Betalingsringen II: Den falske miljø-præmis

Ifølge de danske medier har en rapport slået fast, at miljøeffekten af betalingsringen er ”begrænset”. Men ifølge rapportens ophavsmænd er det ikke korrekt. ”Luftforureningen vil falde med mindst 10 pct.”,siger de.

”Betalingsring har begrænset miljøeffekt” meddelte et samlet kor af danske medier den 16. januar 2012. S-SF-R-regeringens forkætrede infrastruktur-projekt fik endnu en tur i mediemøllen og stort set samtlige landsdækkende dagblade, tv, radio og webmedier bragte den enslydende historie, som tog udgangspunkt i en miljøvurdering af betalingsringen, udarbejdet af DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet .

Betalingsringens politiske modstandere greb hurtigt bolden: Miljøeffekten er ”marginal” og ”knap målbar”, mente FDM, og Venstre, Dansk Folkeparti og De konservative krævede betalingsringen afblæst med henvisning til at betalingsringen ”ikke gavner miljøet”, som Pia Kjærsgaard udtrykte det (Sjællandske Tidende 25.1. 2012).

Avisartiklerne beretter, at selvom betalingsringen vil begrænse personbiltrafikken hen over ringen med 40 pct., er det ”så som så med forbedringen af luftkvaliteten […] For hovedstadsområdet som helhed vurderer rapporten, at den samlede reduktion af luftforureningen vil være begrænset”.

Overskriften ”Betalingsring har begrænset miljøeffekt” gentages mindst 70 gange i danske medier i de følgende dage plus hundredevis af gange på diverse netmedier. Som beskrevet her på bloggen i sidste uge, så er landets redaktioner rørende enige om, at der er massiv folkelig modstand mod betalingsringen, hvilket meningsmålingerne ikke entydigt underbygger, og miljørapporten forstærkede nu indtrykket af en politisk tabersag.

Der er kun et problem. Det er en sandhed med endog meget store modifikationer, at miljøeffekten er begrænset. Faktisk er den nærmere betydelig.

Rapporten er udarbejdet af landets førende miljøfaglige institution, det tidligere DMU (Danmarks Miljøundersøgelser), og da den offentliggøres samme dag på www.dmu.dk lyder overskriften noget anderledes, nemlig ”Trængselsafgift skærer mindst ti procent af luftforureningen i København i 2016”.

Så hvad med at gå direkte til kilden? Jeg ringede til rapportens ophavsmand, seniorforsker Steen Solvang Jensen, og bad ham udlægge rapportens konklusioner.  Han opsummerer dem i følgende 5 punkter:

  1. Der er en betydelig effekt på emissionerne. De samlede udledninger fra vejtrafikken af en række forurenende stoffer (NOx, NO2, SO2, CO, CO2, VOC og partikler) reduceres med 15-20 pct. (derfor DMU’s overskrift).
  2. Betalingsringen får en større miljøeffekt end de såkaldte miljøzoner, som forbyder de mest forurenende lastbiler og varevogne at køre i København. Her er reduktionen i emissioner på 8 pct.
  3. Luftkvaliteten (NO2 og partikler) vil imidlertid ikke forbedres væsentligt, da personbilers belastning af luftkvaliteten er begrænset. Luften i København belastes i højere grad af den almindelige luftforurening, som føres ind over byen fra hele Europa – de såkaldte ’regionale bidrag’.
  4. Trængselsafgiften vil halvere antallet af veje i hovedstaden, hvor grænseværdien for NO2 er overskredet. Det er en rigtig god hjælp. NO2 er et sundhedsskadeligt stof, som medfører bl.a. luftvejssygdomme, og et af de stoffer som Danmark har kæmpet for at nedbringe i mange år. Vi har bl.a. fået kraftig kritik fra EU for ikke at beskytte vores borgere tilstrækkeligt mod NO2.
  5. Betalingsringen vil derudover forbedre bymiljøet på en række andre områder, f.eks. støj og mere plads til cykler.

Med andre ord: Når medierne konkluderer, at miljøeffekten er begrænset, fokuserer de udelukkende på luftkvaliteten og ikke på det samlede billede. Og det er, siger forskeren bag tallene, ”et for unuanceret udsagn”.

