande.

MM Special: Borgerinddragelse

Droner og vægtere skal få bugt med det stigende antal tyverier og indbrud i Gentofte. Flere flygtninge er kommet hurtigt i job. Og snart må hverken unge eller ansatte i kommunen ryge i skole- og arbejdstiden.

Alle disse ting sker som en konsekvens af de særlige opgaveudvalg, som Gentofte har sat i verden, hvor helt almindelige borgere sammen med politikerne finder på nye og kreative løsninger på nogle af samfundets største udfordringer.

Siden 2015 har den konservative højborg oprettet 34 af disse særlige midlertidige opgaveudvalg, og flere nye udvalg er i støbeskeen. I udvalgene sidder typisk ti helt almindelige borgere sammen med fem lokalpolitikere for at finde frem til nye løsninger.

”Vores erfaringer er fantastisk positive,” siger borgmester Hans Toft (K).

Foreløbig har 324 borgere deltaget i disse udvalg, viser en opgørelse, som Gentofte Kommune har foretaget for Mandag Morgen. Dertil kommer yderligere 1.100 borgere, som har været med i arbejdsgrupper, workshops og lignende, samt 2.000 borgere, som har svaret på spørgeskemaer i forbindelse med disse opgaveudvalg.

På denne måde har kommunen inviteret en stor del af sine borgere helt ind i det politiske maskinrum. Politikerne har sluppet en del af kontrollen. Den politiske motor sidder ikke længere i de gamle faste udvalg, hvor syv politikere sidder rundt om et bord i fire år og vedtager et hav af sager, som embedsmændene har lagt foran dem.

Nu ligger en stor del af den politiske innovation i disse særlige udvalg.

”Vi skal huske på, at før i tiden blev indstillingerne fra forvaltningen fulgt i 98 procent af sagerne. Nu begynder vi helt fra scratch. Både borgere og politikere er med helt fra begyndelsen til at lave politik. Det sikrer langt større engagement og ejerskab til beslutningerne,” siger Hans Toft.

Gentofte går forrest

Gentofte er langtfra alene.

Otte ud af ti kommuner har oprettet et eller flere af disse midlertidige udvalg – i fagjargon kaldet paragraf 17 stk. 4-udvalg – hvor borgere og politikere i fællesskab skal finde på nye ideer og løsninger på store lokale udfordringer.

Det fremgår af den ny undersøgelse, som professor Ulrik Kjær fra Syddansk Universitet har foretaget for Demokratikommissionen.

Men Gentofte er uden sammenligning den kommune i landet, som er gået længst og mest systematisk til værks på området.

Status her i januar 2020 er, at 27 ud af de foreløbig 34 opgaveudvalg har afsluttet deres arbejde og lagt en masse anbefalinger frem til politikerne. De har blandt andet haft fokus på mere sikker trafik i byen, anbringelser af børn, mere bæredygtig by, bedre forældresamarbejde for små børn og øget sundhedsforebyggelse. Se figur 1.

Det er for eksempel ideerne fra et af disse opgaveudvalg, der er årsag til, at kommunen nu griber til drastiske metoder for at nedbringe de mange indbrud i villaer og virksomheder i Gentofte. En leder er ansat til at stå i spidsen for at styrke nabohjælpen. Særlige Tryghedsambassadører skal øge trygheden i byen. Et vægterkorps skal rykke ud på fem minutter og stresse tyven med lys, udrykning og megafon. Droner og anden ny teknologi kan også komme i brug for at bekæmpe de kriminelle.

Et andet eksempel er Mads Kristensen. Som daværende varehuschef i Ikea i Gentofte og medlem af et særligt opgaveudvalg i kommunen om integration fik han en god ide. Han ville sluse nye flygtninge hurtigt ud i virksomhederne, så de ikke først skulle sidde på skolebænken måned efter måned for at lære dansk.