Det fik aviserne imidlertid ikke at høre. De talte ganske vist med en ekspert i forbindelse med rapportens offentliggørelse, men ikke Steen Solvang Jensen. Journalisterne ringede til trafikforsker Harry Lahrmann fra Aalborg Universitet, som ikke er miljøekspert, men ekspert i trafikforhold , og som aldrig har lagt skjul på, at han er modstander af en betalingsring og stærk fortaler for roadpricing . Sjovt nok er han den suverænt mest citerede ekspert i medierne om betalingsringen. I det seneste år optræder han i hele 295 artikler og indslag om betalingsringen.

Betalingsringen I

Men sket er sket. ”Den begrænsede miljøeffekt” er siden den 16. januar blevet grundlaget for den politiske debat, og her bliver der ikke lagt fingre imellem. Udover FDM (”miljøeffekten er knap målbar”) skriver Transport Tidende, at betalingsringen er ”uden betydning for miljøet” (23.1.2012). Den vil ikke gavne miljøet ”nævneværdigt” , lyder det endvidere (Dansk Vejforening 20.1.2012), den ”hjælper ikke miljøet” (Licitationen 18.1.2012) og ”miljøeffekten er til at overse” (Dansk metal og FDM, Politiken 18.1.2012).

I flere store medier er miljøeffekten nu ikke længere ”begrænset”, men forsvinder helt. DR fortæller at ringen ”ingen miljøeffekt” har . Politiken skriver: ”Betalingsringen vil ikke bekæmpe forurening, viser ny rapport”.

[quote align="right" author=""]Debatten om betalingsringen og mediernes dækning bliver mere og mere interessant. Stille og roligt hægter den sig af virkeligheden og udvikler sig i et parallelt univers, hvor redaktionerne og de politiske modstandere indgår i en uigennemskuelige symbiose.[/quote]

Fra politisk hold er der markante meldinger: Karsten Pihl Lorentzen, trafikordfører for Venstre, fælder dommen: ”Der er jo dele af regeringen, der argumenterer med luftforurening, og det lyder jo nærmest, som om folk dør som fluer i København. Men faktum er, at en betalingsring ikke hjælper, og det ved vi også fra andre storbyer," siger han. Det er ikke til at vide, hvor Karsten Pihl Lorentzen har sine oplysninger om andre storbyer fra, men det er i hvert fald ikke fra DMU’s rapport, hvor der faktisk er et afsnit om effekten på luftkvaliteten i Stockholm og London som følge af trængselsafgifterne her. Tallene viser det modsatte af det, Karsten Pihl Lorentzen siger. Der er klare forbedringer af luftkvaliteten med reduktioner af f.eks. partikler og NOx på mellem 7 og 13 pct.

De Konservatives leder, Lars Barfoed, reagerer lige så prompte. Under overskriften ”Drop nu den betalingsring” i Politiken, siger han: ”Jeg synes, dette her må give anledning til, at regeringen genovervejer hele projektet om en betalingsring, fordi virkningerne er så usikre”. Til Ekstra Bladet uddyber han, at hans modstand er vokset, når der nu ”ikke er en miljøforbedring”.

Lykke Friis, tidligere klima- og energiminister, skriver i Jyllands-Posten at undersøgelserne ”aflivede argumentet om, at ringen vil forbedre miljøet. Ja, faktisk er effekten mindre end minimal”.

DFs trafikordfører, Kim Christiansen, gør det ovenikøbet klart at rapporten er ”miljøfolks understregning af, at miljøet ikke får det bedre af at regeringen vil genere bilisterne”.

I sidste uge dokumenterede jeg,  at det ”folkelige oprør” mod betalingsringen, som alle danske medier skriver om, ikke kan dokumenteres. Meningsmålinger viser, at danskerne er delt i spørgsmålet. Nu er det miljøvinklen det gælder, og her gør det samme sig gældende. Debatten hviler på en falsk præmis.  Redaktionerne er enige om en negativ vinkel. Og ingen udfordrer konsensus.

Debatten om betalingsringen og mediernes dækning bliver mere og mere interessant. Stille og roligt hægter den sig af virkeligheden og udvikler sig i et parallelt univers, hvor redaktionerne og de politiske modstandere indgår i en uigennemskuelige symbiose.

Det er muligvis ubevidst fra mediernes side, men det er det næppe fra politikerne. Og det er under alle omstændigheder tanke- og urovækkende at følge.

Alle indlæg på MM Blog er alene udtryk for skribentens personlige holdning.