Han fik hurtigt en gruppe flygtninge i arbejdspraktik og kombinerede det med danskundervisning på arbejdspladsen. Det blev en succes. Flere kom i arbejde. Og de nye flygtninge fik skabt nye netværk, deltog i firmafester og løb med i DHL-stafetten. Siden har denne metode spredt sig til andre virksomheder i Gentofte kommune og høstet store nationale roser.

Går videre end loven

For øjeblikket er syv opgaveudvalg i arbejdstøjet, og fire nye skal starte op i år.

Et af de nuværende udvalg har fokus på unges trivsel og sundhed. Det skyldes, at alt for mange unge i Gentofte ryger og drikker for meget. Antallet af unge, der ryger hash eller tager andre euforiserende stoffer, er også stigende. Samtidig er antallet af unge, der mistrives, steget kraftigt siden 2015.

Det fremgår af en undersøgelse om unges trivsel og brug af rusmidler i Gentofte Kommune, som Center for Rusmiddelforskning på Aarhus Universitet står bag. Det problem skal udvalget nu finde løsninger på.

Arbejdet i dette udvalg har foreløbig ført til, at det er slut med tobakken i skoletiden fra august i år. I dag må de ikke ryge på matriklen, men kan ryge uden for skolens område. Det bliver der nu sat en stopper for. Røgfri skoletid går altså et stort skridt videre end lovgivningen på området.

Nu vil et flertal af politikerne i kommunalbestyrelsen i Gentofte udvide dette forbud til også at omfatte alle de øvrige ansatte i kommunen, der har 75.000 indbyggere. Lige fra de ansatte på rådhuset til sosu’er i hjemmeplejen og pædagoger i daginstitutioner. Fra årsskiftet 2021 må de ligesom de unge heller ikke ryge, når de er på arbejde.

”Forslaget om røgfri skoletid kunne da sagtens være født i et helt almindeligt politisk udvalg. Men den helt store forskel er, at vi nu har ti borgere sammen med fem politikere. Det sikrer større ejerskab og engagement til forslaget. I det gamle system ville der sidde syv politikere i et udvalg, som sammen med administrationen havde sendt forslaget til høring. Og så havde borgerne ikke på samme måde følt ejerskab til forslaget,” siger Hans Toft.

Et andet udvalg har fokus på FN’s 17 verdensmål. Her sidder blandt andet EU-politikeren Morten Løkkegaard (V) sammen med fire andre politikere og ti borgere. Knap 150 borgere dukkede op til det indledende møde for at komme med ideer til, hvad udvalget skulle arbejde med.

Nogle udvalg har haft en levetid på kun et halvt år. Andre har en levetid på to år. Det afhænger af den enkelte opgave og udfordringens størrelse.

Borgerne bliver blandt andet fundet ved annoncering i lokale medier, via Facebook eller netværk. Der er et kommissorium for hvert udvalg, som klart angiver, hvilke profiler der er brug for i udvalget. Det er kommunalbestyrelsen, som udpeger de endelige medlemmer.

Tryghedsudvalget er eksempelvis sammensat af 10 borgere, der har oplevet indbrud i deres hjem, butik eller virksomhed eller har erfaring med at bekæmpe indbrud. En enkelt borger er taget med på grund af sin erfaring med at skabe lokalt engagement.

Stor begejstring

En af styrkerne ved Gentofte-modellen er, at politikerne og borgerne er i meget tæt dialog lige fra starten om en konkret udfordring, og at begge parter føler et stort ejerskab til at få forslagene ført ud i livet.

Det fastslår professor i politik og offentlig forvaltning fra Roskilde Universitet Jacob Torfing, som har et indgående kendskab til Gentofte-modellen. 

”Rigtig mange politikere føler, at de blot er blevet nogle nikkedukker, som bare skal konfirmere indstillingerne fra embedsværket. De har mod på at lave mere politik. Samtidig ser vi, at borgerne er blevet langt mere kritiske og har større forventninger til direkte aktiv deltagelse. Det kan opgaveudvalgene være med til at løse. De kan bringe to interesserede parter sammen om at lave politiske løsninger, som ofte bliver bedre, mere velbegrundede og mere innovative, og som begge parter føler et stort ejerskab til at få gennemført,” siger Jacob Torfing.

Han har sammen med sin professor-kollega, Eva Sørensen, fra Roskilde Universitet evalueret modellen i den konservative højborg. Den viser, at både borgere, politikere og embedsmænd er meget begejstrede for den nye arbejdsform, hvor borgerne er helt inde i det politiske maskinrum.

Over halvdelen af politikerne i Gentofte – 53 procent – mener, at de har fået nye ideer til mulige løsninger. Næsten lige så mange – 48 procent – mener, at disse udvalg har bidraget til at udvikle gode og brugbare løsninger, som ikke ville have været udviklet i det gamle politiske system.

Også borgerne har været begejstrerede. 90 procent af deltagerne oplevede, at politikerne var meget lydhøre over for deres ideer. Og endnu flere – hele 92 procent – gav udtryk for, at det var spændende at deltage, og at de gerne ville deltage en anden gang.

Den store opbakning er en af årsagerne til, at forslagene fra opgaveudvalgene også bliver ført ud i livet i modsætning til for eksempel de såkaldte borgerforslag, som ofte strander på grund af manglende opbakning fra politikerne.

”Det er jo ikke små ting, vi taler om. Det er hele kerneområder. Det er ungepolitik. Det er ældrepolitik. Gentofte-modellen kan virkelig flytte noget,” siger Jacob Torfing. 

Modellen breder sig

Nu ser modellen ud til at brede sig.

Region Hovedstaden har for nylig oprettet fire opgaveudvalg, hvor politikere, borgere og patienter skal finde på gode og kreative løsninger for blandt andet unge med psykiske sygdomme og gravide. Hvert udvalg består af tre regionspolitikere, to kommunalpolitikere og ti borgere.

Jacob Torfing er også i dialog med Folketingets præsidium om modellen. Det kan betyde, at nogle af Folketingets faste udvalg – som Sundheds- og Ældreudvalget, Beskæftigelsesudvalget eller Social- og Indenrigsudvalget – skal til at eksperimentere med at samle en gruppe borgere til at lave konkret politik – på samme måde som det sker i Gentofte.

Flere norske kommuner har også taget modellen til sig, og med stort set lige så gode erfaringer som i Gentofte.

”Nogle mener, at Gentofte sagtens kan opnå så gode resultater, da det er en af landets rigeste kommuner, fuld af overskud og en høj grad af tillid. Men selv en fattig og lille norsk kommune som Svelvik, der i flere år var tæt på at blive sat under administration på grund af dårlig økonomi og var præget af politisk ustabilitet, har indført modellen, og det er gået stort set lige så godt som i Gentofte,” siger Jacob Torfing.

Og modellen kan brede sig videre ud i Europa, oplyser Jacob Torfing:

”Vi er for øjeblikket ved at lave en stor EU-ansøgning for at kunne eksperimentere med Gentofte-modellen i seks forskellige lande.”Jens Reiermann@JReiermann

Velfærdsredaktør på Mandag Morgen. Fokuserer på sundhed, innovation, it, politik og velfærd. Tidligere redaktør på flere fagblade, reporter for  Information samt redaktionssekretær på Orientering på P1.

LÆS MERE


Torben K. Andersen@torbentka

Politisk redaktør på Mandag Morgen med fokus på områder som velfærd, økonomi, sundhed, socialpolitik og offentlig innovation. Har arbejdet i 25 år som politisk journalist og redaktør på bl.a. Aktuelt, Dagen og Jyllands-Posten.