Forrige artikel Kommende innovationsstrategi viser vejen Næste artikel Nybrud i dansk erhvervspolitik

Nu ruller den cirkulære økonomi

Nu ruller den cirkulære økonomi

Ny lovgivning fra både Folketinget og EU presser på for mere fokus på reparationer og genanvendelse af materialer. Produkter og forretningsmodeller, der bygger på de samme principper, vælter frem. Den cirkulære økonomi er en ide, hvis tid er kommet.

Vi bruger afsindigt meget plastik

Vi bruger afsindigt meget plastik

Pludselig hader vi plastik. På få år er der kommet langt større bevidsthed om, at vores plastikaffald havner i maven på fisk og fugle eller i gigantiske plastik-øer i verdenshavene. Alligevel vokser forbruget støt. Det arbejder politikere, erhvervsfolk og civilsamfundet på at ændre.

Plastik fra danske husholdninger får nyt liv i Langå

Plastik fra danske husholdninger får nyt liv i Langå

Dansk Affaldsminimering sorterer, renser og tørrer plastik fra danske husholdninger på deres anlæg i Langå uden for Randers. Virksomheden giver plastikken nyt liv ved at smelte den om, så den kan sælges videre til producenter.

Brød bliver til øl bliver til brød

Brød bliver til øl bliver til brød

Det økologiske bageri Jalm&B har sammen med Carlsbergs bryggeri Jacobsen indgået en industriel symbiose, hvor de aftager hinandens restprodukter til at bage brød og brygge øl.

Dansk svineproducent satser stort på bæredygtige larver

Dansk svineproducent satser stort på bæredygtige larver

Den danske virksomhed Enorm Biofactory vil dyrke larver til produktion af insektprotein, som vil kunne anvendes som tilskud i fødevarer og i fiskefoder. ”Vores mål er at komme så tæt som muligt på et nulspildsanlæg,” siger administrerende direktør Carsten Lind Pedersen

Set, læst og hørt: Julie Rokkjær Birch

Set, læst og hørt: Julie Rokkjær Birch

Julie Rokkjær Birch er ny direktør på Kvindemuseet. Mandag Morgen har spurgt hende om, hvad hun har set, læst og lyttet til for nylig, og hendes anbefalinger byder på alt fra historie til science fiction og spiritualitet.

EU rører på sig som global stormagt

EU rører på sig som global stormagt

EU-landene aftvang før påske historiske handelspolitiske indrømmelser fra Kina. Det er kun det seneste eksempel på, at EU så småt begynder at træde i karakter som en global stormagt.

Brug verdensmålene effektivt til forretningsudvikling

Brug verdensmålene effektivt til forretningsudvikling

KOMMENTAR: Hvordan tager man som virksomhed verdensmålene til sig og bruger dem konkret i forretningsudviklingen? 13 danske virksomheder har fundet svarene gennem FN’s Udviklingsprogram SDG Accelerator. Lederen af programmet giver her et bud på, hvad andre kan lære af det.

Javel, fru statsminister

Javel, fru statsminister

ANALYSE: Mette Frederiksen vil ruske op i embedsværket, hvis hun vinder valget. Hun vil styrke Statsministeriet og tage stærkere politisk styring på prioriterede områder som børn. Men strategien er risikabel, og møgsager kan hobe sig op på hendes bord.

Så meget fylder den private velfærd i din kommune

Så meget fylder den private velfærd i din kommune

Danmark oplever i disse år en gradvis privatisering af velfærden. Her kan du se andelen af private daginstitutioner, andelen af elever i private skoler og antallet af private plejeboliger i din kommune.

Politisk aristokrati A/S

Politisk aristokrati A/S

Den postpræsidentielle klubs p.t. største stjerne, Michelle Obama, sælger millioner af bøger og taler for fulde huse. Et fragmenteret mediebillede gør, at folk hungrer efter en koncentreret aften i selskab med fascinerende mennesker, mener dansk festival-direktør. Det er blevet en millionforretning for ekspolitikere og deres fruer.

Europas gamle stormagter er i en elendig demokratisk forfatning

Europas gamle stormagter er i en elendig demokratisk forfatning

ANALYSE: Frankrigs demokrati er lige så sygt som det britiske. Hverken i Paris eller London er parlamenterne i stand til at skabe folkelig konsensus om nødvendige politikker. Theresa Mays håndtering af Brexit vil sætte dybe spor i årtier. Præsident Macron overlever kun takket være Frankrigs autoritære system.

Den stille privatisering: Dansk velfærd træder ind i en ny epoke

Den stille privatisering: Dansk velfærd træder ind i en ny epoke

Hver syvende nye plejebolig drives af private. Antallet af fri- og privatskoler er højere end nogensinde. Antallet af børn i privatinstitutioner er tredoblet på få år. Danmark er på vej ind i en ny epoke, hvor den private velfærd vil fylde mere, forudser professor.

Over 30.000 børn bliver passet af private

Over 30.000 børn bliver passet af private

Private vuggestuer og børnehaver skyder frem over hele landet i disse år. Hver syvende daginstitution er i dag privat. I nogle kommuner er det op mod halvdelen. Eksperter forudser, at antallet vokser, i takt med at der skal oprettes op imod 6.000 flere pladser årligt.

Flere private plejeboliger til ældre aflaster kommunerne

Flere private plejeboliger til ældre aflaster kommunerne

Hver syvende nye plejebolig i Danmark bygges for private penge og skal drives af private operatører. Det stigende antal ældre er også blevet et marked for millioninvesteringer i private velfærdstjenester. Borgmestre i en stor og en lille kommune hilser de nye byggerier velkommen.

Set, læst og hørt: Rasmus Kjeldahl

Set, læst og hørt: Rasmus Kjeldahl

Mandag Morgen har bedt Rasmus Kjeldahl om tre kulturanbefalinger. Med musik fra unge, upcoming bands, en bog om Europas tilstand og et teaterstykke om parforholdet er der lidt for enhver smag.

Storhedstid for departementschefer

Storhedstid for departementschefer

Hvis en departementschef kan få en for departementet vigtig sag med i et regeringsgrundlag, er det en næsten-garanti for, at en ny minister vil tage sagen videre. Derfor bruger topembedsmændene tiden lige op til et folketingsvalg på at gennemgå såvel skuffesager som organisation.

Tag et opgør med de anonyme donationer

Tag et opgør med de anonyme donationer

KOMMENTAR: Politikere modtager mere offentlig støtte end nogensinde, men alligevel føler flere partier sig berettigede til at skjule deres private donorer. Det er demokratisk betænkeligt.

Regnearksledelsen har fejlet

Regnearksledelsen har fejlet

KOMMENTAR: Problemerne i Skat er et symptom på mange års fejlbehæftet tænkning i den offentlige sektor, hvor regneark udarbejdet af konsulenthuse har fået lov at diktere alt for meget alt for længe. Der er brug for færre konsulenter og mere ledelse.

Endnu en lærerreform, der svigter børn og unge med særlige behov

Endnu en lærerreform, der svigter børn og unge med særlige behov

KOMMENTAR: Uddannelsesministeren har nedsat en kommission, der skal komme med udspil til en ny læreruddannelse. Men der er ikke en eneste ekspert med forstand på specialpædagogik med ved bordet. Et signal om, at ministeren overser et af folkeskolens grundlæggende problemer.

Den demokratiske samtale med politikeren som cybersherif

Den demokratiske samtale med politikeren som cybersherif

En stor del af den politiske debat herhjemme begynder og foregår i dag på politikernes egne profiler på de sociale medier, og dermed er det også i politikernes magt at blokere de brugere, de ikke ønsker, skal blande sig i den demokratiske samtale.

Set, læst og hørt: Marie-Louise Boisen Lendal

Set, læst og hørt: Marie-Louise Boisen Lendal

Mandag Morgen har bedt Marie-Louise Boisen Lendal om tre kulturanbefalinger. Som direktør i den fødevarepolitiske tænketank Frej er hun dybt optaget af bæredygtighed, og det skinner igennem i anbefalingerne, der rummer tanker om kapitalisme, klimakamp og grøn virksomhedsledelse.

Start med at evaluere dig selv som mødeleder

Start med at evaluere dig selv som mødeleder

KOMMENTAR: En vej til at blive en bedre mødeleder er at evaluere sine egne møder på en systematisk måde, mener en af dem, der underviser kommende mødeledere. Det er i foreningen af teori og praksis, at guldet ligger.

Dampen er gået af privatiseringstoget

Dampen er gået af privatiseringstoget

Regeringen drømte for få år siden om at sælge el-, vand- og varmeværker for milliarder. Nu er privatiseringsbølgen bremset op i Danmark og mange andre steder i Europa. Det handler både om politik og økonomi.