LÆS MERE
Forrige artikel Borgere får magt over kommunens skattekroner Borgere får magt over kommunens skattekroner Næste artikel Borgerforslag uden effekt Borgerforslag uden effekt

Tech-lyspunkter for Kina midt i coronaepidemien

Tech-lyspunkter for Kina midt i coronaepidemien

De seneste par uger har al snak om Kina fokuseret på udbruddet af coronavirus covid-19. Situationen minder på mange måder om udbruddet af sarsvirus tilbage i 2003. Derfor er det relevant at drage et par techrelaterede paralleller, idet sars faktisk spillede en stor rolle i udviklingen af Kinas techlandskab, som vi kender det i dag.

Kommunerne overhaler Frederiksens nærhedsreform

Kommunerne overhaler Frederiksens nærhedsreform

KOMMENTAR: Mange af landets kommuner er ved at finde vejen til stærkere lokalt engagement og mindre bureaukrati. Men hvis deres forehavende skal lykkes, har de brug for, at Christiansborgs politikere sætter en markant ny retning.

AI i det offentlige sætter borgernes tillid på spil

AI i det offentlige sætter borgernes tillid på spil

KOMMENTAR: Det er oplagt at også den offentlige sektor begynder at bruge avanceret dataanalyse til at levere mere effektiv og præcis service. Men det kræver, at vi som borgere forstår, hvad der foregår, og at vi kan nære tillid til, at teknologien bliver brugt til vores bedste.

Derfor trak vi den socialdemokratiske netavis i Pressenævnet

Derfor trak vi den socialdemokratiske netavis i Pressenævnet

KOMMENTAR: Netavisen Pio overholdt ikke god presseskik, da den gik til angreb på Mandag Morgens journalistik. Sagen viser ifølge Mandag Morgens chefredaktør, at den socialdemokratiske avis er partiets – og regeringens – forlængede arm. 

Bred opbakning til EU-Kommissionens digitale strategi

Bred opbakning til EU-Kommissionens digitale strategi

EU skal beholde sin førerposition, lød det fra kommissionsformand von der Leyen. Derfor lancerer Kommissionen nu en række strategier, der skal sætte turbo på den digitale vækst, uden at sætte borgernes rettigheder over styr.

Når medarbejderen bliver din mor

Når medarbejderen bliver din mor

KOMMENTAR: Lederfaget er fyldt med anvisninger til, hvordan ledere håndterer en udfordrende medarbejder. Men medarbejdere udvikler også strategier for, hvordan de håndterer en udfordrende chef. Nogle strategier er defensive og manipulerende. Andre er omsorgsfulde og udviklingsorienterede.

Set, læst og hørt: Rasmus Kjeldahl

Set, læst og hørt: Rasmus Kjeldahl

Børns Vilkårs direktør, Rasmus Kjeldahl, er blevet mindet om næstekærligheden i uafrystelig dokumentarfilm og har lyttet til historier fra livet på dødsgangen.

Faldende renter er en historisk megatrend

Faldende renter er en historisk megatrend

NY VIDEN: Bank of England har gennemgået den globale renteudvikling gennem de sidste 700 år, og trenden er for nedadgående. Forskerne bag peger på, at renten sagtens kan fortsætte ind i det negative territorie.

Europas magthavere er historisk unge

Europas magthavere er historisk unge

Mens gennemsnitsalderen for politiske magthavere stiger globalt, bliver de i Europas bare yngre og yngre. Flere europæiske lande har sat historiske rekorder, senest i Østrig med valget af den 33-årige Sebastian Kurz som kansler. Det kan betyde, at Europa vil blive ledet mere visionært og mindre ud fra gamle ideologier.

Alderen er dalet på Slotsholmen

Alderen er dalet på Slotsholmen

Da Mette Frederiksen som 41-årig blev den yngste danske statsminister nogensinde, fulgte hun en alderskurve, der i forvejen var på vej nedad. Også ministre og folketingsmedlemmer bliver gennemsnitligt yngre. De dage, hvor politikere og partiledere døde med arbejdstøjet på, er forbi.