Lilleholt: Målet var aldrig at sælge forsyningssektoren til en udenlandsk kapitalfond

Lilleholt: Målet var aldrig at sælge forsyningssektoren til en udenlandsk kapitalfond

Forsyningssektoren skal gøres mindre afhængig af tilskud og mere båret af markedskræfter. Men regeringen har ikke som mål, at der skal sælges ud af sektorens aktiver, fastslår energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt. "Jeg har som minister – og det gælder også regeringen – ingen planer om at blande mig i ejerskabet."

Dueller på analyse og tal afgør forsyningssektorens fremtid

Dueller på analyse og tal afgør forsyningssektorens fremtid

Tænketanke, analyseinstitutter og interessenter på tværs af det politiske spektrum har de senere år bidraget til debatten om forsyningssektorens fremtid med argumenter for og imod involvering af private kræfter. Mandag Morgen kortlægger argumenterne fra et bredt felt af aktører.

Forbrugerejet fjernvarme kan blive centralt for Danmarks grønne omstilling

Forbrugerejet fjernvarme kan blive centralt for Danmarks grønne omstilling

Næsten to ud af tre boliger bliver varmet op af fjernvarme. Det nærmer sig europæisk rekord. Nu opfordrer dansk topekspert til, at vi for alvor bruger fjernvarmen i den grønne omstilling. ”Det bliver dyrere at lade være,” siger Brian Vad Mathiesen, professor i energiplanlægning ved Aalborg Universitet.

Nyt job: Torben Möger Pedersen bliver formand for CBS

Nyt job: Torben Möger Pedersen bliver formand for CBS

Som ny bestyrelsesformand på Copenhagen Business School skal Torben Möger Pedersen i samarbejde med rektor Nikolaj Malchow-Møller forsøge at sikre universitetet en plads blandt verdens bedste erhvervsuniversiteter.

"Den største fare ved maskinerne er at vi bliver som dem"

INTERVIEW: Teknologien byder på enorme gevinster, og hvis ikke vi kaster os ind i udviklingen, bliver vi udkonkurreret af dem, der gør. Men jo mere vores samfund og vi selv præges af teknologien, des mere mister vi af det, som gør os til mennesker og giver mening for os, advarer den tyske fremtidsforsker Gerd Leonhard.

Global topfeminist: Danmark sakker bagud på ligestilling

Global topfeminist: Danmark sakker bagud på ligestilling

INTERVIEW: Verden bliver rigere, sundere og mere sikker, hvis alle regeringer prioriterer ligestilling højere, mener Katja Iversen, leder af ngo'en Women Deliver. Hun skoser Danmark for at svigte ligestilling og for at have misset #MeToo-debatten.

Mødes I – eller holder I bare møder?

Mødes I – eller holder I bare møder?

KOMMENTAR: Møder er et nødvendigt, men ofte også udskældt element på mange arbejdspladser. Som leder er det din opgave at undgå, at subtile udelukkelsesmekanismer, alliancer og snævert fokus på egne agendaer blokerer for, at deltagerne kan samles om en fælles sag.

Ældres ensomhed kan også bygges væk

Ældres ensomhed kan også bygges væk

KOMMENTAR: Hvordan kan velfærdssamfundet bruge filantropiske fonde som en del af løsningen på presserende problemer? Udviklingen af seniorbofællesskaber er et godt eksempel på en opgave, hvor det giver god mening, og på en helt ny form for filantropi.

Et lille job har også ret

Et lille job har også ret

REPORTAGE: Aalborg Kommune inviterede sammen med Fokus Folkeoplysning lokale virksomheder og en håndfuld kontanthjælpsmodtagere på middag hos den socialøkonomiske restaurant Kaffefair. ’Et måltid med mening’ hed aftenen, der gik ud på at finde små deltidsjob til kommunens borgere på kanten af arbejdsmarkedet.

Politikere er blevet deres egne massemedier

Politikere er blevet deres egne massemedier

Højere partistøtte giver nye kommunikationsmuligheder hos danske politikere, som søsætter egne medier som aldrig før. Det har ændret nyhedernes fødekæde og vil give mere støj ved det kommende folketingsvalg. Måske bliver 2019 valgåret, hvor de traditionelle medier mister magten over dagsordenen.