Det er nu, milliarderne skal skaffes til Europas grønne omstilling

Det er nu, milliarderne skal skaffes til Europas grønne omstilling

ANALYSE: EU-Kommissionen vil i denne uge forsøge at overbevise de europæiske regeringsledere om, at hver fjerde euro i det nye budget skal gå til grøn omstilling. 340 milliarder kroner om året fra EU skal trigge lokale, nationale og private investeringer i den grønne omstilling i 27 lande. Der er lagt op til et gigantisk partnerskab på tværs af den offentlige og private sektor som – hvis det lykkes – kan give et effektivt boost til den grønne økonomi.

USA er forvandlet til Det Gamle Vesten

USA er forvandlet til Det Gamle Vesten

KOMMENTAR: Glem Det Vilde Vesten. USA er ved at gro fast i gamle måder at tænke på og en insisterende modstand mod at tænke nyt. Det er en mulighed for Europa, hvis kontinentets unge ledere tør gribe den.

Grøn vinter: MM's bedste om grønt landbrug

Grøn vinter: MM's bedste om grønt landbrug

I hele uge 7 kan du læse nogle af de mest indsigtsfulde analyser om den grønne omstilling fra Mandag Morgens arkiv. Du kan frit dele artiklerne med dit netværk. God læselyst!

I dag har vi samlet evergreens om GRØNT LANDBRUG:

Grøn vinter: MM's bedste om grøn energi

Grøn vinter: MM's bedste om grøn energi

I hele uge 7 kan du læse nogle af de mest indsigtsfulde analyser om den grønne omstilling fra Mandag Morgens arkiv. Du kan frit dele artiklerne med dit netværk. God læselyst!

I dag har vi samlet evergreens om GRØN ENERGI:

Grøn vinter: MM's bedste om grøn økonomi

Grøn vinter: MM's bedste om grøn økonomi

I hele uge 7 kan du læse nogle af de mest indsigtsfulde analyser om den grønne omstilling fra Mandag Morgens arkiv. Du kan frit dele artiklerne med dit netværk. God læselyst!

I dag har vi samlet evergreens om GRØN ØKONOMI:

Grøn vinter: MM's bedste om grøn politik

Grøn vinter: MM's bedste om grøn politik

I hele uge 7 kan du læse nogle af de mest indsigtsfulde analyser om den grønne omstilling fra Mandag Morgens arkiv. Du kan frit dele artiklerne med dit netværk. God læselyst!

I dag har vi samlet evergreens om GRØN POLITIK:

Skal robotterne betale skat?

Skal robotterne betale skat?

Virksomheder skal punge ud, når de erstatter medarbejdere med maskiner, mener nogle forskere og politikere. Andre frygter, at det vil hæmme innovationen uden at have den ønskede effekt.

Fremtidsscenarier handler egentlig om nutiden

Fremtidsscenarier handler egentlig om nutiden

TECHTENDENSER: Udviklingen accelererer. Nye teknologier breder sig hurtigere, forholdene skifter, og det virker aldeles uforudsigeligt, hvad der sker om blot få år. Både professionelt og privat er vi nødt til at reagere hurtigere og hurtigere. Alligevel er der også hårdt brug for at lære at tænke mere langsigtet. Det kan scenarier og fortællinger om fremtiden hjælpe os med.

Fire udfordringer for Mette Frederiksens strategiske ledelsesprojekt

Fire udfordringer for Mette Frederiksens strategiske ledelsesprojekt

KOMMENTAR: Danmark har fået en statsminister, som har gjort det klart, at Danmark skal drejes i en ny retning. Forankret i Statsministeriet er regeringen lige nu i en proces med at fastlægge strategien. Det er en opgave, der indebærer en række velkendte udfordringer.

Set, læst og hørt: Robert Olsen

Set, læst og hørt: Robert Olsen

Robert Olsen har oplevet dette århundredes måske bedste kunstværk og er kommet igennem vintermørket med hjælp fra den svenske rockgruppe Kent.

Mere fryns, mindre plads

Mere fryns, mindre plads

Udendørs wi-fi, ildsteder og varmestyrings-apps er nye tiltag på virksomheders hovedsæder: ”Det skal være rart at gå på arbejde”

Derfor hjælper jobcentrenes indsats ikke udsatte unge

Derfor hjælper jobcentrenes indsats ikke udsatte unge

Allerede tidligt i livet hænger en gruppe unge fast i et liv på kanten af arbejdsmarkedet. Jobcentrene har mere end svært ved at hjælpe dem til at skifte kurs. ”Begynd med de unges behov og ønsker,” siger sociolog, der har fordybet sig i årsager og løsninger.

Det nye mål for social indsats er at skabe robuste unge

Det nye mål for social indsats er at skabe robuste unge

Udsatte unge har svært ved at holde fast i et job eller en uddannelse. Nu arbejder jobcentre og andre aktører over hele landet på at udvikle de unges sociale og menneskelige kompetencer lidt ad gangen. Fremskridtene bliver målt og sat i system.

Udsatte unge netværker sig til et arbejde

Udsatte unge netværker sig til et arbejde

Motivationen hos udsatte unge stiger, når de selv får ansvar for deres praktik. Det er rationalet bag en ny indsats, der placerer de unge i netværk og lader dem træffe de afgørende beslutninger selv.

Dansk klimalov i globalt perspektiv

Dansk klimalov i globalt perspektiv

Allerede tidligt i livet hænger en gruppe unge fast i et liv på kanten af arbejdsmarkedet. Jobcentrene har mere end svært ved at hjælpe dem til at skifte kurs. "Begynd med de unges behov og ønsker," siger adfærdsdesigner, der har fordybet sig i årsager og løsninger.

Robin Hood på overarbejde

Robin Hood på overarbejde

KOMMENTAR: Det kommunale udligningssystem skal gøres mere retfærdigt, mener regeringen. Men hvor ligger den højere retfærdighed mellem 98 kommuner med vidt forskellige grundvilkår og også forskellige politiske prioriteringer.

Kadogo-økonomi har ændret spillereglerne for innovation i Afrika

Kadogo-økonomi har ændret spillereglerne for innovation i Afrika

I Nairobi i Kenya er der utallige små startups og håbefulde iværksættere. Ligesom i Danmark eller USA er fokus på avancerede digitale løsninger. Men hverdagen for en almindelig kenyaner skaber andre behov – og løsninger, en dansker næppe ville forestille sig.

EU’s nye formandskab vil forhindre demografisk kollaps i Østeuropa

EU’s nye formandskab vil forhindre demografisk kollaps i Østeuropa

Når de europæiske regeringsledere gennem det næste halve år samles til EU-topmøder i Zagreb, står et nyt emne øverst på dagsordenen for værtslandet: affolkningen af økonomisk trængte lande i EU. Flere årtier med konstant udvandring fra Øst- og Sydeuropa mod Vest- og Nordeuropa tvinger flere af Unionens medlemslande til at genoverveje, om de kan overleve det grænseløse arbejdsmarked.

Kenya er blevet et klondike for kviklån, data og onlinespil

Kenya er blevet et klondike for kviklån, data og onlinespil

TECHTENDENSER: Takket være den mobile betalingsløsning M-pesa er Kenya blevet et samfund, hvor selv de mindste forretninger er trådt ind i den digitale økonomi. Spørgsmålet er nu, om Kenyas tech-startups formår at bygge videre på succesen. Desværre lader det meste af den digitale udvikling til at fokusere på kviklån og onlinespil. 

ICDK: Disrupt dig selv, før andre disrupter dig

ICDK: Disrupt dig selv, før andre disrupter dig

KOMMENTAR: Nogle af Silicon Valleys selskaber når dårligt nok at disrupte en branche, før de må i gang med at disrupte sig selv, hvis de skal holde sig på omgangshøjde. Når ledere i Silicon Valley taler om  digital omstilling er det i en ganske radikal udgave, sammenlignet med danske forhold.